» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Mimari Mirasın Sel Riski Analizi İçin Bir Model Önerisi: Edirne II. Bayezid Külliyesi Sel Riski Analizi (Ağustos 2021)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • BİR OSMANLI MİRASI EVLİYA KASIM PAŞA CAMİİ KORUMA SORUNLARI (Aralık 2021)
 • Küreselleşen Modern Dünyada Metropoller ve Kentsel Koruma Sorunları (Nisan 2019)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • İklim Değişikliğinin Seller Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi: Edirne Örneği (Ekim 2020)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Yeniden İşlevlendirilen Mimari Mirasta Çağdaş Eklerin Değerlendirilmesi (Temmuz 2021)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarında Cam Malzeme Kullanımı Üzerine Bir Araştırma (Aralık 2015)

» Projeler

Uluslararası » Diğer » Diğer (UK Arts and Humanities Research Council & Global Challenges Research Fund)

CRAFT: Developing a Novel Climate Change Risk Assessment Framework for Cultural Heritage in Turkey Banu Gokmen Erdogan
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Durham Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer

3. Edirne Açıkhava Amfisi Geleceğin Mimarlarını Yetiştiriyor: Uluslararası Çalıştay
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi Bilimsal Araştırma Projesi

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Edirne Kültür Mirası Atölyesi E-öğrenme platformunun geliştirilmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Ulusal » Diğer » Diğer (Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi)

Edirne Açık hava Amfisi Geleceğin Mimarlarını Yetiştiriyor: Osmanlı Kültür Mirası
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Ahşap Malzeme ve Yapım Teknikleri

 • Geleneksel Türk Evi Ahşap Mimarisinin yapım teknikleri, malzemeleri, bozulmaları, koruma sorunları ve restorasyonu

Diploma Projesi

Edirne Anıtları

Geleneksel Türk Evi Mekan Analizi

 • Üniversite Alan Dışı Seçmeli Ders

Mimari Proje 2

 • Tekil-toplu konut barınma projeleri tasarımı

Mimari Proje 3

Mimari Proje 4

 • Tarihi Çevrede Mimari Proje Yapma

Mimari Proje 5

Mimari Proje 6

 • Çağdaş Malzemelerle Geniş Açıklıklı Yapı Projeleri

Mimarlığın Temsilcileri

Restorasyonda Çağdaş Malzeme

Rölöve ve Restorasyon Projesi

 • Tarihi yapıların rölövelerinin alınıp çizime aktarılması; sonrasında restitüsyon ve restorasyon projelerinin oluşturulması