» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Uzunoğlu Yegül, B. (2014). Öğretmen adaylarının müzik öğretimi öz-yeterlik algılarının incelenmesi. 9th International Balkan Education and Science Congress, 16-18 October 2014, Edirne. (Ekim 2014)
 • Uzunoğlu Yegül, B. (2014). Yapılandırmacı yaklaşıma yönelik akademik başarı testi geliştirme çalışması. 9th International Balkan Education and Science Congress, 16-18 October 2014, Edirne. (Ekim 2014)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel Çalgı Dersi Motivasyon ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi (özet bildiri). 11. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Eğitimin Geleceği ve Gelecek İçin Eğitim. 12-14 Ekim 2016, Porec-HIRVATİSTAN. (Ekim 2016)
 • Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Dersine Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi (özet bildiri). 11. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Eğitimin Geleceği ve Gelecek İçin Eğitim. 12-14 Ekim 2016, Porec-HIRVATİSTAN. (Ekim 2016)

Editörlük / Yayınlama

 • 9th International Balkan Education and Science Congress, Trakya University, 16-18 October 2014, Edirne. (Ekim 2014)

Yapılan Hakemlikler

 • 5th International Conference of Research in Education, Trakya University, 8-10 October 2015, Edirne. (Ekim 2015)

Sertifikalar

 • 10-16 Temmuz 2016 Carl Orff - Institut Salzburg International Summer Course “Elemental Music and Dance Pedagogy Orff Schulwerk” Eğitmenler: Sofía López-Ibor, Andrea Ostertag, Andrea Sangiorgio, Angelika Wolf, Christa Coogan, Johanna Häberlein. 40 ders saatlik kurs (Temmuz 2016)
 • 27 Temmuz 2015 - 2 Ağustos 2015 International Summer Course of Orff Schulwerk in Pilsen “Singing Gardens” Eğitmenler: Prof.Barbara Haselbach, Andrea Ostertag, Lenka Pospisilova, Jitka Koprivova, Vera Zolkina, Koloman Callos 35 ders saatlik kurs (Temmuz 2015)
 • 21-28 Haziran 2015 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi “Orff Schulwerk Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi Seviye Geliştirme Kursu III” Eğitmenler: Prof.Dr.Ulrike Jungmair, Doç.Dr.Banu Özevin Tokinan. 48 ders saatlik kurs. (Haziran 2015)
 • 23.06.2014 - 02.07.2014 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi “Orff Schulwerk Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi Seviye Geliştirme Kursu II” Eğitmenler: Prof.Dr.Ulrike Jungmair, Prof.Werner Beidinger, Dr.Banu Özevin Tokinan, Elif Slater, Onur Erol. 68 ders saatlik kurs (Haziran 2014)
 • 7-12 Temmuz 2013 Carl Orff - Institut Salzburg International Summer Course “Elemental Music and Dance Education For All” Eğitmenler: Mag.Dr.Manuela Widmer, Michel Widmer, Mag.Shirley Day Salmon. 40 ders saatlik kurs. (Temmuz 2013)
 • 23-29 Haziran 2013 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi “Orff Schulwerk Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi Seviye Geliştirme Kursu I” Eğitmenler: Prof.Dr.Ulrike Jungmair, Dr.Banu Özevin Tokinan, M.A.Tugay Başar, Elif Slater, Onur Erol. 64 ders saatlik kurs. (Haziran 2013)
 • 25-26 Şubat 2012 6. Işıkkent Ulusal Erken Çocukluk Eğitimi Konferansı “Öğrenme Mucizesi: Reggio Emilia Yaklaşımı” 2 tam günlük aktif katılım (Şubat 2012)

Diğer

 • Orff Çalgilari Ile Tanisalim, Trakya Üniversitesi Egitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Egitim Binasi Drama Sinifi, WORKSHOP /Workshop yöneticiligi /, 3 saat, Belgin UZUNOGLU YEGÜL, Edirne-TÜRKIYE, 16.12.2016. (Aralık 2016)
 • "Orff Çalgıları İle Tanışalım" Semineri. Orff-Schulwerk Yaklaşımında kullanılan Orff Çalgılarının müzik etkinliklerindeki kullanım biçimlerine ve etkin şekilde çalma becerilerine ilişkin uygulamalar içeren 4 ders saatlik workshop. (Aralık 2016)
 • 2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Ders Verme (STA) Hareketliliği kapsamında Bulgaristan Stara Zagora Trakiya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Bölümü'nde "Okul Öncesi Müzik Eğitiminde Orff-Schulwerk Yaklaşımının Yeri ve Önemi" konulu sunum. Orff-Schulwerk Yaklaşımının Okul Öncesi Müzik Eğitimindeki Uygulamalarına ilişkin örnek çalışmalar içeren 16 ders saatlik workshop. (Mayıs 2016)
 • Orff Çalgilari Ile Tanisalim, Trakya Üniversitesi Egitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Egitim Binasi Drama Sinifi, WORKSHOP /Workshop yöneticiligi /, 3 saat, Belgin UZUNOGLU YEGÜL, Edirne-TÜRKIYE, 16.12.2016-16.12.2016
 • Winter Arts Festival "Scene, Palette, Word" Hristo Botev Community Center, 22-28 February 2015, Plovdiv-Bulgaria. (Şubat 2015)
 • 24-25 Ocak 2015 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi “Orff Schulwerk Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi Seviye Geliştirme Kursu III'e Hazırlık” Eğitmenler: Prof.Dr.Ulrike E. JUNGMAIR – Dr.Banu ÖZEVİN TOKİNAN 16 ders saatlik kurs (Ocak 2015)
 • "Classical Music from Middle Asia" themed concert, Cultural Center-Museum Trakart, 6 December 2014, Plovdiv-Bulgaria. (Aralık 2014)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2013-2014 Bahar Dönemi Konseri, Ekmekçizade Kervansarayı, Edirne (Mayıs 2014)
 • 15 Mart 2014 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi “Orff Schulwerk ve Dikkat” Eğitmen: Birgül Berna UYSAL 8 ders saatlik kurs (Mart 2014)
 • 3-4 Kasım 2012 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi “İstanbul Uluslararası Sonbahar Kursu 2012” Eğitmenler: Prof. Dr. Ulrike E. JUNGMAIR – Mag. Katja Ojala KOÇAK 16 ders saatlik kurs (Kasım 2012)
 • Uzunoğlu, B. (2012). Özel Eğitim ve Orff Yaklaşımı, Çoluk Çocuk Anne Baba Eğitimci Dergisi, Yıl:11 Sayı: 95
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2011-2012 Güz Dönemi Öğretim Elemanları Konseri, Edirne
 • 11-12 Aralık 2010 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi İstanbul Uluslararası Sonbahar Kursu 2010 “Yaratıcı Hareket ve Dans Doğaçlamaları” Eğitmenler: Angelika WOLF – Insuk LEE 16 ders saatlik kurs (Aralık 2010)
 • 8-11 Nisan 2010 16. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri / BURSA “Bertolt Brecht ve Öğretici Oyunlar” 4 saatlik atölye Prof.Dr.Gerd KOCH (Atölye Lideri) - Prof.Dr.Hans Martin RITTER (Atölye Lideri) (Nisan 2010)
 • 28 Mart 2010 Ezo Sunal Çocuk Atölyesi “Okulöncesi Eğitimde Vurmalı Çalgılar, Hareket ve Dans; Pedagojik Prensipler ve Oyun Fikirleri” Eğitmen: Katja Ojala KOÇAK 7 ders saatlik seminer (Mart 2010)
 • 9 Ocak 2010 Ezo Sunal Çocuk Atölyesi “Çocuklar İçin Dans ve Oyun Uygulamaları, Ritim Çalışmaları” Eğitmen: Estevao MARQUEZ 7 ders saatlik seminer (Ocak 2010)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2010-2011 Güz Dönemi Öğretim Elemanları Konseri, Edirne
 • 12-13 Aralık 2009 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi “Orff Uygulamaları İçin Klezmer Halk Dansları ve Müziği” Eğitmenler: Sibel ERİM 16 ders saatlik kurs (Aralık 2009)
 • Trakya Üniversitesi Akademik Senfoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri, Edirne (Aralık 2009)
 • 16 Mayıs 2009 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi “Orff Uygulamaları İçin Klezmer Halk Dansları ve Müziği” Eğitmenler: Sibel ERİM 8 ders saatlik kurs (Mayıs 2009)
 • 23-24 Mayıs 2009 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi İstanbul Uluslararası İlkbahar Kursu 2009 “Kıpır Kıpır Ayaklar Sihirli Merhabalar-Müzik Sürecinde Ses ve Konuşma, Jestler, Mimikler, Ritim ve Tını Oyunları” Eğitmenler: Ulrike MEYERHOLZ – Lenka POSPISILOVA 16 ders saatlik kurs (Mayıs 2009)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2008-2009 Bahar Dönemi Konseri, Edirne (Mayıs 2009)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Konseri, Edirne (Mayıs 2009)
 • 15 Şubat 2009 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi “Ksilofon ve Arkadaşları” Eğitmen: Onur EROL 8 ders saatlik kurs (Şubat 2009)
 • 21 Şubat 2009 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi “2-6 Yaş Grubu Çocuklar İçin Orff Yaklaşımıyla Şarkılar, Oyunlar, Danslar” Eğitmen: Nuran BARUT 8 ders saatlik kurs (Şubat 2009)
 • 22-23 Kasım 2008 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi İstanbul Uluslararası Sonbahar Kursu 2008 “İlkokul Çocuklarıyla Nasıl Dans Ederiz?” Eğitmenler: Angelina CRAFFONARA ABASOLO – Katarzyna FICHTINGER 16 ders saatlik kurs (Kasım 2008)
 • 30 Kasım 2008 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi “Müziği Bütünsel Yaşamak” Eğitmen: Reinhold WIRSCHING 8 ders saatlik kurs (Kasım 2008)
 • 24-25 Kasım 2007 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi İstanbul Uluslararası Sonbahar Kursu 2007 “Sanatların Buluşması – Enstrümanlar ve Sesimiz Çeşitli Fikirler” Eğitmenler: Prof. Barbara HASELBACH – Rodrigo FERNANDEZ 16 ders saatlik kurs (Kasım 2007)
 • 8-9 Eylül 2007 Bursa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri Hizmet İçi Eğitim Programı 2 tam günlük eğitim (Eylül 2007)
 • 28-29 Nisan 2007 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi İstanbul Uluslararası İlkbahar Kursu 2007 “Hareket Tasarımı Doğaçlama Dans ve Grup Oyunları İçin Materyal, Müzik&Oyuncak” Eğitmenler: Prof. Dr. Ulrike E. JUNGMAIR – Mag. Christine ERITSCHER 12 ders saatlik (Nisan 2007)
 • 9-10 Aralık 2006 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi İstanbul Uluslararası Sonbahar Kursu 2006 “Shared Parameters” Eğitmenler: Christa COOGAN – Mari HONDA 12 ders saatlik kurs (Aralık 2006)
 • Uzunoğlu, B. (2006). Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda ezber çalmanın-söylemenin öğrenci başarısına etkisinin değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lİsans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa. (Ekim 2006)
 • 30 Eylül-1 Ekim 2006 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi “Yeni Başlayanlar İçin Orff Schulwerk Temel Uygulamalar” Eğitmenler: Onur EROL – Elif SLATER 12 ders saatlik kurs (Ekim 2006)
 • Uzunoğlu, B. (2011). Müzik Eğitimini İyileştirmeye Yönelik Başarılı ve Heyecan Verici Bir Adım, İnfo Dergisi, Orff Anadolu'da Özel Sayısı, Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi
 • Uzunoğlu Yegül, B. (2012). Kırmızı Balık Kaç Kaç, İnfo Dergisi, Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi

» Verdiği Dersler

Bireysel Çalgı (Viyolonsel) I, II, III, IV, V, VI, VII

Bireysel Çalgı ve Öğretimi (Viyolonsel)

Eğitim Müziği Dağarı

Eylem Araştırması (Formasyon Programı)

Müzik Eğitimi I, II

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (Formasyon Programı)

Öğretmenlik Uygulaması

Okul Çalgıları III (Orff Çalgıları)

Okul Deneyimi

Okul Öncesi Müzik Eğitiminde Genel Yaklaşımlar

Otizmli Çocuklar ve Müzik

Oyun, Dans ve Müzik

Özel Öğretim Yöntemleri I, II

Ritim Atölyesi

Tez Çalışması I

Topluma Hizmet Uygulamaları

Uzmanlık Alan Dersi I

Zihin Engellilere Oyun ve Şarkı Öğretimi