» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • A. Carus, A. Mesut, A new compression algorithm for fast text search, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, 24(5), pp.4355-4367 (Mayıs 2016)
 • O. Erdem and A. Carus “Multi-Pipelined and Memory-Efficient Packet Classification Engines on FPGAs” Elsevier Computer Communications vol.67, pp.75-91, August 2015. DOI: 10.1016/j.comcom.2015.05.017 (Ağustos 2015)
 • O. Erdem, A. Carus and H. Le “Value-Coded Trie Structure for High Performance IPv6 Lookup” The Computer Journal, vol.58, no.2, pp.204-214, February 2015 (Şubat 2015)
 • O. Erdem, A. Carus and H. Le “Large-scale SRAM-based IP lookup architectures using compact trie search structures” Computers & Electrical Engineering, vol.40, no.4, pp.1186-1198. (Mayıs 2014)
 • A. Mesut and A. Carus, ISSDC: Digram Coding Based Lossless Data Compression Algorithm, Computing And Informatics, Slovakia, 29(5): 741-756 (Eylül 2010)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • A. Pekin, A. Carus "On Class Numbers of Real Quadratic Fields with Certain Fundamental Discriminants" European Journal of Pure and Applied Mathematics, pp. 526-529, September 2015 (Eylül 2015)
 • Özen Ö., Karaali Telci F., Carus A., Counter examples to a theorem concerning solution of certain quadratic Diophantine equation, Scientia Magna, Vol. 7 (2011), No. 2, 95-98, 2011
 • Carus A., Mesut A., Fast Text Compression Using Multiple Static Dictionaries, Information Technology Journal, Volume 9(5), Pages 1013-1021, 2010A.
 • Pekin S.A., Carus A., Some Results on the Class Numbers of Certain Real Quadratic Fields, JP Journal of Algebra, Number Theory and Applications, Volume 13, Issue 1, Pages 41 – 47, 2009
 • Pekin S.A., Carus A., A Computational Approximation to Class Numbers of Certain Real Quadratic Fields, International J. of Math. Sci. & Engg. Appls. (IJMSEA),Vol. 2 No. III, 2008

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • B. Uğurlu, R. Güçlü Kandemir, A. Carus, E. Abay "A Novel Model for Mood Changes On a Critical Event Using Emotional State and Trait Analysis and Handwriting Features" CIE44 & IMSS'14Proceedings, pp. 228-235, 14-16 October 2014, Istanbul, Turkey (Ekim 2014)
 • O. Erdem and A. Carus , ”Range Tree-Linked List Hierarchical Search Structure for Packet Classification on FPGAs ” 2013 International Conference on Reconfigurable Computing and FPGAs (ReConFig'13), pp.1-6,December 2013, Cancun, Mexico. (Aralık 2013)
 • O. Erdem and A. Carus "Clustered Linked List Forest for IPv6 Lookup" 21st Annual Symposium on High-Performance Interconnects (HOTI 2013), pp.33-40, August 2013, Cisco Headquarters, San Jose, San Francisco, CA, USA. (Ağustos 2013)
 • Erdem O., Carus A., Le H., “Compact Trie Forest: Scalable architecture for IP Lookup on FPGAs”, ReConfig 2012, International Conference on ReConFigurable Computing and FPGAs, pp.1-6, Mexico, 2012.
 • Carus, A., Buluş H.N., Mesut, A., Wordmatch: Word Based String Matching Over Compressed Texts, International Scientific Conference Unitech 2007, I-357-360, Gabrovo, Bulgaristan, 2007
 • Dündar E.C., Carus, A., Mesut, A., Word-Rank Based Web Crawler, International Scientific Conference Unitech 2007, I-353-356, Gabrovo, Bulgaristan, 2007
 • Ersin A.K., Carus, A., Mesut, A., The Efficiency Of String Matching Algorithms On Natural Languages Text, International Scientific Conference Unitech 2007, I-349-352, Gabrovo, Bulgaristan, 2007
 • Carus, A., Mesut, A., Ersin A.K., An Application Of Web Content Mining, International Scientific Conference Smolyan 2007, Smolyan , Bulgaristan, 2007
 • Carus, A., Mesut, A., Dündar E.C., Evaluation Of Link-Based and Subject Specific Crawlers, International Scientific Conference Smolyan 2007, Smolyan , Bulgaristan, 2007
 • Mesut, A., Carus, A., A new Approach to Dictionary-Based Lossless Compression, International Scientific Conference Unitech 2004, I-266-270, Gabrovo, Bulgaristan, 2004
 • Carus, A., Mesut, A., Research into the Efficiency of Lossles Compression Methods When Used Together, International Scientific Conference , Unitech 2004, I-271-274, Gabrovo, Bulgaristan, 2004

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Mesut A., Carus A., Veri Sıkıştırma Algoritmalarının Ağ İletişimi Üzerindeki Performanslarının Değerlendirmesi, ITUSEM 2009, Adana, 2009
 • Carus A., Mesut A., Kesidal: Sıkıştırma Oranını Arttıran Kelime Tabanlı Metin Dönüştürme Algoritması(Basılı poster bildiri), Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu, Girne, KKTC, 2008
 • Carus A., Ersin A.K., Mesut A., Cep Gazetecisi: Mobil Cihazlar İle Çalışan Bir Web Madenciliği, Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu, Girne, KKTC, 2008
 • Carus A., Ersin A.K., Mesut A., Dizgi Eşleme Algoritmalarının Alfabeye Bağlı Etkinliklerinin Araştırılması, 12. Elektrik Elektronik Bilgisayar Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Kongresi, Eskişehir, 2007
 • Carus A., Dündar E.C., Mesut A., İndeksleyici İçin HTML Belgenin XML Belgeye Dönüştürülmesi Üzerine Bir Uygulama, 12. Elektrik Elektronik Bilgisayar Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Kongresi, Eskişehir, 2007
 • Mesut A., Carus A., Kayıpsız Görüntü Sıkıştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması, II. Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar Kongresi, MBGAK 2005, 2005, İstanbul
 • Carus A., Mesut A., Web Kullanım Madenciliği Uygulaması, II. Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar Kongresi, MBGAK 2005, İstanbul, 2005

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Halil Nusret BULUŞ, Sıkıştırılmış Metin Veriler İçinde Dizgi Eşleme Algoritmalarının Kullanılmasının İncelenmesi Ve Yeni Bir Yaklaşımın Geliştirilmesi, Doktora tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2010
 • Altan Mesut, Veri Sıkıştırmada yeni Yöntemler, Doktora tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2006
 • Ferzan Yalkut, Ana Bilgisayarlar ile Kişisel Bilgisayarlar Arasında Akıllı Arayüzün Tasarlanıp Geliştirilmesi, Doktora tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2002

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Eyüp Can Dündar, Arama Motorlarında Kullanılan Arama Robotu Mimarilerinin İncelenmesi Ve Yeni Bir Yaklaşımın Sunulması, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2009
 • Abdul Kadir Ersin, Dizgi Eşleme Algoritmalarının İncelenmesi ve Yeni Bir Dizgi Eşleme Algoritması, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2008
 • Altan Mesut, Dağıtık Nesne Yönetimi Mimarilerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2002

Projeler

 • Sıkıştırılmış Metin Veriler İçinde Dizgi Eşleme Algoritmalarının Kullanılmasının İncelenmesi ve Yeni Bir Yaklaşımın Geliştirilmesi, TÜBAP-2008/65, Proje Yürütücüsü,

» Verdiği Dersler

Algoritmalar ve Programlama (Lisans)

C ile Programlama (Lisans)

Görsel Programlama Dilleri (Lisans)

Text Algoritmaları (Lisans Üstü)

Veri Madenciliği Algoritmaları ve Teknikleri (Lisans Üstü)

Veri Yapıları ve Algoritmalar (Lisans)

Yazılım Mühendisliği (Lisans)