» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Karakaya Aytin, B., Korkut, A.,B. Edirne Merkez İlçe Kentsel Sit Alanı Sınırları İçerisindeki Açık ve Yeşil Alan Varlığının İrdelenmesi (Ekim 2015)
 • KARAKAYA, B., KİPER, T. 2013. “Edirne Kent Merkezindeki Bazı İlköğretim Okul Bahçelerinin Peyzaj Tasarım İlkeleri Açısından Mevcut Durumunun Belirlenmesi” Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 10(1): 59-71.
  8
  ATIF
 • KARAKAYA, B. VE KİPER, T., 2011. “Hastane Dış Mekân Tasarımlarının Edirne İli Örneğinde İrdelenmesi” Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi/ Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 8(2): 49-63
  11
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • ERTIN, D.G , KARAKAYA AYTIN, B, OZYAVUZ, M, EDIRNE SARAÇLAR STREET PEDESTRIAN COMFORT ANALYSIS, INTERNATIONAL U.A.B. – B.EN.A. CONFERENCE ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, ALBA IULIA, ROMANIA (Mayıs 2017)
 • ÖZYAVUZ, M, KARAKAYA AYTIN. B, ERTIN, D.G, ANALYSIS OF THE BIOCLIMATIC COMFORT OF TEKIRDAĞ (TURKEY) PROVINCE WITH GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS, INTERNATIONAL U.A.B. – B.EN.A. CONFERENCE ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, ALBA IULIA, ROMANIA (Mayıs 2017)
 • KARAKAYA AYTIN, B, ERTIN, D.G , OZYAVUZ, M, PREPARATION OF NOISE MAPS OF BALKAN CAMPUS OF TRAKYA UNIVERSITY (EDİRNE-TURKEY) BY USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS, INTERNATIONAL U.A.B. – B.EN.A. CONFERENCE ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, ALBA IULIA, ROMANIA, (Mayıs 2017)
 • ÇAY, R. D., KARAKAYA AYTİN, B., 2017 DETERMINING FACTORS INFLUENCING OF PHYSİCAL ACTIVITY LEVELS ON NEIGHBORHOOD PARKS: EDIRNE CASE STUDY X. INTERNATIONAL SINAN SYMPOSIUM 27-28 APRIL 2017 EDIRNE (Nisan 2017)
 • Deniz Gözde ERTİN, Beste KARAKAYA AYTİN, Murat ÖZYAVUZ, THE EVALUATION OF MASS HOUSING GARDENS ACCORDING TO LANDSCAPE DESİGN PRINCIPLES: EDİRNE BİNEVLER CASE STUDY, 10th International Sinan Symposium, April 27 – 28th 2017 Trakya University, EDİRNE (Nisan 2017)
 • KARAKAYA AYTİN B., ERTİN D.G., ÖZYAVUZ, M., ENVIRONMENTAL NOISE POLLUTION IN THE CITY OF EDİRNE-TURKEY, "MACODESU 2015" 1st INTERNATIONAL CONFERENCE on Sea and Coastal Development in the frame of Sustainability, September 18 - 20, 2015, Trabzon, Turkey (Aralık 2016)
 • KARAKAYA AYTİN, B., ERTİN, D., OZYAVUZ, M., KENT KİMLİĞİNİN EDİRNE KALEİÇİ YERLEŞİM ALANI ÖZELİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ 4. Uluslararası Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi, 20-22 Ekim, 2016, İstanbul (Ekim 2016)
 • OZYAVUZ, M., KARAKAYA AYTİN, B., AÇIK ve YEŞİL ALANLARIN KENTSEL YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ: TEKİRDAĞ-SÜLEYMANPAŞA ÖRNEĞİ 4. Uluslararası Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi, 20-22 Ekim, 2016, İstanbul (Ekim 2016)
 • ÖZYAVUZ, M., KARAKAYA, B., ERTİN, D. “The Effects of Green Roofs on Urban Ecosystems” 3. GreenAge Symposium, Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty of Architecture, 15-17 Nisan 2015, Istanbul, Turkey. (Nisan 2015)
 • BENİAN, E., KARAKAYA, B. “ Tarihsel Süreçte Toplumsal Eylemlerin Sınırlandırıldığı Kentsel Mekanlar: Meydanlar”, 9. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, 21-22 Nisan 2015, Edirne. (Nisan 2015)
 • ÖZYAVUZ, M., ŞİŞMAN, E., KARAKAYA, B. “Peyzaj Planlama ve Tasarımında Sınırlamalar”, 9. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, 21-22 Nisan 2015, Edirne. (Nisan 2015)
 • BENİAN, E., KARAKAYA, B. (2014) “Geçmişten Günümüze Meydanların –Tasarım ve Kullanım Bağlamında- Gelişimi ve Değişimi” 1.Uluslararası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi, UPAD 2014, 8-11 Mayıs 2014, Kocaeli (Mayıs 2014)
 • KARAKAYA B., ERTİN D.G., & ZÜLİFAR C., (2013) “Readıngs Of Changes Over Edırne Harbıye Casern And Edırne Statıon In User-Functıon-Landscape Interactıon “, East of West West of East International Balcans Conference, 5-6-7-8 June 2013 Prizren, Kosovo. (Haziran 2013)
 • KARAKAYA, B., ZÜLFİKAR, C. "KENT İÇİ YOLLARIN BİTKİSEL TASARIM İLKELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: ATATÜRK BULVARI - EDİRNE" Sinan Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, Edirne (Nisan 2013)
 • DALGIÇ, G., KARAKAYA, B., “ An Informal Study in Architectural Design Education Black Box Workshop”, Seventh International Conference on Design Principles and Practices, 6-8 March 2013, Chiba/Japan (Mart 2013)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • KARAKAYA AYTİN, B., KISA OVALI, P., (2016), “Çatı Bahçelerinin Kent Yaşamına Katkıları- Edirne’deki Yeni Dönem Konaklama Yapıları Çatıları İçin Bitkilendirme Önerileri”, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, E-ISSN:1309-9884, Cil:6, Sayı:14, s:1-17 (Aralık 2016) (Aralık 2016)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Ertin, D.G., Karakaya Aytin, B., Özyavuz, M.TARİHİ KENTSEL PEYZAJIN EDİRNE TARİHİ KENT MERKEZİ ÖRNEĞİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ I. Ulusal Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Kongresi 15-17 Ekim 2015 (Ekim 2015)
 • ÖZYAVUZ, M., KARAKAYA, B. “ İç Mekan Tasarımında İç Mekan Bitkilerinin Önemi” 4. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 6-8 Mayıs 2015, İstanbul (Mayıs 2015)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • TMMOB Peyzaj Mimarları Odası (Haziran 2010)

Projeler

 • Hayat Ağacım Projesi - İdari Sekreter Trakya Kalkınma Ajansı Tarafından Desteklenmiştir.
 • Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Peyzaj Tasarım Projesi, Ağustos 2013. (Ağustos 2013)
 • Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu Çevresi Peyzaj Tasarım Projesi, Ocak 2013 (Ocak 2013)
 • Edirne Karadenizliler Derneği Çevresi Peyzaj Projesi,2013
 • Trakya Üniversitesi Balkan Arboretumu Canlı Ağaç Müzesi, Peyzaj Proje Çizimi, 2013- Devam etmekte
 • Uzunköprü Belediyesi Ördekli Göl Peyzaj Tasarım Projesi

Diğer

 • KÜLTÜR MİRASI ATÖLYESİ BİR OSMANLI KENTİ: EDİRNE, CULTURAL HERITAGE WORKSHOP AN OTTOMAN CITY: EDİRNE, 11-15 SEPTEMBER 2017 (Eylül 2017) (Eylül 2017)
 • "Engel-siz Edirne” başlıklı Workshop Çalışması, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Edirne Temsilciliği ve Edirne Belediyesi, 22 Haziran-1 Temmuz 2015, Edirne (Haziran 2015)
 • I. Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayı, 10-12 Nisan 2014 Antalya, Türkiye. (Nisan 2014)
 • “ Yaşamın Artıkları, Yeniden…” , Workshop Çalışması, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi, 29 Nisan 2014, Edirne (Nisan 2014)
 • “ Edirne İli Osmanlı Dönemi Yapılarında Yeniden İşlevlendirme Çalıştayı “, Hacettepe Üniversitesi-Trakya Üniversitesi, 09-11 Mayıs 2013, Edirne. (Mayıs 2013)