» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Verdiği Dersler

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

DEVLET BÜTÇESİ

İSTATİSTİK

KAMU MALİYESİ

MALİYE POLİTİKASI

TEMEL HUKUK