» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • New synthesis of novel 1,2-dihydrofuro[3,4-d]pyrimidines (Ağustos 2017)
    2
    ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • SYNTHESİS OF 5,6-DIHYDROFURO[3,4-C]PYRROL-4-ONE VİA İNTRAMOLECULAR CYCLİSATİON REACTİON (Ekim 2016)
  • SYNTHESİS OF 3,4-DİSUBSTİTUE FURAN COMPOUND (Ekim 2015)
  • CYCLOADDITION METHOD USING 1,4-DIPOLE COMPOUNDS (Ekim 2015)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • FURAN BİLEŞİKLERİNİN 3,4- KONUMLARININ TÜREVLENDİRİLMESİ (Ağustos 2015)