» Biyografi

1 Mart 1974 tarihinde Elazığ’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra 1993 yılında Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne girdi. 1997 yılında eğitimini tamamlayarak mezun oldu. Aynı yıl Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü’sünde yüksek lisans programını kazandı. 2000 yılında yüksek lisansını tamamladıktan sonra aynı tarihte Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2004 yılında Yükseköğretim Kanununun 35. Maddesi uyarınca İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak göreve ve Doktora eğitimine başladı. 2010 Ekim ayında doktora çalışmasını tammalayarak Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne döndü. 2011'den beri aynı bölümde Yardımcı Doçent olarak çalışmalarına devam etmektedir.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Formation of Cooperative Companies in Romania -Romanya'da Kooperatif Şirketleri'nin Kuruluşu (Haziran 2017)
 • "Osmansko-Russkie torgovıe soglaşeniya 19-m veke", Istoriya, torgivli, podatkiv ta mita, No:2 (12), Dnipro 2015, ss. 115-122.
 • 1867 Paris Sergisi ve Sultan Abdülaziz'in Sergiyi Ziyareti (Temmuz 2013)
 • Osmanlı Devleti'nde İlk Ticari Gazete: Ceride-i Ticaret (Haziran 2011)
 • Tanzimat Dönemi Nafia Nezareti (Ocak 2011)
 • 19. Yüzyıl'ın İlk Çeyreğinde Osmanlı-İran İhtilafları ve 1821-1823 Savaşı

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • “Russko-turetskiy torgovıy dogovor 1846 g.”, Torgovlya, kupeçestvo i tamojennoe delo v Rossii v XVI-XIX vv., Tom 2, Kolomna 2015, ss. .61-67.
 • XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Meriç Nehrinde Vapur İşletme İmtiyazı (Mayıs 2013)
 • Edirne Tramvay Projesi (Mayıs 2012)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Osmanlı Sanayisini Canlandırma Çabalarına Bir Örnek: Yedikule Yün ve Pamuk İpliği Fabrikası (Mayıs 2017)
 • Osmanlı Devleti ile Moskova Arasında Ivan Mazepa'nın Diplomatik Faaliyetleri (Kasım 2014)
 • Osmanlı Ve Cumhuriyet Döneminde Beykoz-Anadolu Feneri Tramvay Projesi (Mayıs 2014)
 • Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Kullandığı Nakil Vasıtaları (Mayıs 2012)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Ticaret Nezareti'nin Kuruluşu ve İdari Birimleri