» Biyografi

İstanbul, Suadiye 'de doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini İstanbul'un Kadiköy ilçesinde tamamladı. Lisans ve Doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi'nde yaptı. 1992-1999 arasında Trakya Üniversitesi, 1999 -2005 arasında Sakarya Üniversitesi'nde  çalıştı. Trakya Üniversitesi Trakya Araştırmaları Merkezi'nin kuruluşunu sağladı. Değişik İdari görevlerde bulundu. Ayrıca, Sakarya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Dekan Yardımcılığı ve Fakülte Senatörlüğü yaptı. Sakarya Üniversitesi bünyesinde Seramik Bölümü ve Arkeoloji Bölümü Başkanlıkları'nda bulundu.  2005-2008 arası Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın Müdürlüğünde bulundu. 2005 den beri Trakya Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü başkanlığında bulunmaktadır.

2013 yılından itibaren Edebiyat Fakültesi Senatörü olarak Üniversite Senatosu'nda yer almış bulunmaktadır.

Ayrıca Trakya Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü görevini sürdürmektedir., Eğitim Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olup, Edebiyat Fakültesi ve Balkan Araştırmaları Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği de devam etmektedir.

Değişik kazı ve araştırma projelerinde görev almış ve proje başkanlıkları yapmıştır. Çok sayıda yayınlanmış uluslararası ve ulusal makale çalışması olup, çok sayıda  kitabı yayınlanmış ve yayın aşamasında  bulunmaktadır.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Bana Trakları Anlat (Temmuz 2014)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • V. Yüzyıldan XXI. Yüzyıla Avrupa Sanatı (Ocak 2016)
 • Avrasya'dan Trakya'ya. Edirne
 • Erken Ortaçağda Batı sanatı.Edirne
 • Ortaçağ Avrupasında Resim Sanatı. Edirne.
 • ' Pınarhisar '. Pınarhisar-Tzarevo. Pınarhisar.
 • Tarihin Işığında Burhaniye. Balıkesir.
 • Kaya Resimleri. İstanbul.
 • Geleneksel Kore Resim Sanatı. İstanbul.
 • Carlo Crivelli'nin San Emidiuslu Haber Altarı. İstanbul.
 • Mayaların Resim Sanatı. İstanbul,
 • Kızılderi Sanatında Pueblo Katçinaları. İstanbul.
 • Avrupa Sanatına Giriş. İstanbul.
 • Avrupa Sanatı. İstanbul.
 • Kaynak Ve Kökleriyle Rönesans Sonuna Kadar Avrupa Resim Sanatı. İstanbul,( Prof. Dr. Tayfun Akkaya ile )

» Verdiği Dersler

Prehistorik Ve Kabile Sanatı

Trak Sanatı Ve Kültürü

Uzak Doğu Ve Amerika Sanatı