» Yayınlar

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • LİGAMENTUM FLAVUM FİBROZİSİNDEKİ KOLLAJEN LİFLERİNİN EKSPRESYONUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE BU DEĞİŞİKLİKLERİN miRNA’LAR İLE İLİŞKİSİ (Ekim 2022)
  • ADRENAL HASTALIK İLİŞKİLİ MYELOLİPOM: OLGU SUNUMU (Ekim 2022)