» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Türkiye Trakya Bölgesinde Lomber Disk Herniyasyonu Nedeniyle Opere Edilen 796 Hastanın Demografik Özellikleri (Aralık 2014)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Von Hippel Lindau Hastalığı ile İlişkili Multipl Progresif Kranyal ve Spinal Hemanjiyoblastomlar: Olgu Sunumu B Tütüncüler, O Şimşek, Ş Giray, S Çobanoğlu IX. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi (Ekim 2013)
  • Emilebilen Seluloz Kanama Durdurucu Kullanimina Bagli Reaktif Epidural Koleksiyon: Olgu Sunumu. Banu Tütüncüler, Sebahattin Çobanoğlu, Hacı Mehmet Saygı. IX. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi (Ekim 2013)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

  • Endoskopik Hipofiz Cerrahisinde Gelişmeler (Ekim 2014)
  • Türkiye Trakya Bölgesinde Lomber Disk Herniyasyonu Nedeniyle Opere Edilen 796 Hastanın Demografik Özellikleri (Nisan 2014)

Yapılan Hakemlikler

  • Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi (Haziran 2014)
  • Kauda Ekuina Sendromuna Neden Olan Postoperatif Spinal Epidural Hematom: Olgu sunumu (Nisan 2014)