» Yayınlar

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

  • Lomber Disk Hernisinde Motor Kayıpların Gelişiminde Epidural Mesafedeki Enflamatuar Reaksiyonun Yeri (Nisan 2018)
  • Derin Yerleşimli Glioma Cerrahisinde PER-OP USG Kullanımının Önemi (Nisan 2018)