» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Kamu Büyüklüğünün Türkiye Ekonomisine Yönelik VAR analizi, ERDOĞAN Arzu, ERDOĞAN Serdar ve ERDAŞ Hüseyin, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Ocak 2018, 55.Sayı (Ocak 2018) (Ocak 2018)
  • TÜRKİYE’DE HANE HALKI TÜKETİM HARCAMALARININ BELİRLEYİCİLERİ, ERDAŞ, Hüseyin, ERDOĞAN Serdar ve ERDOĞAN Arzu, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi E-dergi Haziran, 2017, 6.Cilt, 1.Sayı. (Haziran 2017) (Haziran 2017)