» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Boz B., 2016 "Considering the re use of late Bronze Age Buildings in Light of Contextual Information and Human Remains at Beycesultan" Mediterranean Archaeology and Archaeometry.
 • Clark Spencer Larsen, Simon W Hillson, Başak Boz, Marin A Pilloud, Joshua W Sadvari, Sabrina C Agarwal, Bonnie Glencross, Patrick Beauchesne, Jessica Pearson, Christopher B Ruff, Evan M Garofalo, Lori D Hager, Scott D Haddow, Christopher J Knüsel. 2015 Bioarchaeology of Neolithic Çatalhöyük: Lives and Lifestyles of an Early Farming Society in Transition. Journal of World Prehistory DOI 10.1007/S 10963-015-9084-6 (Nisan 2015)
 • King, T., P. Andrews, B. Boz. 1999. “Effects of Taphonomic Process on Dental Microwear”. American Journal of Physical Anthropology 108: 359-373.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Boz B., 2016 "Isı Ve Atesin Kemiklere Etkisi Beycesultan" Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı.
 • Boz, B. L.D. Hager 2013 “Karışmış ve dağılmış insan kemiklerinin sosyal davranış kalıplarının anlaşılmasındaki yeri: Çatalhöyük örneği” 28. Arkeometri Sonuçları Toplantısı. 28 Mayıs -1 Haziran 2012 Çorum. sayfa no: 19-30. T.C. Kültür Bakanlığı. Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü. Ankara.
 • Hillson, S., B. Boz 2010 “Growth and Development in the children’s skeletons and dentitions from the Neolithic site of Catalhoyuk in Turkey”Poster. 79th Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists. Supplement 50. Pages 128-128.
 • Boz, B., 2008. Mikro Aşınma İzleri ve Beslenme Alışkanlıkları. III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu. 27-28 Ekim 2008, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu, Ankara.
 • Boz, B., A. Bezic, B. Tung, N Yalman and S. Love. 2008 “Repetetive Practices, Domestic Memory and the Creation of Tradition at Çatalhöyük” Society for American Archaeology. Abstracts of the 73rd Annual Meeting. Pages 93-94.March 26-30 2008 Vancouver, BC, Canada.
 • Molleson, T., B. Boz, K. Nudd, B.Alpagut. 1996 “Dietary Indications in the Dentitions From Çatalhöyük”. XI. Arkeometri Sonuçları Toplantısı. T.C. Kültür Bakanlığı. Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü. Ankara

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Boz B., 2017 "Ftır, Sem-Edx ve Bomba Kalorimetre yöntemleri kemiklerin yanma koşullarını belirlenmede ne kadar etkilidir?" 39. ULUSLAR ARASI KAZI, ARAŞTIRMA VE ARKEOMETRİ SEMPOZYUMU (Mayıs 2017)
 • Boz B., 2017" Çatalhöyük' te Beden Parçalama" Tematik Arkeoloji Sempozyumu 5. (Şubat 2017)
 • Boz, B. 2014 "Normative vs non-normative burials at Neolithic Çatalhöyük, Anatolia", European Association of Archaeologist. 20th Annual Meeting,10-14 September 2014. İstanbul. (Eylül 2014)
 • Boz, B., M. Pilloud, S.W. Hillson 2013 The Prevalance of dental caries in Neolithic Çatalhöyük, Turkey. The paleopathology Association. 40th Annual meeting. April 9-10, 2013, Knoxville, Tennesse (Nisan 2013)
 • Boz, B. L.D. Hager 2012. “Making Sense of Social Behavior from Disturbed and Commingled Skeletons: A Case Study from Çatalhöyük, Turkey” Society for American Archaeology. 77.SAA Toplantısında sunulmuştur. 18-22 Nisan 2012 Memphis Tennessee.USA (Nisan 2012)
 • Boz, B, L.D. Hager, 2011 “Intramural Burial Practices at Çatalhöyük in Anatolia, Turkey,” Paper Presented at the 76th Annual Meeting of the Society of American Archaeology in the Symposium, “Remembering and Commemorating: The Mortuary Archaeology and Bioarchaeology of Ancient Near Eastern Societies, “A.Boutin and B. Porter organizers, Sacramento, CA, March 30-April 3, 2011.
 • Boz, B. 2009 Çatalhöyük’de Tekrar eden Uygulamalar, Sosyal Hafıza ve Geleneğin yaratılması. Arkeometri Sonuçları Toplantısı. T.C. Kültür Bakanlığı. Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü. Ankara.
 • Larsen, C., B. Boz, C. Ruff, L.Hager, and S. Hillson. 2008 “Gender, diet, and mobility at Çatalhöyük: Health and Lifestyle in the Anatolian Neolithic” Society for American Archaeology. Abstracts of the 73rd Annual Meeting. Page 327. March 26-30 2008 Vancouver, BC, Canada.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Boz, B and L.D. Hager 2013. “Making Sense of Social Behavior from Disturbed and Commingled Skeletons: A Case Study from Çatalhöyük, Turkey” in Commingled and Disarticulated Human Remains. Working Toward Improved Theory, Method, and Data.A. Osterholtz, K. M. Baustian, D. Martin (eds.) Springer
 • Glencross B. and B. Boz, 2014. Representing Violence in Anatolia and the Near East during the Transition to Agriculture: Readings from Contextualized Human Skeletal Remains. The Routledge handbook of the bioarchaeology of human conflict. Christopher Knüsel and Martin Smith editors. London, New York (NY): Routledge, Taylor and Francis.
 • Boz, B, L.D.Hager 2013 "Intramural Burial Practices at Çatalhöyük" Humans and Landscapes of Çatalhöyük: Reports from the 2000-2008 Seasons Volume 8. I.Hodder (ed.) Chapter 19. British Institute at Ankara Monography 47. Monumenta Archaeologica 30. Institute of Archaeology. Cotsen Institute of Archaeology Press (Kasım 2013)
 • S.W. Hillson, C.S. Larsen, B. Boz, M. A. Pilloud, J. W. Sadvari, S. C. Agarwal, B. Glencross, P. Beauchesne, J. Pearson, C. B. Ruff, E. M. Garofalo, L. D. Hager, and S. D. Haddow (2013) “The Human Remains I: Interpreting Community Structure, Health, and Diet in Neolithic Çatalhöyük” Hodder, I (ed). Humans and landscapes of Çatalhöyük: reports from the 2000-2008 seasons. Chapter 17 (Volume 8) Los Angeles: Cotsen Archaeology Institute (Kasım 2013)
 • Cottica, D., L.D. Hager , and B. Boz 2012. "Post-Neolithic Use of Building 3 (space 86), Space 88, and Space 89". Chapter 14. Last HOuse on the Hill. Bach Area Reports from Çatalhöyük, Turkey. R. Tringham and M. Stevanovic (eds). Cotsen Institute of Archaeology Publications, UCLA, Los Angeles, CA.
 • Hager, L.D. and B. Boz 2012 "Death and its relationship to life: Neolithic burials from Building 3 and Space 87 at Çatalhöyük, Turkey". Chapter 13. In Last House on the Hill. Bach Area Reports from Çatalhöyük, Turkey. R. Tringham and M. Stevanovic (eds). Cotsen Institute of Archaeology Publications, UCLA, Los Angeles, CA.
 • Boz, B. 2007 “Aus Dem Leben im Neolithikum. İskelet kalıntılarının Işığında Anadolu Neolitik Yaşamından Kesitler”.Vor 12.000 Jahren in Anatolien. Die altesten Monumente der Menschheit. 12.000 Yıl Önce Anadolu: İnsanlığın En Eski Anıtları. C. Lichter, S. Gün (ed), 238-245; 535-539 pp., Stutgard, Uhl, Radolfzell, 2007
 • Molleson T, Andrews P, Boz, B. 2005 “Reconstruction of the Neolithic people of Çatalhöyük”. In I .Hodder (ed.): Inhabiting Çatalhöyük: reports from the 1995-1999 seasons. The Çatalhöyük Research Project vol. 4. Chapter 12. McDonald Institute Monographs/ the British Institute of Archaeology at Ankara. Cambridge.
 • Andrews P, Molleson T, Boz, B. 2005 “The human burials at Çatalhöyük”. In I Hodder (ed.): Inhabiting Çatalhöyük: Reports from the 1995-1999 Seasons. The Çatalhöyük Research Project vol. 4. Chapter 11. McDonald Institute Monographs/ The British Institute of Archaeology at Ankara. Cambridge.
 • Boz, B. 2005 “The oral health of Çatalhöyük Neolithic people”. In I Hodder (ed.): Inhabiting Çatalhöyük: reports from the 1995-1999 seasons. The Çatalhöyük Research Project vol. 4. Chapter 24. McDonald Institute Monographs /The British Institute of Archaeology at Ankara. Cambridge.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Boz, B 2013 “Edirne, Hasan Ağa Tümülüsü İnsan Kalıntıları” Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi. cilt 3 , sayı 6 s:39-49 (Temmuz 2013)
 • Boz, B. 2008 “Dental Mikro Aşınma İzlerinin Beslenme Alışkanlıkları Hakkında kazandırdıkları: Çatalhöyük ve Abu Hureyra Toplulukları”. Idol. Yıl 9-10. sayı 35-36.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Boz B., 2015 "Yanmış Mekanlar ve İnsanlar Beycesultan" VI. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu.
 • Molleson T., Boz B., Nudd K., Alpagut B., 1995 "Dietary Indications in the Dentitions From Çatalhöyük" XI. Arkeometri Sonuçları Toplantısı. T.C. Kültür Bakanlıgı. Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlügü.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • "İnsan İskeletleri ve Sosyal Arkeoloji".1. Seferihisar Biyolojik Antropoloji Çalıştayı. 20- 25 Ekim 2014. Seferihisar/İzmir (Ekim 2014)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Boz, B 2012. “Dişlerde Mikro Aşınma İzleri ve Beslenme İlişkisi.” İsmail Fazlıoğlu Anı Kitabı. Işık Şahin (Ed.) Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları 2012/3 sayfa no:51-59.

Projeler

 • Boz B., 2016 "Isıya ve ateşe maruz kalan insan kemiklerinin yanma koşullarının analizi" (Aralık 2016)
 • Tunç Çağı Beycesultan/Denizli yerleşiminin biyoarkeolojik incelenmesi 2015 (Mart 2015)

Diğer

 • Lori D Hager, Başak Boz. 2011. Neolithic burials 2011. ÇATALHÖYÜK 2011 ARCHIVE REPORT. http://www.catalhoyuk.com/downloads/Archive_Report_2011.pdf
 • Lori D Hager, Basak Boz 2008 “ Human Remains”. Çatalhöyük Arşiv Raporları. www.catalhoyuk.com/archive_reports
 • Basak Boz , Lori D Hager, Simon Hillson and Clark S. Larsen 2007 “Human Remains”. Çatalhöyük Arşiv Raporları. www.catalhoyuk.com/ archive_reports
 • Basak Boz, Lori D Hager and Scott Haddow 2006 “Human Remains”. Çatalhöyük Arşiv Raporları. www.catalhoyuk.com/archive_reports
 • Lori D Hager, Başak Boz, Jim Gosman, Simon Hillson,Tomasz Kozlowski, Clark S Larsen, Marin Pilloud. Human Remains. ÇATALHÖYÜK 2005 ARCHIVE REPORT http://www.catalhoyuk.com/downloads/Archive_Report_2011.pdf
 • Başak Boz, Jim Gosman, Lori D. Hager, Simon Hillson, Tomasz Kozlowski, Clark S. Larsen, and Marin Pilloud 2005. Çatal News.- www.catalhoyuk.com/newsletters
 • Başak Boz and Lori D. Hager 2004 “Human Remains”. Çatalhöyük Arşiv Raporları. www.catalhoyuk.com/archive_reports
 • Basak Boz and Lori Hager 2003 “Human Remains”. Çatalhöyük Arşiv Raporları. www.catalhoyuk.com/archive_reports
 • Lori D Hager and Basak Boz 2002 “Human Remains 2002” . Çatalhöyük Arşiv Raporları. www.catalhoyuk.com/archive_reports
 • Lori D. Hager and Başak Boz 2001 “Human Remains”. Çatal News. -www.catalhoyuk.com/newsletters
 • Theya Molleson, Peter Andrews, Başak Boz & Lori Hager 2000 “Human Bone” Çatal News. - www.catalhoyuk.com/newsletters.
 • Theya Molleson, Peter Andrews, Başak Boz and Lori Hager 2000 “Human Remains” Çatalhöyük Arşiv Raporları. www.catalhoyuk.com/archive_reports.
 • Theya Molleson, Peter Andrews, Başak Boz 1999 “Report on Human Remains Recovered from the South Area, together with a summary of material from the BACH area and the KOPAL trench”. Çatalhöyük Arşiv Raporları. www.catalhoyuk.com/archive_reports.
 • Theya Molleson, Peter Andrews, Basak Boz, Jo Sofaer Derevenski, Jessica Pearson 1998 “Human Remains up to 1998”. Çatalhöyük Arşiv Raporları. www.catalhoyuk.com/archive_reports.

» Verdiği Dersler

Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri I

Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri II

Antropoloji (Yüksek Lisans)

Biyoarkeoloji

 • Biyoarkeoloji ve arkeoloji ilişkisi, biyoarkeolojik yöntemler ve getirileri 

İnsan ve Evrim

 • Memeli evrim çizgisindeki yerimiz; evrimsel teori; insan popülasyon genetiği;  insan evrimi ve modern insanın çeşitliliği.

Mezar Arkeolojisi I (Yüksek Lisans)

 • İskeletlerin pozisyonlarına göre mezar yapılarının ve ölüye gömülme öncesi ve sonrası yapılan uygulamaların değerlendirilmesi.

Mezar Arkeolojisi II (Yüksek Lisans)

Ölü Gömme Adetleri I

 • Ölüm Kavramı ve toplulukların ölüme ve ölüye karşı bakış açıları, bunların ölü gömme adetlerine yansıması

Osteoloji

 • İnsan kalıntılarında demografik analizlerin yapılma teknikleri

  Sağlık durumlarının ortaya çıkartılması

  Ekonomik yapının anlaşılmasında dişlerin ve kemiklerin yeri

Sosyal Antropoloji I

 • Antropoloji biliminin amaçları ve çalışma alanları, kültür kavramının içeriği ve kapsamı, kültür kavramının geçirdiği evrim ve ele alınış biçimleri, kültürün özellikleri, aktarılma süreçleri konularında bilgilendirme amaçlanmaktadır.

Sosyal Antropoloji II

 • Sosyal Antropoloji’nin amaçları, çalışma alanları ve çalışma şekillerinin kavratılması.

  Kültürel evrimin farklı coğrafyalar ele alınarak gelişimi ve oluşan farklılıkların sebeplerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.