» Yayınlar

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • İskemik inmeli hastalarda matriks metalloproteinaz C-1562T gen polimorfizminin araştırılması (Kasım 2017)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

  • RABDOMİYOLİZ-POLİMİYOZİT AYIRICI TANISI: BİR OLGU SUNUMU (Kasım 2017)