» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • SEZER, B, KÜÇÜKALTAN, D. ve A. ÇAKIR, “Edirne - Çamlıca Beldesi’nde Kırsal Turizm ve Turizm Algısı” “Perception of Rural Tourism and Tourism in Çamlıca County – Edirne” Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi International Journal of Social and Economic Sciences 3 (2):46-54, 2013 ISSN: 1307 - 1149, E - ISSN: 2146 - 0086 (Ocak 2013)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • SEZER, B. AKOVA, O., MUĞAN ERTUĞRAL, S. (2017) “The Perceptions of Holiday-Makers in Summer Houses Towards Sustainable Environment”, 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region October 4-6, 2017 Rome – Italy (Ekim 2017)
 • İSTANBULLU DİNÇER, F. ,ÖZÇİT, H., ÇİFÇİ, İ., SEZER, B., KAHRAMAN, O.C. and Ş., ŞAHİNOĞLU (2017), "A Research to Determine Expectations, Satisfactions and Difficulties of Visually - Impaired Persons: A Case Study in Accessible Museums Implementations in Istanbul", THE 7TH ADVANCES IN HOSPITALITY AND TOURISM MARKETING AND MANAGEMENT (AHTMM) CONFERENCE, CYPRUS, 2017. (Temmuz 2017)
 • SEZER, B. GÜRKAN ÇETİN, G., AKTAŞ, H., (2017) BIST’E KOTE SIRKETLERIN PATENT SAYILARI VE SATIS GELIRLERI ARASINDAKI ILISKININ ARASTIRILMASI, 1. INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMIC RESEARCHES AND FINANCIAL MARKETS, 1(1), 737- 749. (Mayıs 2017)
 • AKSU,M., SEZER, B. ve A.ÇAKIR, “Bölgesel Kalkınmada Turizmin Etkisi:Bozcaada Gökçeada Arz Kesimi Üzerine Araştırma” Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumu, İğneada, 2010.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Sezer, B. (2017)."Sustainable and Rural Tourism: Çamlıca" , Interreg IPA The Path Of The Artist Discussion Forum (Davetli Konuşmacı) , Ivaylovgrad (Haziran 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • SEZER, B. AKOVA, O., "Kent Sakinlerinin Rekreasyon Tercihleri, Rekreasyon Alanlarının Algılanan Değeri ve Gerçek Kullanımı Arasındaki İlişki" Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi, Temmuz-Aralık 2016, Cilt:5, Sayı:2, 98-120 (Aralık 2016)
 • SEZER,B, KIZILIRMAK, İ., "Türkiye'de Mevcut ve Potansiyel Yerli Turistlerin Seyahat Acentalarının Sosyal Medya Hesaplarından Beklentileri ve Çözüm Önerileri: Nitel Bir Araştırma", SOİD - Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Eylül - Aralık 2016, Yıl 13: Sayı:3 (Aralık 2016)
 • ÇAKIR A., SEZER B. ve KÜÇÜKALTAN D., (2014), Trakya Mutfağında Kültürel Unsurlar: Kırklareli Örneği, Eko- Gastronomi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1. (Nisan 2014)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • SEZER,B., AKKAŞOĞLU,S. ve KÜÇÜKALTAN, D., 2016, Yöresel Etkinliklerin Sürdürülebilir Turizme Yansımalarına Yönelik Trakya'da Bir Uygulama - II. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı - 28 -30 Nisan 2016, Adrasan, ANTALYA (Nisan 2016)
 • ÇAKIR, A., SEZER, B., KÜÇÜKALTAN, D."Trakya Mutfağı'nda Kültürel Unsurlar: Kırklareli Örneği" Cittaslow Gökçeada ve Eko Gastronomi Kongresi, Eko Gastronomi Dergisi Yıl:1, Sayı:1 ISSN:2148-404X (Nisan 2014)
 • ÇAKIR, A., SEZER, B., KARDEŞ, S., DEMİREL, T. TINMAZ,O., “Edirne - Çamlıca Beldesi’nin Kırsal Turizm Potansiyeli ve Değerlendirilmesi” 2. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, Aksaray, 2012
 • SEZER, B. ve G. KÜÇÜKALTAN, “Edirne Tava Ciğeri ve İl Ekonomisine Katkısı”, 5. Ulusal Gastronomi Sempozyumu ve Sanatsal Etkinlikler, Antalya, 2011.
 • ÇAKIR, A., ÇAKIR G. ve B.SEZER , “Şarköy Uçmakdere’de Spor Turizmi Kapsamında Yamaç Paraşütü Sporunun Değerlendirilmesi” Tekirdağ Şarköy İlçesi Değerleri Sempozyumu, Şarköy, 2010.
 • SEZER, B. ve A.ÇAKIR, “Turizmin Bölgesel Kalkınmadaki Önemi: Tekirdağ Örneği” I. Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Stratejileri Sempozyumu, Edirne, 2009.
 • SEZER, B. ve G. KÜÇÜKALTAN, “Kırsal Bir Faaliyet Unsuru Olarak Şarap Üretiminin Turizm Boyutu: Bozcaada Üzerine Bir Uygulama”, III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Balıkesir, 2008.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • SEZER, B., AKOVA, O. (2016) "İstanbul Çekmeköy İlçesinin Açıkhava Rekreasyon Alanlarının Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi", Çekmeköy Sempozyumu, Şehir Tarih Gelecek, 22-23 Ekim 2016, Çekmeköy İstanbul, http://www.cekmekoysempozyumu.com/wp-content/uploads/2016/10/Sempozyum-Kitapcigi.pdf (Ekim 2016)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Sezer, Bahadır “Konuk ile Önbüro Personeli Arasındaki ilişkiler” içinde: Ed. Murat Çuhadar “Önbüro Yönetimi” İstanbul: Lisans Yayıncılık, 2010
 • Sezer, Bahadır “Danışma” içinde: Ed. Nuray Türker “Önbüro işlemleri” İstanbul: Lisans Yayıncılık, 2008

» Verdiği Dersler

KAT HİZMETLERİ YÖNETİMİ

 • Kat hizmetlerinde tesisin kuruluş aşamasında planlama ilgili işlevsel bilgiler. Kat hizmetlerinde açılış öncesi organizasyonla ile ilgili yönetsel bilgiler. Kat hizmetlerinde tesisin açılış öncesi koordinasyon ile ilgili yönetimsel bilgiler. Kat hizmetlerinde tesisin faaliyete geçiş dönemindeki ve faaliyet süresince iş gücü kaynağı yaratma ve yönetme işlevleri. Tesisin faaliyete geçiş dönemindeki ve faaliyet süresince devam eden eğitim işlevleri. Tesisin faaliyet sürecindeyken kat hizmetlerinde işin kontrolü ve çalışan denetimi ile ilgili yönetsel işlevler. Kat hizmetlerinde çalışma performanslarının dönemsel olarak değerlendirilmesi ile ilgili yönetsel işlevler

Ön Büro ve Kat Hizmetleri Otomasyonu

 • Otel otomasyonları hakkında genel bilgiler, Ön büro bilgisayar (otomasyon) işletim yöntemleri, önbüroda yapılan işlemlerin bilgisayar ortamında uygulamaları.

ÖNBÜRO YÖNETİMİ I

 • Otel ve önbüro bölümünün organizasyon şemasını ve bu bölümünde çalışanların görevleri ile diğer bölümler arasında fonksiyonel ilişkiler, Önbüroda kullanılan evrakların içerik ve işlevleri, Otele giriş-çıkış ön muhasebe işlemleri, problem çözme, bilgi verme, yönlendirme tekniklerini kavrayabilme ve olağan olmayan durumlarda sorumluluklar ve ilkeler.

ÖNBÜRO YÖNETİMİ II

 • Yönetim İlkeleri, Önbüro yönetiminde güvenlik ve temizli ilkeleri, önbüro rezervasyon, resepsiyon, ön kasa, santral işlemlerinin yönetimi ve kontrol süreçleri, önbüroda üniformalı hizmetler yönetime ve denetimi, önbüroda gece hizmetleri yönetimi ve denetimi.

SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ

 • Seyahat acentacılığının gelişimi, seyahat acentalarının faaliyetleri, Türkiye?de seyahat acentacılığı ve önemi, tur operatörlüğü, tur düzenleme yöntemleri ve uygulama çalışmaları, seyahat acentalarında pazarlama faaliyetleri.

TOPLANTI VE KONGRE TURİZMİ

 • Toplantı ve kongrelerin gelişimi, Türkiye ve Dünya istatistikleri, Türkiye'nin kongre potansiyeli, ulusal ve uluslararası kongre kuruluşları, kongre bütçesi.

TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI

 • Temel tanımlar, turizm politikası, makro turizm planlaması, turistik ürün arzının planlaması, turistik talebin planlaması, turistik mal ve hizmetlerin fiyat politikası, turistik arz verilerine ulaşma, turizmde tanıtma-talep yaratma ve turist çekme faaliyetlerinin planlanması, makro düzeyde turizmin planlanmasında eğitim-öğretim-teknik bilgi ve deneyim, yatırım ve finansman planlaması, turizmin ortaya çıkardığı çevre sorunları ve çözüm yolları.

TURİZMDE REKREASYON VE ANİMASYON

 • Rekreasyon ve animasyon kavramı ve çeşitleri ile ilgili genel bilgiler. Konaklama işletmelerinde animasyon hizmetlerinin planlanması ve yönetimi. Uygulamalı animasyon etkinlikleri.

» Duyurular

11 Nisan 2013 » KİŞİSEL WEB SAYFASI