» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Osmanoglu, A. (2016). Prospective teachers’ teaching experience: Teacher learning through the use of video. Educational Research, 58(1), 39-55. doi: 10.1080/00131881.2015.1117321.
  4
  ATIF
 • Osmanoglu, A., Koc, Y., & Isiksal, M. (2013). Investigation of Using Online Video Case Discussions in Teacher Education: Sources of Evidence of Mathematics Learning. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB), 13 (2), 1295-1303.
  2
  ATIF
 • Osmanoglu, A., Isiksal, M., & Koc, Y. (2012). Prospective teachers’ noticing with respect to the student roles underlined in the elementary mathematics program: Use of video-cases. Education and Science, 37 (165), 335-346.
 • Isiksal, M., Koc, Y., & Osmanoglu, A. (2010). A study on investigating eight grade students’ reasoning skills on measurement: The case of cylinder. Education and Science, 35 (155), 16-25.
 • Koc, Y., Peker, D., & Osmanoglu, A. (2009). Supporting teacher professional development through online video case discussions: An assemblage of preservice and inservice teachers and the case teacher. Teaching and Teacher Education, 25(8), 1158-1168, doi:10.1016/j.tate.2009.02.020.
  45
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Durmaz, H., Oğuzhan Dinçer, E., & Osmanoglu, A. (2017). Conducting science fair activities: Reflections of the prospective science teachers on their expectations, opinions, and suggestions regarding science fairs. Asia Pacific Forum on Science Learning and Teaching. 18(1).
 • Osmanoglu, A., Isiksal, M., & Koc, Y. (2015). Getting ready for the profession: Prospective teachers’ noticing related to teacher actions. Australian Journal of Teacher Education, 40(2), 29-51.
  3
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Oğuzhan Dinçer, E. & Osmanoğlu, A. (2016). Performance of Science Teaching Students on Using Different Representations in Physics. Paper was presented at 11th International Balkan Education and Science Congress (11. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi). 12-14 October 2016, Poreç, Hırvatistan .
 • Osmanoğlu, A. & Oğuzhan Dinçer, E. (2016). Prospective Science Teachers’ Knowledge of and Difficulties with Trigonometry and Angle Measurement. Paper was presented at 11th International Balkan Education and Science Congress (11. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi). 12-14 October 2016, Poreç, Hırvatistan.
 • Koc, Y., Isiksal, M., Sevis, S., Osmanoglu, A., Cetinkaya, B., Askun, C. S., & Bulut, S. (2013). An Investigation on Students’ Degree of Acquisition Related to Van Hiele Level of Geometric Reasoning: A Case of 6-8th Graders in Turkey. Paper presented at Congress of Europian Research in Mathematics Education (CERME), Antalya, Turkey.
 • Osmanoglu, A., Isiksal, M.. Koc, Y., & Sevis, S. (2012). The effect of the methods course on prospective mathematics teachers’ knowledge for teaching related to numbers and algebra concepts. Paper presented at International Conference on New Horizons in Education (INTE), Prag, Czech Republic.
 • Akkan E., Osmanoğlu A., Bayazıt Y. (2008). The effect of problem solving instruction on mathematical thinking. IV. International Conference “Modern Tendencies in Education”, Ohrid, Macedonia, June 13-15, 2008. Page 123-131.
 • Akkan, E., Bayazıt, Y., & Osmanoğlu, A. (2007). Self efficacy beliefs of science teaching students at Trakya University. IV. Balkan Congress Education, The Balkans, Europe, Stara Zagora Bulgaria, June 22-24.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Oğuzhan Dinçer, E., & Osmanoglu, A. (2017). Prospective Science Teachers’ Motivation on and Opinions about the Use of Multiple Representations in Physics. Paper was presented at 12th International Balkan Education and Science Congress: Education for Life, Work and Well-Being, 28-29 September 2017, Nessebar, Bulgaria. (Eylül 2017)
 • Osmanoglu, A., Yerdelen, S., & Tas, Y. (2017). Prospective science teachers’ self-efficacy regarding teaching and teaching practice with their ideas on mentoring. Paper was presented at European Conference of Educational Research (ECER), 21-25 August 2017, Copenhagen, Denmark. (Ağustos 2017)
 • Ozgeldi, M., & Osmanoglu, A. (2017). Investigating How and Why Prospective Mathematics Teachers Build Real Life Connections. Paper was presented at European Conference of Educational Research (ECER), 21-25 August 2017, Copenhagen, Denmark. (Ağustos 2017)
 • Oğuzhan Dinçer, E., & Osmanoglu, A. (2017). The Use of Multiple Representations: An Investigation on Physics Engineering Students. Paper was presented at European Conference of Educational Research (ECER), 21-25 August 2017, Copenhagen, Denmark. (Ağustos 2017)
 • Osmanoglu, A., & Oğuzhan Dinçer, E. (2017). Prospective Science Teachers’ Knowledge of and Difficulties with Unit Conversion. Paper was presented at European Conference of Educational Research (ECER), 21-25 August 2017, Copenhagen, Denmark. (Ağustos 2017)
 • Yerdelen, S., Tas, Y., & Osmanoglu, A. (2016). The role of teaching practice in enhancing teaching efficacy beliefs of preservice science teachers. Paper was presented at 11th International Balkan Education and Science Congress (11. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi). 12-14 October 2016, Poreç, Hırvatistan.
 • Oğuzhan Dinçer, E. & Osmanoğlu, A. (2015). An Investigation on Prospective Secondary Mathematics Teachers’ Perceptions on and Adaptation of Constructivist Approach. Paper presented at European Conference of Educational Research (ECER), 07-11 September 2015, Budapest, Hungaria.
 • Osmanoglu, A. (2014). Prospective Teachers’ Reflections on their own Video Cases. Paper presented at European Conference of Educational Research (ECER), 01-05 September 2014, Porto, Portugal.
 • Durmaz, H., Oğuzhan Dinçer, E. & Osmanoğlu, A. (2014). Bilim Şenliğinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının ve Ortaokul Öğrencilerinin Fene Yönelik Tutumlarına Etkisi. Paper presented at 9th International Balkan Education and Science Congress, 16-18 October 2014, Edirne, Turkey.
 • Isiksal, M. & Osmanoglu, A. (2011). Prospective mathematics teachers’ mathematical knowledge for teaching. Paper presented at International Conference on Education and New Learning Technologies (EduLearn11), Barcelona, Spain.
 • Koc, Y., Osmanoglu, A., & Brown, C. (2010). Exploring the differences between face-to-face and CMC. Paper presented at 10th International Technology Conference & Exhibition, Istanbul.
 • Osmanoglu, A., Isiksal, M.. & Koc, Y. (2010). Preservice teachers’ noticing with respect to the teacher roles in the new elementary mathematics curriculum in Turkey. Paper presented at European Conference of Educational Research, Helsinki, Finland.
 • Isiksal, M., Osmanoglu, A., & Koc, Y. (2009). Middle Grade Students' Geometrical Reasoning: Does Volume Depend on Area?. Paper presented at 16th International Conference on Learning, Barcelona, Spain.
 • Osmanoglu, A., Peker, D. & Koc, Y. (2008). Use of an online video case as a professional development tool. Paper presented at European Conference of Educational Research: From Teaching to Learning, Sweden.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Özgeldi, M. & Osmanoğlu, A. (2017). Matematiğin gerçek hayatla ilişkilendirilmesi: Ortaokul matematik öğretmeni adaylarının nasıl ilişkilendirme kurduklarına yönelik bir inceleme. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 8(3), 438-458. DOI: 10.16949/turkbilmat.298081
 • Durmaz, H., Oğuzhan Dinçer, E. & Osmanoğlu, A. (2017). Bilim şenliğinin öğretmen adaylarının fen öğretimine ve öğrencilerin fene yönelik tutumlarına etkisi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 364-378.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Koç, Y., Işıksal, M., Osmanoğlu, A. (2012). A research on the effect of using online video case discussions in teacher education: Examination of sources of evidence of mathematics learning. Paper presented at 6. Uluslararası Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Gaziantep.
 • Koç, Y., Işıksal, M., Osmanoğlu, A., Çetinkaya, B., Aşkun, C. S., Bulut, S., Seviş, Ş., & Esen, Y. (2011). Solo modeli ile uzamsal görselleştirme becerilerinin ölçülmesi. Paper presented at 10. Matematik Sempozyumu, Şile, İstanbul.
 • Koc, Y., Isiksal, M., & Osmanoglu, A. (2010). SBS sınavındaki matematik sorularının düzey ve içeriğinin incelenmesi. Paper presented at 9. Matematik Sempozyumu, Trabzon.
 • Isiksal, M., Osmanoglu, A., & Koc, Y. (2009). 8. sınıf öğrencilerinin geometrik akıl yürütme becerilerine ilişkin cinsiyet farkları. Paper presented at 8. Matematik Sempozyumu: Matematiği Keşfetme ve Öğrenme, TOBB, Ankara.
 • Osmanoglu, A., & Koc, Y. (2008). Matematik öğretmen eğitiminde video örnek olay kullanımı [Use of video cases in mathematics teacher education]. Paper presented at VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Osmanoğlu, A. (2016). İlköğretim Matematik Dersi Programlarının Sayılar Öğrenme Alanı Karşılaştırması. Mehmet Fatih Özmantar, Ayşe Öztürk, Erdal Bay (Ed.), Reform ve Değişim Bağlamında İlkokul Matematik Öğretim Programları içinde (s. 237-265). Ankara: Pegem.
 • Işıksal M. & Osmanoğlu, A. (2016). Pedagojik Alan Bilgisi. Erhan Bingölbali, Selahattin Arslan, İsmail Özgür Zembat (Ed.), Matematik Eğitiminde Teoriler içinde (s. 677-699). Ankara: Pegem.

Yapılan Hakemlikler

 • Eğitimde İyi Örnekler Konferansı (İÖK), 2011, 2013 Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2012 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012, 2013 Matematikçiler Derneği - MATDER Matematik Eğitimi Dergisi, 2012, 2013

Projeler

 • Aşkun, C., Işıksal, M., Koc, Y., Bulut, S., Çetinkaya, B., Osmanoglu, A., Sevis, S., & Esen Y. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Geometrik Düşünce Yapılarının İncelenmesi. TÜBİTAK, Proje no: 107K462.

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer

1) Öğretmenlik Uygulaması Sürecinde Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançlarının Belirlenmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Kafkas Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Lineer Cebir I-II

Matematik Öğretimi I-II

Öğretmenlik Uygulaması

Okul Deneyimi

Seçmeli II-İlkokul Matematik Öğretimi