» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • S. Okten, A. S. Salan, G. Kuyucuklu, F. Kaynak Onurdag: “Effect of Efflux Pump Inhibitors to Efficacy of Meropenem on Acinetobacter spp. Clinical Isolates”, ESCMID/ASM Conference on Drug Development to Meet the Challenge of Antimicrobial Resistance, 4-7 September 2018, Lisbon, Portugal. (Eylül 2018)