» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Adli Olgular ve Bunlar Hakkında Düzenlenmiş Raporlar (Kasım 2014)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Yılmaz A. Adli Tıpta Fotoğraf ve Doğru Fotoğrafın Önemi. Turkiye Klinikleri J Foren Med-Special Topics. 2017;3(3):181-5
  • Yılmaz A. Alkol, Suç ve Riskli Davranışlar. Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics. 2010;3(3):91-4

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Güngördü E, Yılmaz A. Adli patoloji. Kutlu AK, editör. Otopsinin Tıp Eğitiminde ve Patoloji Eğitimindeki Yeri. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.35-45.

» Verdiği Dersler

Adli Tıbbın tanıtımı, tarihi, önemi. Ülkemizdeki adli tıp yapılanması

Adli tıp raporları yazım yöntemleri

Adli Tıpta Yaralar (Genel)

Alkol ve sürüş güvenliği konsundaki yasal düzenlemeler

Ateşli Silah yaralanmaları

Birinci basamak hekimlikte adli tıp uygulamaları

Elektrik ve yıldırım çarpmaları

Ev tipi kazalar ve adli tıp

Hekimin hukuki sorumlulukları

Olay yeri incelemsinde hekimin rolü ve önemi

Tıbbi bilirkişilik uygulamaları

Trafik kazaları ve kitlesel ölümlerde hekimin adli görevleri

Türk Ceza Yasasında Yaşamsal Tehlike ve BTM kavramları