» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Karacavus, B. ve Can A., "Thermal and Economical Analysis of an Underground Seasonal Storage Heating System in Thrace", Energy and Buildings, 41, 1-10, 2009.
 • Karacavus, B. ve Can, A., "Experimental Investigation of a Solar Energy Heating System Under the Climatic Conditions of Edirne", Renewable Energy, 33, 2084-2096, 2008.
 • Can, A., Karacavus, B., Buyruk E., "An Experimental Study on Solar Energy Storage", Strojarstvo, 49, 115-123, 2007.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Radyant panel Kullanılan Bir ofisin Genel ve Lokal Termal konforunun Nümerik Analizi
 • Türkiye’nin belirli iklim bölgeleri için güneş enerjili sıcak su sisteminin optimizasyonu

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Can, A., Karacavus, B.,ve Buyruk, E., "An Experimental Study on Solar Energy Storage", INTERKLIMA International Symposium, , Zagreb, HRVATSKA, 19-20 April 2007

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Fotovoltaik Termal Kolektör Sisteminin Analizi Tesisat
 • Karaçavuş, B. Ve Doğanay, H. Ö., " Kırklareli İklim Şartlarında Fotovoltaik/Termal Kollektör Sisteminin Analizi", Enerji ve Çevre Dünyası Dergisi, 115, 48-52, 2015
 • Karaçavuş, B., " Güneş Enerjili Su Isıtma Sisteminin Optimizasyonu", Tesisat Mühendisliği Dergisi, 128, 71-78, 2012
 • Karaçavuş, B. Ve Can, A., " Mevsimlik Depolamalı Güneş Enerjili Isıtma Sistemi ile Deneysel Çalışmalar", Tesisat Mühendisliği Dergisi, 97, 30-37, 2007
 • Can, A. Ve Karaçavuş, B., " Güneş enerjisinin Duyulur Isı Olarak Depolanabilirliği", Tesisat Mühendisliği Dergisi, 92, 23-28, 2006

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Boru Demetleri Üzerinde Çapraz akışta Nusselt Sayısının Nümerik İncelenmesi
 • Karaçavuş, B. Ve Can A., "Güneş Enerjisinden Isı Depolama Sisteminde Birinci ve İkinci Yasa Analizi", Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, MERSİN, 38 – 52, 8-10 Haziran 2007
 • Can, A., Karaçavuş, B. Ve Eryener, D., "Hava / Hava Prensibine Göre Çalışan Isı Pompası ile Deneysel Bir Çalışma", II. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu Tebliğleri, , İ.T.Ü. İSTANBUL , 143 – 152, 6 - 7 Ocak 1997

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Fotovoltaik Termal Kollektör Sisteminin Analizi

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Yükseköğretim Kurumu öğrencilerinin Başarılarına Isıl konforun Deneysel ve Nümerik İncelenmesi, Kadir Aydın.
 • Duyulur Isı Depolamada Nanoakışkan Kullanımının Deneysel Araştırılması

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Bir Fabrikanın Enerji Verimliliği Analizi-Burak Cabak
 • Kapalı ortamda termal konforun incelenmesi-Kadir Aydın, 2016
 • Kırklareli iklim şartlarında hibrit fotovoltaik/termal kollektör sisteminin analizi-Hüseyin Özgür Doğanay,2014
 • Endüstriyel ve evsel kullanımda enerji planlama proseslerinin Almanya ve Türkiye'deki durumu-Ali Osman Özçakır, 2012
 • Güneş enerjisinden elektrik üretimi-Azade Karataş,2012
 • Doğalgaz dönüşümlü kojenerasyon enerji santrallerinin eksergoekonomik analizi-Selçuk Kaba, 2012
 • Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi Yeni Hizmet Binasının Enerji Ve Su Verimliliği, Atık Yönetimi Ve Tasarım Açısından İncelenmesi, Selda Tufan.
 • Sürdürülebilir Enerji Yönetimi Çerçevesinde Ekolojik Bina Tasarımı, İrem Kılıç.
 • İçten yanmalı motorlarda yakıt tüketiminin yanmaya etkisi-Mustafa Köseoğlu
 • İşletmelerde uygulanan yalın üretim sistemlerinin, üretim anlayışına ve verimliliğe katkılarının incelenmesi- Nihan Şen
 • Organik Rankine çevriminde farklı ısı kaynağı ve farklı iş akışkanı kullanılmasının çevrim verimi üzerine etkilerinin incelenmesi-Ahmet Gürses

Projeler

 • Güneş enerjisinden Elektrik Üretimi, 2010/77, 2012
 • Güneş Enerjisinin Sürekli Kullanılabilirlik Koşulu Altında Maddelerin Spesifik Isı Kapasitelerinin Kullanılarak Depolanabilirliğinin Araştırılması, TÜBAP-655, 2006 (Haziran 2006)
 • Isı Depolamada Nanoakışkan Kullanımının Deneysel Araştırılması

» Verdiği Dersler

Hidrolik Makineler

Motorlar

Proje I

Proje II

Proje III

Termal Enerji Depolama Sistemleri (DR)