» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Gıcı-Vatansever, Aynur & Ahmetoğlu Emine (2019). A way to teach practical life skills in special education: montessori pedagogy. European Journal of Special Education Research 5(2), 1-16. Doi: 10.5281/zenodo.3544457

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Ahmetoglu, E., Aksin, E.Y., Acar, H. İ. Gıcı-Vatansever, Aynur, Shpendi-Şirin, T., Burak, Y., Öztürk, M. & Sönmez, İ. (2019). Çocuklar Hareket Ediyor: Okul Öncesi Dönem Çocukları için Motor Gelişim Programı”nın Motor Gelişime Etkisinin İncelenmesi. 6. Uluslararasi Okul Öncesi Egitimi Kongresi, Kars-Türkiye (Özet Bildiri / Sözlü Sunum).
 • Yılmaz Zekiye Hande ve Gıcı-Vatansever, Aynur (2018). Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Özel Eğitim Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. IX. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi (IBANESS), Edirne-TÜRKİYE (Özet Bildiri / Sözlü Sunum).
 • Yılmaz, Zekiye. Hande ve Gıcı Vatansever, Aynur. (2018). Erken Çocukluk Döneminde Müdahaleye Yanıt (RTI) Yaklaşımı, II. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Antalya-TÜRKIYE (Özet Bildiri/ Poster Sunum)
 • Yılmaz, Zekiye Hande & Gıcı Vatansever, Aynur. (2018). Dergi İncelemesi: The Journal of Early Intervention (JEI), II. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Antalya-TÜRKIYE (Özet Bildiri/ Poster Sunum)
 • Gıcı-Vatansever, Aynur ve Ahmetoğlu Emine (2018). Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Sosyal İletişim Becerileri. 13th International Balkan Education and Science Congress, Edirne-TÜRKİYE (Tam Metin Bildiri / Sözlü Sunum).
 • Gıcı-Vatansever, Aynur & Yılmaz Zekiye Hande ve Ahmetoğlu Emine (2018). Foused Playtime Intervention (FPI): Aile Merkezli Oyun Odaklı Müdahale Programı. II. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Antalya-TÜRKİYE (Özet Bildiri/ Poster Sunum)
 • Gıcı-Vatansever, Aynur & Yılmaz Zekiye Hande (2018). Özel Eğitim Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi: Edirne Örneği. IX. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi (IBANESS), Edirne-TÜRKİYE (Özet Bildiri / Sözlü Sunum).
 • Ünal Zekiye Hande, Ahmetoğlu Emine & Gıcı-Vatansever, Aynur (2017). Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Programa İlişkin Görüş ve Önerileri (Trakya Üniversitesi Örneği). 4rd International Eurasian Educational Research Congress, Denizli. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 • Gıcı-Vatansever Aynur, Ahmetoğlu Emine & Ünal Zekiye Hande (2017). Öğretmen Adaylarının Özel Yetenekliler Eğitimine Yönelik Tutumları: Trakya Üniversitesi Örneği. 4rd International Eurasian Educational Research Congress, Denizli. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 • Gıcı-Vatansever, Aynur (2016). Özel eğitimde oyun alanında yapılmış olan lisansüstü tezlerin incelenmesi. 3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla. (Özet Bildiri / Sözlü Sunum)
 • Gıcı-Vatansever, Aynur (2016). Özel gereksinimli çocuklarda anadil öğreniminde sözlü metin türü olarak oyunun önemi. 1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi, Edirne. (Özet Bildiri / Sözlü Sunum)
 • Gıcı, Aynur & Tabancalı, Erkan (2011). The Level of Organizational Commitment Of English Instructors Who Work In Preparatory Schools At Private Universities In European Part Of Istanbul. 6th International Balkan Education and Science Congress, Macedonia. (Özet Bildiri / Sözlü Sunum).

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Gıcı Vatansever, Aynur & Ahmetoğlu, Emine (2019) Egitimde yeni yönelimler/New Trends in Educations, Uluslararasi, Bölüm: Otizm spektrum bozuklugu olan çocuklar ve ortak dikkat becerileri. Basim Türü: Basili+Elektronik , ISBN 978-975-374-246-7, Trakya Üniversitesi Yayinlari: 216 1. Basim
 • Gıcı-Vatansever, Aynur (2019). Aile katılımı vasıtasıyla gelişime uygun programların güçlendirilmesi. E. Ahmetoğlu & İ. H. Acar (Çev. Ed.), Gelişime uygun eğitim programı: Erken çocukluk eğitiminde en iyi uygulamalar içinde (ss. 241-272). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Gıcı-Vatansever, Aynur & Ahmetoğlu, Emine (2016). Children with autism spectrum disorder and play. Eds. Emin Atasoy, Recep Efe, Iwona Jazdzewska & Hülya Yaldır. Current advances in education, p. 75-91. St. Kliment Ohridski University Press, Sofia. ISBN: 978-954-07-4134-5
 • Gıcı-Vatansever Aynur (2016). Özel Gereksinimli Çocuklarda Anadil Öğreniminde Sözlü Metin Türü Olarak Oyunun Önemi. H. Asutay, Tuncay Öztürk, Didem Yılmaz, Sema Duran Baytar, Sare Gürel & Zekiye Hande Ünal. (Ed.). Çocuk ve gençlik edebiyatında barış kültürü / Peace culture in child and youth literature, p. 802-812. Trakya Üniversitesi Yayınları: 471. ISBN: 978-975-374-191-0
 • Gıcı Vatansever, Aynur & Sivrikaya-Tokgöz, Nilüfer. (2014). Inclusion. Eds. Y. Fazlıoğlu & B.R. Robbins. I am Here Try to Understant Me?, p. 219-241 St. Kliment Ohridski University Press, Sofia. ISBN: 978-954-07-3683-9

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Gıcı, Aynur ve Tabancalı Erkan (2011). İstanbul’daki vakıf üniversiteleri hazırlık okullarında çalışan İngilizce okutmanlarının örgütsel adanmışlık düzeyi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 9 , 39-50.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Gıcı-Vatansever, Aynur (2019). Özel Eğitim Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Özel Yetenekli Çocukların Yaşadıkları Sorunlara Yönelik Algıları. VI. Ulusal Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi, 10-12 Ekim. İstanbul. (Özet Bildiri/ Poster Sunum)
 • Gıcı-Vatansever, Aynur (2019). Özel Eğitim Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Özel Yetenekli Çocuklara Yönelik Metaforik Algıları. VI. Ulusal Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi, 10-12 Ekim. İstanbul. (Özet Bildiri/ Poster Sunum)
 • Gıcı-Vatansever, Aynur, Ahmetoğlu Emine ve Tekin-İftar, Elif (2018). Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Çocuğu Olan Annelere Sunulan Koçluk Uygulamalarının Annelerin Öğretim Becerilerini ve Çocukların Ortak Dikkate Tepki Verme Becerilerini Edinmeleri Üzerindeki Etkileri. 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 • Gıcı-Vatansever, Aynur ve Ünal Zekiye Hande (2016). Üstün Yetenekli Çocuklarda Yabancı Dil Edinimi. 3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Eskişehir. (Özet Bildiri/ Poster Sunum)
 • Gıcı-Vatansever, Aynur, Ahmetoğlu Emine ve Tezcan, Selen. (2014). Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Kaynaştırma Öğrencisi Olan Öğretmenlerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Edirne. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Çocuklar Hareket Ediyor: Okul Öncesi Dönem Çocukları için Motor Gelişim Programının Çocukların Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek

Otizm Spektrum Bozukluğunda Temel Becerilerin Kazandırılması

Özel Eğitim

Özel Eğitimde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Özel Yeteneklilerde Sosyal, Duygusal ve Akademik Rehberlik

Zihin Yetersiziliğinde Sosyal Beceri Öğretimi

Zihin Yetersizliğinde Kavram Öğretimi