» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • “Victims of Crime: A Profile of Victims of Homicide Incidents in İstanbul, International Journal of Police Science and Management, 2006.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • “Türkiye’de Terör ve Organize Suç Örgütleriyle Mücadele’de İletişimin Denetlenmesi”, (2011), Polis Bilimleri Dergisi, Cilt: 13(2)
 • “Şehirlerde Suç Önleme Politikalarının Geliştirilmesi”, (2010), Polis Bilimleri Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 3
 • “Suç Mağdurları ve Polis: Olaylara Müdahale Eden Polisin Suç Mağdurlarıyla İlişkisi, 2004, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt.6, Sayı. 1-2
 • “Uyuşturucuyla Mücadele ve Polis: Operasyonel Faaliyetlerin Başarısını Etkileyen Unsurların Değerlendirilmesi” (Temmuz 1999) Polis Bilimleri Dergisi, Cilt:1, Sayı:4 (Temmuz 1999)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • “Teröristin Sosyo Psikolojik Profilinin Terörle Mücadeledeki Yeri ve önemi” (1999) Doğu Anadolu’da Güvenlik ve Huzur Sempozyumu II, Bildiriler, Fırat Üniversitesi, Elazığ
 • “Proaktif Polislik: Suçla mücadelede Farklı ve Etkili Bir Yaklaşım” (1999), Doğu Anadolu’da Güvenlik ve Huzur Sempozyumu, Bildiriler, Fırat Üniversitesi, Elazığ
 • “Organize Suçlarla Mücadelede Elektronik Takip’in Rolü”, (1996), Avrupa Birliği Sürecinde Türk Polisi, Polis Akademisi Seminer, Konferans, Sempozyum Bildirileri Dizisi: 4, Ankara: Emniyet Genel Müdürlüğü Basımevi

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • “Adli Soruşturmalarda sanığın Görsel Teşhisi ve Sanık Hakları” (Mayıs Haziran 1998) Yeni Türkiye 21 (Haziran 1998)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • “Organize Suçlarla Mücadelede Yeni Arayışlar: Suçluların Tespiti ve Yakalanmasında Bilgisayar Destekli Video Sistemlerinin Kullanımı” (1998) Ceza Adalet Sistemi ve Polis Sempozyumu, Polis Akademisi Seminer, Konferans, Sempozyum Bildirileri Dizisi: 5, Ankara: Emniyet Genel Müdürlüğü Basımevi

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • “Terörizm”, İçinde Geleri, A. (2013) Suç Sosyolojisi (Ed.). Ankara: Anadolu Üniversitesi Yayınları
 • “Organize Suçlar”, İçinde Geleri, A. (2013) Suç Sosyolojisi (Ed.). Ankara: Anadolu Üniversitesi Yayınları
 • “Suç Mağduriyeti”, İçinde Geleri, A. (2013) Suç Sosyolojisi (Ed.). Ankara: Anadolu Üniversitesi Yayınları
 • “Suç Korkusu”, İçinde Geleri, A. (2013) Suç Sosyolojisi (Ed.). Ankara: Anadolu Üniversitesi Yayınları
 • “Suç Önleme”, İçinde Geleri, A. (2013) Suç Sosyolojisi (Ed.). Ankara: Anadolu Üniversitesi Yayınları
 • “Kamu Düzeni ve Güvenliği: Polislik”, İçinde Geleri, A. (2013) Suç Sosyolojisi (Ed.). Ankara: Anadolu Üniversitesi Yayınları
 • "Türkiye’de Organize Suç Örgütlenmelerinde Güven Unsurunun Yeri ve Önemi", İçinde Süleyman Özeren ve Arkadaşları (ed.), Yerelden Küresele Sınıraşan Suçlar, (2010), Polis Akademisi Yayınları, Ankara
 • Önleyici Polislik (Geliştirilmiş 2. Baskı), 2009, Ankara: Seçkin Yayınevi
 • Güvenlik Sistemleri, (2009) İçinde Ertuğrul Uzun ve Elif Uzun (Ed.) Özel Güvenlik Sistemleri, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir
 • "Türkiye’de Suç Mağdurlarına Yardım ve Destek Mekanizmaları", İçinde H. İbrahim Bahar, Suç Mağdurları, 2006, Ankara: Adalet Yayınevi
 • “Karşılaştırmalı Polis Sistemleri” (2003) İçinde: Tülin Günşen İçli – Fatih Karaosmanoğlu (ed.) Uluslar arası Polislik ve İç Güvenlik, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • “Organize Suçlarla Mücadelede Gizli Görevli ve Bilgi Kaynağı Kullanma” İçinde: Organize Suçlarla Mücadele ve Polis (2003) (Derleme Kitap; Aytekin Geleri & Hasan H. Çevik), Ankara: Seçkin Yayınevi
 • Organize Suçların Ortaya Çıkışı ve Gelişimi: İtalyan-Amerikan Mafyası Üzerine Bir “Çalışma” İçinde: Organize Suçlarla Mücadele ve Polis (2003) (Derleme Kitap; Aytekin Geleri & Hasan H. Çevik), Ankara: Seçkin Yayınevi
 • Devriye Polisi, (2002) Seçkin Yayınevi, Ankara
 • “Fiziksel Güvenlik Tedbirleri Yoluyla Suç Önleme ve Suçun Yer Değiştirmesi”, İçinde; Çevik, H.H. & T. Göksu (ed.), Türkiye’de Devlet, Toplum ve Polis (2002) Ankara: Seçkin Yayınevi

Editörlük / Yayınlama

 • Suç Sosyolojisi (Ed.), 2013, Ankara: Anadolu Üniversitesi Yayınları
 • Organize Suçlarla Mücadele ve Polis, (2003), Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • Organize Suçlarla Mücadelede Gizli ve Örtülü Yaklaşımlar, (2003), Seçkin Yayınevi, Ankara.

» Verdiği Dersler

Bitirme Tezi

Kentleşme ve Suç

Siyasal Düşünceler Tarihi

Sosyoloji

Toplum Bilimi

Toplum ve Güvenlik