» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Calcitonin related polypeptide alpha gene polymorphisms according to plasma total homocysteine levels in ischemic stroke patients of Trakya Region (Eylül 2017)
 • LACK OF EVIDENCE FOR CONTRIBUTION OF ENDOTHELIAL NITRIC OXIDE SYNTHASE INTRON 4 VNTR GENE POLYMORPHISMS TO DEVELOPMENT OF ISCHEMIC STROKE IN TURKISH SUBJECTS (Ağustos 2009)
  1
  ATIF
 • “Association of Angiotensinogen T174M and M235T Gene Variants with Development of Hypertension in Turkish Subjects of Trakya Region”
  1
  ATIF
 • “Association Between ACE Gene Insertion (I) / Deletion (D) Polymorphism and Primary Hypertension in Turkish Patients of Trakya Region
  7
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Investigation of BRCA1, BRCA2 Gene Mutations and P53 Gene Polymorphism in High-Voltage Transmission Line Workers (Aralık 2016)
  1
  ATIF

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • The Effect on the Development of Diabetic Nephropathy of Matrix Gamma Carboxyglutamic Acid Protein T138C Gene Polymorphism Genotype Distributions in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus (Aralık 2017)
 • Trakya Üniversiteler Birliği 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (Kasım 2017)
 • The Role of IRS-1 Gly972Arg Gene Polymorphism Genotype Distributions in the Development of Diabetic Nephropathy in Type 2 Diabetes Mellitus Patients (Kasım 2017)
 • The Relationship Between MTHFR C677T Gene Polymorphism Genotype Distributions and Diabetic Nephropathy in Type 2 Diabetes Mellitus Patients (Kasım 2017)
 • Methylenetetrahydrofolate Reductase C677T Gene Polymorphism Associated With Atrial Fibrillation İn İschemic Stroke Patients (Kasım 2015)
 • Calcitonin Related Polypeptide Alpha -1786t>C Gene Polymorphism In Ischemic Stroke Patient Subtypes (Kasım 2015)
 • Determination Of Calcitonin Related Polypeptide Alpha T692C Gene Polymorphism In Patient Subtypes With Ischemic Stroke (Kasım 2015)
 • Relationship Between The Genotypes Of Glutathione S-Transferase Gene Polymorphism And Serum Iron (Kasım 2015)
 • The Relationship Between The Genotypes Of Cyp1a1 Gene Polymorphism And Serum Selenium Levels In Regard To Colorectal Cancer Risk (Kasım 2015)
 • THE RELATIONSHIP BETWEEN SELENIUM LEVELS AND GENOTYPES OF THE CYTOCHROME P450 1A1 GENE POLYMORPHISMS IN COLORECTAL CANCER (Eylül 2015)
 • DETERMINATION OF LIPID PEROXIDATION LEVELS IN PATIENT WITH COLORECTAL CANCER (Eylül 2015)
 • The Relationship Methylenetetrahydrofolate Reductase C677T Gene Polymorphism And Plasma Total Homocysteine Levels Patient With Ischemic Stroke (Ağustos 2015)
 • The Methylenetetrahydrofolate Reductase A1298C Gene Polymorphism, Plasma Total Homocysteine Levels And Their Relationship In Ischemic Stroke Patient Subtypes (Ağustos 2015)
 • The Role Of -1786T>C Gene Polymorphism Of Calcitonin Gene Related Polypeptide Alpha In Ischemic Stroke (Ağustos 2015)
 • The Genotype Distrubition Of Cyp1a1 Gene Polymorphisms And Relationship Serum Selenium Levels With Colorectal Cancer In Trakya Region (Ağustos 2015)
 • Association Of The Role Of Cytochrome P4501a1 Gene Polymorphism In Colorectal Cancer (Ağustos 2015)
 • Association Of Glutatyon S-Transferaz M1 Gene Polimorphism Genotypes And Serum Iron Levels In Colorectal Cancer (Ağustos 2015)
 • The CALCA -624 (T/C) gene polymorphism according to homocysteine levels in ischemic stroke subgroups (Temmuz 2015)
 • Investigation of GSTM1 polymorphism genotypes and serum trace elements in colorectal cancer (Temmuz 2015)
 • Investigation of The Role of MTHFR A1298C Gene Polymorphism in Colorectal Cancer (Haziran 2014)
 • Determination of Some Trace Element Levels in Arda, Meric and Tunca River (Ekim 2009)
 • The Association of Angiotensin Converting Enzyme (ACE) Gene Polymorphism and Preeclampsia in the Turkish Women (Ekim 2009)
 • Investigation of the Risk of Having Gene Mutations in Workers of High Voltage Power Lines (Ekim 2009)
 • Association of a Glu298Asp Gene Polymorphism in the Enthotelial Nitric Oxide Synthase Gene with Hypertension in Turkish Patients (Ekim 2009)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • TİP 2 DİYABETES MELLİTUSLU HASTALARDA İL-8 -251 TA GEN POLİMORFİZMİNİN NEFROPATİ GELİŞİMİNE ETKİSİ VAR MIDIR? (Ekim 2017)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Kolorektal Kanserli Hastalarda Sitokrom P4501A1 (rs:1048943) Gen Polimorfizminin Araştırılması (Eylül 2017)
 • Atriyal Fibrilasyonlu İskemik İnme Hastalarında Kalsitonin İlişkili Polipeptit Alfa T692C Gen Polimorfizmi Genotip Dağılımlarının Araştırılması (Eylül 2017)
 • Diyabetik Nefropati Gelişen Tip 2 Diyabetes Mellitus’lu Hastalarda Metilentetrahidrofolat Redüktaz A1298C Gen Polimorfizmi Genotip Dağılımlarının Diyabetik Nefropati Gelişimine Etkisinin Belirlenmesi (Eylül 2017)
 • İnsülin Reseptör 2 Gly1057Asp Gen Polimorfizmi Genotip Dağılımlarının Tip 2 Diyabetes Mellitus’lu Hastalarda Diyabetik Nefropati Gelişimine Etkisinin Araştırılması (Eylül 2017)
 • İskemik İnme Hasta Alt Gruplarında Metilentetrahidrofolat Redüktaz C677T Gen Polimorfizmi Genotip Dağılımları (Ekim 2015)
 • İskemik İnmeli Hastalarda Kalsitonin İlişkili Polipeptid Alfa -1786T>C Gen Polimorfizminin Plazma Total Homosistein Düzeyleri İle İlşkisinin Rolü (Ekim 2015)
 • İskemik İnmeli Hastalarda Kalsitonin İlişkili Polipeptid Alfa T692C Gen Polimorfizminin Plazma Total Homosistein Düzeyleri İle İlişkisinin Araştırılması (Ekim 2015)
 • Trakya Bölgesi’ndeki Kolorektal Kanserli Hastalarda Sitokrom P450 1A1 Gen Polimorfizminin Genotiplerinin Malondialdehit ile İlişkisinin Araştırılması (Ekim 2015)
 • Trakya Bölgesi’ndeki Kolorektal Kanserli Hastalarda Glutatyon S-Transferaz Gen Polimorfizminin Araştırılması (Ekim 2015)
 • İskemik İnme Hastalığında Hiperhomosisteinemi Durumunda Kalsitonin İlişkili Polipeptid Alfa -624 (T/C) Ve -1786t>C Gen Polimorfizmleri Genotip Dağılımlarının Belirlenmesi (Ekim 2015)
 • Trakya Bölgesi’ndeki Kolorektal Kanserli Hastalarda Sitokrom P4501A1 Gen Polimorfizminin Genotiplerinin Bakır, Çinko Düzeyleri ve Bakır/Çinko Oranı ile İlişkisi (Ekim 2015)
 • Alfa-Kalsitonin Gen İlişkili Peptid 624 T/C Gen Polimorfizminin İskemik İnme ile İlişkisinin Araştırılması (Eylül 2014)
 • Kolorektal Kanserin Metilentetrahidrofolat Redüktaz C677T Gen Polimorfizmi ile İlişkisinin Araştırılması (Eylül 2014)
 • Yüksek Gerilim Hatlarında Çalışanlarda BRCA1, BRCA2 Gen Mutasyonları ve P53'ün Gen Polimorfizminin Araştırılması (Kasım 2013)
 • Migrenli Hastalarda Anjiyotensinojen M235T Gen Polimorfizminin Araştırılması (Eylül 2013)
 • Anjiyotensinojen M235T Polimorfizminin Trakya Bölgesinde Yaşayan Türk Kadınlarında Görülen Preeklampsi İle İlişkisi (Eylül 2013)
 • Migren Hastalarında Anjiyotensinojen T174M Gen Polimorfizminin Araştırılması (Eylül 2012)
 • Anjiyotensinojen T174M Polimorfizminin Trakya Bölgesinde Yaşayan Türk Kadınlarında Görülen Preeklampsi ile İlişkisi (Eylül 2012)
 • İskemik İnmeli Hastalarda Anjiyotensinojen T174M Gen Polimorfizminin Araştırılması (Eylül 2011)
 • Tip II Diabetes Mellitus'lu Hastalarda Matriks Gla Proteininin G-7A Gen Polimorfizminin Araştırılması (Eylül 2010)
 • Anjiyotensin II Tip 1 Reseptör Gen Polimorfizminin Türk Kadınlarında Görülen Preeklampsi ile İlişkisi (Eylül 2010)
 • eNOS İntron 4 VNTR Polimorfizminin Trakya Bölgesindeki Kadınlarda Görülen Preeklampsi ile İlişkisi (Eylül 2010)

Projeler

 • GENETİK CYP1A1, GSTM1 POLİMORFİZMİ VE SERUM ESER ELEMENTLERİ İLE KOLOREKTAL KANSER RİSKİ İLİŞKİSİ (Mart 2015)
 • İSKEMİK İNMELİ HASTALARDA CALCA, MTHFR GEN POLİMORFİZMLERİ İLE PLAZMA TOTAL HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI (Eylül 2014)
 • EDİRNE İLİNİN YERALTI VE YERÜSTÜ SU KAYNAKLARINDA, SULANAN TARIM ALANLARINDA YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLERDE, TOPRAKTA VE BÖLGE İNSANLARININ KANLARINDA AĞIR ELEMENTLERİN SAPTANMASI (Nisan 2010)
 • MOTORLU TAŞITLARIN EGZOS GAZLARININ HAVADA OLUŞTURDUĞU AĞIR ELEMENTLERİN KAPIKULE GÜMRÜK ÇALIŞANLARININ KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI (Eylül 2009)
 • AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA NQO1 GEN POLİMORFİZMİNİN ARAŞTIRILMASI (Eylül 2008)