» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • A. Alparslan, "Mode analysis of plasmonic waveguides in planarly layered media", Journal of Modern Optics, 68, (21), 1259-1272, (2021). (Ekim 2021)
 • A. Alparslan, "Spectral Analysis of Line Sources with Complex Longitudinal Wavenumbers in Planarly Layered Media," IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 69, (1), 429-442, (2021). (Ocak 2021)
 • M. Wang, K. Schmidt, A. Alparslan, Ch. Hafner, “hp-FEM and PML analysis of plasmonic particles in layered media”, Progress in Electromagnetics Research (PIER), 142, 523-544, (2013).
 • A. Alparslan, Ch. Hafner, “Analysis of photonic structures by the Multiple Multipole Program with complex origin layered geometry Green’s functions”, J. Comput. Theor. Nanosci., 9, (3), 479-485, (2012).
 • A. Alparslan, Ch. Hafner, “Using layered geometry Green’s functions in the Multiple Multipole Program”, J. Comput. Theor. Nanosci., 8, (8), 1600-1608, (2011).
 • A. Alparslan, M.I. Aksun and K. A. Michalski, “Closed-form Green’s functions in planar layered media for all ranges and materials”, IEEE Trans. on Microwave Theory and Tech., 58, (3), 602-613, (2010).
 • M. I. Aksun, A. Alparslan, E. P. Karabulut, E. Irci, V. B. Ertürk, “Determining the effective constitutive parameters of finite periodic structures: Photonic Crystals and Metamaterials”, IEEE Trans. on Microwave Theory and Tech., 56, (6), 1423-1434, (2008).

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • M. Wang, A. Alparslan, S. M. Schnepp, Ch. Hafner, “Optimization of a plasmon-assisted-waveguide coupler using FEM and MMP”, Progress in Electromagnetics Research B (PIER B), 59, 219-229, (2014).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • A. Alparslan, "Mode Analysis of Waveguides in Layered Media", International Applied Computational Electromagnetics Society (ACES) Symposium, Denver-USA, (Mart 2018)
 • A. Alparslan "Spectral Effects of Layered Media on the Mode Analysis of Photonic Waveguides", 2017 Progress in Electromagnetic Research Symposium (PIERS), St. Petersburg, Russia, (Mayıs 2017)
 • M. Y. Wang, B. T. Feng, A. Alparslan, K. Schmidt and Ch. Hafner, "HOFMOPF — A general framework to design and optimize plasmonic structures," 2016 Progress in Electromagnetic Research Symposium (PIERS), Shanghai, China, (Ağustos 2016)
 • A. Alparslan, Ch. Hafner, "Current Status of MMP Analysis of Photonic Structures in Layered Media", 2016 IEEE International Conference on Wireless Information Technology and Applied Computational Electromagnetics, Hawaii-USA, (Mart 2016)
 • A. Alparslan, Ch. Hafner, “Eigenvalue analysis of plasmonic waveguides in layered media by Method of Multiple Multipoles”, Workshop on Scattering by Aggragates (in Surfaces), Bremen Germany, (Mart 2014)
 • A. Alparslan, Ch. Hafner, “Eigenvalue analysis of plasmonic waveguides in layered geometries”, SPIE-COS Photonics Asia, pp. 856416-856416-7, Beijing, China, (Kasım 2012)
 • A. Alparslan, Ch. Hafner, “Analysis of photonic structures in layered geometries by MMP”, Scientific Computing in Electrical Engineering (SCEE2012), Zurich, Switzerland, (Eylül 2012)
 • A. Alparslan, Ch. Hafner, “Semi analytical numerical analysis of plasmonic structures in layered geometries”, SPIE Optics + Photonics, pp.809622, San Diego, CA, USA, (Eylül 2011)
 • A. Alparslan, Ch. Hafner, “Simulating photonic structures in layered geometries by the Multiple Multipole Program”, Proc. SPIE 8083, Modeling Aspects in Optical Metrology III, 808304, Munich, Germany, (Mayıs 2011)
 • A. Alparslan, M. I. Aksun, “Thickness dependent behavior of surface Plasmon Polaritons in layered media”, IEEE Photonics Global, Singapore, (Aralık 2008)

Ödüller

 • IEEE Microwave Theory And Techniques Society Lisans Bursu (Ağustos 2008)
 • IEEE Antennas And Propagation Society Lisans Bursu (Ağustos 2008)

» Projeler

Ulusal » TUBİTAK » Diğer (2232)

Fotonik Nano Yapılar: Teori, Sayısal Analiz ve Optimizasyon
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Uluslararası » Diğer » Diğer (Swiss National Science Foundation)

Optimal Design of Optical Nano Antennas
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : ETH Zurich

» Verdiği Dersler

EEM 217 Diferansiyel Denklemler (Güz '15, '16, '17)

 • Bu ders, sıradan ve kısmi diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması ve sıkça kullanılan çözüm tekniklerinin analizini kapsar. Bu bağlamda, 1. mertebeden ve 2. mertebeden lineer diferansiyel denklemler, 1. mertebeden lineer diferansiyel denklem sistemleri, dalga ve ısı denklemleri detaylı olarak incelenecektir. Dersin sonunda öğrenci, hayatı matematik diliyle anlamaya yarayan diferansiyel denklemleri ve çözüm tekniklerini kavramış olacaktır.

EEM 218 Elektrik Devreler 2 (Güz '18)

EEM 222 Sayısal Analiz

EEM 223 Elektromanyetizma (Bahar '16, '17, '18)

EEM 400 Muhendislik Projesi

 • Ekte dersi benden alacak ogrencilerin listesi mevcuttur. Liste disindaki ogrencilerin, kontenjani musait olan baska bir gruba gecmeleri gerekmektedir.

EEM 448 Mikrodalga Sistemleri (Bahar '16 '17, Güz '16)

HB730 Mikrodalga Mühendisliği (Güz '16, '17)

 • Bu derste elektrik elektronik mühendisliğinin alt kolu olan elektromanyetik ve mikrodalga mühendisliği konuları öğrencilere tanıtılacaktır. Derste statik elektrik ve manyetik alanlardan başlanıp, Maxwell denklemlerinin detaylı incelenmesi yapılacak ve elektromanyetik dalgaların farklı yapılar içinde nasıl ilerlediği konuları matematiksel olarak incelenecektir. Mikrodalga devrelerden gündelik hayatta kullanılan örnekler incelenecek ve öğrencilerin bu konular hakkındaki bilgisi derinleştirilecektir. Dersin sonunda öğrenciler elektromanyetik dalgalarla alakalı popüler bir konu üzerine araştırma yapıp bir rapor ve presentasyon sunacaklardır.