» Eğitim Durumu

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Yabas, M., Bostanci, A., & Aral, S. (2023). ATP11C promotes the differentiation of pre-B cells into immature B cells but does not affect their IL-7-dependent proliferation. Immunologic Research, 1-8. (Şubat 2023)
 • BOSTANCI AYTEN, SANAL FILIZ, The effect of production conditions on gene expression levels of inulinase of Aspergillus wentii NRLL 1778, Romanian Biotechnological Letters, vol. 26, no. 3, pp. 2650-2663, 2021
 • ALBAYRAK DOGAN, DOGANLAR OGUZHAN, ERDOGAN SUAT, MERAKLI Meryem, Dogan Ayten, Türker Nebiye Pelin, BOSTANCI AYTEN, DOGANLAR ZEYNEP BANU, Naringin Combined with NF-?B Inhibition and Endoplasmic Reticulum Stress Induces Apoptotic Cell Death via Oxidative Stress and the PERK/eIF2a/ATF4/CHOP Axis in HT29 Colon Cancer Cells , Biochemical Genetics, vol. 59, no. 1259, pp. 159-184, 2021

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Comparative Investigation Of The Effects Of Curcumin And New Generation Ultrasol Curcumın On A Glioma Cell Line, IV. International Agricultural, Biological & Life Science Conference, Edirne, Turkey, 29-31 August 2022 (Ağustos 2022)
 • Comparative Investigation Of The Effects Of Curcumin And New Generation Ultrasol Curcumin On A Neuroblastoma Cell Line, IV. International Agricultural, Biological & Life Science Conference, Edirne, Turkey, 29-31 August 2022 (Ağustos 2022)
 • Glioblastoma Tip Beyin Tümör Hücre Serisi Üzerinde Temozolomid ile Paklitaksel, Melatonin ve Ergosterol İle Oluşturulan Kombine Terapilerinin Etkisi/UTSAK (28-29.08.2021) (Ağustos 2021)
 • Bitki türevi trans-ferülik asit, resveratrol ve kombinasyonun sıçan beyin kanseri glioma (C6) hücre hattına etkisi (Nebiye Pelin Türker, Ayten Bostancı, Tabkon 2017, 1.Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Konya 2017) (Nisan 2017)
 • L-Dopa, Galik asit ve bu maddelerin karışımlarının Rattus norvegicus beyin kanseri hücre hattı (C6) üzerine antikanser ve antioksidan etkisi (Ayten Bostancı, Nebiye Pelin Türker, Tabkon 2017, 1.Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Konya 2017) (Nisan 2017)
 • Alüminyum ve azorubinin tek ve kombine toksisitesine Drosophila melanogaster'in fizyolojik ve genetik yanıtları (Zeynep Banu Doğanlar, Oğuzhan Doğanlar, Gülin Öngören, Pınar Altınoluk Mimiroğlu, Özge Kahraman, Asude Soykan, Ayten Sarı (Toxicology letters, Eurotox 2016, İspanya) (Eylül 2016)
 • Effects of heavy metal mixture on DNA damage and gene expressions of heat shock proteins in leaf tissues of Helianthus annuus, (Hayati Arda, Mevlüde Soykan, Ayten Sarı, Nebiye Pelin Türker, Sinem Leventer, Toxicology Letters, 258, S199. (Eurotox 2016, İspanya), (4-7 Eylül 2016) (Eylül 2016)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Aspergillus wentii inülinazının gen ekspresyon seviyelerine üretim şartlarının etkisi, Ayten Sarı, Filiz Sanal (22.Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir) (Haziran 2014)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Akreditasyon Altyapısının Geliştirilmesi
Proje Türü : Altyapı     Görev : Araştırmacı     Kurum : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

KURKUMİN VE YENİ NESİL ULTRASOL KURKUMİNİN NÖROBLASTOMA HÜCRE HATTI (N1E-115) ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

KOLON KANSER MODELİNDE SİSPLATİN VE PAENOL İLE HÜCRE SİKLUS VE APOPTOZ SİNYAL YOLAĞININ HEDEFLENMESİ
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

KURKUMİN VE YENİ NESİL ULTRASOL KURKUMİNİN GLİOMA HÜCRE HATTI (C6) ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Ulusal » TUBİTAK » Diğer (4005)

Geleceğin Teknolojisi Biyoteknoloji 3
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Fosfolipid taşıyıcısı ATP11C'nin B hücre gelişimindeki rolünün moleküler düzeyde araştırılması
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Eğitim ve Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi
Proje Türü : Altyapı     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Glioblastoma ve nöroblastoma tip beyin tümör hücre serileri üzerinde temozolomid ile paklitaksel, melatonin ve ergosterol ile oluşturulan kombine terapilerinin etkisi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » TUBİTAK » Diğer

TÜBİTAK 4005 - Geleceğin Teknolojisi Biyoteknoloji 2 (Mayıs 2019- Ağustos 2019)
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

ER stres indüklenmiş C6 gloablostama kanser hücre serisinde curcumin uygulamasının mitokondrial apoptoz sinyal yolağındaki rolü
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Aspergillus wentii İnulinaz’ ının gen ekspresyon seviyelerine üretim şartlarının etkisi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Biyomühendisliğe Giriş

Hücre ve Doku Kültürü

Kanserin Moleküler Biyolojisi

Temel Viroloji