» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Dönmez, Ö. ve Dağ, B. (2024). Okul öncesi eğitimde mesleki etik davranışlar: öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının görüşleri. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 9(1), 57-74. DOI: 10.37754/ 737103.2024.915 (Şubat 2024)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Bulut Pedük, Ş & Dağ, B & Akşin Yavuz, E (2023) Okul Öncesinde Yürütülen Rehberlik Hizmetlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. 8. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 26-28 Ekim. (Ekim 2023)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Dağ, B & Arıkan, A. (2023). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Psikolojik Sermayelerinin Çeşitli Demografik Değişkenler Açısından Betimlenmesi. Bayır, E. Uludağ, M. Vatansever, E. Duran Baytar, S. Çetinkaya Aydoğdu, C. Kurban, E.A. Avcı, E. (Ed.), Zerrin Balkaç Armağan Kitabı içinde (ss. 197-208). Trakya Üniversitesi. (Aralık 2023)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Dağ, B & Dönmez, Ö. (2023). Okul Öncesi Eğitimde Mesleki Etik İkilemler: Öğretmenlerin, Lisansüstü Öğrencilerin ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri. 16. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 9-11 Kasım. (Kasım 2023)
  • Teknekaya, R & Ada, B & Avinç, M. (2019). Okul Öncesi Eğitim Programında Yer Alan “Oyun Zamanında” Öğretmen Rolünün İncelenmesi. 14. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi, İstanbul Maltepe Üniversitesi, 25-27 Nisan. (Nisan 2019)