» Eğitim Durumu

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • "Attilâ İlhan'ın Defteri Serisinde Sanatçının Toplumsal Kimliği", III. Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 8-9 Mayıs 2014 (Mayıs 2014)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • "Necad İbrişimoviç'in 'Karabey' ve Mizancı Mehmet Murat'ın 'Turfanda mı Yoksa Turfa mı' Adlı Romanlarında İnanç Temi Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme", Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, Burç Üniversitesi, Bosna Hersek, 23-25 Mayıs 2014 (Mayıs 2014)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • "Ayla Kutlu'nun Romanlarında Kentleşme ve Kadın", Türk Romanında Kentleşme Olgusu Üzerine İncelemeler (1980-2010), Gece Kitaplığı Yayınları, Ankara: 2017 (Aralık 2017)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • "Sözlü Anlatım Türleri" Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Paradigma Akademi Yayınları, İstanbul: 2015. (Eylül 2015)
  • "Tehlikeli Oyunlar ve Romandaki İntihar Olgusu", Türk Romanında İntihar Olgusu Üzerine Örnek İncelemeler, Sonçağ Yayınları, Ankara: 2013, s. 27-53
  • "Bir Gençliğin Dramı ve Ahlâken Çöküşünün Hikâyesi: Sözde Kızlar", Edebiyat ve Sinema, Hat Yayınevi, İstanbul: 2011, s. 429- 456

» Verdiği Dersler

Güzel Konuşma ve Diksiyon I-II

Türk Dili I-II

Türkçe Hazırlık (Dil bilgisi, Okuma, Konuşma, Dinleme)