» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Sahin, Sevtap Hekimoglu; Duran, Ridvan; Sut, Necdet; et al. Comparison of temporal artery, nasopharyngeal, and axillary temperature measurement during anesthesia in children. JOURNAL OF CLINICAL ANESTHESIA Volume: 24 Issue: 8 Pages: 647-651 Published: DEC 2012 (Kasım 2012)
  2
  ATIF
 • Duran, Ridvan; Ciftdemir, Nukhet Aladag; Ozbek, Ulfet Vatansever; et al. The effects of noise reduction by earmuffs on the physiologic and behavioral responses in very low birth weight preterm infants INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY Volume: 76 Issue: 10 Pages: 1490-1493 Published: OCT 2012 (Ekim 2012)
  2
  ATIF
 • Onbasi, Senay; Duran, Ridvan; Ciftdemir, Nukhet Aladag; et al. The effect of prenatal breast-feeding and breast-milk training given to expectant mothers on the behaviour of breast-feeding. TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS 2011;46:75-80. (Haziran 2011)
  1
  ATIF
 • Duran, Ridvan; Ozbek, Ulfet Vatansever; Ciftdemir, Nukhet Aladag; et al. The relationship between leukemoid reaction and perinatal morbidity, mortality, and chorioamnionitis in low birth weight infants. INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES Volume: 14 Issue: 11 Pages: E998-E1001 Published: NOV 2010 (Eylül 2010)
  1
  ATIF
 • Duran, Ridvan; Vatansever, Uelfet; Acunas, Betuel; et al. Comparison of temporal artery, mid-forehead skin and axillary temperature recordings in preterm infants < 1500 g of birthweight. JOURNAL OF PAEDIATRICS AND CHILD HEALTH Volume: 45 Issue: 7-8 Pages: 444-447 Published: JUL-AUG 2009 (Ağustos 2009)
  3
  ATIF
 • Duran, Ridvan; Aladag, Nuekhet; Vatansever, Uelfet; et al. The impact of Neonatal Resuscitation Program courses on mortality and morbidity of newborn infants with perinatal asphyxia. BRAIN & DEVELOPMENT Volume: 30 Issue: 1 Pages: 43-46 Published: JAN 2008 (Ocak 2008)
  5
  ATIF
 • Duran, R; Inan, M; Vatansever, U; Aladag, N; Acunas, B. Etiology of neonatal gastric perforations: Review of 10 years' experience. PEDIATRICS INTERNATIONAL 2007;49:626-30. (Mart 2007)
  1
  ATIF
 • Celtik, C (Celtik, C); Acunas, B (Acunas, B); Oner, N (Oner, N); Pala, O (Pala, O). Neuron-specific enolase as a marker of the severity and outcome of hypoxic ischemic encephalopathy. BRAIN & DEVELOPMENT 2004;26:398-402. (Kasım 2004)
  4
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Harlekuin ihtiyozisli bir Türk olguda ABCA12 geninde yeni bir mutasyon (Temmuz 2015)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Çıplak G, Özbek Vatansever Ü, Acunaş B, Duran R, Aladağ Çiftdemir N. Efficiacy of Different Risk Scores in the Prediction of Mortality and Morbidity in Very Preterm Infants. VIII. Recent Advances in Neonatal Medicine 8-10 Oct 2017, Würzburg. (Ekim 2017)
 • Yücel İ, Acunaş B, Özbek Vatansever Ü, Duran R, Aladağ Çiftdemir N, Varol F. Vitamin D Deficiency in Very Preterm Infants and their Mothers and the Effect of Supplementation. VIII. Recent Advances in Neonatal Medicine 8-10 Oct 2017, Würzburg. (Ekim 2017)
 • A case report: 13q21-qter deletion with digital anomalies, duodenal atresia and anal atresia, 10. European Cytogenetics Conference, France (Temmuz 2015)
 • NECROTIZING ENTEROCOLITIS AND RISK FACTORS, 4th INTERNATIONAL CONGRESS OF THE UENPS, 11th -14th December 2014, Divani Caravel Hotel, Athens, Greece (Aralık 2014)
 • RESPIRATORY MORBIDITY OF LATE-PRETERM VS INTRAUTERINE GROWTH RETARDED INFANTS AT SCHOOL AGE, 4th INTERNATIONAL CONGRESS OF THE UENPS, 11th -14th December 2014, Divani Caravel Hotel, Athens, Greece (Aralık 2014)
 • Cınar Yakar, Y., R. Duran, B. Acunaş, N. Aladağ Çiftdemir, Ü. Vatansever ve N. Süt, The Effect of Antenatal Steroid Administration Time on Postnatal Blood Pressure In Very Low Birth Weight Infants, 24th Annual Meeting of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care, Intensive Care Med, 39 (Suppl 1), S39 (Haziran 2013)
 • Duran, R., N. Aladağ Çiftdemir, Ü. Vatansever, U. Berberoğlu, F. Durankuş, N. Süt ve B. Acunaş, The Effects of Noise Reduction by Earmuffs on the Physiolojic and Behavioral Responses in Very Low Birthweight Preterm Infants, 24th Annual Meeting of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care, Intensive Care Med, 39 (Suppl 1), S65 (Haziran 2013)
 • Yeldan Vatansever, S., R. Duran, B. Acunaş, Ü. Vatansever ve N. Aladağ Çiftdemir, Serum TAU and S-100B Protein Levels in Newborn Infants With hyperbilirubinemia, 24th Annual Meeting of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care, Intensive Care Med, 39 (Suppl 1), S129 (Haziran 2013)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • ACUNAŞ B, TABURCULUK SONRASI PREMATÜRE BESLENMESİ. KLİNİK TIP PEDİATRİ DERGİSİ 2017;9:81-88. (Ağustos 2017)
 • Çiftdemir N.A., Ü. Vatansever, R. Duran, Ü.N. Başaran, B. Acunaş, Accessory Scrotum with Bifid Scrotum and Hypospadias, Turkish Journal of Pediatric Disease, 7, 38-40 (Nisan 2013)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • GÜRKAN HAKAN,ATLI ENGİN,VATANSEVER ÖZBEK ÜLFET,ATLI EMİNE İKBAL,ÖZEN YASEMİN,AKURUT ÇİSEM,TOZKIR HİLMİ,ACUNAŞ BETÜL AYŞE. 3q22.2.3 Deletion and 16p11.2 Microduplication Syndrome in a Patient with Blepharophimosis, Ptosis, Epicanthus Inversus Syndrome. Erciyes Medical Journal 2017;39:44-86. (Haziran 2017)
 • Aladağ Çiftdemir N, Vatansever Ü, Cesur Çınar G, Duran R, Acunaş B. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen İleri Derecede Preterm yenidoğanlarda Geç Sepsis Epidemiyolojisinde Yıllar İçinde Yaşanan Bir Değişim Var mı? 39. Pediatri Günleri, 2-5 Nisan 2017, İstanbul (Nisan 2017)
 • Çıplak G, Vatansever U, Acunaş B, Duran R, Aladağ N. Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde NTISS, SNAP II, SNAP-PE-II Skorlarının Neonatal Morbiditelerden NEK, IVH ve ROP Belirlemesindeki Yeri. 25. Ulusal Neonatloji Kongresi, 12-15 Nisan 2017, Antalya. (Nisan 2017)
 • Acunaş B, Vatansever U,Çıplak G, Aladağ N, Duran R. İleri Derecede Preterm Yenidoğanlarda Antenatal Magnezyum Sülfat Maruziyetinin Kardiyorespiratuvar Sorunlarla İlişkisi. 25. Ulusal Neonatloji Kongresi, 12-15 Nisan 2017, Antalya. (Nisan 2017)
 • Durmuş A, Duran R, Acunaş B, Vatansever U, Aladağ N. Transfüzyon İlişkili Nekrotizan Eneterokolit Olgularının Risk Faktörleri Açısından Değerlendirilmesi. 25. Ulusal Neonatloji Kongresi, 12-15 Nisan 2017, Antalya. Yıl : 2017 (Nisan 2017)
 • Vatansever U, Acunaş B, Çıplak G, Dindar Ş, Yağız R, Aladağ N, Duran R. İleri Derecede Preterm Yenidoğanlarda Farklı Risk Skorlarının İşitme Kaybını Öngörmedeki Yeri. 25. Ulusal Neonatloji Kongresi, 12-15 Nisan 2017, Antalya. (Nisan 2017)
 • 1q23.3-q44 duplikasyonu ve Xq22.1-1-q28 delesyonu saptanan minör konjenital anomalileri olan bir yaşındaki kız olgu, 2. Ulusal Çocuk Genetik Sempozyumu, Samsun (Ekim 2015)
 • Uzamış sarılıklı yenidoğan bebeğe yaklaşım, 51. Türk Pediatri Kongresi, İzmir (Mayıs 2015)
 • Çocuk Acillerdeki Yeni Sorun: Bonzai, 51. Türk Pediatri Kongresi, 2015 (Mayıs 2015)
 • Preterm yenidoğanlarda fetal doppler kan akımı ile neonatal mortalite ve morbidite ilişkisi, 23. Ulusal Neonataloji Kongresi (Nisan 2015)
 • SGA ve AGA geç preterm yenidoğanların okul çağındaki respiratuvar morbiditeleri,23. Ulusal Neonataloji Kongresi (Nisan 2015)
 • transfüzyonla ilişkili nekrotizan enterokolit olgularının değerlendirilmesi, 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi (Nisan 2015)
 • Çok düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda erken ve geç eritrosit transfüzyonunun morbidite ve mortaliteye etkisi, 23. Ulusal Neonataloji Kongresi (Nisan 2015)
 • İleri derecede preterm yenidoğanlarda intrauterin büyüme geriliğinin okul çağındaki respiratuvar morbiditeye etkisi, 23. Ulusal Neonataloji Kongresi (Nisan 2015)
 • Nadir görülen bir steril geçici neonatal püstülozis olgusu, 23. Ulusal Neonataloji Kongresi (Nisan 2015)
 • Gastrointestinal sorunlara ikincil gelişen psödohipoaldesteronizm: İki yenidoğan olgusu, 23. Ulusal Neonataloji Kongresi (Nisan 2015)
 • Yenidoğanın evdeki bakımı, 3. Çocuk Dostları Kongresi, İstanbul (Nisan 2015)
 • Term ve Preterm Doğan Okul Öncesi Çocukların Uyku Durumlarının Risk Faktörleri Açısından DeğerlendirilmesiDeğerlendirilmesi, 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi (Nisan 2015)
 • Geç Sepsisli İleri Derecede Preterm Yenidoğanların Değerlendirilmesi, 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 2015 (Nisan 2015)
 • Neonatal Sepsisli İleri Derecede Preterm Yenidoğanların Değerlendirilmesi, 22. Ulusal Neonataoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Antalya (Nisan 2015)
 • Pretermlerde oksijen ilişkili Morbiditeler, Kanuni Sultan Süleyman Çocuk Sağlığı Günleri, İstanbul (Şubat 2015)
 • Yenidoğanda hipoglisemiye acil yaklaşım, 2. Marmara Pediatri Kongresi, İstanbul (Şubat 2015)
 • Ateş ve Döküntü Birlikteliği: Riketsiya Olgusu, Kanuni Sultan Süleyman Çocuk Sağlığı Günleri
 • Yardımcı solunum yöntemlerinde hemşire bakımı. Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı Eğitim Toplantıları Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kasım 2014 (Kasım 2014)
 • Adolesan dönemde memede duktal ektazi: olgu sunumu, 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 22-26 Ekim 2014. (Ekim 2014)
 • Papüler Purpurik Eldiven-Çorap Sendromu: Olgu Sunumu, 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 22-26 Ekim 2014, Antalya (Ekim 2014)
 • İleri Derecede Preterm Yenidoğanlarda Maternal Preeklamsi ve Bronkopulmoner Displazi Riski, 22. Ulusal Neonataoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Antalya (Nisan 2014)
 • İleri Derecede Preterm Yenidoğanlarda Balık Yağı Bazlı Lipid Solüsyonlarının Prematüre Retinopatisi Gelişimine Etkisi, 22. Ulusal Neonataoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Antalya (Nisan 2014)
 • Yenidoğanlarda Kardiyovasküler Kollapsa ve Şiddetli Elektrolit Bozukluğuna Sebep Olan Nadir Bir Neden: Psödohipoaldesteronizm Tip 1, 22. Ulusal Neonataoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Antalya (Nisan 2014)
 • Preterm Bir Yenidoğanda Periferik Venöz Katater İlişkili Kardiyak Tamponad, 22. Ulusal Neonataoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Antalya (Nisan 2014)
 • Wolf-Hirschhorn Sendromlu Bir Olgu Sunumu, 22. Ulusal Neonataoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Antalya (Nisan 2014)
 • Ventrikül Çıkış Yolunda Obstrüksiyon ile Birlikte Olan Sol Ventrikül Hipertrofisi: İleri Derecede Preterm Bir Yenidoğanda Nazal Obstrüksiyon İçin Kullanılan Deksametazonun Bir Komplikasyonu, 22. Ulusal Neonataoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Antalya (Nisan 2014)
 • Refrakter Hipotansiyonlu İki Term, Bir Preterm Yenidoğanda Terlipresin ile Kurtarıcı Tedavi, 22. Ulusal Neonataoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Antalya (Nisan 2014)
 • İleri Derecede Preterm Bir Yenidoğanda Achromobacter Xylosoxidans Kolonizasyonu, 22. Ulusal Neonataoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Antalya (Nisan 2014)
 • Nadir bir zehirlenme nedeni: Benzalkonyum klorür zehirlenmesi, 1. Marmara Pediatri Kongresi, İstanbul, 17-19 Ocak 2014 (Ocak 2014)
 • Betül Acunaş, NRP'de ne değişti ?, 49. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul (Haziran 2013)
 • Betül Acunaş, Diabetik anne bebeği, Zeynep Kamil Pediatri Günleri, İstanbul (Mayıs 2013)
 • Betül Acunaş, Nöroşirürjik Problemler, Oturum Başkanlığı, 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya (Nisan 2013)
 • Betül Acunaş, Yenidoğanın Değeri, Oturum Başkanlığı, 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya (Nisan 2013)
 • Betül Acunaş, Ventilatördeki Hastanın İzlemi ve Monitörizasyonu, 1. Çocuk Dostları ve Yenidoğan Kongresi, İstanbul (Nisan 2013)
 • Bay, B., Ü. Vatansever, R. Duran, S. Gökalp, B. Acunaş, "Ketiapin intoksikasyonu sonrası uzamış deliryum tablosu ile takip edilen bir olgu", Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Bildiri Kitabı Sayfa 64, PA-24 (Nisan 2013)
 • Vatansever, Ü., İ. Kır, R. Duran, N. Aladağ Çiftdemir ve B. Acunaş, "Trakya Üniversitesi Çocuk Acil Servisine 2008-2011 Arasında Başvuran Adolesan Zehirlenme Olgularının Retrospektif İncelenmesi", X. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Balım Kongresi, Antalya, PA-35 (Nisan 2013)
 • Vatansever Özbek, Ü., R. Duran, B. Acunaş, H. Top, M. Öztürk, M.C Us, "Epignatuslu Bir Yenidoğan Olgu Sunumu", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21), Antalya (e-poster) (Nisan 2013)
 • Acunaş, B., S. Karasalihoğlu, Ü. Vatansever Özbek, R. Duran, A. Yıldırım, "Familyal Hiperekpleksialı Bir Yenidoğan Olgusu", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21), 14-17 Nisan 2013, Antalya (e-poster) (Nisan 2013)
 • Vatansever Özbek, Ü., B. Acunaş, H. Gürkan, R. Duran, F.Sarı, “Ektrodaktili, Ektodermal Displazi ve Yarık Damak –Dudak Sendromu ile Birlikte 8p11.2 delesyon Sendromlu Bir Yenidoğan Olgu Sunumu”, 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21), 14-17 Nisan 2013, Antalya (e-poster) (Nisan 2013)
 • Handemir, Y., B. Acunaş, Ü. Vatansever Özbek, R. Duran, “Prematüre Retinopatisi Olgularının Değerlendirilmesi”, 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21), 14-17 Nisan 2013, Antalya (e-poster) (Nisan 2013)
 • Bulut, H., B. Acunaş, Ü. Vatansever Özbek, R. Duran, “Edirne İli Aile Hekimleri İle Toplum Sağlığı Hekim ve Hemşirelerinin Preterm Aşılaması Konusunda Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi”, 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21), 14-17 Nisan 2013, Antalya (e-poster) (Nisan 2013)
 • Özduğan, Z., Ü. Vatansever Özbek, R. Duran, B. Acunaş, N. Aladağ Çiftdemir, “Nekrotizan Enterokolit Olgularının Geriye Dönük Değerlendirilmesi ve Risk Faktörlerinin Araştırılması”, 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21), 14-17 Nisan 2013, Antalya (e-poster) (Nisan 2013)
 • Vatansever Özbek, Ü., I. Görker, R. Duran, B. Acunaş,” İkiz ve Tekiz Preterm Yenidoğanların Düzeltilmiş 1-3 yaşta Postneonatal Sağlık ve Nörogelişimsel-Psikomotor Sorunlar Açısından Değerlendirilmesi” 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21), 14-17 Nisan 2013, Antalya (e-poster) (Nisan 2013)
 • Ateş ve Döküntü Birlikteliği: Riketsiya Olgusu, Kanuni Sultan Süleyman Çocuk Sağlığı Günler

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Neonatal Resüstasyon Kursu, Aralık 2015, Tekirdağ (Aralık 2015)
 • NEK: Önleme, Öngörme ve Tedavide Merak Edilenler, Türk Neonatoloji Derneği İletişim Toplantıları (Aralık 2015)
 • Neonatal Resüstasyon Kursu, Kasım 2015, Kırklareli (Kasım 2015)
 • 1. Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresi, Pediatri ve Pediatrik Cerrahi (Mayıs 2015)
 • Yenidoğanın acil sorunlarına yaklaşım formu, 1. Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresi, Pediatri ve Pediatrik Cerrahi (Mayıs 2015)
 • Yenidoğanda güvenli taburculuk, 37. Pediatri Günleri, İstanbul (Nisan 2015)
 • Neonatal Resusitasyon Program Kursu Eğitimciliği, Tekirdağ (Kasım 2014)
 • Konvansiyonel Mekanik Ventilasyon Çeşitleri, Kurs 50. Türk Pediatri Kongresi, 26-30 Mayıs 2014 Antalya (Mayıs 2014)
 • DOĞUMHANEDEN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE SOĞUK BİR YOLCULUK YENİDOĞANDA ISI VE NEM KONTROLU. Marmara Bölgesi Türk Neonatoloji Derneği Toplantısı Mayıs 2014 (Mayıs 2014)
 • Taburculuk sonrası prematüre izlemi Forum Başkanı, 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Antalya (Nisan 2014)
 • Betül Acunaş, Yenidoğan acillerine yaklaşım, Mezuniyet sonrası eğitim toplantısı, Kırklareli (Aralık 2013)
 • Betül Acunaş, Yenidoğan acillerine yaklaşım, Mezuniyet sonrası eğitim toplantısı, Tekirdağ (Aralık 2013)
 • Betül Acunaş, Yenidoğan acillerine yaklaşım, Mezuniyet sonrası eğitim toplantısı, Edirne (Aralık 2013)
 • Betül Acunaş, Bebek beslenmesinde LCP'lerin rolü, Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı 2. Perinatoloji Sempozyumu, İstanbul (Kasım 2013)
 • Betül Acunaş, Yardımcı Solunum Sırasında Hemşirelik Bakımı, Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı 9. Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelik Sempozyumu, Konya (Mayıs 2013)
 • Betül Acunaş, Taburculuk, Evde Bakım ve İzlem, Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı 3. Yenidoğan Sağlığı Eğitim Programı, Konya (Mayıs 2013)
 • Betül Acunaş, Neonatal Resusitasyon Program Kurcu Eğitimciliği, Tekirdağ (Mayıs 2013)
 • Betül Acunaş, Merkezlerden Deneyimler, Türk Neonatoloji Derneği, Yenidoğan Olgu Sunumları Bilgi Paylaşımı İletişim Toplantıları, İstanbul (Şubat 2013)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Acunaş B, Hipoglisemi, Neonatoloji, Asuman Çoban, Zeynep İnce (Editörler), İstanbul Kitapevi, 2017 (Mayıs 2017)
 • Acunaş B, PARENTERAL BESLENME. YURDAKÖK PEDİATRİ, 2917, GÜNEŞ KİTAPEVİ (Mart 2017)
 • Neonatoloji, Prof. Dr. Türkan Dağoğlu, Prof. Dr. Fahri Ovalı (Editörler). Sıvı Elektrolit Tedavisi, Yrd. Doç. Dr. Nükhet Aladağ Çiftdemir, Prof. Dr. Betül Acunaş (Ocak 2017)
 • Neonatoloji, Prof. Dr. Türkan Dağoğlu, Prof. Dr. Fahri Ovalı (Editörler). Yenidoğan Taramaları, Prof. Dr. Betül Acunaş, Yrd. Doç. Dr. Nükhet Aladağ Çiftdemir (Ocak 2017)
 • Neonatoloji, Prof. Dr. Türkan Dağoğlu, Prof. Dr. Fahri Ovalı (Editörler). Taburculuğa Hazırlık, Prof. Dr. Betül Acunaş, Prof. Dr. Ülfet Vatansever Özbek (Ocak 2017)
 • Neonatoloji, Prof. Dr. Türkan Dağoğlu, Prof. Dr. Fahri Ovalı (Editörler). Aşılama ve Proflaksi, Prof. Dr. Betül Acunaş, Prof. Dr. Rıdvan Duran (Ocak 2017)
 • Yüksek Riskli Bebek İzlemi, T. C. Sağlık Bakanlığı, Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
 • Sağlık Bakanlığı Yüksek Riskli Bebek İzlem Rehberi (Ocak 2014)
 • TÜRK NEONATOLOJİ DERNEĞİ YÜKSEK RİSKLİ BEBEKLERE YAKLAŞIM VE İZLEM REHBERİ 2014 s.1-50 (Ocak 2014)
 • Betül Acunaş, Metabolik Anormallikler “Rudolph Pediatri” Çeviri editörü Murat Yurdakök, Bölüm 51, Güneş Kitapevi, Ankara, 2013
 • Betül Acunaş, Patent Duktus Arteriozus ve Venozus “Rudolph Pediatri” Çeviri editörü Murat Yurdakök, Bölüm 55, Güneş Kitapevi, Ankara, 2013

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Prematüre retinopatisi olgularının değerlendirilmesi

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Milli Pediatri Derneği Edirne Şubesi Üyeliği

Yapılan Hakemlikler

 • SHORT-TERM OUTCOMES AND MORTALITY OF LATE PRETERM INFANTS, BALKAN MEDICAL JOURNAL (Mart 2015)

Ödüller

 • NECROTIZING ENTEROCOLITIS AND RISK FACTORS, 4th INTERNATIONAL CONGRESS OF THE UENPS, 11th -14th December 2014, Divani Caravel Hotel, Athens, Greece (Aralık 2014)

Diğer

 • Doçentlik sınavı jüri üyeliği, 11.09.2015, Gazi Üniversitesi (Eylül 2015)
 • Doç. Dr. Rıdvan Duran Profesörlük Jüri Üyeliği (Ağustos 2015)
 • Doç. Dr. Gülden Kafalı Profesörlük Jüri Üyeliği (Temmuz 2015)
 • Doçentlik sınavı jüri üyeliği, 27.04.2015, Gazi Üniversitesi (Nisan 2015)
 • Doçentlik sınavı jüri üyeliği, 09.03.2015, Gazi Üniversitesi (Mart 2015)