» Biyografi

Bulgaristan’da doğdu. Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nda, Yüksek Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Eğitimi Bilim Dalı'nda, Doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi Bilim Dalı’nda tamamladı.

2003 - 2007 yılları arasında Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda ve Balıkesir Kadriye-Kemal Gürel Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde çello öğretmeni olarak; 2006 - 2008 yılları arasında çeşitli okul öncesi eğitim kurumlarında müzik öğretmeni olarak görev yaptı.

2006 yılından bu yana Orff Merkezi Türkiye’nin düzenlediği ulusal ve uluslararası pek çok eğitime; 2013, 2015 ve 2016 yıllarında Avusturya ve Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen “Orff Schulwerk Uluslararası Yaz Kursları”na katıldı.

2013 - 2015 yılları arasında gerçekleşen Orff-Schulwerk Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi Seviye Geliştirme Kursları'nı tamamladı.

2008 yılından bu yana, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmakta; öğretmen yetiştirme, müzik ve hareket eğitimi, Orff Schulwerk yaklaşımı konularında çalışmalarını sürdürmektedir. 

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Uzunoğlu Yegül, B. (2018). Determination of Preservice Preschool Teachers' Perceptions of Music Lesson through Metaphors. Universal Journal of Educational Research, 6(6): 1305-1312, 2018. DOI: 10.13189/ujer.2018.060621 http://www.hrpub.org/download/20180530/UJER21-19511267.pdf (Ocak 2018)
  2
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Selçioğlu Demirsöz, E. ve Uzunoğlu Yegül, B., (2018). İlkokul Öğrencilerinin "Müzikli Masallar ve Çocuk Hakları" Temasıyla Gerçekleşen Drama Şenliği'ne İlişkin Görüşleri (özet bildiri). 13. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi. 6-8 Eylül 2018, Edirne-TÜRKİYE. (Eylül 2018)
 • Uzunoğlu Yegül, B. (2014). Öğretmen adaylarının müzik öğretimi öz-yeterlik algılarının incelenmesi. 9th International Balkan Education and Science Congress, 16-18 October 2014, Edirne. (Ekim 2014)
 • Uzunoğlu Yegül, B. (2014). Yapılandırmacı yaklaşıma yönelik akademik başarı testi geliştirme çalışması. 9th International Balkan Education and Science Congress, 16-18 October 2014, Edirne. (Ekim 2014)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Uzunoğlu Yegül, B. ve Ilgaz G. (2016). Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel Çalgı Dersi Motivasyon ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi (özet bildiri). 11. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Eğitimin Geleceği ve Gelecek İçin Eğitim. 12-14 Ekim 2016, Porec-HIRVATİSTAN. (Ekim 2016)
 • Uzunoğlu Yegül, B. (2016). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Dersine Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi (özet bildiri). 11. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Eğitimin Geleceği ve Gelecek İçin Eğitim. 12-14 Ekim 2016, Porec-HIRVATİSTAN. (Ekim 2016)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Uzunoğlu Yegül, B. (2019). Teoriden Uygulamaya Yeni Yönelimler, Yeni Yaklaşımlarla Müzik Öğretimi içinde "Orff Çalgıları İle Müzik Etkinlikleri" (ss.75-92). Ed: Alpagut, U. ve Yöndem, S., Nobel Akademik Yayıncılık, Basım Sayısı:1, ISBN: 978-605-033-090-8 (Ekim 2019)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Erpehlivan, C. "Müzik öğretmeninin müzik dersine, okul kültürüne ve bireylerin okul sonrası yaşantılarına etkisinin değerlendirilmesi". (Haziran 2019)

Editörlük / Yayınlama

 • 9th International Balkan Education and Science Congress, Trakya University, 16-18 October 2014, Edirne. (Ekim 2014)

Yapılan Hakemlikler

 • 5th International Conference of Research in Education, Trakya University, 8-10 October 2015, Edirne. (Ekim 2015)

Sertifikalar

 • 10-16 Temmuz 2016 Carl Orff - Institut Salzburg International Summer Course “Elemental Music and Dance Pedagogy Orff Schulwerk” Eğitmenler: Sofía López-Ibor, Andrea Ostertag, Andrea Sangiorgio, Angelika Wolf, Christa Coogan, Johanna Häberlein. 40 saatlik eğitim (Temmuz 2016)
 • 27 Temmuz 2015 - 2 Ağustos 2015 International Summer Course of Orff Schulwerk in Pilsen “Singing Gardens” Eğitmenler: Prof.Barbara Haselbach, Andrea Ostertag, Lenka Pospisilova, Jitka Koprivova, Vera Zolkina, Koloman Callos 35 saatlik eğitim (Temmuz 2015)
 • 21-28 Haziran 2015 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi “Orff Schulwerk Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi Seviye Geliştirme Kursu III” Eğitmenler: Prof.Dr.Ulrike Jungmair, Doç.Dr.Banu Özevin Tokinan. 48 saatlik eğitim (Haziran 2015)
 • 23.06.2014 - 02.07.2014 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi “Orff Schulwerk Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi Seviye Geliştirme Kursu II” Eğitmenler: Prof.Dr.Ulrike Jungmair, Prof.Werner Beidinger, Dr.Banu Özevin Tokinan, Elif Slater, Onur Erol. 68 saatlik eğitim (Haziran 2014)
 • 7-12 Temmuz 2013 Carl Orff - Institut Salzburg International Summer Course “Elemental Music and Dance Education For All” Eğitmenler: Mag.Dr.Manuela Widmer, Michel Widmer, Mag.Shirley Day Salmon. 40 saatlik eğitim (Temmuz 2013)
 • 23-29 Haziran 2013 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi “Orff Schulwerk Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi Seviye Geliştirme Kursu I” Eğitmenler: Prof.Dr.Ulrike Jungmair, Dr.Banu Özevin Tokinan, M.A.Tugay Başar, Elif Slater, Onur Erol. 64 saatlik eğitim (Haziran 2013)
 • 25-26 Şubat 2012 6. Işıkkent Ulusal Erken Çocukluk Eğitimi Konferansı “Öğrenme Mucizesi: Reggio Emilia Yaklaşımı” 2 tam günlük aktif katılım (Şubat 2012)

Diğer

 • "Orff Çalgıları İle Tanışalım" Semineri. Orff-Schulwerk Yaklaşımında kullanılan Orff Çalgılarının müzik etkinliklerinde ve şarkılara eşlik etmede etkin olarak kullanımının ele alındığiı 4 ders saatlik workshop. Trakya Üniversitesi Egitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Egitim Binasi Drama Sınıfı, Edirne-TÜRKIYE, 16.12.2016. (Aralık 2016)
 • 2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Ders Verme (STA) Hareketliliği kapsamında Bulgaristan Stara Zagora Trakiya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Bölümü'nde "Okul Öncesi Müzik Eğitiminde Orff-Schulwerk Yaklaşımının Yeri ve Önemi" konulu sunum. Orff-Schulwerk Yaklaşımının Okul Öncesi Müzik Eğitimindeki Uygulamalarına ilişkin örnek çalışmalar içeren 16 ders saatlik workshop. (Mayıs 2016)
 • Winter Arts Festival "Scene, Palette, Word" Hristo Botev Community Center, 22-28 February 2015, Plovdiv-Bulgaria. (Şubat 2015)
 • 24-25 Ocak 2015 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi “Orff Schulwerk Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi Seviye Geliştirme Kursu III'e Hazırlık” Eğitmenler: Prof.Dr.Ulrike E. JUNGMAIR – Dr.Banu ÖZEVİN TOKİNAN 16 saatlik eğitim (Ocak 2015)
 • "Classical Music from Middle Asia" themed concert, Cultural Center-Museum Trakart, 6 December 2014, Plovdiv-Bulgaria. (Aralık 2014)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2013-2014 Bahar Dönemi Konseri, Ekmekçizade Kervansarayı, Edirne (Mayıs 2014)
 • 15 Mart 2014 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi “Orff Schulwerk ve Dikkat” Eğitmen: Birgül Berna UYSAL 8 saatlik eğitim (Mart 2014)
 • 3-4 Kasım 2012 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi “İstanbul Uluslararası Sonbahar Kursu 2012” Eğitmenler: Prof. Dr. Ulrike E. JUNGMAIR – Mag. Katja Ojala KOÇAK 16 saatlik ders (Kasım 2012)
 • Uzunoğlu, B. (2012). Özel Eğitim ve Orff Yaklaşımı, Çoluk Çocuk Anne Baba Eğitimci Dergisi, Yıl:11 Sayı: 95
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2011-2012 Güz Dönemi Öğretim Elemanları Konseri, Edirne
 • 11-12 Aralık 2010 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi İstanbul Uluslararası Sonbahar Kursu 2010 “Yaratıcı Hareket ve Dans Doğaçlamaları” Eğitmenler: Angelika WOLF – Insuk LEE 16 saatlik eğitim (Aralık 2010)
 • 8-11 Nisan 2010 16. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri / BURSA “Bertolt Brecht ve Öğretici Oyunlar” 4 saatlik atölye Prof.Dr.Gerd KOCH (Atölye Lideri) - Prof.Dr.Hans Martin RITTER (Atölye Lideri) (Nisan 2010)
 • 28 Mart 2010 Ezo Sunal Çocuk Atölyesi “Okulöncesi Eğitimde Vurmalı Çalgılar, Hareket ve Dans; Pedagojik Prensipler ve Oyun Fikirleri” Eğitmen: Katja Ojala KOÇAK 7 saatlik seminer (Mart 2010)
 • 9 Ocak 2010 Ezo Sunal Çocuk Atölyesi “Çocuklar İçin Dans ve Oyun Uygulamaları, Ritim Çalışmaları” Eğitmen: Estevao MARQUEZ 7 saatlik seminer (Ocak 2010)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2010-2011 Güz Dönemi Öğretim Elemanları Konseri, Edirne
 • 12-13 Aralık 2009 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi “Orff Uygulamaları İçin Klezmer Halk Dansları ve Müziği” Eğitmenler: Sibel ERİM 16 saatlik eğitim (Aralık 2009)
 • Trakya Üniversitesi Akademik Senfoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri, Edirne (Aralık 2009)
 • 16 Mayıs 2009 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi “Orff Uygulamaları İçin Klezmer Halk Dansları ve Müziği” Eğitmenler: Sibel ERİM 8 saatlik eğitim (Mayıs 2009)
 • 23-24 Mayıs 2009 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi İstanbul Uluslararası İlkbahar Kursu 2009 “Kıpır Kıpır Ayaklar Sihirli Merhabalar-Müzik Sürecinde Ses ve Konuşma, Jestler, Mimikler, Ritim ve Tını Oyunları” Eğitmenler: Ulrike MEYERHOLZ – Lenka POSPISILOVA 16 saatlik eğitim (Mayıs 2009)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2008-2009 Bahar Dönemi Konseri, Edirne (Mayıs 2009)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Konseri, Edirne (Mayıs 2009)
 • 15 Şubat 2009 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi “Ksilofon ve Arkadaşları” Eğitmen: Onur EROL 8 saatlik eğitim (Şubat 2009)
 • 21 Şubat 2009 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi “2-6 Yaş Grubu Çocuklar İçin Orff Yaklaşımıyla Şarkılar, Oyunlar, Danslar” Eğitmen: Nuran BARUT 8 saatlik eğitim (Şubat 2009)
 • 22-23 Kasım 2008 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi İstanbul Uluslararası Sonbahar Kursu 2008 “İlkokul Çocuklarıyla Nasıl Dans Ederiz?” Eğitmenler: Angelina CRAFFONARA ABASOLO – Katarzyna FICHTINGER 16 saatlik eğitim (Kasım 2008)
 • 30 Kasım 2008 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi “Müziği Bütünsel Yaşamak” Eğitmen: Reinhold WIRSCHING 8 saatlik eğitim (Kasım 2008)
 • 24-25 Kasım 2007 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi İstanbul Uluslararası Sonbahar Kursu 2007 “Sanatların Buluşması – Enstrümanlar ve Sesimiz Çeşitli Fikirler” Eğitmenler: Prof. Barbara HASELBACH – Rodrigo FERNANDEZ 16 saatlik eğitim (Kasım 2007)
 • 8-9 Eylül 2007 Bursa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri Hizmet İçi Eğitim Programı 2 tam günlük eğitim (Eylül 2007)
 • 28-29 Nisan 2007 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi İstanbul Uluslararası İlkbahar Kursu 2007 “Hareket Tasarımı Doğaçlama Dans ve Grup Oyunları İçin Materyal, Müzik&Oyuncak” Eğitmenler: Prof. Dr. Ulrike E. JUNGMAIR – Mag. Christine ERITSCHER 12 saatlik eğitim (Nisan 2007)
 • 9-10 Aralık 2006 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi İstanbul Uluslararası Sonbahar Kursu 2006 “Shared Parameters” Eğitmenler: Christa COOGAN – Mari HONDA 12 saatlik eğitim (Aralık 2006)
 • Uzunoğlu, B. (2006). Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda ezber çalmanın-söylemenin öğrenci başarısına etkisinin değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lİsans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa. (Ekim 2006)
 • 30 Eylül-1 Ekim 2006 Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi “Yeni Başlayanlar İçin Orff Schulwerk Temel Uygulamalar” Eğitmenler: Onur EROL – Elif SLATER 12 saatlik eğitim (Ekim 2006)
 • Uzunoğlu, B. (2011). Müzik Eğitimini İyileştirmeye Yönelik Başarılı ve Heyecan Verici Bir Adım, İnfo Dergisi, Orff Anadolu'da Özel Sayısı, Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi
 • Uzunoğlu Yegül, B. (2012). Kırmızı Balık Kaç Kaç, İnfo Dergisi, Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi

» Verdiği Dersler

Bireysel Çalgı (Viyolonsel)

Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi

Müzik Eğitimi I

Müzik Eğitimi II

Müzik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları

Müzik Öğretimi Programları

Öğretmenlik Uygulaması

Okul Deneyimi

Okul Öncesi Müzik Eğitiminde Genel Yaklaşımlar

Otizmli Çocuklar ve Müzik

Oyun, Dans ve Müzik

Özel Eğitimde Oyun ve Müzik

Özel Öğretim Yöntemleri I

Özel Öğretim Yöntemleri II

Ritim Atölyesi

Tez Çalışması I, II

Topluma Hizmet Uygulamaları

Uzmanlık Alan Dersi I, II

Zihin Engellilere Oyun ve Şarkı Öğretimi