» Biyografi

   Selma Arzu Vardar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesini 1991 yılında bitirmiştir. 1998-2002 yılları arasında Trakya Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalında doktorasını tamamlamıştır. Dr. Vardar 2001 yılında Yale Üniversitesi Nükleer Kardiyoloji Bölümü Deneysel Araştırma Laboratuvarı'nda gözlemci olarak bulunmuştur. 2003 yılından itibaren deney hayvanlarında temel uygulamalar ile ilgili 30 kadar kursta koordinatör ve eğitici olarak görev almıştır.
   Egzersiz ve spor fizyolojisi eğitimi amacıyla 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Spor Hekimliği Anabilim Dalında, 2006 ve 2010 yıllarında iki ayrı dönemde Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı ve Spor Fizyolojisi Bilim Dalında gözlemci olarak bulunmuştur. 2011 yılında Trakya Üniversitesinde, Spor Fizyolojisi Bilim Dalının kuruluşunda görev almıştır. 2014 yılında Maastricht Üniversitesinde fizyoloji eğitimi ve probleme dayalı tıp eğitimini incelemek üzere gözlemci olarak bulunmuştur. Mezun olduğu üniversitede,  poster günü aktivitelerinin tıp eğitiminin ilk yılından itibaren düzenlenmesi için aktif olarak çalışmıştır. Halen, güncel öğrenim yöntemlerinin kullanıldığı Egzersiz Fizyolojisi Seçmeli Dersini vermekte ve akademik danışmanlık 2017 yapılanmasında Öğrenci Akademik Danışmanlık Birimi Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.
   Fizyoloji Anabilim Dalındaki görevi yanı sıra 2008-2009 yılları arasında Trakya Üniversitesi Deney Hayvanları Araştırma Birimi Sorumlusu olarak çalışmış, 2007-2012 yılları arasında Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür. 2012-2016 yılları arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul üyeliğini yürütmüş ve 2013-2016 yılları arasında Tıp Eğitimi Anabilim Dalı üyesi olarak çalışmıştır.
   Araştırmaları egzersize natriüretik peptid yanıtı, egzersizin kardiyak iskemi ve reperfüzyondaki etkileri, egzersiz sırasında kardiyak metabolizma, egzersiz uyku ilişkisi, kadınlarda egzersize bağlı vücut kompozisyonu ve hormonal değişim, kadın sporcu üçlemesi, fruktozdan zengin beslenmeye kalp yanıtı konularındadır. Halen kardiyak fizyoloji ve egzersiz fizyolojisi ile ilgili konularda bilimsel çalışmalar yürütmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Vardar SA, Karaca A, Güldiken S, Palabıyık O, Süt N, Demir AM. High-intensity interval training acutely alters plasma adipokine levels in young overweight/obese women. Arch Physiol Biochem. 2017 Aug 31:1-7. doi: 10.1080/13813455.2017.1369998. (Ağustos 2017)
 • Tastekin E, Palabiyik O, Ulucam E, Uzgur S, Karaca A, Vardar SA, Yilmaz A, Aydogdu N. The effect of high protein diet and exercise on irisin, eNOS, and iNOS expressions in kidney. Ren Fail. 2016 Oct 54 (5):731-45.
 • Palabiyik O, Karaca A, Taştekin E, Yamasan BE, Tokuç B, Sipahi T, Vardar SA.The Effect of a High-Protein Diet and Exercise on Cardiac AQP7 and GLUT4 Gene Expression. Biochem Genet. 2016 54:731-745.
 • Karaca A, Palabıyık O, Taştekin E, Turan FN, Vardar SA. High Fructose Diet Suppresses Exercise-Induced Increase in AQP-7 expression in the in vivo Rat Heart - High Fructose Diet Suppresses Exercise-Induced Increase in AQP-7 expression in the in vivo Rat Heart. 2016;16:916-22
  1
  ATIF
 • Vardar SA, O Palabıyık, R. D. Topuz, E. E. Gürel, S. Çalışkan, S. Topçu Özen, N. Süt, Ç. H. Karadağ. Hemodynamic Effects of Atrial Natriuretic Peptide in Ischemia-Reperfusion Injury Which Occurred After Exercise, Turkish Journal of Medical Sciences Vol.45, Issue 2, 298-305, 2015
 • Temür HA, Vardar SA, Demir M, Palabıyık O, Karaca A, Guksu Z, Ortanca A, Süt N. The alteration of NTproCNP plasma levels following anaerobic exercise in physically active young men. Anatolian J Cardiol 2015; 15: 97-102
 • Durmus-Altun G, Vardar SA, Salihoglu YS, Aktoz M, Dirlik B, Altun A. Pulmonary microvascular permeability and gas exchange in patients with syndrome 2012; HIPPOKRATIA, 16, 2: 113-117
 • Taşkıran B, Uğur Altun B, Vardar SA, Demir AM, Karadağ ÇH, Altun A. Effect of Exercise on ADMA Level in Type 2 Diabetes Mellitus Balkan Med J 2012; 29: 62-67.
 • Durmus-Altun G, Vatansever U, Vardar SA, Altaner S, Dirlik B. Scintigraphic evaluation of small intestinal transit in the streptozotocin induced diabetic rats. Hippokratia 2011, 15, 3: 262-264.
  1
  ATIF
 • Vardar SA, Gunduz O, Altun GD, Aydogdu N, Karadag H, Torun N, Kaya O. The alteration of asymmetric dimetilarginine (ADMA) levels in cardiac and gastrocnemius muscles following radioactive iodine application in guinea pigs and the effect of L-carnitine on this alteration. Int J Radiat Biol. 2011 Jan;87(1):2-7.
 • Vardar S. A., M. Aktoz, Ö. Karakuşuğlu, H. Kunduracılar, “The alteration of plasma atrial natriuretic peptide levels induced by postural changes in archery athletes” Trakya Univ Tip Fak Derg, 27, 275-280 (2010).
 • Vardar, E., S. A. Vardar, T. Molla, C. Kaynak, E. Ersoz, “Psychological Symptoms and Sleep Quality in Young Subjects with Different Circadian Preferences” Biol Rhytm Res, 39, 493-500 (2008).
  8
  ATIF
 • Sleep deprivation induced anxiety and anaerobic performance
 • Carotid-femoral pulse wave velocity in patients with Wegener’s granulomatosis” Anadolu Kardiyol Derg,7, 286 (2007).
 • Vardar, S. A., L. Öztürk, C. Kurt, E. Bulut, N. Sut ve E. Vardar, “Sleep Deprivation Induced Anxiety and Anaerobic Performance,” JSSM, 6, 532-537 (2007).
  2
  ATIF
 • Vardar, S. A., S. Tezel, L. Öztürk ve O. Kaya, “The Relationship Between Body Composition and Anaerobic Performance of Elite Young Wrestlers,” JSSM, 6 (CSSI-2), 34-38 (2007).
  3
  ATIF
 • Öztürk, L., E. Bulut, S. A. Vardar ve C. Uzun, “Effects of Sleep Deprivaton on Anaerobc Exercise Induced Changes in Ouditory Brainstem Evoked Potantials,” Clin Physiol Funct Imaging, 27, 263-267 (2007).
 • Vardar, E., S. A. Vardar ve C. Kurt, “Anxiety of Young Female Athletes with Disordered Eating Behaviors,” Eat Behav, 8, Issue 2, 143-147 (2007).
 • Vardar, S. A., G. Durmus Altun, C. Günerbüyük, O. N. Hatipoglu, S. Mert, ve K. Kaymak, “Melatonin Administration Acutely Decreases the Diffusing Capacity of Carbon Monoxide in Human Lungs,” Respiration,73, 509-513 (2006).
 • Vardar, S. A., E. Vardar, G. Durmus Altun, C. Kurt ve L. Öztürk, “Prevalence of The Female Athlete Triad In Edirne, Turkey”. JSSM, 4, 550-555 (2005).
 • Decreased Nocturnal Synthesis of Melatoninin Patients With Coronary Artery Disease,” Int J Cardiol, 89, 103-107 (2003).
  2
  ATIF
 • Altun, A., M. Yaprak, M. Aktoz, S. A. Vardar, B.U. Altun, ve G. Ozbay, “Impaired Nocturnal Melatonin Secretion in Patients With Cardiac Syndrome X,” Neurosci Lett, 19, 143-145 (2002).

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Alteration in cardiac PI3K/Akt/mTOR and ERK signaling pathways with the use of growth hormone and swimming, and the roles of miR21 and miR133
 • Günlük fiziksel aktivitenin artırılmasında uygulamalı egzersiz eğitimi. (Eylül 2014)
 • Fizyoloji eğitiminde deneysel çalışmanın video kaydının kullanılması. (Eylül 2014)
 • Vardar, S. A., L. Öztürk, A. Altun, N. Turan, “Ventricular Repolarization in Overweight and Normal Weight Healty Young Men” Anadolu Kardiol Derg, 8, 27-31 (2008).
  1
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Perceptions of medical students about an elective on shock physiopathology, (Eylül 2018)
 • Heat shock response and apoptosis signaling following a single bout of high intensity intermittent exercise in physically active and inactive men.
 • Orkide Palabiyik, Ebru Tastekin, Zeynep Banu Doganlar, Pinar Tayfur, Selma Arzu Vardar. The effect of growth hormone and/or swimming exercise on PI3K, AKT, PTEN and miR21 expressions in rats. Acta Physiol 2016, 217 (Suppl. 708), P 063 (Haziran 2016)
 • Selma Arzu Vardar, Pinar Tayfur, Orkide Palabiyik, Ebru Tastekin, Nursen Uzun, Necdet Sut. The effect of fructose rich diet and voluntary physical activity on cardiac hemodynamic responses during ischemia and reperfusion of isolated rat heart Acta Physiol 2016, 217 (Suppl. 708), P100 (Haziran 2016)
 • Pinar Tayfur, Orkide Palabiyik, Nursen Uzun, Necdet Sut, Selma Arzu Vardar. Metabolic and inflamatuar effects of voluntary physical activity in male rats fed with fructose rich diet. Acta Physiol 2016, 217 (Suppl. 708), P 089 (Haziran 2016)
 • Sağlıklı gönüllülerde akut supramaksimal egzersizle uyarılan adiponektin artışı
 • In vivo sıçan kalbinde yüksek fruktozlu diyetin ve egzersizin glukoz taşıyıcı 5 ve gliserol taşıtıcı aguaporin 7 üzerine etkisi

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Davetli konuşmacı “Heat shock peptitide resiponse to exercise” Scientific conference with international participation “Neuroscience, bioinformatics, microbiom and Beyond” 17-19 September 2019 Bachinovo, Bulgaria (Eylül 2019)
 • 45. Ulusal Fizyoloji Kongresi 31 Ekim-3 Kasım 2019
 • Natriuretic Peptides and Exercise Bulgarian Peptide Symposium
 • Fiziksel aktif genç erkeklerde C-tipi natriüretik peptit (NT-ProCNP) düzeyleri aerobik egzersizi takiben değişir. (Temmuz 2013)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Hücre Fizyolojisi Böüm Çevirisi Physiology 6. Ed. Linda Coztanza

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Effect of Isatin on Ischemia and Reperfusion Injury: an Experimental Study in the Isolated Rat Heart (Nisan 2019)
 • Fruktozdan Zengin Beslenen Sıçanlarda İstemli Fiziksel Aktivitenin Metabolik ve Kardiyak İşlevlere Etkisi (Şubat 2019)
 • The relationship between chronotypes and physical activity in healthy young medical students (Nisan 2018)
 • Tıp Fakültesi Ögrencilerinin Sok Fizyopatolojisi Ile Ilgili Bir Seçmeli Derste Uygulanan Aktif Ögrenim Yöntemlerine Iliskin Görüsleri: Nitel Bir Çalısma.
 • Vardar S.A., İskemik Kalp Hastalıkları ve Egzersiz. Turkiye Klinikleri J Sports Med-Special Topics 2015;1(2).
 • Vardar S.A., Palabıyık O, Yalta T, Topçu Özen S, Guksu Z, Topuz R, Karadağ ÇH.Atriyal Natriüretik Peptid İnfüzyonunun İzole Sıçan Kalbinde İskemi Sonrası Oluşturduğu Hemodinamik Değişikliklerde Egzersizin Rolü. Genel Tıp Dergisi, 2015;25:40-45.
 • Vardar E, Vardar SA, Toksöz İ, Süt N. Egzersiz Bağımlılığı ve Psikopatolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2012;25:51-57.
 • Ö. Karakuşuğlu, S. A. Vardar, H. Kunduracılar, Necdet Sut, “Sağlıklı Kişilerde Kısa Süreli Supramaksimal Egzersizin Plazma Atriyal Natriüretik Peptid Düzeyine Etkisi” Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 2010;2(1):1-6.
 • Öztürk, L., S. A. Vardar, E. Bulut, C. Kurt ve M. Yaprak, “Tam Ve Kısmi Uyku Yoksunluğunda Vücut Sıcaklığı Ve Uykululuk Düzeyi Arasındaki İlişki” Trakya Üniv Tıp Fak Derg, 23, 88-94 (2006).
 • Vardar, S. A., “Melatoninin kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarında kullanımı/ Miyokardiyal iskemi-reperfüzyon hasarı ve melatonin”, Anadolu Kardiyol Derg, 6, 293-294 (2006).
 • Vardar, S. A., L. Öztürk, E. Vardar ve C. Kurt, “Ergen Sporcu Kızlarda Egzersiz Yoğunluğunun Öznel Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 6, 154-162 (2005).
 • Vardar, S. A., “Egzersiz Ve Uyku İlişkisi Tam Olarak Biliniyor mu?” , Genel Tıp Dergisi, 15, 173-177 (2005).
 • Yıldız, M, S. A. Vardar, P. Aykut, M. İnnice ve T. Kürüm, “Farklı Belçevresi Ve Eylem Düzeylerine Sahip Hipertansif Kadın Hastalarda Nabız Dalga Hızı Değerlerinin Karşılaştırılması”, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 24, 332-335 (2004).
 • Vardar, S. A., “G. Durmuş Altun, M. Yaprak, E. Vardar, Z. Çukur ve K. Kaymak, Melatoninin Sıçanlarda Beyin Ve Karotis Arter Kan Akımına Etkisi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi”, 24, 207-212 (2004).
 • Vardar, E., C. Kurt ve S. A. Vardar, “Sporcular Arasında Anabolik Androjenik Steroid ve Efedrin Kullanımı”, Bağımlılık Dergisi, 5, (2004).
 • Yıldız, M., M. İnnice, P. Aykut, Ç. Gül, S. A. Vardar ve T. Kürüm, “Kilo Fazlalığı Ve Obezite Tanısı Almış Hipertansif Olgularda Karotis Femoral Nabız Dalga Hızı Değerlerinin Karşılaştırılması”, MN Kardiyoloji, 11, 105-110 (2004).
 • Vardar, E., C. Tuğlu, E. Arıkan, O. Çalıyurt ve S. A. Vardar, “Tıkanırcasına Yeme Bozukluğu Olan Şişman Hastalarda Aleksitimik Özellikler Ve Ruhsal Belirtiler: Karşılaştırmalı Bir Çalışma”, 3P Dergisi, 11, 187-195 (2003).
 • Vardar, E., S. A. Vardar ve C. Tuğlu, “Anabolik-Androjenik Steroidlerin Kötüye Kullanımı”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 3, 104-107 (2002).
 • Vardar, S. A., K. Kaymak ve A. Altun, “Kalp Kasının Kasılmasında Kalsiyum Ve Sarkoplazmik Retikulumun Rolü”, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 22, 630-634 (2002).
 • Altun, A., S. A. Vardar ve B.Uğur Altun, “Melatonin Ve Kardiyovasküler Sistem”, Anadolu Kardiol Derg, 1, 283-288 (2001).
 • Vardar, S. A., M. Yaprak ve K. Kaymak, “Melatoninin Trombosit Agregasyonuna, Trombosit Sekresyon Fonksiyonlarına Ve Trombopoeze Etkileri”, Trakya Üniv Tıp Fak Derg, 17, 57-63 (2000).

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Acute Effects of Intermittent Exercise Performed at Anaerobic Threshold Level on Vascular Function in Healthy Young Men. (Kasım 2019)
 • Eroin Bağımlılarında Yüksek Yoğunluklu Aralıklı Egzersizin Sitokin Düzeleri ve Klinik Seyir Üzerine Etkileri
 • Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Şok Fizyopatolojisi ile İlgili Bir Seçmeli Derste Uygulanan Farklı Öğrenim Yöntemlerine İlişkin Görüşleri: Trakya Üniversitesi Örneği (Mayıs 2018)
 • Fiziksel Olarak Aktif Olan ve Olmayan Erkeklerde Yüksek Yoğunluklu Aralıklı Egzersiz Uygulaması Sırasında Efor Algısının Karşılaştırılması
 • Büyüme Hormonu Kullanımının, Yüzme Egzersizine Maruz Kalan Sıçan Kalbinde Kardiak Aquaporin 7 ve GLUT4 Kanallarına Etkisi. Orkide Palabıyık, Pınar Tayfur, Ebru Taştekin, Zeynep Banu Doğanlar, Selma Arzu Vardar, Egzersiz Fizyolojsi Sempozyumu 2017; Edirne, SB06 (Mayıs 2017)
 • Yüksek Fruktozla Beslenen Sıçanlarda İstemli Fiziksel Aktivitenin Etkileri. P Tayfur, Kübra Gökçe, Sıcak Yılmaz, Öykü Barutçu, Ece Önay Özgür, Necdet Süt, Selma Arzu Vardar Egzersiz Fizyolojsi Sempozyumu 2017; Edirne, SB06 (Mayıs 2017)
 • Oğuzhan Acet, Çağrı Girit, Şennur Kaya, Necdet Süt, Selma Arzu Vardar. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Dönem Öğrencilerinde Sirkadyen Ritim ile Fiziksel Aktivite Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Egzersiz Fizyolojsi Sempozyumu 2017; Edirne, SB06
 • Tayfur P, Palabıyık O, Uzun N, Süt N, Vardar SA. Fruktozdan zengin beslenmeye bağlı metabolik ve kardiyak hemodinamik değişimlerde gönüllü fiziksel aktivitenin etkisi. 42. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Düzce, PS057, 2016.
 • Palabıyık O, Tayfur P, Taştekin E, Doğanlar ZB, Vardar SA. Büyüme hormonu kullanımı yüzme egzersizine maruz kalan sıçan kalbinde PI3K/AKT/mTOR sinyal yolağını etkiler. 42. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Düzce, PS03, 2016.
 • Bardakcı M, Temen A, Ek İ, Süt N, Vardar SA. Bisiklet Sporu İle İlgilenen Kişilerde Egzersiz Bağımlılığı Davranışının İncelenmesi. 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Edirne, Poster bildiri, PB05, 2015.
 • Durmuş Altun G., Vardar SA, Turan N, Yaprak M. Pubertal dönemdeki yoğun egzersizin dişi ve erkek sıçanlarda erişkin dönem kemik mineral miktarına etkisi. 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Çanakkale, P147, 2015.
 • Karaca A, Vardar SA, Yalçınkaya Yavuz Ö, Turan FN. Fizyoloji eğitiminde deney hayvanı kullanılmasına alternatif bir yöntem: video ile eğitim. 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Ankara, S039, 2013. (Eylül 2013)
 • Vardar SA, Karaca A, Güldiken S, Demir M. Anaerobik egzersizin insülin direnci ve vücut kompozisyonuna etkisi. 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Ankara, P133, 2013. (Eylül 2013)
 • Özen ST, Vardar SA, Palabıyık O, Guksu Z, Karaca A. İzole sıçan kalbinde iskemi reperfüzyon hasarına bağlı oluşan hemodinamik yanıtlara yüksek fruktozlu ve yüksek glukozlu diyetin etkisi. 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Ankara, P085, 2013. (Eylül 2013)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Fizyoloji Eğitiminde Aktif Öğrenme Yöntemlerinin Kullanılması isimli panelde Seçmeli Derslerde Aktif Öğrenme Yöntemlerinin Kullanılması konulu konuşma 45. Ulusal Fizyoloji Kongresi 31 Ekim-3 Kasım 2019
 • Sözlü Bildiri İkincilik Ödülü, 28 Kasım-01 Aralık 2019, 40. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi
 • Ventilasyon Perfüzyon İlişkisi (Ekim 2018)
 • "Fizyolojinin Yer Aldığı Seçmeli Derslerde Aktif Öğrenme Yöntemlerinden Yararlanmak" isimli çalıştay koordinatörü
 • Deney Hayvanlarında Egzersiz Uygulamalarına Genel Bakış (Mayıs 2017)
 • Ata Sporumuz Güreş ve Sportif Performans (Mayıs 2017)
 • 6. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Egzersiz Fizyolojisi” isimli kitapta (1. Baskı; 2019 Editör Mehmet Ünal; İstanbul Tıp Kitabevleri ISBN-978-605-9528-85-6 ) Egzersiz ve Bağışıklık Sistemi (Bölüm 23) isimli bölümün yazımı.
 • “Harrison Kardiyovasküler Hastalıklar” isimli kitabın 17. Baskı; Editör: Joseph Loscalzo) Bölüm 28 (Kardiyojenik Şok ve Pulmoner Ödem) Çevirisi, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, (2017).
 • “Guyton ve Hall Tıbbi Fizyoloji” isimli kitabın (13. Baskı; Editor: John Edward Hall) 67. Bölüm (Karbonhidrat Metabolizması ve Adenozin Trifosfat Oluşumu) Çevirisi, Güneş Tıp Kitabevleri, İstanbul, (2017).
 • Tıbbi Fizyoloji Klinik Tıbbın Temelleri” isimli kitabın (1. Baskı; Editor: Rhoades R.A., Bell R.B.) 19. Bölüm (Gaz iletimi ve Taşınması) Çevirisi, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, (2017).

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Melatoninin metabolik sendrom modeli oluşturulmuş sıçanlarda kardiyak iyon kanalları üzerine etkileri

Editörlük / Yayınlama

 • Anadolu Kardiyoloji Dergisi
 • Anadolu Kardiyoloji Dergisi Uluslararası Editör Kurulu (Aralık 2018)
 • Ganong’un Tıbbi Fizyolojisi Sınava Hazırlık ve Tekrar” isimli kitapta ”Böbrek Fizyolojisi” bölümü çeviri editörlüğü.

Yapılan Hakemlikler

 • Acta Physiologica
 • Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology
 • The American Journal of the Medical Science
 • Anadolu Cardiology Journal
 • JNS
 • Turkish Journal of Biology

Projeler

 • Sağlıklı erkeklerde eksternal ısı şoku proteinlerinde egzersize bağlı değişiminin incelenmesi Proje Yürütücüsü

Diğer

 • Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 45. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Panel 5 Fizyoloji Eğitiminde Aktif Öğrenme Yöntemlerinin Kullanılması Panel Başkanlığı ve Konuşma 31 Ekim-3 Kasım 2019
 • Doçentlik Sınavı Juri Üyeliği (Mart 2017)
 • “Guyton ve Hall Tıbbi Fizyoloji” isimli kitabın (12. Baskı; Editor: John Edward Hall) 67. Bölüm (Karbonhidrat Metabolizması ve Adenozin Trifosfat Yapımı) Çevirisi, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, (2013). (Ekim 2013)
 • Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 7. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu, Oturum Başkanlığı Eskişehir, 2019

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer

ağlıklı Gençlerde Orta Yoğunluklu Aralıklı Egzersizin Vasküler İşlevler Üzerine Akut Etkisi
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer

Sağlıklı erkeklerde eksternal ısı şoku proteinlerinde egzersize bağlı değişiminin incelenmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sirkadyen Ritim ile Fiziksel Aktivite Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Proje Türü : Diğer     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer

6. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu
Proje Türü : Mali Destek     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer

Sıçanlarda oluşturulan metabolik sendrom modelinde, istemli fiziksel aktivitenin kardiyak hemodinamik ve metabolik etkileri
Proje Türü : Diğer     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer

Entegre tıp eğitiminde probleme dayalı eğitimin özellikleri, akademik açıdan doktorluk ve bilimsel çalışmalara multidisipliner yaklaşım. Proje Yürütücüsü (Proje Bütçesi 500 TL).
Proje Türü : Diğer     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (Trakya Üniversitesi )

Hücre içi kardiyak sinyalizasyon genlerini düzenleyen miRNA’ların büyüme hormonu kullanımına bağlı değişimi ve bu değişimde egzersizin rolü, 2015 Yardımcı Araştırmacı, (Halen devam ediyor. Proje Bütçesi )
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer

Egzersizin Natriüretik Peptid Yanıtı ve Adiponektin Üzerine Etkileri
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer

Sağlıklı erkeklerde anaerobik egzersizin plazma atriyal natriüretik peptid düzeyine etkisi.
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer

Erken prepubertal dönemdeki yoğun egzersizin, sıçanlarda puberte ve erişkin dönem kemik mineral yoğunluğuna etkisinin deneysel olarak araştırılması ve cinsiyete göre olası farklılıkların karşılaştırılması
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer

Koroner arter hastalarında gece plazma melatonin ve katekolamin düzeylerini, aralarındaki ilişkiyi belirlemek.
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi