» Biyografi

Bulgaristan’da doğdu. Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nda, Yüksek Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Eğitimi Bilim Dalı'nda, Doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi Bilim Dalı’nda tamamladı.

2003 - 2007 yılları arasında Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda ve Balıkesir Kadriye-Kemal Gürel Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde çello öğretmeni olarak; 2006 - 2008 yılları arasında çeşitli okul öncesi eğitim kurumlarında müzik öğretmeni olarak görev yaptı.

2006 yılından bu yana Orff Merkezi Türkiye’nin düzenlediği ulusal ve uluslararası pek çok eğitime; 2013, 2015 ve 2016 yıllarında Avusturya ve Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen “Orff Schulwerk Uluslararası Yaz Kursları”na katıldı.

2013 - 2015 yılları arasında gerçekleşen Orff-Schulwerk Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi Seviye Geliştirme Kursları'nı tamamladı.

2008 yılından bu yana, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmakta; öğretmen yetiştirme, müzik ve hareket eğitimi, Orff Schulwerk yaklaşımı konularında çalışmalarını sürdürmektedir. 

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Uzunoğlu Yegül, B. (2018). Determination of Preservice Preschool Teachers' Perceptions of Music Lesson through Metaphors. Universal Journal of Educational Research, 6(6): 1305-1312, 2018. DOI: 10.13189/ujer.2018.060621 http://www.hrpub.org/download/20180530/UJER21-19511267.pdf (Ocak 2018)
  4
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Ilgaz, S., Uzunoğlu Yegül, B. ve Arpacı, Ö. (2022). Türkiye’deki Güzel Sanatlar Eğitimi Öğretmenlerinin Profesyonel Gelişim Aktivitelerine Katılımlarındaki Engellerin İncelenmesi (özet bildiri). 6. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, 13-16 Mayıs 2022, Bodrum, Muğla. (Mayıs 2022)
 • Selçioğlu Demirsöz, E. ve Uzunoğlu Yegül, B., (2018). İlkokul Öğrencilerinin "Müzikli Masallar ve Çocuk Hakları" Temasıyla Gerçekleşen Drama Şenliği'ne İlişkin Görüşleri (özet bildiri). 13. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi. 6-8 Eylül 2018, Edirne-TÜRKİYE. (Eylül 2018)
 • Uzunoğlu Yegül, B. (2014). Öğretmen adaylarının müzik öğretimi öz-yeterlik algılarının incelenmesi. 9th International Balkan Education and Science Congress, 16-18 October 2014, Edirne. (Ekim 2014)
  2
  ATIF
 • Uzunoğlu Yegül, B. (2014). Yapılandırmacı yaklaşıma yönelik akademik başarı testi geliştirme çalışması. 9th International Balkan Education and Science Congress, 16-18 October 2014, Edirne. (Ekim 2014)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Uzunoğlu Yegül, B. ve Ilgaz G. (2016). Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel Çalgı Dersi Motivasyon ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi (özet bildiri). 11. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Eğitimin Geleceği ve Gelecek İçin Eğitim. 12-14 Ekim 2016, Porec-HIRVATİSTAN. (Ekim 2016)
 • Uzunoğlu Yegül, B. (2016). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Dersine Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi (özet bildiri). 11. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Eğitimin Geleceği ve Gelecek İçin Eğitim. 12-14 Ekim 2016, Porec-HIRVATİSTAN. (Ekim 2016)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Uzunoğlu Yegül, B. (2021). Müzik Öğretimi içinde "Orff-Schulwerk Yaklaşımı İle Müzik Etkinlikleri" (ss.321-343). Ed: Açılmış, H. ve Kuşdemir Kayıran, B., Pegem Akademi Yayıncılık, Basım Sayısı:1, ISBN: 978-625-8044-10-2 (Kasım 2021)
 • Uzunoğlu Yegül, B. (2019). Teoriden Uygulamaya Yeni Yönelimler, Yeni Yaklaşımlarla Müzik Öğretimi içinde "Orff Çalgıları İle Müzik Etkinlikleri" (ss.75-92). Ed: Alpagut, U. ve Yöndem, S., Nobel Akademik Yayıncılık, Basım Sayısı:1, ISBN: 978-605-033-090-8 (Ekim 2019)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Varma, E. (2022). "Orff Schulwerk Yaklaşımının 60-72 ay çocukların fonolojik farkındalıklarına etkisinin incelenmesi". (Aralık 2022)
 • Erpehlivan, C. (2019). "Müzik öğretmeninin müzik dersine, okul kültürüne ve bireylerin okul sonrası yaşantılarına etkisinin değerlendirilmesi". (Haziran 2019)

Sertifikalar

 • 7-8 Aralık 2019 Çağdaş Drama Derneği "Orff'un Üçgeni: Hareket-Müzik-Söz" Atölye Eğitmeni Prof. Dr. Ali Öztürk. 6 saatlik atölye. (Aralık 2019)
 • 10-16 Temmuz 2016 Carl Orff - Institut Salzburg International Summer Course “Elemental Music and Dance Pedagogy Orff Schulwerk” Eğitmenler: Sofía López-Ibor, Andrea Ostertag, Andrea Sangiorgio, Angelika Wolf, Christa Coogan, Johanna Häberlein. 40 saatlik eğitim (Temmuz 2016)
 • 27.07.2015 - 02.08.2015 International Summer Course of Orff Schulwerk in Plzen “Singing Gardens”. Eğitmenler: Prof. Barbara Haselbach, Andrea Ostertag, Lenka Pospisilova, Jitka Koprivova, Vera Zolkina, Koloman Callos. 35 saatlik eğitim (Temmuz 2015)
 • 21-28 Haziran 2015 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi “Orff Schulwerk Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi Seviye Geliştirme Kursu III”. Eğitmenler: Prof. Dr. Ulrike Jungmair, Doç. Dr. Banu Özevin Tokinan. 48 saatlik eğitim (Haziran 2015)
 • 24-25 Ocak 2015 “Orff Schulwerk Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi Seviye Geliştirme Kursu III'e Hazırlık”, Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, 16 saatlik eğitim. Eğitmenler: Prof. Dr. Ulrike E. Jungmair, Dr. Banu Özevin Tokinan. (Ocak 2015)
 • 23.06.2014 - 02.07.2014 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi “Orff Schulwerk Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi Seviye Geliştirme Kursu II”. Eğitmenler: Prof. Dr. Ulrike Jungmair, Prof. Werner Beidinger, Dr. Banu Özevin Tokinan, Elif Slater, Onur Erol. 68 saatlik eğitim (Haziran 2014)
 • 15 Mart 2014 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi “Orff Schulwerk ve Dikkat” Eğitmen: Birgül Berna Uysal. 8 saatlik eğitim. (Mart 2014)
 • 7-12 Temmuz 2013 Carl Orff - Institut Salzburg International Summer Course “Elemental Music and Dance Education For All”. Eğitmenler: Mag. Dr. Manuela Widmer, Michel Widmer, Mag. Shirley Day Salmon. 40 saatlik eğitim (Temmuz 2013)
 • 23-29 Haziran 2013 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi “Orff Schulwerk Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi Seviye Geliştirme Kursu I”. Eğitmenler: Prof. Dr. Ulrike Jungmair, Dr. Banu Özevin Tokinan, M.A.Tugay Başar, Elif Slater, Onur Erol. 64 saatlik eğitim (Haziran 2013)
 • 3-4 Kasım 2012 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi “İstanbul Uluslararası Sonbahar Kursu 2012" Eğitmenler: Prof. Dr. Ulrike E. Jungmair – Mag. Katja Ojala Koçak. 16 saatlik eğitim (Kasım 2012)
 • 25-26 Şubat 2012 6. Işıkkent Ulusal Erken Çocukluk Eğitimi Konferansı “Öğrenme Mucizesi: Reggio Emilia Yaklaşımı” 2 tam günlük aktif katılım (Şubat 2012)
 • 11-12 Aralık 2010 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi İstanbul Uluslararası Sonbahar Kursu 2010 “Yaratıcı Hareket ve Dans Doğaçlamaları” Eğitmenler: Angelika Wolf – Insuk Lee. 16 saatlik eğitim (Aralık 2010)
 • 8-11 Nisan 2010 16. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri, Bursa. “Bertolt Brecht ve Öğretici Oyunlar” 4 saatlik atölye. Atölye Lideri: Prof. Dr. Gerd Koch - Atölye Lideri: Prof. Dr. Hans Martin Ritter. (Nisan 2010)
 • 28 Mart 2010 Ezo Sunal Çocuk Atölyesi “Okulöncesi Eğitimde Vurmalı Çalgılar, Hareket ve Dans; Pedagojik Prensipler ve Oyun Fikirleri” Eğitmen: Katja Ojala Koçak. 7 saatlik eğitim (Mart 2010)
 • 9 Ocak 2010 Ezo Sunal Çocuk Atölyesi “Çocuklar İçin Dans ve Oyun Uygulamaları, Ritim Çalışmaları” Eğitmen: Estevao Marquez. 7 saatlik eğitim (Ocak 2010)
 • 12-13 Aralık 2009 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi “Orff Uygulamaları İçin Klezmer Halk Dansları ve Müziği” Eğitmenler: Sibel Erim. 16 saatlik eğitim (Aralık 2009)
 • 16 Mayıs 2009 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi “Orff Uygulamaları İçin Klezmer Halk Dansları ve Müziği” Eğitmen: Sibel Erim. 8 saatlik eğitim (Mayıs 2009)
 • 23-24 Mayıs 2009 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi İstanbul Uluslararası İlkbahar Kursu 2009 “Kıpır Kıpır Ayaklar Sihirli Merhabalar-Müzik Sürecinde Ses ve Konuşma, Jestler, Mimikler, Ritim ve Tını Oyunları” Eğitmenler: Ulrike Meyerholz – Lenka Pospisilova. 16 saatlik eğitim (Mayıs 2009)
 • 15 Şubat 2009 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi “Ksilofon ve Arkadaşları” Eğitmen: Onur Erol. 8 saatlik eğitim (Şubat 2009)
 • 21 Şubat 2009 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi “2-6 Yaş Grubu Çocuklar İçin Orff Yaklaşımıyla Şarkılar, Oyunlar, Danslar” Eğitmen: Nuran Barut. 8 saatlik eğitim (Şubat 2009)
 • 22-23 Kasım 2008 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi İstanbul Uluslararası Sonbahar Kursu 2008 “İlkokul Çocuklarıyla Nasıl Dans Ederiz?” Eğitmenler: Angelina Craffonara Abasolo – Katarzyna Fichtinger. 16 saatlik eğitim (Kasım 2008)
 • 30 Kasım 2008 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi “Müziği Bütünsel Yaşamak” Eğitmen: Reinhold Wirsching. 8 saatlik eğitim (Kasım 2008)
 • 24-25 Kasım 2007 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi İstanbul Uluslararası Sonbahar Kursu 2007 “Sanatların Buluşması – Enstrümanlar ve Sesimiz Çeşitli Fikirler” Eğitmenler: Prof. Barbara Haselbach – Rodrigo Fernandez. 16 saatlik eğitim (Kasım 2007)
 • 28-29 Nisan 2007 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi İstanbul Uluslararası İlkbahar Kursu 2007 “Hareket Tasarımı, Doğaçlama Dans ve Grup Oyunları İçin Materyal, Müzik & Oyuncak” Eğitmenler: Prof. Dr. Ulrike E. Jungmair – Mag. Christine Eritscher. 12 saatlik eğitim (Nisan 2007)
 • 9-10 Aralık 2006 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi İstanbul Uluslararası Sonbahar Kursu 2006 “Shared Parameters” Eğitmenler: Christa Coogan – Mari Honda. 12 saatlik eğitim (Aralık 2006)
 • 30.09.2006 – 01.10.2006 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi “Yeni Başlayanlar İçin Orff Schulwerk Temel Uygulamalar” Eğitmenler: Onur Erol – Elif Slater. 12 saatlik eğitim (Ekim 2006)

Diğer

 • 25.12.2020 Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (Eyuder – Edirne Temsilciliği) İle “Orff-Schulwerk Elementer Müzik Ve Hareket Eğitimi” konulu çevrimiçi söyleşi (Aralık 2020)
 • 20-27 Aralık 2019 “Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi (Orff Schulwerk Yaklaşımı ile Müzik Eğitimi) ve Orff Çalgıları Eğitimi” Eğitmen: Dr. Öğr. Üyesi Belgin Uzunoğlu Yegül. MEB 2023 Vizyonu Öğretmen Akademileri kapsamında 6 saatlik eğitim. (Aralık 2019)
 • 16 Aralık 2016 "Orff Çalgıları İle Tanışalım" Eğitmen: Dr. Öğr. Üyesi Belgin Uzunoğlu Yegül. 4 saatlik atölye çalışması. Egitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Egitim Binasi Drama Sınıfı. (Aralık 2016)
 • 2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Ders Verme (STA) Hareketliliği kapsamında "Okul Öncesi Müzik Eğitiminde Orff-Schulwerk Yaklaşımı ile Örnek Uygulamalar" 16 saatlik eğitim. Eğitmen: Dr. Öğr. Üyesi Belgin Uzunoğlu Yegül. Bulgaristan Stara Zagora Trakiya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Bölümü. (Mayıs 2016)
 • Winter Arts Festival "Scene, Palette, Word", Hristo Botev Community Center, 22-28 February 2015, Plovdiv-Bulgaria. (Şubat 2015)
 • 6 December 2014 "Classical Music from Middle Asia" themed concert, Cultural Center-Museum Trakart, Plovdiv-Bulgaria. (Aralık 2014)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2013-2014 Bahar Dönemi Konseri, Ekmekçizade Kervansarayı, Edirne. (Mayıs 2014)
 • Uzunoğlu Yegül, B. (2012). Özel Eğitim ve Orff Yaklaşımı. Çoluk Çocuk Anne Baba Eğitimci Dergisi, 11(95): 58-59, 2012. ISSN: 1302-9436. (Mayıs 2012)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2011-2012 Güz Dönemi Öğretim Elemanları Konseri, Edirne
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2010-2011 Güz Dönemi Öğretim Elemanları Konseri, Edirne
 • Trakya Üniversitesi Akademik Senfoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri, Edirne (Aralık 2009)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2008-2009 Bahar Dönemi Konseri, Edirne (Mayıs 2009)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Konseri, Edirne (Mayıs 2009)
 • Uzunoğlu, B. (2011). Müzik Eğitimini İyileştirmeye Yönelik Başarılı ve Heyecan Verici Bir Adım, İnfo Dergisi, Orff Anadolu'da Özel Sayısı, Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi
 • Uzunoğlu Yegül, B. (2012). Kırmızı Balık Kaç Kaç, İnfo Dergisi, Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi

» Verdiği Dersler

Bireysel Çalgı (Viyolonsel)

Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi

 • Dersin Amacı: Okul öncesi eğitimde müziğin öneminin kavratılması, 0-8 yaş döneminde müzikal gelişim dönemlerinin öğrenilmesi, okul öncesi eğitim programı hedeflerine ulaşmada müziğin kullanımına yönelik tutum ve becerilerin kazandırılması, çocukların gelişim dönemlerine uygun şarkı repertuarı oluşturma becerisinin kazandırılması, Orff çalgılarının öğretim süreçlerinde kullanılmasına yönelik tutum ve becerilerin kazandırılması.

  Dersin İçeriği: Okul öncesi eğitimde müziğin önemi, müzik ve eğitim ilişkisi; 0-8 yaş çocuğunun müzik gelişimi ve müzikal becerileri; okul öncesi eğitim programındaki hedeflere ulaşmada müziğin kullanımı ve buna uygun repertuar oluşturma; çocuk şarkılarının tanıtımı ve analizi, çocuk şarkılarının seçiminde dikkat edilecek ölçütler; okul öncesi çocuklarına şarkı öğretme teknikleri; okul öncesi eğitim kurumlarında müzik eğitimi ile ilgili eğitim ortamı ve donanımın oluşturulması; müzik etkinlikleriyle bütünleştirilmiş sarmal eğitim modeli.

Erken Çocuklukta Ritim, Dans ve Orff Eğitimi

 • Dersin Amacı: Okul öncesi müzik eğitiminde Orff Schulwerk yaklaşımının pedagojik boyutlarının kavratılması; Orff Schulwerk yaklaşımı ile müzik etkinliği planlama ve uygulama çalışmalarının deneyimlenmesi; Orff Schulwerk yaklaşımının öğretim süreçlerinde kullanılmasına yönelik tutum ve becerilerin kazandırılması; Orff çalgılarının kullanılmasına yönelik tutum ve becerilerin kazandırılması.

  Dersin İçeriği: Müziğe ilişkin temel kavramlardan ritimsel algının gelişimi, ses, tempo gelişimi, bu kavramların gelişim alanları ile ilişkisi; eğitim ortamı düzenleme, ritim-ses-tempo ve dans çalışmaları, yaratıcı hareket ve dans, müzikli öykü, Orff yaklaşımı ile çalma, söyleme, dinleme, dans-hareket, kendini ifade etme, kendi müziğini oluşturma ve Orff aletlerini kullanabilme; okul öncesi eğitim programına uygun müzik etkinlikleri planlama, uygulama ve değerlendirme.

Müzik Eğitimi I

 • Dersin Amacı: Okul öncesi eğitiminde müziğin öneminin kavratılması, müziği oluşturan temel kavramların öğrenilmesi, notaların porte üzerindeki yerlerinin kavratılması, nota adlarının harf karşılıkları ve notaların süre değerleri öğrenilmesi, Orff çalgılarının çalınma biçimlerinin öğrenilmesi.

  Dersin İçeriği: Ülkemizde ve dünyadaki müzik türlerinin ve çalgıların tanıtımı ve özellikleri, temel solfej eğitimi (nota öğretimi, değerler, tartım çalışmaları, ses aralıkları, majör-minör diziler, basit Türk müziği dizileri, ölçü, tempo, nüans kavramları, ses değiştirici işaretler), sesi doğru kullanma ve doğru şarkı söyleme teknikleri, çocuk şarkıları üzerinde dikte ve deşifre çalışmaları, eşlik çalgısı eğitimi.

Müzik Eğitimi II

 • Dersin Amacı: Okul öncesi eğitiminde müziğin öneminin kavratılması, müziğin 3-6 yaş çocuklarının gelişim alanlarına katkılarının kavratılması, 3-6 yaş çocuklarının müzikal becerilerinin öğrenilmesi, Orff Schulwerk yaklaşımının pedagojik boyutlarının kavratılması, Orff Schulwerk yaklaşımının öğretim süreçlerinde kullanılmasına yönelik tutum ve becerilerin kazandırılması.

  Dersin İçeriği: Okul öncesi eğitimde müziğin önemi, müzik ve eğitim ilişkisi, 0-8 yaş çocuğunun müzik gelişimi ve müzikal becerileri, okul öncesi eğitim programındaki hedeflere ulaşmada müziğin kullanımı ve buna uygun repertuar oluşturma, çocuk şarkılarının tanıtımı ve analizi, çocuk şarkılarının seçiminde dikkat edilecek ölçütler, okul öncesi çocuklarına şarkı öğretme teknikleri, okul öncesi eğitim kurumlarında müzik eğitimi ile ilgili eğitim ortamı ve donanımın oluşturulması, dünyada okul öncesinde müzik eğitimi ile ilgili farklı yaklaşımlar.

Müzik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları

 • Dersin Amacı: Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alan öğretiminin genel amaçları, müzik eğitiminde kullanılan kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç materyal ve öğretim yöntemleri hakkında bilgi edinme.

  Dersin İçeriği: Müzik öğrenmenin ve öğretmenin anlamı; müzik öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; müzik öğretiminin tarihçesi; öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının müzik öğretimine yansımaları; müzik öğretimde temel beceriler; sınıf-içi uygulama örnekleri; müzik öğretiminde güncel eğilimler ve sorunlar; etkili bir müzik öğretiminin bileşenleri; müzik öğretimine sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan bakış.

Müzik Öğretimi Programları

 • Dersin Amacı: Müzik öğrenmenin ve öğretmenin anlamı, müzik öğretiminin amacı ve temel ilkeleri hakkında bilgi edinme; müzik dersi öğretim programlarının tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olma; müzik dersi öğretim programı öğrenme alanları ve bu öğrenme alanlarına ait kazanımlar hakkında bilgi sahibi olma.

  Dersin İçeriği: Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramlar; müzik dersi öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimi; güncel müzik dersi öğretim programının yaklaşımı, içeriği, geliştirmeyi amaçladığı beceriler; öğrenme ve alt öğrenme alanları; kazanımların sınıflara göre dağılımı ve sınırları, diğer derslerle ilişkisi; kademler arasındaki müzik dersi öğretim programlarının ilişkisi; kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller; ölçme değerlendirme yaklaşımı; öğretmen yeterlilikleri.

Öğretmenlik Uygulaması

 • Dersin Amacı: Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.

  Dersin İçeriği: Öğretmen adaylarının öğretmenlik ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerileri, uygulama okullarında bizzat eğitim öğretim faaliyetlerine katılarak geliştirmektir.Okul Deneyimi

 • Dersin Amacı: Sınıf ortamını ve okul ortamını tanımak ve gözlemlemek, okuldaki işleyiş hakkında bilgi toplamak, gerçek sınıf ortamlarında sınıf yönetimi, sınıf organizasyonu ve grup çalışması gibi konularda gözlemler ve uygulamalar yapmak.

  Dersin İçeriği: Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

Okul Öncesi Müzik Eğitiminde Genel Yaklaşımlar

 • Dersin Amacı: Okul öncesi eğitiminde müziğin öneminin kavratılması, müziğin 3-6 yaş çocuklarının gelişim alanlarına katkılarının kavratılması, 3-6 yaş çocuklarının müzikal becerilerinin öğrenilmesi, Orff Schulwerk yaklaşımının pedagojik boyutlarının kavratılması, Orff Schulwerk yaklaşımının öğretim süreçlerinde kullanılmasına yönelik tutum ve becerilerin kazandırılması. Reggio Emilia ve Montessori yaklaşımlarında müzik etkinliklerinin planlanması ve uygulanmasına yönelik tutum ve becerilerin kazandırılması.

  Dersin İçeriği: Okul öncesi müzik eğitiminin tanımlanması. Çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyecek ve bir amaç doğrultusunda yapılacak yöntem ve teknikler. Çocuğun kişilik gelişimini ve sosyalleşmesini sağlayacak, duygularını ifade edebileceği, yaratıcılığını destekleyebileceği müzik eğitim programları oluşturma. Çocuklar için müzik öğretiminde uygulanabilecek özel yöntem ve teknikler.

Otizmli Çocuklar ve Müzik

Oyun, Dans ve Müzik

 • Dersin Amacı: Ritim, oyun, hareket ve dans ilişkisini kurarak müziksel oyunlar yaratma, müzikli çocuk oyunlarını öğrenme, bedeni kullanarak ritim çalışmaları yaratma, müzik eşlikli oyun ve dans dağarcığı oluşturma, Bedeni müzikal bir ifade aracı olarak kullanabilme, dansın temel ögelerini deneyimleme, Orff çalgılarıyla folklorik kompozisyonlar oluşturma, müziği bedende hissetme çalışmaları, müzik-hareket bağlantısını kurarak basit koreografiler oluşturma, bir şarkı/ tema veya resimden yola çıkarak dans oluşturabilme.

  Dersin İçeriği: Bedeni müzikal bir ifade aracı olarak kullanabilme, dansın temel ögelerini deneyimleme, Orff çalgılarıyla folklorik kompozisyonlar oluşturma, müziği bedende hissetme çalışmaları, müzik-hareket bağlantısını kurarak basit koreografiler oluşturma, bir şarkı/ tema veya resimden yola çıkarak dans oluşturabilme.

Özel Eğitimde Oyun ve Müzik

 • Dersin Amacı: Özel eğitimde oyun ve müziğin öneminin kavratılması; Özel gereksinimli çocukların kendilerini ifade etmede oyun ve müzikten yararlanma; Özel gereksinimli çocuklarda oyun gelişimi ve oyun özellikleri; Özel eğitimde oyun aracılığıyla öğretimin kavratılması; Orff Schulwerk yaklaşımının pedagojik boyutlarının kavratılması, Orff Schulwerk yaklaşımının öğretim süreçlerinde kullanılmasına yönelik tutum ve becerilerin kazandırılması.

  Dersin İçeriği: Temel kavramlar: oyun ve müzik; oyunun tanımı ve önemi; oyunun teorik açıklamaları; çocuklarda oyun gelişimi ve özellikleri: bilişsel ve sosyal oyun geliştirme; Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarda oyun geliştirme ve oyun özellikleri; özel eğitimde oyun yoluyla öğretim; oyunun özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarla kullanılması ve uyarlanması; oyun tabanlı öğretim uygulamaları / etkinlikleri; oyun yoluyla desteklenebilen gelişimsel alanlar; öğretimi oyuna yerleştirme uygulamaları; özel eğitimde oyunun etkin kullanımına yönelik araştırma sonuçları; müziğin tanımı ve önemi; müziğin gelişimi ve özellikleri; özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin müzikal özellikleri; özel eğitimde müzik yoluyla öğretim; özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarda müziğin kullanılması ve uyarlanması; müzik temelli eğitim uygulamaları / etkinlikleri; müzikle desteklenebilen gelişim alanları; öğretimi müziğe yerleştirme uygulamaları; Özel eğitimde müziğin etkin kullanımına ilişkin araştırma sonuçları.

Özel Öğretim Yöntemleri I

 • Dersin Amacı: Müzik Dersi Öğretim Programının incelenmesi (amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, vb.); müzik eğitiminde kullanılan öğretim yöntemleri hakkında bilgi edinme, bu yöntemleri "Özel Öğretim Yöntemleri II" dersinde yapılacak "mikro öğretim" aşamasında etkili biçimde kullanabilme becerisi kazanma.

  Dersin İçeriği: Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan eğitimi ile ilişkisi, alanın hukuki dayanağı, özellikle Anayasa ve Milli Eğitim Temel Kanunu, alan öğretiminin genel amaçları, yöntemi, tekniği, donanımı, ve kullanılan malzemeler. İlgili müfredatın incelenmesi (amaç, başarı, tema, ünite, etkinlik vb.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

Özel Öğretim Yöntemleri II

 • Dersin Amacı: Planlı öğretimin öneminin vurgulanarak plan çeşitlerinin tanıtılması. Ünite konularına bağlı kalınarak yapılmış günlük plan örneklerinin tanıtılması. Planlı bir müzik dersinde sınıf yönetiminin nasıl olacağının öğretilmesi. Derse başlangıç, uygulama ve işleniş ve dersi bitirişte dikkat edilecek noktaların öğretilmesi. Öğretmen adaylarına dakikalandırılmış günlük plan örnekleri yaptırılarak, örnek ders sunumları yapmalarının sağlanması. Bu uygulamalarda müzik dersinin diğer derslerle olan ilişkisinin de gösterilmesi. Müzik dersinde öğrencilerin öğrenme sürecine uygulamalarla katılımlarının sağlanmasıyla öğrenmenin kalıcı olduğunun öğretilmesi. Öğretmen adaylarının, meslek yaşamlarında öğrencileriyle yaparak-yaşayarak öğrenme modeliyle etkin öğrenmeyi gerçekleştireceklerine inandırılması. Çocuğun hayata hazırlanması süreci olan eğitiminde, müziğin vazgeçilmez bir eğitim aracı olduğunun öğretmen adaylarına kavratılması.

  Dersin İçeriği: Müzik eğitim ve öğretimine ilişkin kavram, ilke ve yöntemleri uygulama; ders içi bireysel ve toplu müzik çalışmaları düzenleme, ilköğretim ve ortaöğretim müzik dersini planlama, uygulama ve eleştirme. İlköğretim ve ortaöğretim müzik dersi öğretim programlarını inceleme, müzik öğretimi için yıllık, günlük, dönemlik, ünite planları hazırlama, ilk ve ortaöğretim müzik ders kitaplarını inceleme, planlı müzik dersi isleme ve uygulama örnekleri, bireysel ve toplu çalışmalar, müzik çalışmalarını ve etkinliklerini dinleme-izleme-eleştirme, müzik eğitiminde ölçme ve değerlendirme.

Tez Çalışması I, II

Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Dersin Amacı: Öğretmen adaylarının toplumsal sorumluluk ve duyarlılıklarını geliştirmek; işbirliği, dayanışma, problem çözme, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini desteklemektir.

  Dersin İçeriği: Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konusmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çesitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalısmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

Uzmanlık Alan Dersi I, II

Zihin Engellilere Oyun ve Şarkı Öğretimi

 • Dersin Amacı: Eğitim süreçlerinde oyun ve şarkı kullanımının, gelişimsel yetersizliği olan çocuklar üzerindeki önemini kavramak.

  Dersin İçeriği: Çocuklarda oyun gelişimi ve özellikleri, zihin engelli çocuklarda oyun gelişimi ve oyun özellikleri, oyunun tanımı, oyun kuramları, oyunun önemi ve sınıflandırılması, gelişim alanlarına göre derlenen oyun örnekleri, zihin engelli çocuklara şarkı, dramatizasyon ve ront öğretimi, oyun ve şarkı öğretiminde yapılacak uyarlamalar.