» Biyografi

1 Eylül 1984, Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde doğdu. İlkokulu 1996'da, ortaokulu 1999'da ve liseyi 2002'de Gürgentepe'de tamamladı. Lisans eğitimini 2010 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih bölümünde tamamladı. Bir süreliğine Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde araştırma görevliliği yaptı. 18 Nisan 2012'de Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında naklen atamayla Trakya Üniversite'nde Tarih anabilim dalı, Genel Türk Tarihi bilim dalında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2014 yılında yüksek lisans eğitimini Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih anabilim dalında "Doğu Avrupa'da Bir Türk Kavmi: Kuman-Kıpçaklar" başlıklı tez konusuyla tamamladı. 2015 yılında Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih anabilim dalında doktora eğitimine başladı. Doktora tez konusu "20. Yüzyılın İlk Yarısında Besarabyalı Gagauzların Ulusal Kimliğinin Doğuşu ve Bu Kimliğin Tarihsel Gelişim Süreci"dir.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • The Romanians and the Turkic Nomads North of the Danube Delta from the Tenth to the Mid-Thirteenth Century, (Brill Hotei Publishing, Leiden 2009, 549 sayfa), Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:3, Sayı: 6, Edirne 2013, s. 205-207 (Kitap Tanıtımı).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • 1239’da Kuman-Kıpçakların Macar Krallığı’na Göçleri ve Bu Göç Hareketinin Sonuçları, Birinci Uluslararası Göç ve Kültür Sempozyumu, 1-3 Aralık 2016, Amasya.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • 11. ve 13. Yüzyıllarda Balkanlarda Kuman Savaşçıları, Yeni Türkiye Dergisi, Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı I, Yıl: 21, Sayı: 66, Mart-Haziran 2015, Ankara, s. 349-360.