» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • Beliefs About Medicines and Adherence to Treatment in Turkish Patients with Inflammatory Bowel Disease (Eylül 2022)
 • Improvement of Work Productivity and Quality of Life with Anti-Tumor Necrosis Factor Treatment Used in Crohn's Disease in Routine Clinical Practice in Turkey (Mayıs 2022)
 • Crohn Hastalığı ve Ülseratif Kolit'li Türk Popülasyonunda, IL23R, JAK2 ve STAT3 gen polimorfizmi ve gen - gen etkileşiminin araştırılması (Kasım 2016)
 • Can G, Tezel A, Gürcan H, Can H, Yılmaz B, Ünsal G, Soylu AR, Ümit HC. Tyrosine kinase-2 gene polymorphisms are associated with ulcerative colitis and Crohn's disease in Turkish Population (Eylül 2015)
 • Dagli U., Over H., Tezel A., Ulker A., Temucin G. Transrectal ultrasound in the diagnosis and management of inflammatory bowel disease
 • Tezel A., Dokmeci G., Eskiocak M., Umit H., Soylu A.R. Epidemiological features of ulcerative colitis in Trakya, Turkey
 • Uzunca K., Birtane M., Tezel A. Dysphagia induced by a cervical osteophyte: A case report of cervical spondylosis
 • Alkim C., Balci M., Alkim H., Dagli U., Parlak E., Tezel A., Ulker A. The importance of peripheral immune cells in inflammatory bowel disease (Haziran 2007)
 • Yilmaz U., Sahin B., Hilmioglu F., Tezel A., Boyacioglu S., Cumhur T. Endoscopic treatment of bronchobiliary fistula: Report on 11 cases (Ocak 1996)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Can G, Yılmaz B, Can H, Tuncel SA, Çağlı B, Gençhellaç H, Ünsal G, Tezel A, Soylu AR, Ümit HC. Non-invazive Predictors of Esophageal Varices in Patients with Chronic Viral Hepatitis Associated with Cirrhosis. (Nisan 2015)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Köker İh, Ünsal G, Tezel A, Soylu AR, Ümit HC “ The segmental liver invasion of hepatocellular carcinoma and serum alpha fetoprotein level relationship in thrace region of Anatolia. APASL Liver Week – Singapore . Hepatology International Vol 7, S736.S612, 2013 (Haziran 2013)
 • Ünsal G, Can G, Soylu AR, Köker İH, Saçar K, Ümit HC, Tezel A “Treatment outcome with nucles(t)ide analogs in naive and nonnaive chronic hepatitis B. APASL Liver Week – Singapore . Hepatology International Vol 7, S236 – 7,2013 (Haziran 2013)
 • Ünsal G, Can G, Soylu AR, Köker İH, Tucer D, Ortaburun Y, Gökyer A, Ümit HC, Tezel A. “ Treatment outcome with nucleos(t)ide analogs in patients with HBeAg(+) and HBeAg (-) chronic hepatitis B in Trakya population. APASL Liver Week – Singapore . Hepatology International Vol 7, S205,2013 (Haziran 2013)
 • Ünsal G, Köker İ H, Tezel HA, Soylu AR, Ümit HC, Can G “The predictive value of the ratio of the platelet number over the spleen size in portal vein thrombosis” APASL Liver Week – Singapore . Hepatology International Vol 7, S736,2013 (Haziran 2013)
 • Can G, Tezel A, Ümit HC, Üstündağ A, Dökmeci G, Soylu AR. “Surgery during first 10 years of inflammatory bowel disease; our clinical experience” 8th Congress of ECCO. J Crohn’s & Colitis Vol 7 / suppl 1, S64, 2013. (Şubat 2013)
 • Tezel A, Can G, Dökmeci G, Üstündağ A, Ümit H, Soylu AR. “Inflammatory Bowel Disease and pregnancy ; our clinical experience” 8th Congress of ECCO. J Crohn’s & Colitis Vol 7 / suppl 1, S96, 2013 (Şubat 2013)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • İBH Okulu - 2016 , Kronik refrakter poşit - 2016 (Haziran 2016)
 • Uzm. Dr. E. Güneş Yeğin - Doçentlik sınav Asil Jüri Üyeliği (Haziran 2015)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Can G, Ünsal G, Küçükarda A, Soylu AR, Yılmaz B, Taylan ET, Can H, Köker İH, Ümit HC, Tezel A. Advnced Stage Hepatocellular Carcinoma with Multiple Splenic Metastasis (Temmuz 2015)
 • Tezel A, Can G. “İnflamatuvar Barsak Hastalıkları ve Osteoporoz” Güncel Gastroenteroloji 20013; 17/4: 363 – 9 (Aralık 2013)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • TEDAVIYE REFRAKTER İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIĞI ; NASIL YAKLAŞALIM? NASIL TEDAVI EDELIM? (Kasım 2016)
 • GASTROINTESTINAL SISTEM KANAMASININ NADIR BIR NEDENI MIDE KORPUSU VE REKTUMDA PLAZMOSITOM İLE PREZENTE OLAN MULTIPL MYELOM OLGUSU (Kasım 2016)
 • SIROZLU HASTALARDA OTONOM DISFONKSIYON VE SIROTIK KARDIYOMIYOPATI SIKLIĞI VE SAĞLIKLA İLGILI YAŞAM KALITESINE ETKILERINI BELIRLEYEN PREDIKTIF (Kasım 2016)
 • EDIRNE ILINDE ASEMPTOMATIK ERIŞKINLERDE KOLELITIAZIS SIKLIĞI (Kasım 2016)
 • Can G, Tezel A, Gürkan H, Tozkır H, Ünsal G, Soylu AR, Ümit HC. Investigation of IL 23R,JAK2 and STAT3 Gene polymorphisms and gene-gene interactions in Crohn's disease and Ulcerative Colitis in Turkish Population (Kasım 2015)
 • Uzm.Dr. Ergül BİLAL'in Doçentlik sınavı Asil Jüri Üyeliği (Haziran 2015)
 • Küçükarda A, Can G, Sıoylu AR, Ünsal G, Tezel A, Ümit HC “ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran hastalarda HBsAg ve anti-HCV seroprevalansı. 30. Ulusal Gastroenteroloji Haftasında The Turkish J Gastroenterol Vol 24( suppl 1), 153, 2013 (Kasım 2013)
 • Can G, Soylu AR, Dağ B, Tezel A, Ünsal G, Ümit HC, Üstündağ A “ Ülseratif kolit ve lökositoklastik vaskülit – proteinüri birlikteliği; nadir bir vaka” 30. Ulusal Gastroenteroloji Haftasında The Turkish J Gastroenterol Vol 24( suppl 1), 140,2013 (Kasım 2013)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2016 - Steroidlerin Doğru ve Efektif Kullanımı (Kasım 2016)
 • TEDAVIYE REFRAKTER İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIĞI ; NASIL YAKLAŞALIM? NASIL TEDAVI EDELIM? (Kasım 2016)
 • İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Okulu - Refrakter Poşit Tedavisi 2016 (Haziran 2016)
 • Refrakter Poşit Tedavisi - Ulusal Gastroenteroloji Haftası Antalya - 2015 (Kasım 2015)
 • Doç.Dr. Hasam ÜMİT'in Profesörlük Atama Jüri Üyeliği (Ağustos 2015)
 • İmmunmodülatör ve Anti-TNF tedavi ile infeksiyon ve malignite riski - İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Okulu 2015 (Mayıs 2015)
 • Gastroözofageal Reflü Hastalığı - Türk Gastroenteroloji Vakfı - Gastro Pratisyen Kursu - Çanakkale (Mart 2015)
 • 1. Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kolorektal Kanser Taraması - Türk Gastroenteroloji Vakfı - Gastropratisyen Kursu - Çanakkale (Mart 2015)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • İnflamatuvar Barsak Hastalığında Metabolik Kemik Hastalığı (Kasım 2014)
 • İnflamatuvar Barsak Hastalığı Tanısı ve İzleminde Endoskopik Değerlendirme (Kasım 2014)