» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • İklim Değişikliğinin Kültürel Miras Üzerindeki Risk Değerlendirmeleri: Edirne Örneği, MİMARİST (Ekim 2022)
 • Mimari Mirasın Sel Riski Analizi İçin Bir Model Önerisi: Edirne II. Bayezid Külliyesi Sel Riski Analizi, MEGARON (Ağustos 2021)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • A Comparative Study of Two Byzantine Churches in Zeyrek, ICSAR 1st International Conference on Scientific and Academic Research, Konya (Aralık 2022)
 • Bir Osmanlı Mirası Evliya Kasımpaşa Camii Koruma Sorunları, 2. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu (Aralık 2021)
 • İklim Değişikliğinin Seller Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi: Edirne Örneği, Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi (Ekim 2020)
 • Küreselleşen Modern Dünyada Metropoller ve Kentsel Koruma Sorunları, 11. Uluslararası Sinan Sempozyumu (Nisan 2019)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Responsibilities of Architecture Education in the context of climate change and sustainability (keynote speaker), UBT International Conference 2022: Resilience, Innovation and Sustainabilitiy (Ekim 2022)
 • A study on Risks of Earthen Architecture due to Climate Change, 9th International Symposium: Re-Thinking Earthen Architecture for Sustainable Development (Temmuz 2022)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Sürdürülebilir Koruma Bağlamında İtalyan Kilisesi ve Ek Binalarının Değerlendirilmesi, TRAKYA ARAŞTIRMALARI: Trakya Üniversitesi’nin 40. Kuruluş Yıldönümü Armağan Kitabı (Aralık 2022)
 • Geleneksel Mimaride Biyomimikri İzlerini Aramak, Peter Lang, E-ISBN 978-3-631-89033-2 (E-PDF) (Aralık 2022)
 • Bir Koruma Politikası Olarak "Kültür Rotaları" ve Erzurum Kültür Yolu Projesi, Sustainability, Conservation and Ecology in Spatial Planning and Design, Peter Lang, E-ISBN 978-3-631-89033-2 (E-PDF) (Aralık 2022)
 • Yeniden İşlevlendirilen Mimari Mirasta Çağdaş Eklerin Değerlendirilmesi, Peter Lang (Temmuz 2021)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarında Cam Malzeme Kullanımı Üzerine Bir Araştırma, 5. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (Aralık 2015)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Küresel İklim Değişikliği ve Kültürel Mirasa Etkileri (Çağrılı Konuşmacı), Bursa Büyükşehir Belediyesi UNESCO Bursa Alan Başkanlığı, Kültürel Miras,İklim Değişikliği ve Sürdürebilirlik Paneli (Haziran 2022)

Diğer

 • ISSUE 4. Combination of climate change and human activities endangering cultural heritage in Istanbul (Kasım 2022)
 • The impacts of floods on cultural heritage, CRAFT - INTERNATIONAL ONLINE TRAINING on Disaster Risk Management / Natural Hazards for Cultural Heritage (Trainer) (Şubat 2022)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Tarihi ve Kültürel Miras Çalıştayı
Proje Türü : Kültürel     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Uluslararası » Diğer » Diğer (UK Arts and Humanities Research Council & Global Challenges Research Fund)

CRAFT: Developing a Novel Climate Change Risk Assessment Framework for Cultural Heritage in Turkey Banu Gokmen Erdogan
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Durham Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Küçük Mimarlardan Genç Mimarlara Sokak Hayvanları İçin Barınak Tasarım ve Üretimi
Proje Türü : Diğer     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Ulusal » Diğer » Diğer

3. Edirne Açıkhava Amfisi Geleceğin Mimarlarını Yetiştiriyor: Uluslararası Çalıştay
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi Bilimsal Araştırma Projesi

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Edirne Kültür Mirası Atölyesi E-öğrenme platformunun geliştirilmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Ulusal » Diğer » Diğer (Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi)

Edirne Açık hava Amfisi Geleceğin Mimarlarını Yetiştiriyor: Osmanlı Kültür Mirası
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Ahşap Malzeme ve Yapım Teknikleri

 • Geleneksel Türk Evi Ahşap Mimarisinin yapım teknikleri, malzemeleri, bozulmaları, koruma sorunları ve restorasyonu

Diploma Projesi

Edirne Anıtları

Geleneksel Türk Evi Mekan Analizi

 • Üniversite Alan Dışı Seçmeli Ders

Mimari Proje 2

 • Tekil-toplu konut barınma projeleri tasarımı

Mimari Proje 3

Mimari Proje 4

 • Tarihi Çevrede Mimari Proje Yapma

Mimari Proje 5

Mimari Proje 6

 • Çağdaş Malzemelerle Geniş Açıklıklı Yapı Projeleri

Mimarlığın Temsilcileri

Restorasyonda Çağdaş Malzeme

Rölöve ve Restorasyon Projesi

 • Tarihi yapıların rölövelerinin alınıp çizime aktarılması; sonrasında restitüsyon ve restorasyon projelerinin oluşturulması