» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Yaşlanmayı hatırlatan yapılar: tespit bağları (Kasım 2017)
 • Estetik anatomi açısından mimik kaslarının önemi (Kasım 2017)
 • Foramen sternale (Kasım 2017)
 • Da Vinci'nin anatomik hataları (Kasım 2017)
 • Tıp eğitimi ve 3 boyutlu yazıcılar (Ekim 2017)
 • Kadavra çalışmalarında renkli silikon enjeksiyonu (Ekim 2017)
 • Yüz anatomisinin estetik analizi (Ekim 2017)
 • Nervus Occipitalis Major'un mikrocerrahi dekompresyon/eksizyon için belirlenmesinde kullanılan anatomik buluş noktaları (Ekim 2016)
 • Friedman dil pozisyonu ve mandibula antropometrisi (Eylül 2016)
 • Friedman dil pozisyonu ve boyun antropometrisi (Eylül 2016)
 • Türk Tıp Tarihinde İlk Profesyonel Anatomi Hocamız Dr. Spitzer (Eylül 2015)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Coccygeal retroversiyon: bir vaka sunumu (Eylül 2017)
 • Yaşlılarda temel demografik verilerin yürüme paternine etkisi (Eylül 2017)
 • Mallampati skoru ve temporomandibular eklem hareketleri (Eylül 2016)
 • Friedman dil pozisyonu ve temporomandibular eklem hareketleri (Eylül 2016)