» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • 1,2-dihidrofuro [3,4-d] pirimidinlerin yeni sentezi (Ağustos 2017)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • MOLEKÜL İÇİ HALKALAŞMA REAKSİYONUYLA 5,6-DİHİDROFURO[3,4-C]PİROL-4-ON SENTEZİ (Ekim 2016)
  • 3,4-DİSUBSTİTUE FURAN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ (Ekim 2015)
  • 1,4 DİPOL BİLEŞİKLERİ KULLANILARAK HALKA OLUŞTURMA YÖNTEMİ (Ekim 2015)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • FURAN BİLEŞİKLERİNİN 3,4- KONUMLARININ TÜREVLENDİRİLMESİ (Ağustos 2015)