» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Gürdoğan EP, Kınıcı E, Aksoy B. (2019). The relationship between death anxiety and attitudes toward the care of dying patient in nursing students. Psychology, Health & Medicine. (online published) https://doi.org/10.1080/13548506.2019.1576914 (Şubat 2019)
 • Gürdoğan EP, Kurt D, Aksoy B, Kınıcı E & Şen A. (2017). Nurses’ perceptions of spiritual care and attitudes toward the principles of dying with dignity: A sample from Turkey. Death Studies, 41(3): 180-187. (Mart 2017)
  2
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Gürdoğan EP, Uğur E, Kınıcı E & Aksoy B (2016). Yoğun Bakım Hemşirelerinin Fiziksel Tespite İlişkin Bilgi, Tutum ve Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler. Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergisi, 7: 83-88. (Aralık 2016)
  2
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Gürdoğan, E.P., Kurt, D. & Aksoy, B. “Relationship between Personel Values and Profession Selection of First Year Nursing Students”. Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress, 23-25 November 2017, Edirne. (poster bildiri). (Kasım 2017)
 • Öztürk S, Aksoy B, Soydaş Yeşilyurt D, Altan Sarıkaya N. An Evaluation of Eating Attitudes of University Students'. 21th International Nursing Research Conference, 14-17 Kasım 2017 (sözel bildiri) (Kasım 2017)
 • Gürdoğan EP,Kınıcı E, Aksoy B. "The Effects of Death Anxiety Levels of Nursing Students on The Attitudes toward The Dying Patient to Care". 21. International Nursing Research Conference, 14-17 Kasım 2017, Madrid. (sözel bildiri) (Kasım 2017)
 • Gürdoğan EP, Bilgiç Ş,Kınıcı E, Aksoy B. "Metaphor Perceptions about Nursing of Nursing Students in First Grade". Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress, 23-25 November 2017, Edirne. (sözel bildiri). (Kasım 2017)
 • Gürdoğan EP, Aksoy B, Kınıcı E. "Determining The Relationship Between Nursing Students' Professional Values and Their Moral Sensitivity". International Congress on Ethics in Nursing Applications, 11-12 Eylül 2017, İzmir. (sözel bildiri) (Eylül 2017)
 • Gürdoğan EP,Kınıcı E, Aksoy B. "Ethical Decision-Making Processes and Burnout Levels of Nurses Studied Postgraduate Education". International Congress on Ethics in Nursing Applications, 11-12 Eylül 2017, İzmir. (sözel bildiri) (Eylül 2017)
 • Hemşirelerin okuma alışkanlıklarının empatik eğilimlerine etkisi (Mayıs 2014)
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Akran Desteğinin Değerlendirilmesi (Mayıs 2014)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Gürdoğan EP, Kınıcı E, Aksoy, B. "Onkoloji Hastalarının Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi". 4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 25-27 Mayıs 2017, Bodrum (sözel bildiri). (Mayıs 2017)
 • Gürdoğan EP, Aksoy, B, Kınıcı E. "Onkoloji Hastalarına Bakım Veren Hasta Yakınlarının İyi Ölüm Kavramı Hakkındaki Görüşleri". 4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 25-27 Mayıs 2017, Bodrum (poster bildiri). (Mayıs 2017)
 • Gürdoğan EP, Uğur E, Kınıcı E, Aksoy, B. "Yoğun Bakım Hemşirelerinin Fiziksel Tespite İlişkin Bilgi, Tutum ve Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler". 7. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 24-27 Mart 2016, Kıbrıs (sözel bildiri). (Mart 2016)
 • Gürdoğan EP, Kurt D, Aksoy B, Kınıcı E, Şen A. "Hemşirelerin Manevi Bakım Algıları ve Saygın Ölüm İlkelerine İlişkin Tutumları". 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 10-12 Eylül 2015, Erzurum. (poster bildiri) (Eylül 2015)
 • Gürdoğan EP, Aksoy B, Kınıcı E, Kurt D. "Öğrenci Hemşirelerin Saygın Ölüm İlkelerine İlişkin Tutumları ve Manevi Bakım Algıları". 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 10-12 Eylül 2015, Erzurum. (poster bildiri) (Eylül 2015)
 • KIRKLARELI ÜNIVERSITESI SAGLIK YÜKSEKOKULU ÖGRENCILERININ TALASEMI BILGI DÜZEYLERI (Ekim 2013)