» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • FRANZ KAFKA’NIN VERWANDLUNG “DÖNÜŞÜM” ADLI ROMANININ TÜRKÇE ÇEVİRİLERİNE İLİŞKİN METİN ÇÖZÜMLEMESİ (Mayıs 2017)
  • Leonhard Thoma’nın “Der Ruf der Tagesfische” Adlı Kısa Öyküsünün Çevirisine Edebiyat Kuramları ve Çeviribilim Çerçevesinde Eğitimsel Bir Bakış, ISLET-2017 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Roma/İtalya (Nisan 2017)
  • Çeviribilimin Düşünsel Temelleri Üzerine Dilbilimsel Yaklaşımlar, Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongre Serisi,4-5 Mart 2017, Edirne (Mart 2017)
  • YAŞAR KEMAL’İN “HÜYÜKTEKİ NAR AĞACI” ADLI ESERİNİN “GRANATAPFELBAUM” ADLI ÇEVİRİSİNE DİLSEL, TOPLUMSAL VE ÇEVİRİBİLİMSEL BİR BAKIŞ (Ekim 2014)
  • “Yazım Kuramları ve Çeviri Olgusuna Bir Bakış ” 12. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Edirne, Bildiri, Ekim- 2012 (Ekim 2012)
  • “Türkiye’de Yayımlanan Çeviri Eserlerde ‘Yayınevi, Çevirmen ve Hedef Kitle Üçgeninde’ Çevirmen Rolünün Değerlendirilmesi” 1. Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim Kurultayı, Kırıkkale. Bildiri, Ekim- 2011 (Ekim 2011)

» Verdiği Dersler

Alman Yazını I-II

Basın ve Medya Çevirileri

Çevirmenlik Mesleği ve Çeviri Dünyası

Dil Geliştirme

Dilbilim I

Hukuk Metinleri Çevirisi

Karşılaştırmalı Dilbilgisi

Karşılaştırmalı Metinler ve Çevirisi

Kültür Edinci ve Çeviri

Mesleki Kavramlar

Sözcük ve Kavram Bİlgisi

Yazın Çevirisi

Yazın Çevirisine Giriş

Yazışma Türleri