» Biyografi

Edirne doğumlu olan (Beyoğlu) Gürbüz, 1994 yılında Edirne Lisesi’nden mezun oldu. Resim sanatına olan tutkusuyla özel yetenek sınavlarına girerek eğitimine başladı ve Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Öğretmenliği’ni, Eğitim Fakültesi ve Bölüm birincisi olarak tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine ve  Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2010 yılında ise doktora eğitimi için Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne geçiş yaptı ve 2013 yılında mezun oldu. 2017 yılında Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında Yardımcı Doçent  ve daha sonra Doçent oldu. 2018 yılı itibariyle Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanı oldu. 2023 yılında Profesör oldu ve Bölüm Başkanı görevini sürdürmektedir.
Orcid.org no: 0000-0001-7258-199X  

KİŞİSEL SERGİLER:                                                                     

2007 Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Selimiye Yerleşkesi Sergi Salonu, Edirne.
2008 “Doğanın Dinamizmi”, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sanat ve Eğitim Merkezi, Güllapoğlu Yerleşkesi, Edirne.
2008 "Ss. Cyril and Methodius" University Faculty of Pedagogy Skopje, Ohrid, Makedonya.
2008 “Doğa Verileri”, “Second International Conference on Advanced and Sysmatic Research” ,13-15 Kasım 2008, Zadar, Hırvatistan.
2008 “Ruha Yansıyanlar”, Trakya Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı Sanat ve Eğitim Merkezi, Güllapoğlu Yerleşkesi, Edirne.
2008 “Renklerin Dinamizmi”, Devlet Resim ve Heykel Müzesi Galerisi, Beyoğlu, İstanbul.
2014 "Doğa Verileri II", T. Ü. Mehmet Akif Ersoy Binası Sergi Salonu, Edirne.
2015 “Kılavuzun Günlüğü”, Artisan Sanat Galerisi, Nişantaşı, İstanbul.
2017 "Kılavuz ve Teoriler", Devecihan Kültür Merkezi,  Edirne.
2020 “Solo Art Show 315”, uluslararası online sergi, worldwide art movement.
2021 "İKİ ÜLKE İKİ ŞEHİR" Kişisel Fotoğraf Sergisi, Türkiye/ Mardin ve İtalya/ Venedik, https://trakyasergi.artspheria.com/,  18.11-18.12.2021
2023 Kişisel Exlibris Sergisi, Artmeezgallery, www.artmeezgallery.com

 

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Aylin GÜRBÜZ, Murat Emir KARTEL, ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN RESİMLERİNDE RİTİM ÖĞESİNE DAİR İNCELEME, 15. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ (Aralık 2023)
 • Aylin GÜRBÜZ, Murat Emir KARTEL, ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN RESİMLERİNİN MEKÂN KAVRAMI AÇISINDAN İNCELENMESİ, 15. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ (Aralık 2023)
 • Aylin GÜRBÜZ, Murat Emir KARTEL, ÇİZGİ FİLMLERİN ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN RESİMLERİNE YANSIMALARININ İNCELENMESİ, 15. ULUSLARARASI SOSYAL BESERI VE EGITIM BILIMLERI KONGRESI (Aralık 2023)
 • MAURITS CORNELIS ESCHER ESERLERİNDE ALGI, MEKÂN VE METAMORFOZ/9. Uluslararası Avrasya Bilimsel Araştırmalar ve Güncel Gelişmeler Kongresi (Şubat 2022)
 • YARATICI KOLAJ TEKNİKLERİYLE DIŞ MEKÂN KAVRAMININ ELE ALINIŞ BİÇİMLERİNE DAİR BİR İNCELEME/9.Uluslararası Avrasya Zirvesi Bilimsel Araştırmalar ve Güncel Gelişmeler Kongresi (Şubat 2022)
 • GÜRBÜZ, A., BAYRAKDAR, T., ERGİN, D., Y., COVID-19’UN HALK EGITIM MERKEZLERINE ETKISI, s. 464, BİLTEK-V 5. Uluslararası Bilim, Teknoloji Ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu Malatya- Yeşilyurt Municipality, https://iksadyayinevi.com/, https://iksadyayinevi.com/, IKSAD Publications – 2021©, Edıtor: Prof. Dr. Mustafa TALAS (Aralık 2021)
 • GÜRBÜZ, A., BAYRAKDAR, T., ERGİN, D., Y., "PORTFOLYO KULLANIMINA YÖNELIK GÖRÜSLERININ INCELENMESI", s. 449, BİLTEK-V 5. Uluslararası Bilim, Teknoloji Ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu https://iksadyayinevi.com/, https://iksadyayinevi.com/, IKSAD Publications – 2021©, Edıtor: Prof. Dr. Mustafa TALAS (Aralık 2021)
 • ÖĞRETMEN ADAYLARININ BASKI TEKNİKLERİ İLE GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ PORTRE YORUMLARINDA IŞIK VE MEKÂNIN ETKİLERİ (Ekim 2020)
 • DİJİTAL SANAT PORTRE-MEKÂN İLİŞKİSİNDE TASARIM İLKELERİNİN SANAT ESERİNİ OLUŞTURMADAKİ ROLÜ (Ekim 2020)
 • Öğretmen adaylarının kolaj tasarımlarının mekân algısı açısından analizleri (Ekim 2019)
 • Geleneği sanat, mekân ve zaman ilişkisiyle yansıtan yapıtlar: Elazığ, Keban, Nimri örneği (Ekim 2019)
 • Sanat eğitiminde figür - mekân ilişkisinin önemi ve “Son Akşam Yemeği” yapıtı örneklerinin analizi (Nisan 2019)
 • Siyah beyaz bağlamında mekân ve yüksek baskı teknikleri ile çözümlenmesi (Nisan 2019)
 • RESİM-İŞ EĞİTİMİNDE KOLAJ TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN MEKÂNA DAİR ÖYKÜNMELERİN EĞİTSEL BOYUTU, ÇUKUROVA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ (Aralık 2018)
 • ÖZGÜN BASKI DERSİ EKSLİBRİS UYGULAMALARINDA EKSLİBRİS SANATÇILARIYLA İLETİŞİMİN ÖNEMİNE DAİR BİR İNCELEME, ÇUKUROVA ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, ADANA (Aralık 2018)
 • ÖZGÜN BASKI DERSİNDE MİMARİ MEKÂNLARIN UYGULAMADAKİ EĞİTSEL BOYUTU, IV. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (Kasım 2018)
 • Resim Sanatında Şiirsel Mekânlar: Devrim Erbil Eserleri Üzerine Bir İnceleme (Nisan 2018)
 • EXLİBRİS TASARIMINDA FİGÜR-MEKÂN İLİŞKİSİ: LANFRANCO LANARI VE MARINA TERAUDS EKSLİBRİSLERİ, II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (Kasım 2017)
 • Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Mekan Kavramına İlişkin Metaforik Algıları (Nisan 2017)
 • Resimde Fantastik-Sürrealist Mekan: Sanat Eğitimcisi ve Sanatçı Erol Bulut Eserleri (Nisan 2017)
 • Caspar Davıd Frıedrıch ve Romantik Yaklaşıma Dair Bir Mekân Analizi, Ines Academic Research Congress 2016, Side, Antalya (03-05 Kasım 2016). (Aralık 2016)
 • Sanat Eğitiminde Mekânın Algısına Yönelik Bir Öneri: Yazı ve Mekânın Bütünleştiği Eserler,INTE International Conference on New Horizons in Education, ss. 203-213, Proceedings Book Volume 4, ISSN: 2146-7358 Vienna, Austria(13-15 Temmuz). (Aralık 2016)
 • 1.Uluslararası Görsel Sanatlar ve Estetik Sempozyumu, “Beyoğlu, A., Akyürek, M., Yüksek Rönesans Resim Sanatında Mekan Kullanımı”, Yunanistan(25-28 Ağustos). (Ağustos 2016)
 • 1. Uluslararası Sanatın Gerçekliği Sempozyumu, “Beyoğlu, A., Akyürek, M., Soyut Resim Sanatçılarının Soyut Mekân Kurgularına Dair Bir İnceleme”, Sakız Adası,Yunanistan(02 – 05 Haziran 2016). (Haziran 2016)
 • Soyut Dışavurumcu Sanatta Bir Öncü: Jackson Pollock, I. International Thessaloniki Contemporary Art Festival Symposium Exhibitions Workshops Madebyartist, Greece, Thessaloniki (3-6 Mart 2016). I. International Thessaloniki Art&Design Symposium Thessaloniki Greece, ss. 116-127, ISBN 978-605-306-132-8 (Ocak 2016)
 • “Mekâna Yeni Bir Yaklaşım ile Lucio Fontana ve Sanat Eğitimindeki Yeri”, 2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara(8-10 Haziran). (Haziran 2015)
 • “Resim-İş Eğitiminde İnovasyon: İnovasyonun 21 .yy Sanatçılarının Resimlerindeki Mekana Yansıması”, Eğitim Araştırmaları Birliği Türkiye 7. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla(28-31 Mayıs). (Mayıs 2015)
 • “I. Yöresel Ürünler Sempozyumu”, "Batı Resmindeki İç Mekan Resmi Örneklerinin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersinde Yaptıkları Resimlerine Yansımaları", AKDENİZ SANAT DERGİSİ, 2013, Cilt 6, Sayı 12 (Haziran 2013)
 • “ULEAD Eğitim Araştırmaları Kongresi”, Batı Resim Sanatındaki Dış Mekan Resmi Örneklerinin İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Eğitiminde Görsel Algı Düzeylerine Etkileri, Nevşehir Üniversitesi, Ürgüp, Nevşehir. (Mayıs 2013)
 • "Iceepsy Uluslararası Eğitim ve Eğitim Psikolojisi Konferansı, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar, Sözel ve Sayısal Bölümlerinde Okuyan Öğrencilerin Kişilik Tipleri", Kıbrıs. (Kasım 2010)
 • Uluslararası 5.Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi “Günümüzde Balkanlarda Eğitim” Kongresinde, “Sanat Eğitiminin Bireysel Gelişime Yapmış Olduğu Katkılarının Dönemler İçerisinde İncelenmesi”, Edirne. (Ekim 2009)
 • “Promoting Teacher Education-From Intake System To Teaching Practice”, “Sanat Eğitiminde Yapıcı Yaklaşım”, Kragujevac Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Jagodına, Sırbistan. (Mayıs 2009)
 • I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, "İşbirlikli Öğrenme Yaklaşım Çerçevesinde Resim-iş Eğitiminde Karşılaşılan Güncel Sorunlar”, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale. (Mayıs 2009)
 • II. Uluslararası Sistematik Araştırmalar Konferansı, Pedagoji ve Bilgi Toplumu, “Okul Öncesi Çocukların Sanat Eğitiminde Montessori Metodu”, Zagreb, Hırvatistan. (Kasım 2008)
 • IV. Uluslararası "Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar" Konferansı, "Eğitimde Kültürlerarası Etkileşim ve Çok Kültürlülük", Makedonya. (Haziran 2008)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Madeby artist II, Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Sempozyumu (Aralık 2016)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Caca G. Gürbüz, A. (2022). Kaynaştırma Öğrencilerine Ait Resimlerin Çizgilerinde Duygu-Durum Belirtileri, Üniversitemizin 40. Fakültemizin 30. Yılında Eğitim Çalışmaları, pp. 225-243, (Edt. S. Sakarya Maden, Ş. Dündar, L. Vural, S. Uyanık, N. Çevik), Trakya Üniversitesi yayın no: 298, ISBN: 978-975-374-338-9 (Aralık 2022)
 • Gürbüz, Aylin (2022). Resim Eğitiminde "Resimde Mekan" Kavramı, ISBN: 978-625-6957-20-6, Sertifika No: 69606, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları. (Aralık 2022)
 • ÇAĞDAŞ SANATTA MEKÂNSAL ALGI/ Güncel Sanat Okumaları 1 (Ağustos 2022)
 • Takdim, "Popliteratur" Paradigma Akademi Yayınevi, (Ed. Hikmet ASUTAY). ISBN: 978-625-8069-81-5 (Mart 2022)
 • “Salgın Sürecinde Sanat Eğitimi ve Karşılaşılan Sorunlar”, s. 73-89, COVID-19 Pandemisi ve Eğitim, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlar Serisi: 2, Editör: Dr. Levent DOĞAN, Dr. Gökhan ILGAZ, Trakya Üniversitesi Yayın No: 270, 1. Baskı: Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayını: 2, ISBN: 978-975-374-314-3 (Aralık 2021)
 • Uzunköprü, Ş., G.; Gürbüz, A., “Göbeklitepe’nin Sanat Eğitimine Yansımaları: Seramik Pano Örneği”, Sanata ve Sanat Eğitimine Akademik Bakış, Paradigma Akademi Yayınları, ISBN: 978-625-8009-71-2 (Aralık 2021)
 • Moumin Oglou, T., Gürbüz, A. “LISE ÖGRENCILERININ SANAT KAVRAMINA ILISKIN METAFORIK ALGILARI”, ASUTAY, H. & S. SAKARYA-MADEN & L. VURAL & F. GÜRBÜZ & G. KURUM (Ed.) (2021) "Ölçülebilir Eğitim - Demirali Yaşar Ergin’e Armağan Kitap" Paradigma Akademi Yayınları ISBN: 978-625-8009-01-9 Çanakkale. (Kasım 2021) (Kasım 2021)
 • Savruk, F; Gürbüz, A. "İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MODERN PORTRE RESİMLERİNİN İNCELENMESİ" VURAL, L. & S. SAKARYA-MADEN & H. ASUTAY & G. KURUM & F. GÜRBÜZ (Ed.) (2021) "Programlanabilen Eğitim - Ethem Nazif BAYAZİTOĞLU’na Armağan Kitap" Paradigma Akademi Yayınları ISBN: 978-625-8009-37-8 Çanakkale. (Kasım 2021) (Kasım 2021)
 • Caca, G; Gürbüz, A. “Sanat Eğitiminde Renk Olgusu: Kaynaştırma Öğrencilerinin Renk Olgusu Açısından Resimlerinin Yalnızlık ve Saldırganlık Analizi”, “Özel Konularla A'dan Z'ye Sanat”, Gece Kitaplığı, ss. 63-83. ISBN: 978-625-8002-18-8, Eylül 2021, www.gecekitapligi.com (Eylül 2021)
 • Aylin Gürbüz, Görkem Utku Alparslan, “Erol BULUT”, Paradigma Akademi Yayınları, ISBN-13: 9786257686235 (Şubat 2021)
 • KAYNAŞTIRMA EĞITIMINE DEVAM EDEN ÖĞRENCILERIN YALNIZLIK VE SALDIRGANLIK DAVRANIŞINA DAIR RESIMLERINDEKI MEKÂN OLGUSUNUN ANALIZI (Aralık 2020)
 • KAYNAŞTIRMA EĞITIMINE DEVAM EDEN ÖĞRENCILERIN RESIMLERINDEKI YALNIZLIK VE SALDIRGANLIK DAVRANIŞINA ILIŞKIN UZMAN GÖRÜŞLERININ ANALIZLERI (Aralık 2020)
 • Matematiğe uyarlanan öykülerin illüstrasyon tekniği ile öğretim sürecinde kullanılması: kaynaştırma uygulamaları
 • Soyut Resim Sanatçılarının Soyut Mekân Kurgularına Dair Bir İnceleme
 • Balkan Ülkelerinde Ekslibris Sanatçıları’nın Ekslibris’in Sanat Eğitimi’ndeki Yeri Üzerine Görüşleri
 • Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Resimde Mekân Olgusuna Yönelik Mekân Algılarının Analizi
 • İlköğretim Öğrencilerinin Resim Eğitiminde Görsel Algılama Becerisinin Kazandırılmasında Batı Resmindeki Mekan Olgusunun Etkileri-Gece Yayınevi (Şubat 2016)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • M. Ü. “3. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu”, "Çağdaş ve İdeal Resim-Müzik Öğretmenliği Eğitimi", “Tarihi Ve Kültürel Mirasın Korunmasında Sanat Eğitiminin Gerekliliği ve Önemi”, Başlıklı Bildiri, M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul. (Nisan 2012)
 • M. Ü. “3. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu”, "Çağdaş ve İdeal Resim-Müzik Öğretmenliği Eğitimi", “7-8 Yaş Grubu Çocuklarda Sanat Eğitiminin Görsel Algılama Alanlarının Gelişimine Etkisi”, Başlıklı Bildiri, M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul. (Nisan 2012)
 • M. Ü. “3. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu”, "Çağdaş ve İdeal Resim-Müzik Öğretmenliği Eğitimi", “Resim Eğitimi Derslerinde Batı Resmindeki Mekan Olgusunun Çocuk Resimlerine Yansımaları”, Başlıklı Bildiri, M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul. (Nisan 2012)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • ISMAIL, Aila (2022) “Yunanistan’da Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Anne-Babaların Yaşam Kalitesi ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnterdisipliner Engelli Çalışmaları Ana Bilim Dalı, Engelli Çalışmaları Bilim Dalı, Doktora Programı Doktora çalışması (Danışman: Doç. Dr. A. Gürbüz) (Mart 2022)
 • CACA, Gülten (2020), (Danışman: Doç. Dr. A. Gürbüz), “Kaynaştırma eğitimine devam eden öğrencilerin yalnızlık ve saldırganlık davranışları arasındaki ilişkinin öğretmen görüşlerine ve öğrenci resimlerine göre incelenmesi", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnterdisipliner Engelli Çalışmaları Ana Bilim Dalı, Engelli Çalışmaları Bilim Dalı, Doktora Tezi, Türkçe. (Aralık 2020)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • BAYRAKDAR, Tuğba (2023). (Danışman: Aylin Gürbüz). ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GRAFİK TASARIM ÇALIŞMALARINDA RENGİN KULLANIMI (Temmuz 2023)
 • CHOUSEME, Mechmet (2023), (Danışman: Prof. Dr. Aylin Gürbüz). BATI TRAKYA AZINLIK BÖLGESİNDE KAPSAYICI EĞİTİM (Ocak 2023)
 • KARAGÖZ, GÜLHAN (2023), (DANIŞMAN: AYLİN GÜRBÜZ) ÇOKLU ZEKÂ KURAMININ ORTAOKUL GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE UYGULANMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ (Ocak 2023)
 • DURSUN, Sümeyye (2023), “The Effect of Psychological Disorders on Artistic Creativity: The Case of Vincent Van Gogh and Edvard Munch”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Türkçe (Danışman: Prof. Dr. A. Gürbüz). Mezun
 • TÜRKMEN YÜKSEL, Erva (2023), “Sanat Eğitiminin Özgül Öğrenme Güçlüğü Olan Bireylerin Yaratıcılıklarına Etkisi Üzerine Bir Uygulama”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnterdisipliner Engelli Çalışmaları Anabilim Dalı, Engelli Çalışmaları Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Türkçe (Danışman: Prof. Dr. A. Gürbüz). Mezun.
 • TUTAK, Ümmühan (2022). (Danışman: Aylin Gürbüz). YUNAN MİTOLOJİSİ VE YENİ ÇAĞ RESİM SANATINDAKİ YERİ (Temmuz 2022)
 • DİZDAR, Banu (2022), (Danışman: Aylin GÜRBÜZ). İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MEKÂN RESİMLERİNDE YER ALAN GEOMETRİK BİÇİMLERİN İFADE ŞEKİLLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ (Temmuz 2022)
 • AVCİ DAĞLIOĞLU, Derya (2022), “Modern Resimde Aile İçi Etkileşim Durumunun Sanatçı Resimlerine Etkilerinin Analizi", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Türkçe (Danışman: Doç. Dr. A. Gürbüz).
 • ÖNCÜL, Kevser (2022), “Üstün Yetenekli Tanısı Konulmuş Ve Konulmamış Öğrencilerin Görsel Sanatlar Alanında Yaratıcılıklarının İncelenmesi”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Türkçe (Danışman: Doç. Dr. A. Gürbüz).
 • TAYFUN, Aslı (2022), "Yunan Mitolojik Tanrıların Resim Sanatına Yansımalarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Türkçe (Danışman: Doç. Dr. A. Gürbüz).
 • AKBACAK, Aylin (2022), “Özel Yetenekli Olan Ve Olmayan Öğrencilerin İngilizce Dersine İlişkin Tutumlarının Karşılaştırılması”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnterdisipliner Engelli Çalışmaları Anabilim Dalı, Engelli Çalışmaları Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Türkçe (Danışman: Doç. Dr. A. Gürbüz). Mezun.
 • RADA, Hadiye (2022), “Otizm Spektrum Tanısı Olan Çocuklarda Etkinlik Çizelgesi İle Oyun Öğretiminin İncelenmesi”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnterdisipliner Engelli Çalışmaları Anabilim Dalı, Engelli Çalışmaları Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Türkçe (Danışman: Doç. Dr. A. Gürbüz).
 • MOUMIN OGLOU, Tansel (2021), (Danışman: Doç. Dr. A. Gürbüz), “Öğretmen adaylarının çağdaş sanat kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Türkçe. (Haziran 2021)
 • FATMANUR, Savruk (2021), (Danışman: Doç. Dr. A. Gürbüz), “Modern sanatta yorumlanan portre resimlerinin ilköğretim öğrencilerinin yaratıcılıklarına yansımasındaki etkisi", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Türkçe. (Haziran 2021)
 • SARCAN, Asena (2020), (Danışman: Doç. Dr. A. Gürbüz) “Modern resim sanatında soyut mekân kurguları ve mekânsal kavrayışa dair sorgulamalar / Abstract space constructions in modern painting art and inquiries about spatial insight”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Türkçe. (Mayıs 2020)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Sanatın Yedi Rengi Derneği(SAYRED) Dernek Başkanı (Şubat 2019)
 • Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği(EFOD) Üye (Ocak 2019)
 • Sanatın Yedi Rengi Derneği(SAYRED) Dernek Başkan Yardımcısı (Şubat 2016)

Editörlük / Yayınlama

 • 2021 Aylin Gürbüz, Figen Girgin, Gül Sakarya, Lale Aslan (Ed.) Sanata ve Sanat Eğitimine Akademik Bakış,Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Dinçeli’ye Armağan Kitap, Paradigma Akademi Yayınları, ISBN: 978-625-8009-71-2 (Aralık 2021)
 • PLATANUS YAYIN GRUBU AKADEMİK YAYINLAR/GÜZEL SANATLAR
 • Sanat Eğitimi Dergisi (SED)
 • INES - Güzel Sanatlar Araştırmaları 2018/ISBN: 978-605-196-189-7
 • Uluslararası Güzel Sanatlar Eğitimi Araştırmaları Dergisi

Yapılan Hakemlikler

 • BAP Proje (1 hakemlik) (Mayıs 2024)
 • Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi- (1 hakemlik) (Mayıs 2024)
 • Trakya Eğitim Dergisi (1 hakemlik) (Nisan 2024)
 • Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi (Mayıs 2023)
 • Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (Nisan 2023)
 • Üniversitemizin 40. Fakültemizin 30. Yılında Eğitim Çalışmaları, Trakya Üniversitesi yayın no: 298, ISBN: 978-975-374-338-9 (Aralık 2022)
 • 2021-2022 Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (2 makaleye) 2022-2023 (1 makaleye)
 • 2020-2021 Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi/Editör: Koray ÇELENK (5 makaleye) (Ağustos 2021)
 • 2020-2021 JIA JOURNAL (IJIIA) Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat Dergisi (4 makaleye)
 • 2021 Art-Sanat Dergisi (2 makaleye)
 • 2021 Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (1 makaleye)
 • 2021 Yedi (1 makaleye)
 • 2020-2021 Sanat Dergisi (3 makaleye)
 • Trakya Eğitim Dergisi (Temmuz 2020)
 • NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi(Star)
 • 2020 ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi (1 makaleye)
 • 2019-2020 AKRA Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi (4 makaleye)
 • 2020 Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi (1 makaleye)
 • 2020 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (1 makaleye)
 • 2020 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (1 makaleye)
 • 2019 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2 makaleye)
 • 2019 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (1 makaleye)
 • 2018 Trakya Eğitim Dergisi (1 makaleye)
 • 2018 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 2018 Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (1 makaleye)
 • 2018 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (1 makaleye)
 • İlköğretim Online http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io (2 makaleye)

Projeler

 • "Trakya Kulluk" Nimri Kullukları Sanat Projesi, Elazığ’ın Keban ilçesi, Kültür Projesi, Karagöz Sanat Evi ve Trakya Üniversitesi işbirliğiyle yapılmıştır. https://nimrikulluklari.com/ https://nimrikulluklari.com/projelerimiz/trakya-universitesi-trakya-kulluk/ (Ağustos 2019)
 • İlköğretim Öğrencilerinin Resim Eğitiminde Görsel Algılama Becerisinin Kazandırılmasında Batı Resmindeki Mekan Olgusunun Etkileri (Ekim 2013)
 • “Cumhuriyet Sonrası Türk Resminde Mekan Olgusu”, T.Ü. Araştırma Fonu. (Eylül 2007)

Ödüller

 • 2021 Brilliant Brushes Sanat Vakfı, "EN İYİ GRAFİK ÖDÜLÜ", Uluslararası Sanal Sanat Sergisi, Brilliant Brushes Sanat Vakfı'ndan Brilliant Strokes, https://youtu.be/l5dlb62oTYY
 • 15. Şefik Bursalı Resim Yarışması “Jüri Özel Ödülü”, Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Ankara. (Ekim 2015)
 • Rh Art+Magazine Yılın Genç Ressamı Resim Yarışması Jüri Özel Ödülü. (Ekim 2014)
 • “I. Uluslararası Baskı Bianeli”, Mansiyon Ödülü, Çin. (Mart 2009)
 • Çorlu Sanat Derneği “Aşk” Konulu Resim Yarışması, 2.lik Ödülü, Çorlu- Tekirdağ. (Şubat 2009)
 • “Second International Conference on Advanced and Sysmatic Research” Kongre, “Takdir Belgesi" , Zadar, Hırvatistan. (Kasım 2008)

Sertifikalar

 • Uygulamalı Horizon 2020 Proje Yazma Eğitimi, Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphane Seminer Salonu, Edirne (28 Kasım-1 Aralık). (Aralık 2016)
 • Bilimsel Araştırma ve Yayınlarda Etik İlkeler Sempozyumu (Aralık 2009)
 • Bilimsel Araştırma ve Yayınlarda Etik İlkeler Sempozyumu (Haziran 2009)

Diğer

 • ULUSLARARASI NARDUGAN-AYAZ ATA PLASTİK SANATLAR SERGİSİ/ https://akademik.adu.edu.tr/aum/tsk/default.asp?idx=34313636 (Ocak 2024)
 • "Eskiden Yeniye, MAddeden Sanata, BAğımlılıktan Hayata" Resim-iş Eğitimi ASA 4. Sınıf Öğrencileri ve Öğretim Elemanları KArma Sergisi, 16-22 Aralık 2022 Trakya Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu Fuayesi -Sergi (Aralık 2023)
 • 24 Kasım Öğretmenler Günü Sergisi ('4 Kasım-6 Aralık 2023). T.Ü. Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası Fuaye Salonu, Edirne (Kasım 2023)
 • Cumhuriyet'in 100. yılı anısına Resim-İş Eğitimi Mezunlar Buluşması II Karma Sergisi, Edirne (27.10/6.11.2023). Trakya Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu Fuayesi (Ekim 2023)
 • Cumhuriyet'in 100. Yılında Karma Sergi (25.10/03.11. 2023). Devecihan Kültür Merkezi Edirne. (Ekim 2023)
 • X. III. Edition teh days of P. Mia Korça Uluslararası Sanat Kolonisi (Ekim 2023)
 • Yirmidokuz Ekim Cumhuriyet Bayramı “Akademisyen Sanatçılar Sergisi”, Küratör: Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay, Şehit Kamil Sanat Galerisi, Gaziantep, 30.10-22.11.2023 (Ekim 2023)
 • 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ULUSLARARASI SANAL KARMA SERGİSİ CUMHURİYETİN 100. YILI (29 Ekim-29 Kasım 2023)/https://www.youtube.com/watch?v=QSmebuAi00g (Ekim 2023)
 • 4. Yüksek Lisans Buluşması Çevrimiçi Sergi 19 Mayıs 2023 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı tarafından Küratör: Lale Aslan https://trakyasergi.artspheria.com/sergiler/4yukseklisans-bulusmasi-cevrimici-sergisi (Mayıs 2023)
 • "364+1 WORLD ART DAY & MASTERPIECES MİNİK SANATÇILARLA YAZA MERHABA 3" Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezinin 5 Kubbe Salonunda 12 Nisan 2023 Organizatör Funda Camelmas Mepa, Alparslan İlköğretim Okulu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (Nisan 2023)
 • ULUSLARARASI 12 MART İSTİKLAL MARŞI – M. AKİF ERSOY ve 18 MART ÇANKKALE ŞEHİTLERİ PLASTİK SANATLAR SERGİSİ/ düzenleyen: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi https://akademik.adu.edu.tr/aum/tsk/default.asp?idx=33313635 (Mart 2023)
 • "Sanatın İyileştirici Gücü Plastik Sanatlar Sergisi" 8 Mart-8 Nisan 2023 Serenita Restorant Hilly Hotel Organizatör YAğmur Tuzcu Barutluk Mh. Kıyık EDİRNE (Mart 2023)
 • 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ULUSLARARASI SANAL KARMA SERGİSİ CUMHURİYETİN 99 YILI 99 ESER (Ekim 2022)
 • 100. yılında 30 Ağustos ZaferBayramı Çevrimiçi Karma Sergi Şehit Ressam HAsan Rıza Güzel Sanatlar MYO ve Eğitim Fakültesi Resim-iş Eğitimi ABD Öğretim Elemanları katkılarıyla https://trakyasergi.artspheria.com/sergiler/100-yilinda-30-agustos-zafer-bayrami-cevrimici-sergisi/ (Ağustos 2022)
 • ULUSLARARASI 26 AĞUSTOS MALAZGİRT ve 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI SERGİSİ (Ağustos 2022)
 • 2022 “Sanatın ve Sanat Eğitiminin Gerekliliği” Öğretmen Akademileri (Doç.Dr.Aylin Gürbüz, Doç.Dr.Figen Girgin, Dr.Öğretim Üyesi Osman Musaoğlu) semineri https://egitim.trakya.edu.tr/news/doc--dr--aylin-gurbuz--doc--dr--figen-girgin--dr--ogr--uyesi-osman-musaoglu-ndan-ogretmenlere--sanatin-ve-sanat-egitiminin-gerekliligi--konulu-seminer (Nisan 2022)
 • 2022 Doç. Dr. Aylin GÜRBÜZ, Doç. Dr. Figen GİRGİN, Dr. Öğr. Üyesi Osman MUSAOĞLU’ndan Velilere “Sanatın ve Sanat Eğitiminin Gerekliliği” Konulu Seminer https://egitim.trakya.edu.tr/news/doc--dr--aylin-gurbuz--doc--dr--figen-girgin--dr--ogr--uyesi-osman-musaoglu-ndan-velilere--sanatin-ve-sanat-egitiminin-gerekliligi--konulu-seminer (Nisan 2022)
 • 2022 Kariyer Günlerinde konferansı, Edirne Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi konser salonu, 28 Nisan 2022. Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Prof. Melihat Tüzün, Sayın Dr. Öğr. Üyesi Osman Musaoğlu ile birlikte konferans (Nisan 2022)
 • EFOD ENVER ŞENGÜL DANS FOTOĞRAFLARI ATÖLYESİ OLARAK 29 NİSAN 2022 TARİHİNDE SAAT 21.30'DA "EFOD EDİRNE" YOUTUBE KANALINDAN CANLI OLARAK SİZLERLE BULUŞUYORUZ. LINKE TIKLAYARAK CANLI YAYINI İZLEYEBİLİRSİNİZ: https://youtu.be/DTTyn6D8UoQ (Nisan 2022)
 • 2022 Uluslararası Dünya Sanat Günü Davetli Plastik Sanatlar Çevrimiçi Sergisi, 15-25 Nisan 2022, Aydın, https://akademik.adu.edu.tr (Nisan 2022)
 • 2022 4. Uluslararası 23 Nisan Milli Egemenlik Bayramı Plastik Sanatlar Sergisi, 23-30 Nisan 2022, Aydın, https://akademik.adu.edu.tr (Nisan 2022)
 • 2022 “Dans” Fotoğraf Sergisi, Enver Şengül Dans Atölyesi Sanal Fotoğraf Sergisi, 26 Nisan 2022 (Nisan 2022)
 • 2022 “Peace and Love”, Uluslararası Sergi, Mahima Sanat Stüdyosu, ABD. (Nisan 2022)
 • 2022 3. Yüksek Lisans Buluşması Sergisi, 22-30 Nisan 2022 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı tarafından Küratör: Ş. Gürkan Uzunköprü https://trakyasergi.artspheria.com/sergiler/3yukseklisans-bulusmasi-cevrimici-sergisi/ (Nisan 2022)
 • 2021-2022 eğitim-öğretim yılı Trakya Üniversitesi ve Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Edirne Bilimsel Araştırma Günleri Projesi kapsamında, Doç. Dr. Aylin Gürbüz ve Tansel Moumin Oglou çevrim içi eğitim. Öğretmen Akademileri Ortaöğretim öğretmenlerine yönelik “Lise Öğrencilerinin Sanat Kavramına İlişkin Metaforik Algıları” isimli kitap bölümü değerlendirmesi (4 Mart 2022). https://egitim.trakya.edu.tr/news/edirne-bilimsel-arastirma-gunleri-projesi-kapsaminda-doc--dr--aylin-gurbuz-ve-tansel-moumin-oglou-tarafindan-planlanan-egitim-gerceklestirildi https://edirne.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_12/31112628_2021_VYZYON_kitabY_.pdf (Mart 2022)
 • 2022 Resim-İş Eğitimi Mezunlar Buluşması I Karma Sergisi, Balkan Kongre Merkezi Fuaye Salonu, 11. International Trakya Family Medicine Congress, Edirne (23-27 Mart 2022). (Mart 2022)
 • 2022 Koru Sanat Çalıştayı ve Sergisi, Bolu Koru Hotel Sergi Salonu, 26 Mart 2022 (Mart 2022)
 • 2022 “Sanatta Uzak-Yakın”, Uluslararası Davetli Sanal karma Sergi, 3. Uluslararası Müzik, Kültür&Sanat Günleri, MAKÜ (3-18 Haziran 2022)
 • 2022 "Dünya Sanat Günü", Düzenleyen: Uluslararası Ressam Dayanışması, Katılanlar URD, MGSD, TRED, SAYRED, REKDER ve diğer katılımcılar yer ETSO EDİRNE (15-22 Nisan 2022)
 • 2022 Leonart, Uluslararası Grup, Tasarım, Sanat Ve Kültür Türkiye, Ekvator Kültür Evi ile birlikte COTOPAXI'nin Ekvador Çekirdeği, "İKİ DÜNYA" adlı Uluslararası Sanal Sergi, https://fb.watch/b5kLWVakSc/, https://youtu.be/lyx-4-3Rj_M, 10 Şubat 2022.
 • 2022 Uluslararası İstiklal Marşı ve M. Akif Ersoy Plastik Sanatlar Sergisi, Aydın, https://akademik.adu.edu.tr/aum/tsk/, 12-22 Mart 2022.
 • 2022 “Kadına Bakış” 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Uluslararası Karma Sergisi SAYRED ve Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü işbirliğiyle, Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası Fuaye Salonu, Edirne 8-17 Mart 2022 (https://sayred.org/).
 • 2022 8 Mart Dünya Kadınlar Günü “Sanatçı Kadın Akademisyenler” III. Ulusal Karma Sergisi, Trakya Üniversitesi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Trakya Üniversitesi GSF fuaye alanı, 8.03-28.03.
 • 2021 Panel “Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Mezunlarımız Anlatıyor”, “Başkan Olmak”, “Öğretim Elemanı Olmak”, “Öğretmen Olmak”, “Öğrenci Olmak”, “Grafik Tasarımcısı Olmak”, 22.12.2021 tarihinde Çarşamba günü saat: 13.30-16.00 arası, Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası Konferans Salonu, Edirne. https://www.medyakesan.com.tr/edirne/trakya-universitesinde-mezunlar-anlatiyor-paneli-duzenlendi-h38745.html https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/edirne/trakya-universitesinde-mezunlar-anlatiyor-pa-6674849 https://ozgurgundemtrakya.com/index.php/2022/01/05/mezunlarimiz-anlatiyor-paneli/ https://sondakika.cc/2022/01/05/edirneden-kisa-kisa-10/ https://www.edirneninsesi.com.tr/mezunlar-anlatiyor-paneli-duzenlendi/18904/ https://www.hurriyet.com.tr/amp/yerel-haberler/edirne/trakya-universitesinde-mezunlar-anlatiyor-pa-41975296 https://www.sondakika.com/amp/haber-edirne-den-kisa-kisa-18-14645588/ (Aralık 2021)
 • 2021 “ULU ÖNDER SERHAT ŞEHRİMİZDE” Uluslararası Çevrimiçi Karma Sergi kataloğu https://sayred.org/ (Aralık 2021)
 • 2021 “Sanat ve Eğitim” Konferanslar Dizisi 1, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 11 Ocak 2021 saat: 19.00 (Ocak 2021)
 • 2021 Edirne İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2023 Eğitim Vizyonu Edirne, Edirne Çocuk Akademileri projesi kapsamında Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliği ile Çevrim İçi Seminer: "Sanat ve Metafor", Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin GÜRBÜZ ve Tansel MOUMİNOGLOU, Edirne İli MEB lise öğrencileri, 8 Ocak 2021https://egitim.trakya.edu.tr/news/cevrim-ici-seminer---sanat-ve-metafor (Ocak 2021)
 • 2021 "Modern Çocuk, Modern Portre" Çevrim İçi Resim Sergisi, Edirne İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2023 Eğitim Vizyonu Edirne, Edirne Çocuk Akademileri projesi kapsamında Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliği ile, düzenleyen Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin GÜRBÜZ ve Fatmanur SAVRUK,Edirne Merkez-Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu’nda öğrencileri, 05.01.2021 https://www.facebook.com/edirnemem (Ocak 2021)
 • 2021 Cumhuriyetin 98 Yılı 98 Eser 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Uluslararası Sanal Karma Sergisi, Trakya Üniversitesi GSF Sanal Sergi, https://guzelsanatlar.trakya.edu.tr/pages/sanal-sergi-galerisi, 29.10-29.11.2021.
 • 2021 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Uluslararası Karma Sergisi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, 9-14.04.2021
 • 2021 Pre Dimension International Online Art Exhibition, International Stone Sculptors Group 10.03.2021.
 • 2021 International Art Exhibition on the Occasion International Women’s Day, IWAG (8-28.04.2021)
 • 2021 “10. International Triennial Of Graphic Art Bitola 2021”, Bitola, http://www.graphicmk.com/, https://www.facebook.com/Triennial-Bitola-125824330841170, Makedonia
 • 2021 100 eminent artists art exhibition 2021, BAG Invitation Poster for Online Art Exhibition, 1 January 2021 to 31 January 2021
 • 2021 “Celebration Of Indıan Art" Indıa. Sanskar Bharti, curator Dr.Rekha Rabi Sharma, Jan 3-7, 2021.
 • 2021 “Vısıon 2021”, An International Exhibition of Art, Positive Energy Art, www.positiveenergyart.in, 05th - 20th January 2021
 • 2021 The second Virtual Visual Expression 2021 International Online Art Exhibition organised by Pagoda Group, Nepal. Organisers: Roshan Pradhan and Pradeep Shreshtha. https://www.artsteps.com/view/5fc3b2c9dc7f0614198efc13/...
 • 2021 Asian Art Center International Online Art Exhibition 2021, Kerala, 26.01-10.02.2021
 • 2021 First Online International Art Exhibition, Nature 2021, organized by IWAG (International Women Artist Group, India, Sankari Mirtra & Arup Chandra.
 • 2021 “EACH Khajuraho”, International Online Art Exhibition 2021, 7th day of Khajuraho International Online Art Exhibition 2021, Instagram:https://www.instagram.com/p/CKRMddlFS1-/...,YouTube: https://youtu.be/pXmwTEwPr7g, www.eachindia.org
 • 2021 "Hope" International Online Art Exhibition 2021, Karkhana Art Space, Visit the exhibition on the link below: https://youtu.be/piSQSNFAtB0 (10 - 20 February 2021)
 • 2021 “World Art Day Exhıbıtıon Dünya Sanat Günü” Uluslararası Jürili Çevrimiçi Karma Sergisi, 54 Ülke 309 Sanatçı, Trakya Üniversitesi ve Uluslararası Ressam Dayanışması (URD) tarafından, https://www.youtube.com/watch?v=U0DsmmuVS38 Açılış 15 Nisan 2021 (Nisan 2021)
 • 2021 Uluslararası Online Sanat Show, “Davetli Küratörler” Karma Sergi, 15 Nisan Dünya Sanat Günü, www.radart.in (Invited Creatively Curious Curators, The World Art Day) https://www.youtube.com/watch?v=Rtieu80P0zk
 • 2021 Yirmidokuz Ekim Cumhuriyet Bayramı “Akademisyen Sanatçılar Sergisi”, Küratör: Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay, Şehit Kamil Sanat Galerisi, Gaziantep, 25.10-15.11.2021
 • 2021 “Sanatın İzinde 95. Yıl” Gazi Üniversitesi Resim Heykel Müzesi Sergisi, Gazi Ü. Müzesi, Gazi Ü, YILMAZ, M. 25.10.2021 - 30.11.2021
 • 2021 Uluslararası Davetli Öğretmenler Günü Çevrimiçi Sergisi, ADÜ, 24.11.2021, 04.12.2021
 • 2021 Uluslararası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çevrimiçi Plastik Sanatlar Sergisi, ADÜ, 29.10.2021, 10.11.2021
 • 2021 16. Uluslararası Sanat Kolonisi "Gostivar 2021", Gostivar Kültür Merkezi, 16th International Art Colony "Gostivari 21", Makedonya (23-28.06.2021).
 • 2021 Uluslararası Davetli 15 Temmuz Demokrasi Plastik Sanatlar Sanal Sergisi, ADÜ, 15.07.2021, https://akademik.adu.edu.tr/aum/tsk/default.asp?idx=31313531, 25.07.2021
 • 2021 Uluslararası Sanat Fuarı “Paint Peace”, Korea
 • 2021 Uluslararası 30 Ağustos Zafer Bayramı Çevrimiçi Plastik Sanatlar Sergisi, ADÜ, 30.08.2021, 10.09.2021
 • 2021 Uluslararası Davetli Yenigün-Nevruz Çevrimiçi Sergisi, ADÜ, https://akademik.adu.edu.tr/aum/tsk/default.asp?idx=31313434, 21- 30.03.2021
 • 2021 Uluslararası Davetli 106. Yılında 106 Eser ile “18 Mart Çanakkale Zaferi” Sergisi, ADÜ, https://akademik.adu.edu.tr/aum/tsk/, 18-28.03.2021
 • 2021 2. Uluslararası Davetli Demokrasi ve Milli Egemenlik Sergisi, ADÜ, 28.02.2021, 18.03.2021
 • 2021 3. Uluslararası Davetli Çevrimiçi Plastik Sanatlar Sergisi Nardugan-Ayaz Ata, Aydın, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, 01-11.01.2021
 • 2021 8 Mart Dünya Kadınlar Günü “Sanatçı Kadın Akademisyenler” II. Ulusal Karma Sergisi 152 Sanatçı 60 Üniversite, Trakya Üniversitesi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Trakya Üniversitesi GSF Sanal Sergi, https://guzelsanatlar.trakya.edu.tr/pages/sanal-sergi-galerisi, 8.03-08.04. 2021.
 • 2021 “Hayatın Rengi Kadın” Uluslararası Sergisi SAYRED ve Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü tarafından 8 Mart 2021 https://sayred.org/
 • 2021 İstiklal Marşı’nın 100. Yıl anısına Trakya’dan Anadolu’ya Sergisi, Trakya Üniversitesi GSF Davetli Sanal Sergi, 12.03-12.04.2021.
 • 2021 Milli Marşımızın Kabulü’nün 100. Yılında, Devlet Protokolüne ‘100 Sanatçıdan, 100 Ekslibris’ Çalışması Sergisi, CKSM (Cennet Kültür Sanat Merkezi)Küçükçekmece İstanbul 12 Mart-30 Nisan 2021
 • 2021 15 Nisan 2021 Dünya Sanat Günü "Sanat Yolculuğu Çevrimiçi Karma Sergi" Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar MYO tarafından, https://trakyasergi.artspheria.com/sergiler/sanat-yolculugu-cevrimici-karma-sergi-/, (Nisan 2021)
 • 2021 “10 International Triennial of Graphhic Art Bitola 2021”, https://www.facebook.com/Triennial-Bitola-125824330841170
 • 2021 1.Uluslararası Görsel Sanatlar Bienal Sergisi, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen, sponsorluğunu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi https://bienal.bandirma.edu.tr/sanaltur, 3-17 Mayıs 2021
 • 2021 “Kurtuluş Yolunda” Çevrimiçi Karma Sergi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanları ve SAYRED Üyeleri İşbirliği ile, www.sayred.org, 19-26 Mayıs 2021
 • 2021 "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” Karma Sergisi, Osman İnci Müzesi Sanat Galerisi, Edirne (30 Ekim-15 Kasım 2021.
 • 2021 "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” Çevrimiçi Karma Sergisi, SAYRED ve Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliğiyle www.sayred.org (29 Ekim-8 Kasım 2021)
 • 2021"Ulu Önder Serhat Şehrimizde" 21-28 Aralık 2021 SAYRED Uluslararası Çevrimiçi Karma Sergi https://sayred.org/ (Aralık 2021)
 • 2021 “24 Kasım Öğretmenler Günü” Karma Sergi, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanları, emekli öğretim elemanları ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı yüksek lisans öğrencileri, Trakya Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim Fakültesi Fuaye Salonu, 24-30 Kasım 2021
 • 2021 "İKİ ÜLKE İKİ ŞEHİR" Kişisel Fotoğraf Sergisi, Türkiye/ Mardin ve İtalya/ Venedik, https://trakyasergi.artspheria.com/, 18.11-18.12.2021
 • 2020 “LET ART BE INFECTED” Uluslararası Sanal Karma Sergi Kataloğu https://bys.trakya.edu.tr/file/open/17426561 (Aralık 2020)
 • 2020 EFOD Servet Çınar Fotoğraf Atölyesi’nin Işığın Halleri adlı sergisi http://www.gundemedirne.com/detay/7649-isigin-edirne-hali.html (Aralık 2020)
 • 2020 "Modern Portre" Seminer. Edirne İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2023 Eğitim Vizyonu Edirne, Edirne Çocuk Akademileri projesi kapsamında Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliği ile, düzenleyen Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin GÜRBÜZ ve Fatmanur SAVRUK, Edirne Merkez-Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu http://www.edirneyenigun.com/haber/28973/tuden-ogrencilere-modern-sanatta-portre-semineri.html (Kasım 2020)
 • 2020 "Cumhuriyet’in 97 Yılı 97 Eser" adlı Karma Sergi, Sanal sergi, https://guzelsanatlar.trakya.edu.tr/pages/sanal-sanat-galerisi (29 Ekim-29 Kasım 2020)
 • 2020 "Sanalda Sanatla Yolculuk", Düzenleyen: Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar MYO (28 Temmuz 2020)
 • 2020 Uluslararası Sanal Sanat Sergisi “Zamanda Yolculuk”, Almanya'daki bir web portalının 3 boyutlu Sanat Galerisi, https://www.amu.ac.in/moingal.jsp, https://www.amu.ac.in/about3.jsp?did=2077 (13.09.2020).
 • 2020 “Sınırlar Olmadan”, Uluslararası Çevirimiçi Sanat Sergisi, Movimiemto de arte emergente Meksikahttps://www.youtube.com/channel/UCTGdAXAdXLtxGq1ı-hvHVXA?view_as=subscriber (Kasım 2020).
 • 2020 VIVID 2020 Online Grup Sanat Sergisi, Vivid Sanat Galerisi (24 Ekim-11 Kasım 2020).
 • 2020 “Sınırlar Olmadan”, Uluslararası Çevirimiçi Sanat Sergisi, Movimiemto de arte emergente, Meksika https://www.youtube.com/watch?v=reThB6umjoU (Ekim 2020).
 • 2020 Córdoba Virtual 2020 Üçüncü Görsel Sanatlar Festivali Sergisi, https://festivalartesplasticas.wordpress.com/ (14-24 Ekim 2020).
 • 2020 "ZOBRA 1. Uluslararası Sanal Sanat Sergisi" (16 Ekim-10 Kasım)
 • 2020 Uluslararası Ada Ülkesi Sanatçıları III. Uluslararası Posta Sanatı Isparta Sergisi, 18-30 Eylül 2020).
 • 2020 “Sanat Aşk Devrimi”, Sanat aşkı için sanal bir sergi, Art Novelty Galeri, Sanat ve El Sanatları Enstitüsü (21-24 Eylül 2020).
 • 2020 İkinci Uluslararası Online Sanat Sergisi, NIRANTAR 2020, (5-30 Eylül 2020).
 • 2020 "Let Art Be Infected", Uluslararası Sanal Karma Sergi, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü adına Doç. Dr. Aylin Beyoğlu tarafından organize edilmiştir. (27 Temmuz- 16 Ağustos 2020).
 • 2020 “Sanal Yansımalar”, Çevirimiçi Uluslararası Jürili Karma Sergi, Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, http://stf.yalova.edu.tr (19 Haziran 2020).
 • 2020 “Bulaşıcı Olan İyiliktir” Uluslararası Plastik Sanatlar Portakal Çiçeği Sanat Kolonisi ve Türk Eğitim Vakfı İşbirliğiyle, www.portart.org (15 Eylül-15 Ekim 2020).
 • 2020 “Milli Mücadelenin 101. Yılı Anısına Akademisyen Sanatçılar Sanal Sergisi”, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı.
 • 2020 “Milli Mücadelenin 101. Yılında Akademisyen Sanatçılar”, Uluslararası Sanal Sergi, 19 Mayıs 2020, Düzenleyen: Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Resim Bölümü.
 • 2020 “Sanat Eve Sığar” Uluslararası Davetli Dijital Karma Sergi, Grup Koordinatörü Müberra Bülbül, Küratör: Ersan Sarıkahya. https://youtu.be/i1ymxSZCD5A (20-30 Mayıs 2020).
 • 2020 8 Mart “Cumhuriyetin Kadınları” Resim Sergisi, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Malik Aksel Sanat Galerisi (9-20 Mart 2020).
 • 2020 8 Mart “Kutsal Kadın” Karma Sergi, Trakya Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Fuaye Salonu (9-17 Mart 2020).
 • 2020 8 Mart Dünya Kadınlar Günü "Sanatçı Kadın Akademisyenler Ulusal Karma Sergi", T.Ü. GSF Fuaye Salonu Edirne (9 Mart 2020)
 • 2020 “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Anısına Karma Sergi”, Osman İnci Müzesi, Edirne. (8-22 Mart 2020)
 • 2020 ARTANKARA, 100 Eser 100 Portre Sergisi/ Portakal Çiçeği / Uluslararası Sanat Kolonisi (12-15 Mart 2020)
 • 2020 “100 Sanatçı 100 Portre”, Beykoz Üniversitesi Lisans Yerleşkesi (17 Şubat 2020)
 • 2020 “Dünya Renkleri”, Karma Sergisi, T.Ü. Sağlık Kültür ve Daire Başkanlığı Güzel Sanatlar Topluluğu, Edirne Lisesi Sergi Salonu (14-16 Ocak 2020).
 • 2020 “Sanat Eve Sığar” Uluslararası Davetli Dijital Karma Sergi, T.Ü. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ve SAYRED işbirliğiyle, 20-30 Mayıs 2020.
 • 2020 8 Mart “Kutsal Kadın” Karma Sergi (9-17 Mart 2020).
 • 2020 “Solo Art Show 315”, uluslararası online sergi, worldwide art movement.
 • 2019 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye Gelişi Anısına SAYRED Sergisi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliğiyle, T.Ü. Mehmet Akif Ersoy Binası Fuaye Salonu, Edirne (19 Aralık 2019).
 • 2019 II. Uluslararası SAYRED Karma Sergisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Edirne Devecihan Kültür Merkezi, 20-27 Mayıs 2019.
 • 2019 “24 Kasım Öğretmenler Günü Resim Sergisi”, Mehmet Akif Ersoy Eğitim binası fuaye salonu, Edirne (25 Kasım-9 Aralık 2019).
 • 2019 15.International Conference "Standardization, Protypes and Quality: A means of Balkan Countries Collaboration", October 24-25, 2019, Edirne, Group Exhibition of Trakya University's Instructors, Balkan Kongre Merkezi Fuaye Salonu, Edirne (24-25 Ekim 2019).
 • 2019 “Mono Tipi Baskı Uygulamaları”, Workshop, Mine Sanat Evi, Bodrum, Muğla (30 Temmuz 2019).
 • 2019 “Stories of Lost Time” Karma Sergi, (Küratör: Sibel Tetik) Bodrum Heredot Kültür Merkezi, Muğla (27-31 Temmuz 2019).
 • 2019 “Türk Ressamlarından 100 Sanatçı 100 Portre”, Kartal Belediyesi Fuaye Sergi Salonu, Kartal, İstanbul (19 Mayıs 2019).
 • 2019 INES Uluslararası Karma Sergi, V INES Human and Civilization Congress From Past To Future, The Lumos Deluxe Resort Hotel, Antalya, Alanya (17-21 Nisan 2019).
 • 2019 Kafkas Üniversitesi Uluslararası Eskiz Defterleri Sergisi,(International Sketch Books Exhibition), Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kars (18-26 Nisan 2019).
 • 2019 “Kurtuluşa Giden Yolun 100. yılında 100 Sanatçı 100 Portre”, Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi, Küçükçekmece, İstanbul (14-18 Nisan 2019).
 • 2019 Trakya Üniversiteler Birliği Güzel Sanatlar Öğretim Elemanları Sergisi, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi, Edirne (19-29 Mart 2019)
 • 2019 Vernice Sanat Fuarı (küratör: Dr. Ferdan Yusufi), İtalya, Forli (15-17 Mart 2019).
 • 2019 SAYRED I. Uluslararası Karma Sergi, “Benim Adım Kadın”, Devecihan Kültür Merkezi, Edirne (8-15 Mart 2019).
 • 2019 “Kadın ve Kadın” 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Anısına Karma Sergi, Osman İnci Müzesi, Edirne (7-25 Mart).
 • 2019 “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi”, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fuaye Salonu (7-15 Mart 2019).
 • 2019 EFOD Enver Şengül Nostalji Fotoğraf Atölyesi “Fotoğraf Sergisi”, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehmi Yıldız Konferans Salonu, Edirne (13-16 Kasım 2019).
 • 2019 EFOD Enver Şengül Fotoğraf Atölyesi “Nostalji Sergisi”, ETSO Fuaye Salonu, Edirne (6-11 Kasım 2019).
 • 2019 “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Karma Sergisi 2”, Cem Art Sanat Galerisi& Tasarım Atölyesi, Ankara (29 Ekim-8 Kasım 2019).
 • 2018 “Kadın ve Savaşçı Kadın”, Edirne Valiliği Devecihan Kültür Merkezi, Edirne (16-23.03.2018).
 • 2018 Dünya Sanat Günü ”Akademix II”, UPSD Galeri, İstanbul (02-14.04.2018).
 • 2018 Dünya Sanat Günü Karma Sergi, Galeri Abay, İstanbul (11-19.04.2018).
 • 2018 ”Innovation and Global Issues in Social Sciences III” Uluslararası Kongre Karma Sergisi, Inglobe Kongre Platformu, Antalya (26-29.04.2018).
 • 2018 IV. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi Karma Resim Sergisi, Lonicera Otel, Antalya Alanya (30.10.2018- 03.11.2018).
 • 2018 III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi Karma Resim Sergisi, Lonicera Otel, Antalya Alanya (28.04.2018- 01.05.2018).
 • 2018 100 Türk Sanatçının Portresi Romanya’da, Trakya Üniversitesi-Ovidius Üniversitesi, Romanya (07-12.05.2018).
 • 2018 9. Wiacamp Uluslararası Güzelçamlı Sanat ve Bilim Kampı, Aydın Güzelçamlı (27.08.2018-05.09.2018).
 • 2018 IX. Uluslararası Balkanlarda Türk Kadını Sempozyumu ”Geleceğimizin Kadınları”, Köstence, Romanya (02-05.09.2018).
 • 2018 7’den 70’e Kasım’da Aşk Farklıdır, Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası Fuaye Salonu, İstanbul (11-16.11.2018)
 • 2018 Çukurova I. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongre Sergisi, İBİS Hotel Fuaye Salonu, Adana (13-16.12.2018)
 • 2018 “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Edirne’ye Gelişi”, Edirne Osman İnci Müzesi, Edirne (21-31.12.2018).
 • 2018 Başöğretmen Atatürk Anısına 24 Kasım Öğretmenler Günü Sergisi, T.Ü. Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası Fuaye Salonu, Edirne (26.11.2018-02.12.2018).
 • 2018 Dünya Sanat Günü Karma Sergisi, Abay Galeri, İstanbul.
 • 2017 SAYRED "Büyük Acılar Dilsizdir" Şehit ve Gazilerimiz için Karma Sergi, Edirne Devecihan Kültür Merkezi, 20-27 Mart 2017
 • 2017 Yaşasın Vatan Yaşasın Cumhuriyet ”Geleceğe Bakış” Resim-Heykel Sergisi, Bindallı Sanatevi, İstanbul (03.02.2017-14.02.2017).
 • 2017”Sevgi İçin”, Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi, İstanbul (03.05.2017-12.05.2017).
 • 2017 not afraid, Galeri Mavist, İstanbul (07.03.2017-24.03.2017).
 • 2017 Art Ankara Çağdaş Sanat Fuarı Katılımcı Sanatçı Karma Sergisi, Nişart Galeri, İstanbul (08.05.2017-14.05.2017).
 • 2017 Artankara 3. Çağdaş Sanat Fuarı, Ato Congresium Kongre ve Sergi Sarayı/Niş Art Galeri, Ankara (15.03.2017-19.03.2017).
 • 2017 Uluslararası Cumhuriyet Sanat Günleri, Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Merkezi Sergi Salonu, (18.04.2017-20.04.2017).
 • 2017 II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi Kongre Karma Resim Sergisi, Haydarpaşa Palace Hotel, Antalya (18.10.2017-21.10.2017)
 • 2017 INES Karma Resim Sergisi, Alanya Belediyesi Kültür Merkezi Sergi Salonu, Antalya (18.10.2017-21.10.2017).
 • 2017 “Uluslararası Görsel Sanatlar Sergisi / International Visual Arts Exhibition”, Pamukkale Üniversitesi, Denizli (20.04.2017-22.04.2017).
 • 2017 6. Kırmızı Beyaz Geleneksel Resim, Heykel, Fotoğraf, Ebru, Seramik Sergisi, Galeri Abay, İstanbul (24.08.2017-10.09.2017).
 • 2017 Başöğretmen Atatürk Anısına Resim-İş Eğitimi ABD Öğretmenler Günü Sergisi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Binası, Edirne (24.11.2017-30.11.2017).
 • 2017 XIII. Uluslararası Exlibris Yarışması, “Lyuben Karavelov” Bölge Kütüphanesi, Ruse, Bulgaristan (29.09.2017-07.10.2017).
 • 2017 I. Uluslararası Posta Sanatı Yarışma Sergisi, Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphane Sergi Salonu, Edirne (06.06.2017-13.06.2017).
 • 2017 Atatürk’ün Edirne’ye Teşrifleri Anısına Sergi, Edirne Devecihan Kültür Merkezi Konferans Salonu, Edirne (22.12.2017).
 • 2017 "Kılavuz ve Teoriler", Devecihan Kültür Merkezi, Edirne.
 • 2016 73. Devlet Resim Heykel Yarışması, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi, Trabzon(22 Kasım-9
 • 2016 XІI International Exlibris Competition "Ëx Vino - Ex Veritas", Ruse 2016, Lyuben Karavelov Regional Library, Bulgaria(30 Ekim).
 • 2016 Eğitim Fakülteleri Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalları Davetli Öğretim Elemanları Resim Sergisi, TBMM Milli Saraylar Dolmabahçe Sanat Galerisi Beşiktaş, İstanbul (23 Mayıs-3 Haziran).
 • 2016 Kırmızı Beyaz 5. Geleneksel Resim&Heykel&Fotoğraf&Ebru&Seramik Öyküleri Sergisi, Beşiktaş Deniz Müzesi Çaka Bey Sanat Galerisi, İstanbul (3-10 Aralık).
 • 2016 Uluslararası Geçmişten Geleceğe Sanat Sempozyumu Sergisi, Hitit Üniversitesi, Çorum (26-28 Eylül).
 • 2016 SAYRED Sanat Dernekleri Cumhuriyet Bayramı Dayanışması, Edirne Devecihan Kültür Merkezi, Edirne (28 Ekim-4 Kasım).
 • 2016 93. Yılında Cumhuriyet Sergisi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları, Trakya Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Binası Sergi Salonu, Edirne (28 Ekim).
 • 2016 Assos Congress I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Karma Resim Sergisi, Fırat Üniversitesi (1-15 Ekim).
 • 2016 The Art Core 2016 Beylerbeyi Sarayı Tünel Sanat Galerisi, İstanbul (27 Mayıs-2 Haziran)
 • 2016 Paper Works Exposition United States of America, Miami&Orlando, USA (23 Ekim-1 Kasım).
 • 2016 Güngör Danışman Arıbal-Güner Rıfat Arıbal Sanat Koleksiyonu Sergisi, Balkan Kongre Merkezi, Edirne (26 Eylül).
 • 2016 II. International Thessaloniki Art & Arts Education Symposium Thessaloniki, The Art Calls, apoDec Gallery, Thessaloniki, Greece(8-11 Aralık).
 • 2016 Diachronic II Karma Sergisi, Pinole Galeri, İstanbul (15 Haziran-2 Temmuz).
 • 2016 SAYRED “Hayatın Renkleri ile MS” Karma Sergi, ETSO (Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne (18 Mayıs).
 • 2016 Diachronic Karma Sergisi, Pinole Galeri, İstanbul (17-28 Mayıs).
 • 2016 SAYRED I. Karma Sergi, Edirne Devecihan Kültür Merkezi, Edirne (11-20 Mayıs).
 • 2016 I. International Thessaloniki Contemporary Art Festival, Workshop, Museums Workshops of I. International Thessaloniki Contemporary Art Festival; Sergi, Block 33, Yunanistan, Thessaloniki (3-6 Mart 2016).
 • 2016 Öğretmen Ressamlar Sergisi ve Türk Müziği Dinletisi, Trakya Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Binası Sergi Salonu, Trakya Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Binası Sergi Salonu, Edirne(18-22 Nisan).
 • 2016 NKU 1st International Mail Art Biennal, Namık Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Tekirdağ(23 Mart-14 Nisan).
 • 2016 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sergi Salonu, Trakya Üniversiteler Birliği, Tekirdağ(8-28 Mart).
 • 2016 23 Nisan Sanat ve Ulusal Egemenlik Sergisi, Devecihan Kültür Merkezi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Edirne (23 Nisan).
 • 2015 “Ruh Sağlığı Farkındalığı” Karma Resim Sergisi, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Kapsamında, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Edirne(9 Ekim).
 • 2015 “Uluslararası İç Mimari, Dekorasyon ve Sanat Fuarı”, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul(2-5 Nisan).
 • 2015 “25. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı”, TÜYAP Fuar& Kongre Merkezi, İstanbul(11-15 Aralık).
 • 2015 “Uluslararası Görsel Sanatlar Buluşması II”, Kedi Kültür Sanat Merkezi, İzmir(11-23 Haziran).
 • 2015 “Dayanışma Sergisi”, Edirne Güzel Sanatlar Lisesi ve T.Ü. Öğretim Elemanları, Edirne Güzel Sanatlar Lisesi Mimar Sinan Sergi Salonu, Edirne(25 Mart).
 • 2015 “I. Uluslararası Nevşehir Hacı Bektaş Veli Hoşgörü ve Barış Festivali Plastik Sanatlar Sergisi”, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi, Nevşehir(8-15 Ekim).
 • 2015 3. Uluslararası İzmir Sanat Bienali, Seba Sanat Galerisi, İzmir(4-11 Mayıs).
 • 2015 Bilkent Sanat Sokağı Buluşması, Bilkent Center AVM Sanat Sokağı, Ankara (21 Mayıs- 4 Haziran).
 • 2015 “Our Mission is Art” Karma Resim Sergisi, Niş Art Galeri, Teşvikiye, İstanbul(1-12 Eylül).
 • 2015 8. Uluslararası Sanat Festivali,Çalıştay ve Sergisi Tiflis, Tiflis Devlet Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü,Tiflis,Batum(27-29 Temmuz).
 • 2015 8. Uluslararası Resim Festivali, Rize(22-30 Temmuz).
 • 2015 Meme Kanseri Bilinçlendirme Karma Resim Sergisi, Kipa AVM, Edirne(7-12 Ekim).
 • 2015 İFAS Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu Sergisi, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sanat ve Tasarım Fakültesi, Konya(12-13 Kasım).
 • 2015 "100. Yılında Çanakkale Zaferi" 11. Geleneksel Ümraniye Belediyesi Resim Yarışması Sergisi, Beşiktaş Dolmabahçe Sanat Galerisi, İstanbul(3-7 Mart).
 • 2015 Uluslararası Sanat Sempozyumu ve Sergisi, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Malatya(15-17 Ekim).
 • 2015 “Yurtta Barış, Dünyada Barış”, Uluslararası Karma Resim Sergisi, Russkiy Mir Galeri, Fransa, Paris (2-5 Nisan).
 • 2015 Uluslararası “Su Döngüsü” Posta Sanatı Sergisi, Sapanca-Sakarya (6-27 Temmuz).
 • 2015 “Land Art” Sanat Projesi(Şemsiyeler), Land Art Etkinliği, Konyaaltı Sahili, Antalya(19 Nisan).
 • 2015 “Barış Petekleri” Sanat Projesi, Açık Alanda Anıtsal Kalıcı Sergi, Çanakkale(25 Nisan).
 • 2015 “Kılavuzun Günlüğü”, Artisan Sanat Galerisi, Nişantaşı, İstanbul.
 • 2014 "Ben Bir Ceviz Ağacıyım", Uluslararası Posta Sanatı Sergisi, Bakırköy Botanik Parkı- İstanbul.
 • 2014 Rh Art+Magazine Genç Sanatçılar Yarışması Sergisi, Beşiktaş- İstanbul.
 • 2014 “4. Küçükçekmece Belediyesi Resim Yarışması Sergisi”, Küçükçekmece- İstanbul.
 • 2014 "Doğa Verileri II", T. Ü. Mehmet Akif Ersoy Binası Sergi Salonu, Edirne.
 • 2013 Sada Resim Yarışması Sergisi- Nevşehir.
 • 2013 “Egeart Sanat Günleri” Genç Sanatçılar Yarışması Sergisi- İzmir.
 • 2013 “Peker Sanat Ödülleri Yarışması Sergisi”, Ankara- İzmir.
 • 2013 13. Şefik Bursalı Yarışma Sergisi- Ankara.
 • 2013 “3. Küçükçekmece Belediyesi Resim Yarışması Sergisi”, Küçükçekmece- İstanbul.
 • 2013 “Dünya Sanat Günü” UPSD Sanat Galerisi- İstanbul.
 • 2013 “Dünya Sanat Günü” UPSD Vitrin Sergileri, Nişantaşı- İstanbul.
 • 2013 “Bizden ve Onlardan-27” Orijinal Baskı Sergisi, Tem Sanat Galerisi, Nişantaşı- İstanbul.
 • 2013 “Savaş ve Katliam” Konulu Sergi, Nevşehir Üniversitesi Galerisi- Nevşehir.
 • 2012 Karşı Müzayede, Üsküdar- İstanbul.
 • 2012 “Dünya Sanat Günü” UPSD Vitrin Sergileri, Nişantaşı- İstanbul.
 • 2012 “I. Yöresel Ürünler Sempozyumu", Sempozyum Sergisi- Antalya.
 • 2012 “Doğadan Sanata” V. Uluslararası Resim Festival ve Çalıştayı- Trabzon.
 • 2012 Başkent Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Sergisi, Başkent Üniversitesi Sergi Salonu- Ankara.
 • 2012 Gazi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Lisansüstü Öğrencileri Sergisi, Gazi Üniversitesi Sergi Salonu- Ankara.
 • 2012 “Bizden ve Onlardan-26” Orijinal Baskı Sergisi, Tem Sanat Galerisi, Nişantaşı- İstanbul.
 • 2012 “Osten Biennal Of Drawing, 40. World Gallery Of Drawing”, Üsküp- Makedonya.
 • 2012 “Inspıratıon Pıcasso” Sergisi, Knjazevac Müzesi- Bor Müzesi- Synagogue Galeri Niş, Aleksinac- Sırbistan.
 • Kadıköy Belediyesi “Hayvan Sevgisi” Konulu Resim Yarışmasında Jüri Üyeliği. (Ekim 2011)
 • 2011 “I. Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Uluslararası Resim Sergisi”, Ürgüp- Nevşehir.
 • 2011 “II.Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu”, Resim Sergisi- Konya.
 • 2011 “The Triennial of Vısual And Experimental Poetry”, Valjevo- Sırbistan.
 • 2011 I. Uluslararası Baskı Yarışması Sergisi, Belgrad- Sırbistan.
 • 2011 I. Uluslararası Baskı Yarışması Arad Yarışma Sergisi- Romanya.
 • 2011 “Uluslararası Sanat Projesi”, Yeni Sanat Merkezi, Valjevo- Sırbistan.
 • 2011 “Uluslararası Dostluk Sergisi ve Çalıştayı”, Tiflis, Gürcistan Milli Müzesi- Gürcistan.
 • 2011 Gazi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanları Sergisi- Ankara.
 • 2011 “Dünya Kadınlarının Tuvalinde Evliya Çelebi Renkleri”, IV. Uluslararası Resim Festival ve Çalıştayı- Trabzon.
 • 2011 “ Pesimist Karmaşalar”, Pera Sanat Galerisi, Kadıköy- İstanbul.
 • 2011 “ Pesimist Karmaşalar”, Pera Sanat Galerisi, Taksim- İstanbul.
 • 2011 “Bizden ve Onlardan-25” Orijinal Baskı Sergisi, Tem Sanat Galerisi, Nişantaşı- İstanbul.
 • 2011 Trakya Üniversitesi Yüksek Lisans Mezunları Sergisi, Tepe Nautilus Alışveriş Denizi- İstanbul.
 • 2010 Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanları Sergisi, M. Ü. Atatürk Sanat Galerisi- İstanbul.
 • 2010 “Sanatta Buluşanlar” Karma Resim Sergisi, Kadıköy Belediye Başkanlığı Fuayesi, Kadıköy- İstanbul.
 • 2010 “II. Yüksek Lisans Öğrencileri Buluşması” Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Selimiye Yerleşkesi Sergi Salonu- Edirne.
 • 2010 “Dünya Kadınlarının Tuvalinde Barış” III. Uluslararası Festival ve Çalıştayı- Trabzon
 • 2010 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi, Uludağ Üniversitesi Rektörlük Sanat Galerisi, Görükle- Bursa.
 • 2010 70. Devlet Resim ve Heykel Yarışma Sergisi- Ankara.
 • 2010 Bosco Stregato Uluslararası Exlibris Yarışmasında “Mustafa Özarabacı” Exlibrisiyle, Sergileme- İtalya.
 • 2010 Beyaz Kaplan Uluslararası Arad Exlibris Yarışmasında “Lale Okyay” Exlibrisiyle, Sergileme- Sırbistan.
 • 2010 I. Uluslararası Mini Baskı Yarışmasında “Nergis Çanak” Exlibrisiyle, Sergileme, Kiev- Ukrayna.
 • 2010 “Ex Music”(Ruse-2010) Konulu Uluslararası Exlibris Yarışmasında “İbrahim Dinçeli” Exlibrisiyle Sergileme, Ljuben Karavelov Regional Library of Ruse, Mart Müzik Günleri Festivali- Bulgaristan.
 • Trakya Üniversitesi, “Marka Kent Ölçeğinde Edirne Logo Yarışması”nda Jüri Üyeliği. (Kasım 2009)
 • 2009 “Ist International Print Biennial- China, 2009”, Mansiyon Ödülü (Honourable Mention), Fushun Cıty, Lianoning Province- Çin.
 • 2009 Havran Kaymakamlığı’nın Düzenlediği “Havran’lı Koca Seyit” Konulu Resim Yarışması Sergisi- Balıkesir.
 • 2009 “ Sanat ve Dağ 2008” The 1st International Competition Exhibition Mini Print and Exlibris,3 Aralık 2008-30 Ocak 2009 MAPP Museo d’Arte Paolo Pini, Milano- İtalya.
 • 2009 Uluslararası 5.Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi “Günümüzde Balkanlarda Eğitim” Kongresinde Karma Resim Sergisi, T.Ü. Kongre Merkezi- Edirne.
 • 2009 “The 3nd International Conference on Advanced and Sysmatic Research” Konulu Kongrede Kongre Salonunda Resim Sergisi, Zadar- Hırvatistan.
 • 2009 “Engelsiz Sanat Günleri” Resim Fuarı, Çağdaş Sanatlar Merkezi- Ankara.
 • 2009 “I. Yüksek Lisans Öğrencileri Buluşması” Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Selimiye Yerleşkesi Sergi Salonu- Edirne.
 • 2009 “Dünya Kadınlarının Tuvalinde Su” , II. Uluslararası Resim Festivali- Trabzon.
 • 2009 “Genç Ressamlar Ayvalık Buluşması”, Karagöz Sanat Evi, Ayvalık- Balıkesir.
 • 2009 Türk Yunan Bulgar I. Dostluk ve Kültür Haftası Karma Resim Sergisi, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Güllapoğlu Yerleşkesi- Edirne.
 • 2009 “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Resim Sergisi, Devecihan Devlet Güzel Sanatlar Galerisi- Edirne
 • 2009 “20 Sanatçı 40 Eser”, Karma Resim Sergisi, Yavuz İşler Sanat Galerisi, Fatih-İstanbul.
 • 2009 “I. Çağdaş Soluklar Sergisi”, Galeri 5, Kabataş- İstanbul.
 • 2008 I. Uluslararası Güzel Sanatlar da Selçuklu' dan Günümüze Geleneksel Konya El Dokumalarından Esintiler ve Mevlana Bianeli Sergisi- Konya.
 • 2008 XI. Türksoy Uluslararası Ressamlar Buluşması Çalıştayı ve Karma Resim Sergisi, Ekmekçizade, Edirne
 • 2008 “İz Bırakanlar” Karma Resim Sergisi, Abra Sanat Galerisi, Nişantaşı- İstanbul.
 • 2008 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi, Uludağ Üniversitesi Rektörlük Sanat Galerisi,Görükle- Bursa.
 • 2008 “Kadın ve/veya Lale” Konulu Karma Resim Sergisi, Devecihan Devlet Güzel Sanatlar Galerisi- Edirne.
 • 2008 “Renklerin Dinamizmi”, Devlet Resim ve Heykel Müzesi Galerisi, Beyoğlu, İstanbul.
 • 2008 “Ruha Yansıyanlar”, Trakya Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı Sanat ve Eğitim Merkezi, Güllapoğlu Yerleşkesi, Edirne.
 • 2008 “Doğa Verileri”, “Second International Conference on Advanced and Sysmatic Research” ,13-15 Kasım 2008, Zadar, Hırvatistan.
 • 2008 "Ss. Cyril and Methodius" University Faculty of Pedagogy Skopje, Ohrid, Makedonya.
 • 2008 “Doğanın Dinamizmi”, Kişisel Sergi, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sanat ve Eğitim Merkezi, Güllapoğlu Yerleşkesi, Edirne.
 • "Sosyal Destek Kurumları ve Verdikleri Hizmetler”, Kapak Fotoğrafı, Edirne Sağlık Müdürlüğü Yayınları, Edirne.
 • Edirne Mimar Sinan Rotaract Kulübü'nün Düzenlediği Liseler Arası “Su Tasarrufu” Konulu Resim Yarışmasında Jüri Üyeliği, Edirne.
 • 2007 14. Uluslararası Özgün Baskı Bienali, Varna- Bulgaristan.
 • 2007 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencileri Karma Resim Sergisi, Plovdiv Üniversitesi “Paisii Hilendarski”, Smolyan- Bulgaristan.
 • 2007 Yrd. Doç. Dr. İbrahim DİNÇELİ ve Yüksek Lisans Öğrencileri Karma Resim Sergisi, Rektörlük Sanat Galerisi, Karaağaç- Edirne.
 • 2007 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi, 18 Mart Üniversitesi Kampüsü, Troia Kültür Merkezi Sergi Salonu- Çanakkale
 • 2007 Kadın Eserleri Karma Sergisi, Devecihan Devlet Güzel Sanatlar Galerisi- Edirne.
 • 2007 Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Selimiye Yerleşkesi
 • 2006 Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanları Uluslararası Karma Resim Sergisi, National Academy Of Art Sanat Galerisi Sofya- Bulgaristan.
 • 2006 Yrd. Doç. Dr. İbrahim DİNÇELİ ve Yüksek Lisans Öğrencileri Resim Sergisi, Devecihan Devlet Güzel Sanatlar Galerisi- Edirne.
 • 2006 Çağdaş Sanat Müzesi Resim Bağışı ve Sergilenme, II. Beyazıd Külliyesi, Yeni İmaret- Edirne.
 • 2006 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Anabilim Dalı Bulgaristan Sofya, National Academy Of Art’ da Gerçekleştirmiş Oldukları Özgün Baskı Resim Sergisi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlık Binası- Edirne.
 • 2006 Sofya Ulusal Sanat Akademisi ve Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi, Devecihan Devlet Güzel Sanatlar Galerisi- Edirne.
 • 2006 Dünya Kadınlar Günü Karma Resim Sergisi, Devecihan Devlet Güzel Sanatlar Galerisi- Edirne.
 • 2017 Balkan Ressamlarının Fırçasından Dört Mevsim Edirne, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi, Edirne (03.03.2017-06.03.2017).
 • 2017 Ayın Ondördü Gibi, Galeri Mavist, İstanbul (12.02.2017-20.02.2017).

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (Sosyal Sorumluluk Projesi)

Kamusal Alanda Sanat
Proje Türü : Diğer     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri

Ulusal » Diğer » Diğer (Bilimsel Araştırma Projeleri)

Kamusal Alanda Sanat
Proje Türü : Kültürel     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer

Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Sanal Sergi Altyapısının Tasarlanması
Proje Türü : Altyapı     Görev : Yürütücü     Kurum : Eğitim Fakültesi / Güzel Sanatlar Eğıtımı Bölümü

Ulusal » TUBİTAK » Diğer (4004)

Bilimin Gizemi Doğada Gizli/STEM-Art
Proje Türü : Doğrudan Faaliyet Desteği     Görev : Araştırmacı     Kurum : Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

» Verdiği Dersler

Anasanat Atölye V

  • Temel resim kuram ve kavramları, bir resmi; dönem, teknik ve içerik bakımından analiz edebilecek görsel ve kültürel bilgi ve beceriler, resmin özgün bir ifade aracı olarak algılanması, farklı teknik ve malzemeleri deneyip, sanat eserleriyle örnekleyerek kendi eğilimlerine uygun görsel bir dil oluşturma yeterliliğini geliştirici çalışmaları içerir. Bunun yanısıra öğrencilerin çalışmalarını farklı disiplinlerle ilişkilendirmeleri ve güncel sanat uygulamalarını kavramaları sağlanır. Öğrencilerin imkanlar dahilinde bianel, fuar, sergi vb. yerleri ziyaret etmeleri önerilir. Atölye çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek uygulamalarda iş sağlığı ve güvenlik önlemlerinin alınmasına dikkat edilir. Ayrıca öğrencilerin sergileme yöntemleri, süreci ve portfolyo hazırlama hakkında bilgi edinmeleri, bu bilgilerini uygulamaları ve tüm süreçlerde etik kurallara uymaları sağlanır.

Anasanat Atölye VI

  • Temel resim kuram ve kavramları, bir resmi; dönem, teknik ve içerik bakımından analiz edebilecek görsel ve kültürel bilgi ve beceriler, resmin özgün bir ifade aracı olarak algılanması, farklı teknik ve malzemeleri deneyip, sanat eserleriyle örnekleyerek kendi eğilimlerine uygun görsel bir dil oluşturma yeterliliğini geliştirici çalışmaları içerir. Bunun yanısıra öğrencilerin çalışmalarını farklı disiplinlerle ilişkilendirmeleri ve güncel sanat uygulamalarını kavramaları sağlanır. Öğrencilerin imkanlar dahilinde bianel, fuar, sergi vb. yerleri ziyaret etmeleri önerilir. Atölye çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek uygulamalarda iş sağlığı ve güvenlik önlemlerinin alınmasına dikkat edilir. Ayrıca öğrencilerin sergileme yöntemleri, süreci ve portfolyo hazırlama hakkında bilgi edinmeleri, bu bilgilerini uygulamaları ve tüm süreçlerde etik kurallara uymaları sağlanır.

Çocukta Yaratıcılık

 • Yaratıcılığın tanımı ve özelliklerini, yaratıcılıkla ilgili kuramları kavrama, yaratıcı düşünme ile ilişkili kavramları açıklama, çocukta yaratıcı düşünmenin gelişimi, yaratıcı düşünmeyi etkileyen bireysel ve çevresel faktörleri kavrama, yaratıcı düşünme eğitiminin özelliklerini tanımlama yaratıcı düşünmeyi geliştirici etkinlikler planlama, uygulama ve değerlendirme

Grafik I

 • Baskı yöntemlerinin sınırlarını ve sunduğu anlatım olanaklarını öğrenmek. Bu teknikle, sanatsal yaklaşımlar içinde araştırma yapmaya ve kişisel anlatım biçimlerini oluşturmaya yönelik deneysel çalışmalar yapmak.  

Grafik II

 • Baskı yöntemlerinin sınırlarını ve sunduğu anlatım olanaklarını öğrenmek. Bu teknikle, sanatsal yaklaşımlar içinde araştırma yapmaya ve kişisel anlatım biçimlerini oluşturmaya yönelik deneysel çalışmalar yapmak.  

Resim-İş Eğitimi

 • Yapılan programların doğrultusunda sanat anlayışı ve sanat olgusunun benimsetilmesi, uygulamaların sonucunda sanatsal gelişimin takip edilmesi ve teknik bir anlayışın kazandırılması amaçlanır. Eğitim sistemi içerisinde sanatsal yaratıcılık ve sanatsal öğretim kavramlarının benimsetilerek bir sanat görgüsünün kavratılmasına çalışılır.

Resim-İş Eğitimi II

 • Yapılan programların doğrultusunda sanat anlayışı ve sanat olgusunun benimsetilmesi, uygulamaların sonucunda sanatsal gelişimin takip edilmesi ve teknik bir anlayışın kazandırılması amaçlanır. Eğitim sistemi içerisinde sanatsal yaratıcılık ve sanatsal öğretim kavramlarının benimsetilerek bir sanat görgüsünün kavratılmasına çalışılır.

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA SANAT EĞİTİMİ

 • Yapılan programların doğrultusunda sanat anlayışı ve sanat olgusunun benimsetilmesi, uygulamaların sonucunda sanatsal gelişimin takip edilmesi ve teknik bir anlayışın kazandırılması amaçlanır. Eğitim sistemi içerisinde sanatsal yaratıcılık ve sanatsal öğretim kavramlarının benimsetilerek bir sanat görgüsünün kavratılmasına çalışılır.