» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • B. KÖSE, E. YESIL, F. P. TÜRKER, M. O. AKÇIL, S. BAYRAM, E. B. KÖSELER, M. ÖZDEMIR, S. MÜFTÜOGLU, M. TAYFUR, E. AKSOYDAN, A. ERCAN, M. SAKA, G. KIZILTAN, The Relationship Between Quality of Life and Anthropometric Measurements in Premenopausal and Postmenopausal among Turkish Women, Progress in Nutrition, 1, 2019
 • S. BAYRAM, E. B. KÖSELER, G. KIZILTAN, M. O. AKÇIL, E. YESIL, B. KÖSE, M. ÖZDEMIR, S. MÜFTÜOGLU, M. SAKA, E. AKSOYDAN, M. TAYFUR, F. P. TÜRKER, A. ERCAN, Effects of reproductive and sociodemographic factors on obesity in Turkish women: a pilot study, Progress in Nutrition, 2019
 • A. ERCAN, S. MÜFTÜOGLU, A. YILDIZ, An evaluation of empathic tendencies of the dietitians working in Ankara, Nutrition Dietetics, vol. 1, pp. 1-16, 2018
 • S. MÜFTÜOGLU, M. ÖZDEMIR, M. SAKA, M. O. AKÇIL, E. B. KÖSELER, S. BAYRAM, E. YESIL, B. KÖSE, F. P. TÜRKER, A. ERCAN, E. AKSOYDAN, M. TAYFUR, G. KIZILTAN, The relation between meal frequency and obesity in adults, Progress in Nutrition, vol. 20, no. 3, pp. 423-428, 2018
 • M. O. AKÇIL, A. ERCAN, S. F. KAYA, A content analysis of food advertising on Turkishtelevision, Health Promotion International, vol. 31, no. 4, pp. 1-8, 8, 2015
 • A. ERCAN, G. KiZiLTAN, Kitchen safety in hospitals Practices and Knowledge of Foodhandlers in Istanbul Turkey, Workplace Health & Safety, vol. 29, no. 10, pp. 415-420, -AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI, 10, 2014
 • M. SAKA, P. TÜRKER, A. ERCAN, G. KiZiLTAN, M. BAS, Is neck circumference measurement an indicator for abdominal obesity A pilot study on Turkish Adults, African Health Sciences, vol. 14, no. 3, pp. 570-575, 9, 2014
 • A. ERCAN, G. KiZiLTAN, Obesity related abnormal eating behaviors in Type 2 diabetic patients, ’Pakistan Journal of Medical Sciences, vol. 29, no. 6, pp. 1-6, 11, 2013
 • G. KIZILTAN, M. SAKA, P. TÜRKER, A. ERCAN, Dietary and other factors as risks of hyperemesis gravidarum, HealthMED, vol. 6, no. 3, pp. 910-915, 3, 2012

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • F. T. YIGITOGLU, A. ERCAN, E. M. A. TÜFEKÇI, M. SAKA, Y. ALTUNTAS, The Effect of Ramadan Fasting on Metabolic Parameters of Type 2 DiabeticPatients Under Nutrition Education and Modified Diet Therapy, ACTA SCIENTIFIC NUTRITIONAL HEALTH, vol. 3, pp. 204-210, 11, 2019
 • B. TAPAN, A. GAYEF, A. ERCAN, Perceptions of Dieticians Regarding Job Satisfaction and Related Factors, British Journal of Medical and Health Research, vol. 4, no. 2, pp. 50-61, 2, 2017
 • A. YÜKSEL, A. ERCAN, Solid Waste Produced In A Turkish State Hospital Kitchen, International Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Research, vol. 4, no. 12, pp. 3277-3280, 12, 2017
 • M. TAYFUR, S. ÇAKiR, T. ORKUN, A. ERCAN, N. YABANCi, Microbial quality of retail mayonnaise base salads, African Journal of Microbiology Research, vol. 7, no. 20, pp. 2269-2279, 5, 2013
 • A. ERCAN, Eating Disorders, 18 th European Congress of Nutrition- Special Edition, pp. 27-33, 5, 2011
 • A. ERCAN, Eating Disorders, 18 th European Congress of Nutrition- Special Edition, pp. 27-33, 5, 2011

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • F. T. YIYIGTOGLU, A. ERCAN, E. M. A. TÜFEKÇI, M. SAKA, Y. ALTUNTAS, The Effect of Ramadan Fasting on Metabolic Parameters of Type 2 Diabetic Patients Under Nutririon Education and Modifiet Nutrition Therapy, Fifth International Mediterranean Congress on Natural Sciences, Health Sciences and Engineerin, pp. 95-96, BUDAPEST-MACARISTAN
 • E. KARACANOGLU, A. ERCAN, B. CAKiROGLU, Determining the Effects of Nutrition Education and Weight Management on Erectile Dysfunction (ED) Cases, Fifth International Mediterranean Congress on Natural Sciences, Health Sciences and Engineering, pp. 57-58, BUDAPEST-MACARISTAN
 • D. BARLIN, A. ERCAN, Yetiskin Bireylerin Sindirim Sistemi Problemlerinde BesinVe Bitkisel Ürün Kullanim Durumlari, 8. International Trakya Family Medicine Congress, pp. 185-189, EDIRNE-TÜRKIYE
 • R. S. KART, A. ERCAN, SAGLIK ÇALISANLARININ DIYETISYENLERE YÖNELIK TUTUM VEDAVRANISLARININ BELIRLENMESI, 2. Uluslararasi Saglikli Beslenme Kongresi, ANKARA-TÜRKIYE
 • A. ERCAN, M. O. AKÇIL, D. MEMISOGLU, The Effect of Creative Drama Lessons on Empathic Tendency and Empathic Skills of Postgraduate Students, 28. Uluslararasi Egitimde Yaratici Drama Kongresi
 • A. YÜKSEL, A. ERCAN, Solid Waste Produced In A Turkish State Hospital Kitchen, International Congress of Health and Environment, pp. 1-447
 • M. SINEM, A. ERCAN, E. KÖSELER, 18 65 Yas Arasi Bireylerin Diyetisyenlik Meslegini Algilarinin Belirlenmesi, IX. Uluslararasi Beslenme ve Diyetetik Kongresi
 • A. ERCAN, E. KÖSELER, E. ERTÜRK, Ögretmenlerin Diyet Ürün Kullanim Durumu ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi, IX.Uluslararasi Beslenme ve Diyetetik Kongresi
 • A. ERCAN, M. SINEM, P. TÜRKER, C. ÖZKAN, Ankara Istanbul ve Izmir de Bulunan Kamu Hastaneleri Mama Mutfaklarinin Degerlendirilmesi, IX. Uluslararasi Beslenme ve Diyetetik Kongresi
 • E. KÖSELER, A. ERCAN, G. KiZiLTAN, S. GÜRDAG, E. GÜZEL, Evaluation of appetite and nutritional status of pregnant adolescents, International Congress of Nutrition
 • A. ERCAN, S. ALTUN, D. ÖZKAHYALAR, S. GÜLER, Prevelance of Orthorexia Nervosa Among Adolescents and Young Adults, 20. International Congress of Nutrition, no. 63, pp. 563-
 • M. SAKA, P. TÜRKER, A. ERCAN, S. C. M. G. KiZiLTAN, Genç yetiskinlerde obezite gastrointestinal sistem hastaliklari için bir risk faktörümüdür Bir pilot çalisma, VIII. Uluslararasi Beslenme ve Diyetetik Kongresi
 • E. KÖSELER, M. SAKA, P. TÜRKER, G. A. ERCAN, Geç adolesan ve genç yetiskinlerde sükroz ve fruktoz tüketiminin obezite üzerine etkisi, VIII. Uluslararasi Beslenme ve Diyetetik Kongresi
 • A. ERCAN, P. TÜRKER, G. KiZiLTAN, 45 55 yas arasindaki menopozlu kadinlarda antropometrik ölçümler ile yasam kalite düzeyleri arasindaki iliskinin saptanmasi, 1. Uluslararasi Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Saglik Kongresi,
 • P. TÜRKER, A. ERCAN, G. KiZiLTAN, Medeni durumun yetiskinlerdeki abdominal obezite ve beden kütle indeks üzerine etkisi, 1. Uluslararasi Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Saglik Kongresi
 • G. KiZiLTAN, M. SAKA, A. ERCAN, S. METIN, Physical activity body mass index and nutritional behavior of children with autism, 18 th European Congress of Nutrition
 • A. ERCAN, G. KiZiLTAN, Nutritional status of the hemodialysis patients with malnutrition inflammation complex syndrome, XV. International Congress on Nutrition and Metabolism in Renal Nutrition
 • A. ERCAN, G. KIZILTAN, Cinsiyete göre genç yetiskinlerin yeme tutumlarindaki farkliliklar, VII. Uluslararasi Beslenme ve Diyetetik Kongresi,
 • A. ERCAN, Diyetisyenlerin is tatmini üzerine bir inceleme, III. Uluslararasi Beslenme ve Diyetetik Kongresi

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • S. EREM, E. YESIL, A. ERCAN, M. TAYFUR, Günlük Yasamda Siklikla Tüketilen Çesitli GidalarinEtiket Bilgilerinin Degerlendirilmesi, Beslenme ve Diyet Dergisi, vol. 46, no. 1, pp. 36-43, 4, 2018
 • S. ALTUN, A. ERCAN, Obezite Önyargisi, Türkiye Klinikleri, vol. 2, no. 1, pp. 17-22, 2, 2017
 • A. ERCAN, Toplu Beslenme Hizmetlerinde Kalite Yönetimi ve Akreditasyon Uygulamalari., Türkiye Klinikleri, vol. 2, no. 3, pp. 70-76, 12, 2016
 • A. ERCAN, M. O. AKÇIL, G. KIZILTAN, A. SIMAY, Saglik Bilimleri Ögrencileri Için Obezite Önyargi Ölçeginin Gelistirilmesi GAMS 27 Obezite Önyargi Ölçegi, Uluslararasi Hakemli Beslenme Arastirmalari Dergisi, vol. 2, no. 3, pp. 29-43, -TÜRKIYE, 4, 2015
 • B. K. YILMAZ, K. A. ÜNER, A. ERCAN, Üniversite Ögrencilerinin Biyoteknoloji ve Genetigi Degistirilmis Gidalar ile Ilgili Tutumlari, Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 8, 2015
 • A. ERCAN, M. O. AKÇIL, G. KIZILTAN, A. SIMAY, Saglik Bilimleri Ögrencileri Için Obezite Önyargi Ölçeginin Gelistirilmesi GAMS 27 Obezite Önyargi Ölçegi, Uluslararasi Hakemli Beslenme Arastirmalari Dergisi, vol. 2, no. 3, pp. 29-43, -TÜRKIYE, 4, 2015
 • A. ERCAN, P. ARSLAN, Beslenme egitimi süresinin gebe kadinlarin beslenme ve saglik durumlari ile bilgi ve aliskanliklarina etkisi, Beslenme ve Diyet Dergisi, vol. 19, no. 2, pp. 173-188, -TÜRKIYE, 1, 2014
 • A. ERCAN, S. YILMAZ, N. ALTUNDAG, Bir Grup Ilkögretim Sinif Ögretmeninin Beslenme Bilgi Düzeyi, Uluslararasi Hakemli Beslenme Arastirmalari Dergisi, vol. 1, no. 2, pp. 1-12, 12, 2014
 • A. ERCAN, S. ARSLAN, Günümüzdeki Moda Diyetlerin Enerji ve Besin Ögeleri Açisindan Degerlendirilmesi, Beslenme ve Diyet Dergisi, vol. 41, no. 1, pp. 50-57, -TÜRKIYE, 2013
 • A. ERCAN, Enfeksiyon Hastaliklari, Actual Medicine Dergisi, pp. 47-56, -TÜRKIYE, 2, 2004
 • A. ERCAN, Spastik Kolon, Actual Medicine Dergisi, pp. 74-82, -TÜRKIYE, 3, 2004
 • A. ERCAN, Enfeksiyon Hastaliklari, Actual Medicine Dergisi, pp. 47-56, -TÜRKIYE, 2, 2004
 • A. ERCAN, Alkol ve Beslenme, Actual Medicine Dergisi, pp. 61-64, -TÜRKIYE, 2, 2002
 • A. ERCAN, Yaslilikta Beslenme, Actual Medicine Dergisi, pp. 46-53, -TÜRKIYE, 4, 2001
 • A. ERCAN, Vejeteryan, Actual Medicine Dergisi, pp. 34-38, -TÜRKIYE, 8, 2001
 • A. ERCAN, Yeme Bozukluklari, Actual Medicine Dergisi, pp. 20-32, -TÜRKIYE, 5, 2000
 • A. ERCAN, 21 Yüzyilda Beslenme, Actuel Medicine, pp. 79-82, -TÜRKIYE, 1, 2000
 • A. ERCAN, Yaglar ve Kolesterol, Actual Medicine Dergisi,, pp. 24-28, -TÜRKIYE, 11, 2000
 • A. ERCAN, 21 Yüzyilda Beslenme, Actuel Medicine, pp. 79-82, -TÜRKIYE, 1, 2000
 • A. ERCAN, Gebelikte Beslenmenin Önemi, Actual Medicine Dergisi, pp. 56-65, -TÜRKIYE, 11, 1999
 • A. ERCAN, Gebelikte Beslenmenin Önemi, Actual Medicine Dergisi, pp. 56-65, -TÜRKIYE, 11, 1999
 • S. BATiOGLU, A. ERCAN, Gebelik ve beslenme 1 1 4 9 1989, Dr. Zekai Tahir Burak Kadin Hastanesi Kadin Dogum Dergisi, vol. 1, no. 1, pp. 4-9, -TÜRKIYE, 1989
 • E. F, E. A, Total parenteral beslenme, Beslenme ve Diyet Dergisi, vol. 18, no. 2, pp. 217-235, -TÜRKIYE, 1989

Diğer

 • A. ERCAN, Beslenme Antropolojisi, Ulusal, Bölüm: Bölüm 5: Sanayi Devrimi Sonrasinda Yasam Tarzi, Ekoloji ve Diyet Örüntüsü, Basim Türü: Basili, pp. 68-76, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-9877-99-2, Hedef Yayincilik ve Mühendislik, 20191. Basim
 • A. ERCAN, Hastaliklarda Beslenme Tedavisi Güncellenmis 5. Baski, Ulusal, Bölüm: Yeme Bozukluklari ve Beslenme Tedavisi, Basim Türü: Basili, pp. 347-374, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-975-8322-57-2, Hatipoglu Yayinevi, 20195. Basim
 • G. ERSOY, E. AKSOYDAN, G. G. SAIN, A. KAYA, C. YAGMUR, E. YILDIZ, B. ÇAKIR, A. ERCAN, A. ÖZEREN, N. ÇELIKAY, Birinci Basamak Saglik Kurumlari Için Obezite ve Diyabet Klinik Rehberi, Ulusal, Bölüm: Yetiskinlerde Beslenme Danismanligi:Öneriler, Basim Türü: Basili, pp. 39-51, TÜRKIYE-ANKARA, ISBN978-975-590-644-7, Saglik Bakanligi Yayini, 20171. Basim
 • A. ERCAN, Beslenmenin Esaslari ve Sagligin Korunmasinda Beslenme, Ulusal, Bölüm: Yaglar, Basim Türü: Basili, pp. 123-134, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-975-832296-1, Hatipoglu Yayinevi, 20171. Basim
 • A. ERCAN, Temel Beslenme ve Diyetetik, Ulusal, Bölüm: Menü Analizi ve Güncel Yaklasimlar: Menü Mühendisligi, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-, ISBN978-975-277-614-2, Günes Tip Kitapevleri, 2015
 • A. ERCAN, Diyetisyenin Çalisma Rehberi, Ulusal, Bölüm: Diyetisyen ve Toplu Beslenme Sistemleri (TBS), Basim Türü: Basili, pp. 325-380, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-975-8322-62-6, Hatipoglu Yayinlari, 20141. Basim
 • A. ERCAN, E. G. ÖKTEM, Beslenme ve Diyetetik Güncel Konular 1, Ulusal, Bölüm: Besin Miktari Seçiminde Yanilsama: Porsiyon Algisi, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-Ankara, Hatipoglu Yayinlari, 20141. Basim
 • A. ERCAN, Beslenme ve Diyetetik Güncel Konular 2, Ulusal, Bölüm: Saglikli Yeme Takintisindan Sagliksiz Beslenme Davranisina : Ortereksiya Nervoza, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-Ankara, Hatipoglu Yayinlari, 20141. Basim
 • A. ERCAN, A dan Z ye Gida Katki Maddeleri, Ulusal, Bölüm: Gida Katki Maddesi Aliminin Belirlenmesi, Basim Türü: Basili, pp. 171-204, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-5216-85-6, Detay Yayincilik, 20141. Basim
 • A. ERCAN, Kardiyovasküler Hastaliklarda Beslenme, Ulusal, Bölüm: Tiroid Hastaliklarinin Kardiyovasküler Sistem Hastaliklarina Etkisi, Basim Türü: Basili, pp. 101-117, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-975-92058-2-9, Matsa Basimevi, 20131. Basim
 • A. ERCAN, Hastaliklarda Beslenme Tedavisi, Ulusal, Bölüm: Yeme Bozukluklari, Basim Türü: Basili, pp. 305-340, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-975-8322-57-2, Hatiboglu Yayinlari, 20131. Basim