» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • "The evolution of unemployment insurance in Turkey",International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.3,issue 4,1381-1393 (Ekim 2017)
 • "Subcontracting tendency of public sector in Turkey",International Journal of Social Sciences and Education Research,volume 3,issue 3,1004-1017 (Temmuz 2017)
 • "An Analysis of Subcontracting Realtionship in TurkeyUnder the Flexible Labour Market Trends`. Internatinal of Journal of Multidiciplinory Thought, 4(04), 91-102
 • “Youth Unemployment and It’s Policies in EU”,. Academic Journal Management &Education, , 2(2), 26-33.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • "Sosyal Politikanın Uluslararası Taraflarından Uluslararası Çalışma Örgütü ve Küreselleşme",International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series VI. IBANESS Congress Series-Ohrid / MACEDONIA, SS.577-587 (Ekim 2017)
 • "Globalization, Welfare State and Turkey", Management and Organizations for Sustainable Development,Volume 1, 3rd International Symposium on Sustainable Development,Sarajevo,May 31 - June 01. (Mayıs 2012)
 • "Globalization and Employment Trends". Applied Science Conference With International Participation, 1, 122-126. (Eylül 2005)
 • "Flexibility Application in Working Life During The Globalization Period". Applied Science Conference With International Participation,, 1, 141-147 (Eylül 2005)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • ”21.Yüzyılda Istihdam Egilimleri; Isin Kalitesi Sorunsalı ve Insana Yakısır Is olgusu”. Trakya Üniversitesi IIBF E-Dergi, 1(2), 107-125., (Ocak 2013)
 • "Degisim Endüstri Iliskileri ve Sendikalar". Bilgi Toplum(3), 89-106. (Mart 2001)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • “Çalışma Hayatında Güvenceli Esneklik Dönemi mi? Avrupa Birliği Uygulamaları” ,Küresel Ekonomi ve Türkiye Ekonomisi, Cilt 1, 2. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansında Sunulan Bildiriler Kitabı , İzmir.
 • "Türkiye’den Yurt Dısına Beyin Göçü: Ekonomik ve Sosyal Etkileri". Kocaeli Üniversitesi I.Ulusal Bilgi, Yönetim ve Ekonomi Kongresi,, 607-619.
 • "Bilgi Çagında Çalısma Iliskileri". Kocaeli Üniversitesi I.Ulusal Bilgi, Yönetim ve Ekonomi Kongresi,, 655-664.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • "Dış kaynaklardan yararlanma yöntemi (outsourcing):Türkiye'de dış kaynaklardan yararlanma yöntemi olarak taşeronlaşma",İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çağdaş Güncel Konular,Paradigma
 • “İnsan Kaynağı Bulma ve Seçme”, İnsan Kaynakları Yönetimi,( Edit. Uğur Dolgun), B. Çiftçi, A.Çolak, U.Dolgun,C.Serinkan, D.Kağnıcıoğlu;D.E.Özler, Ekin Kitapevi,
 • “İş Analizi”, İnsan Kaynakları Yönetimi, (Edit. Uğur Dolgun), B. Çiftçi, A.Çolak, U.Dolgun,C.Serinkan, D.Kağnıcıoğlu;D.E.Özler, Ekin Kitapevi
 • “Esneklik ve Esnekliğe Eleştirel bir Yaklaşım”, Çalışma Hayatında Dönüşümler, Der.Aşkın KESER, Ezgi Kitabevi, Bursa

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Ayfer Oğuzhan, Türkiye’de Çevre Sorunları ve Sendikal Duyarlılık
 • Elvin Dinler, Türk İş Hukukunda Sendikaların Faaliyetleri ve Türk Sendikacılığının Sorunları,
 • Tuğrul İnce, Türkiye’de Sağlık Sisteminin Analizi ve Sağlık Reformuna Dair Çalışmalar
 • Selma Özcan, Otel İşletmelerinde İnsan kaynaklarının Yeri ve Önemi,
 • Aslıhan Erol, Çalışma Hayatında Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık ; Avrupa Birliği Politikaları ve Türkiye,
 • Tuba Kalyoncu, Performans Değerlemesi Ve Ücret Yönetimi Arasındaki İlişki: TEB Çağrı Merkezi Örneği,
 • M.Kutluer Karagöz, Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Sendikacılık Hareketleri,
 • Murat Özdemir, Türkiye’de İçgöç Olgusu, Nedenleri ve Çorlu Örneği,

Diğer

 • "Küreselleşme üzerine sosyal Şüpheler", Türk Metal,Sayı:88, Kasım- Aralık

» Verdiği Dersler

Çalışma ve Esneklik

Uluslararası Sosyal Politika

Çalışma Hayatında Esneklik

Çalışma ve Toplum

Refah Devleti

Sosyal Devlet ve İşgücü Piyasaları

Sosyal Politika I

Sosyal Politika II

Sosyal Psikoloji