» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • F.K. Boz,S. Aktasa,B. Bekar, S.E.Okan "Laser field-driven potential profiles of double quantum wells"Physics Letters AVolume 376, Issue 4, 9 January 2012, Pages 590–594 (Ocak 2012)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • B. BEKAR, F. B. KARACA, optical properties of the quantum wells of different geometries, 13 th international conference on nanosciences nanotechnologies

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • BEHAVIOR OF AN ELECTRON IN A CYLINDRICALALAS/GAAS/ALX(GA1-XAS) QUANTUM WELLWIRE UNDER THE INFLUENCE OF AN EXTERNALAZIMUTHAL MAGNETIC FIELD (Eylül 2017)
 • ELECTRONIC AND OPTICAL PROPERTIES IN ACYLINDRICAL GAN/ALGAN QUANTUM WELLWIRE UNDER LASER FIELD (Eylül 2017)
 • 14th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN17) 4-7 July 2017, Thessaloniki, Greece"Radiation Synthesis and Characterization of Chitosan/Hyaluronic Acid/Hydroxyapatite Nanocomposite Hydrogels: Drug Uptake and Delivery Systems" (Temmuz 2017)
 • 13th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN16) 5-8 July 2016, Thessaloniki, Greece " Optical Properties Of The Quantum Wells Of Different Geometries " poster sunumu (Temmuz 2016)
 • 9th International Pyhsics Conference Of the Balkan Union Konferansında "Electronic Properties of GaAs-(Ga,Al)Quantum Well Wires : The Influences of Azimuthal Magnetic and Laser Fields " (Ağustos 2015)
 • Nano TR-6 İ.Y.T.E. Çeşme-2010 “Effect of External Fields on Semiconductor Two-Dimension Structures” konulu poster sunumu
 • Nano TR-4 İ.T.Ü. Maslak “The Electronic Properties under Magnetic and Electric Fields of an Electron in Multilayered Cubic Quantum Dot” konulu poster sunumu

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • İstanbul Üni. Sıvıhal Sempozyumu "Tek, Çift Ve Üçlü Gan Kuantum Kuyularında Lazer ve Elektrik Alanın Birlikte Etkisi" (Aralık 2012)
 • Sıvıhal Sempozyumu Piri Reis Üniversitesi-2009 Effect of Laser on Quantum Well (Ekim 2009)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • TÜRK FİZİK DERNEĞİ

Diğer

 • EGAS CAD Sertifika Programı -2000
 • Bilkent Üniversitesi Fizik Yaz Kampı-2011

» Verdiği Dersler

Alternatif Akım Devreleri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Çevre Koruma

Doğru Akım Devreleri

Fizik

İletişim

Matematik

Meslek Etiği

Mesleki Matematik

Ofis Yazılımları

Ölçme Tekniği

Özel Tesisat

Temel Elektrik