» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

  • Isik Fikret, Sabaner Mehmet Akif, Gürler Sevgi, Bayri Ali (2011). Unexpected Magnetic Behavior of Dinuclear Co(ıı) Complex in Dithiocarbamates: A Possibility of Intramolecular Exchange Interaction. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 24, 641-644., Atıf Sayısı: 1, (Kontrol No: 1234274)
  • Isik F, Sabaner M A, Akan A T, Bayri A (2013). Determination of Exchange Coupling of Dimethoxo-Bridged Dichromium(ııı) Complexes and Magnetic Field Dependence of Magnetization. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 26(4), 1357-1360., (Kontrol No: 1234295)
  • Isik F, Sabaner M A, Akan A T, Bayri A (2013). Theoretical investigation of ferromagneticantiferromagnetic transition in a dinuclear Cu(ıı) comlex with a structual deformation of core. Indian Journal of Physics, 87(3), 241-244., Atıf Sayısı: 2, Doi: 10.1007/s12648-012-0205-0, (Kontrol No: 1234286)
  • Sabaner M A, Isik F, Sahinbas T, Bayri a (2014). NbO-tipi Cu2 MOF bileşiğinin teorik manyetik davranışı. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, Doi: 10.1007/s10948-014-2778-7, (Kontrol No: 1234297)

Yönetilen Doktora Tezleri

  • Polimer Jellerin Olusum ve Faz Geçis Süreçlerinin Foton Geçirme Teknigi ile Incelenmesi,Selim Kara

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

  • Fuat Lafduymaz, Heisenberg model ve Green fonksiyonu yöntemi (devam ediyor)
  • Zöhre Isaoglu, Feynman Yol Integralleri-Varyasyonel Tedirgeme Teorisi

» Verdiği Dersler

EFM223 ELEKTROMANYETIZMA

FIZ 819 KLASIK ALANLAR TEORISI2

FIZ103 FIZIK1

FIZ104 FIZIK2

FİZ182 FİZİK II

FIZ213 DIFERANSIYEL DENKLEMLER

FİZ315 KLASİK MEKANİK

FİZ723 ÖZEL GÖRELİLİK TEORİSİ

FIZ749 KLASIK ALANLAR TEORISI 1

FİZ819 KLASİK ALANLAR TEORİSİ II

GÖRELI KUANTUM MEKANIGI

HB707 MATEMATİK YÖNTEMLER II

HB737 MATEMATİK YÖNTEMLER I

INGILIZCE ÇEVIRI METOTLARI

MAT101 MATEMATIK1

MAT111 GENEL MATEMATIK1

MAT112 MATEMATIK2

MAT181 ANALİZ I

MAT182 ANALİZ II

MAT281 ANALİZ III

MAT282 ANALİZ IV

TEKNIK INGILIZCE

UBT761 ELEKTRODİNAMİK I