» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Erken ve ultra-erken müdahalenin anevrizmatik subaraknoid kanamada sonuç üzerine etkileri (Haziran 2020)
 • Çocuklarda Dekompresif Kranyektomi Klinik Çalışması (Kasım 2019)
 • Türkiye, Edirne`de spontan subaraknoid kanama insidansı (Eylül 2019)
 • İzole kafa travmalı olgularda enfeksiyon: Risk etkenleri ve tedavi maliyeti üzerine etkisi (Kasım 2012)
 • Bir çocukta endoskopik fenestrasyon ile tedavi edilen semptomatik geniş septum pellicidum kisti — Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi (Ocak 2012)
  3
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Yenidoğan'da Servikal Meningosel: Olgu Sunumu (Haziran 2020)
 • Posterior fossa tümörüne seconder tortikollis: olgu sunumu (Mayıs 2019)
 • Kraniovertebral Kavşakta Hemanjioperisitoma: Bir Olgu Sunumu (Ocak 2019)
 • Ateşli silah yaralanmasından kaynaklanan izole C7 kök yaralanması: Bir olgu sunumu (Nisan 2017)
  2
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Bel ağrılı hastaya yaklaşım (Mart 2018)
 • Kranyovertebral Bileşkede Hemanjiyoperisitoma: Olgu Sunumu (Ekim 2017)
 • Yer Kaplayıcı Etkisi Sebebiyle Cerrahi Sonrası Risk Faktörü Olarak Torasik Epidural Lipoma: Olgu Sunumu (Ekim 2017)
 • Lomber Disk Hernili Hastalarda Erektil Dizfonkiyon Sıklığı (Ağustos 2017)
 • Lumbosakral Posterior Fiksasyonda Sakral İkili Vida Tekniğinin Klinik Sonuçlarının Değerlendirilmesi (Ağustos 2017)
 • Edirne'de spontan subaraknoid kanama; Turkiye'den ilk nüfus temelli bildiri (Eylül 2013)
 • İzole kafa travmalı olgularda iki prognoz tahmini modelinin etkinliklerinin değerlendirilmesi (Eylül 2013)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • 14. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi. Servikal Spondilotik Myelopati'de Posterior Cerrahi (Kasım 2018)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • İntervertebral Disk Dejenerasyonunda Kök Hücre, Enjektabl Biyomateryal ve Endplate Tedavilerinden Beklentiler (Eylül 2017)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Komşu segment hastaliğinda spinopelvik parametrelerin rolü (Kasım 2019)
 • Ventriküloperitoneal şant cerrahisinin nadir bir komplikasyonu olan ventriküler uç ayrilmasinin endoskopik yöntemle tedavisi (Nisan 2019)
 • Kanal içine migre siringoaraknoid şant: nadir bir komplikasyon (Nisan 2019)
 • Lomber disk hernisi olgularında omurga ligamanlarının dejenerasyonu (Nisan 2019)
 • Lomber disk hernisi nedeniyle opere edilen hastalarin radyolojik parametrelerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi (Kasım 2018)
 • 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi. Yetişkinlerde epidural hematomlar: tani, tedavi ve hasta yönetimi (Nisan 2018)
 • Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi. Endoskopik üçüncü ventrikülostomi tekniği ile tedavi edilen hastalarin klinik ve radyolojik sonuçlarının değerlendirilmesi (Nisan 2018)
 • Epidural Haematoma with swirl sign: Case report (Nisan 2013)
 • Epidural Haematomas: Analysis of 65 cases (Nisan 2013)
 • Cranial Meningiomas: Clinical experience of 20 years (Nisan 2013)
 • Dev oksipital meningosel: olgu sunumu (Nisan 2012)
 • Kafa travması sonrası geç dönem nöbetle bulgu veren ve kendiliğinden kaybolan epidural hematoma (Nisan 2012)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Servikal Disk Hernisinde Doğal Seyir ve Konservatif Tedavi Seçenekleri (Haziran 2018)

Yapılan Hakemlikler

 • Balkan Medical Journal. Hakemlik. BalkanMedJ-2020-5-171 (Haziran 2020)
 • Progress in Nutrition. Hakemlik. 43507-1 (Haziran 2020)
 • Turkish Neurosurgery. Hakemlik. JTN-29712.REV-1 (Haziran 2020)
 • Turkish Neurosurgery. Hakemlik. JTN-30495 (Mayıs 2020)
 • Balkan Medical Journal. Hakemlik. BalkanMedJ-2020-4-68/R1 (Mayıs 2020)
 • Balkan Medical Journal. Hakemlik. BalkanMedJ-2020-4-68 (Nisan 2020)
 • Turkish Neurosurgery. Hakemlik. JTN-29712 (Mart 2020)
 • Turkish Neurosurgery. Hakemlik. JTN-28819 (Şubat 2020)
 • OPUS Uluslararası Toplum Araştımaları Dergisi. Hakemlik. 663605 (Ocak 2020)
 • Turkish Neurosurgery. Hakemlik. JTN-28757 (Ocak 2020)
 • Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi. Hakemlik. 666061 (Ocak 2020)
 • OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. Hakemlik. 657169 (Aralık 2019)
 • Turkish Neurosurgery. Hakemlik. JTN-28226 (Kasım 2019)
 • Progress in Nutrition. Hakemlik. 8821 (Kasım 2019)
 • Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. ASB-5230 (Ağustos 2019)
 • Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. ASB-5231 (Ağustos 2019)
 • Progress in Nutrition. Hakemlik. 8342 (Nisan 2019)
 • Turkish Neurosurgery. Hakemlik. JTN-25228 (Nisan 2019)
 • Progress in Nutrition. Hakemlik. 8215 (Mart 2019)
 • Balkan Medical Journal. Hakemlik. BalkanMedJ-2019-1-16 (Şubat 2019)
 • Journal of Clinical and Analytical Medicine. Reviewer. JCAM-5964 (Temmuz 2018)
 • Balkan Medical Journal. Hakemlik. BalkMedJ-2018-0188.R2 (Haziran 2018)
 • Balkan Medical Journal. Hakemlik. BalkMedJ-2018-0656 (Haziran 2018)
 • Balkan Medical Journal. Hakemlik. BalkMedJ-2017-1807.R1 (Haziran 2018)
 • Balkan Medical Journal. Hakemlik. BalkMedJ-2018-0188.R1 (Haziran 2018)
 • Journal of Clinical and Analytical Medicine. Hakemlik. JCAM-5913 (Mayıs 2018)
 • Turkish Neurosurgery. Hakemlik. JTN-22974.REV-1 (Mayıs 2018)
 • Balkan Medical Journal. Hakemlik. BalkMedJ-2018-0188 (Mayıs 2018)
 • Balkan Medical Journal. Hakemlik. BalkMedJ-2017-1807 (Mart 2018)
 • Turkish Neurosurgery. Hakemlik. JTN-23103 (Mart 2018)
 • Turkish Neurosurgery. Hakemlik. JTN-22974 (Mart 2018)
 • Turkish Neurosurgery. Hakemlik. JTN-22653 (Şubat 2018)
 • Turkish Neurosurgery. Hakemlik. (Ocak 2017)
 • Turkish Neurosurgery. Hakemlik. (Ocak 2017)
 • Turkish Neurosurgery. Hakemlik. (Ocak 2017)
 • Turkish Neurosurgery. Hakemlik. (Ocak 2017)
 • Turkish Neurosurgery. Hakemlik. (Ocak 2017)
 • Journal of Clinical and Analytical Medicine. Hakemlik. (Ocak 2017)

» Verdiği Dersler

TNŞR003 - Travmalı Hastaya Nöroşirurjikal Yaklaşım‐1

 • 5. Sınıf (Türkçe) Nöropsikiyatrik Hastalıklar Kurulu
  Kafa Travmaları

BOY101 - Bilim Okuryazarlığı Dikey Koridor Dersi

 • 1. Sınıf (Türkçe) Bilim Okuryazarlığı

FTR226 Nöroşirürji

 • Sağlık Bilimleri Fakültesi - Fizyoterapi Bölümü 2. Sınıf (Türkçe)

Lomber ponksiyon yapabilme (Hekimlik Uygulaması)

 • 5. Sınıf (Türkçe) Nöropsikiyatrik Hastalıklar Kurulu

TIP292 Alan İçi Seçmeli Ders kurulu 2 Beyin Cerrahisinde Temel Teknikler

 • Tıp Fakültesi 2. Sınıf Seçmeli Ders

TNŞR010 - Travmalı Hastaya Nöroşirurjikal Yaklaşım‐2

 • 5. Sınıf (Türkçe) Nöropsikiyatrik Hastalıklar Kurulu
  Spinal Travmalar

TPAN105 - Kibas, Koma, Beyin Ölümü (Panel)

 • 5. Sınıf (Türkçe) Nöropsikiyatrik Hastalıklar Kurulu
  Kafa İçi Basınç Artışı Sendromu, Koma, Beyin Ölümü
  Dersin Nöroloji Ana Bilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi (Tıp) Güneş ALTIOKKA UZUN ile birlikte panel şeklinde yapılması planlanmıştır.

Yüzeysel sütür atabilme ve alabilme (Hekimlik Uygulaması)

 • 2. Sınıf (Türkçe)