» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Investigation of the relationship between MMP-1 (-1607 1G/2G), MMP-3 (-1171 5A/6A) gene variations and development of bladder cancer (Aralık 2021)
 • Investigation of the roles of IL-18 (-607 C/A) and IL-18 (-137 G/C) gene variations in bladder cancer development: case-control study (Aralık 2021)
 • Investigation of the relationship between GSTM1 gene variations and serum trace elements, plasma malondialdehyde levels in patients with colorectal cancer (Ekim 2021)
 • Investigation of The Relationship Between IL-18 (-607 C/A), IL-18 (-137 G/C) Gene Variations and Ischemic Stroke Disease Development in Thrace Region of Turkey (Ağustos 2021)
 • The association of Intron 4 VNTR and Glu298Asp polymorphisms of the nitric oxide synthetase 3 gene and vasculogenic erectile dysfunction in Turkish men (Nisan 2019)
  5
  ATIF
 • Investigation of the relationship between MTHFR, IRS and CALCA gene polymorphisms and development of diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes mellitus (Haziran 2018)
  10
  ATIF
 • Calcitonin related polypeptide alpha gene polymorphisms according to plasma total homocysteine levels in ischemic stroke patients of Trakya Region (Eylül 2017)
 • LACK OF EVIDENCE FOR CONTRIBUTION OF ENDOTHELIAL NITRIC OXIDE SYNTHASE INTRON 4 VNTR GENE POLYMORPHISMS TO DEVELOPMENT OF ISCHEMIC STROKE IN TURKISH SUBJECTS (Ağustos 2009)
  1
  ATIF
 • T. SIPAHI, A. AY, Z. ÖZGEN, A. AKSOY, I. Ö. KURT, O. PALABIYIK, S. ÇAKINA, S. SENER, Lack of Evidence for Contribition of Endothelial Nitric Oxide Synthase Intron 4 VNTR Gene Polymorphisms toDevelopment of Ischemic Stroke in Turkish Subjects, Biotechnology & Biotechnological Equipment, pp. 1372-1377, -BULGARISTAN, 2009
 • “Association of Angiotensinogen T174M and M235T Gene Variants with Development of Hypertension in Turkish Subjects of Trakya Region”
  1
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Covid-19 Enfeksiyonunun ARDS komplikasyonunda IL-10 ve IL-10 (-1082G/A) Gen Varyasyonunun Potansiyel Rollerinin İncelenmesi (Eylül 2021)
 • İskemik İnme Hastalığı Gelişiminde Serum Demir ve Bakır Düzeylerinin Etkilerinin Araştırılması (Eylül 2021)
 • Kanser Gelişimi ve Progresyonunda miRNA’LAR VE miRNA Gen Varyasyonları (Temmuz 2021)
 • Investigation of BRCA1, BRCA2 Gene Mutations and P53 Gene Polymorphism in High-Voltage Transmission Line Workers (Aralık 2016)
  1
  ATIF
 • “Association Between ACE Gene Insertion (I) / Deletion (D) Polymorphism and Primary Hypertension in Turkish Patients of Trakya Region
  11
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Prostat Kanserli Hastalarda Metilentetrahidrofolat Redüktaz A1298C Gen Varyasyonunun Rolünün Araştırılması (Aralık 2021)
 • DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CYP1A1 T1101C (rs 1048943) GENE VARIATION AND SERUM COPPER LEVELS IN COLORECTAL CANCER PATIENTS (Temmuz 2021)
 • INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CYTOCHROME P4501A1 (CYP1A1) A5360C (rs 2606345) GENE VARIATION AND SERUM SELENIUM LEVELS IN COLORECTAL CANCER DEVELOPMENT (Temmuz 2021)
 • COVID-19 İle İlişkili Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Gelişiminde İnterlökin-18 Gen Varyasyonlarının Rollerinin Belirlenmesı (Eylül 2020)
 • Alzheimer Tanısı Almış Hastalarda Serum Eser Element Düzeylerinin Belirlenmesi (Ekim 2019)
 • Metilentetrahidrofolat Redüktaz A1298C Gen Varyasyonu ve Serum Çinko Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Migren Hastalığı Gelişimindeki Rolünün Araştırılması (Ekim 2019)
 • Investigation of the Roles of Angiotensin II Type 1 Receptor A1166C and Methylenetetrahydrofolate Reductase Gene Variations In Preeclampsia Development (Ekim 2019)
 • Determination of the Relationship Between Gstm1 (Rs12068997) Gene Variation and Serum Copper, Zinc, Selenium Levels, Copper/Zinc Rate in Patients Diagnosed as Colorectal Cancer (Ekim 2019)
 • Tip 1 Diyabetes Mellitus Gelişimi Ve İnterlökin-18 Gen Varyasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Ekim 2019)
 • CRISPR/Cas-9 Approach for the Treatment of Huntington’s Disease in Mouse and Human Cell Lines (Temmuz 2019)
 • MicroRNAs associated with transforming growth factor-Beta in development of diabetic nephropathy (Haziran 2019)
 • Renalase gene variations and serum trace elements related in oxidative stress in chronic renal failure or End Stage Renal Disease (Haziran 2019)
 • Investigation of the Role of Methylenetetrahydrofolate Reductase Gene Variations Associated with Plasma Total Homocysteine Levels in Ischemic Stroke Disease Development (Nisan 2019)
 • A. AY, N. ALKANLI, T. SIPAHI, T. GÜLYASAR, S. ÜSTÜNDAG, S. GÜLDIKEN, N. SÜT, The Role of IRS-1 Gly972Arg Gene Polymorphism Genotype Distribution in the Development of Diabetic Nephropathy in Type 2 Diabetes Mellitus Patients, Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress, pp. 273-, EDIRNE-TÜRKIYE
 • A. AY, DETERMINATION OF LIPID PEROXIDATION LEVELS IN PATIENT WITH COLORECTAL CANCER, The 2nd Middle East Molecular Biology Congress and Exhibition & The 1st Middle East Genetics Forum
 • N. ALKANLI, A. AY, T. SIPAHI, S. ALKANLI, F. B. GÜLDIKEN, C. ÇELEBI, The Relationship Methylenetetrahydrofolate Reductase C677T Gene Polymorphism And Plasma Total Homocysteine Levels Patient With Ischemic Stroke, 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union
 • A. AY, T. SIPAHI, S. ÜSTÜNDAG, M. BUDAK, Association of a Glu298Asp gene polymorphism in the Endothelial Nitric Oxide Synthase Gene with Hypertension in Turkish Patients, 2nd International Biophysics Congress and Biotechnology at GAP & 21st National Biophysics Congress

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • II. WORLD CONFERENCE ON PANDEMIC STUDIES Agust 10, 2021 oturum başkanlığı (Ağustos 2021)
 • INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PLASMINOGEN ACTIVATOR INHIBITOR-1 4G/5G GENE VARIATION AND BLADDER CANCER DEVELOPMENT (Kasım 2020)
 • DETERMINATION OF THE ROLE OF METHYLENETETRAHYDROFOLATE REDUCTASE C677T GENE VARIATION IN PATIENTS DIAGNOSED WITH PROSTATE CANCER (Kasım 2020)
 • METİLENTETRAHİDROFOLAT REDÜKTAZ A1298C GEN VARYASYONU VE PARKİNSON HASTALIĞI GELİŞİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI (Eylül 2020)
 • PARKİNSON HASTALIĞININ GELİŞİMİNDE IL-18 (-137G/C) GEN VARYASYONUNUN ETKİSİNİN İNCELENMESİ (Ekim 2019)
 • Alzheimer Tanısı Almış Hastalarda Serum Eser Element Düzeylerinin Belirlenmesi (Ekim 2019)
 • Determination Of The Role Of Interleukin-18 -137G/C Gene Variation in Patients with Multiple Sclerosis Diagnosis (Ağustos 2019)
 • Investigation of the Relationship Between MMP-9 -1562C/T Gene Variation and Alzheimer's Disease Development (Ağustos 2019)
 • DETERMINATION OF THE ROLE OF INTERLEUKIN-18 -137G/C GENE VARIATION IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS DIAGNOSIS (Ağustos 2019)
 • MMP-9 -1562C/T GEN VARYASYONU VE ALZHEIMER HASTALIĞI GELİŞİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ (Ağustos 2019)
 • DNA Repair Genes And Trace Elements Associated With Oxidative Stress in Multiple Sclerosis (Temmuz 2019)
 • Investigation of the Relationship Between Metalloproteinase-2 T1306C, Interleukin-18 (-607C/A) Gene Variations And Serum Trace Elements in Development of Parkinson’s Disease (Temmuz 2019)
 • DNA Repair Genes and Trace Elements Associated With Oxidative Stress in Multiple Sclerosis (Temmuz 2019)
 • Investigation of the Relationship Between Metalloproteinase-2 T1306C, Interleukin-18 (-607C/ A) Gene Variations and Serum Trace Elements in Development of Parkinson’s disease (Temmuz 2019)
 • MicroRNAs Associated with Transforming Growth factor-Beta in Development of Diabetic Nephropathy (Haziran 2019)
 • Renalase Gene Variations And Serum Trace Elements Related in Oxidative Stress in Chronic Renal Failure or End Stage Renal Disease (Haziran 2019)
 • Determination of the Relationship Between Aldose Reductase Gene Variations and Development of Diabetic Retinopathy in Type 2 Diabetes Mellitus Patients (Nisan 2019)
 • Plazma Total Homosistein Düzeyleri İle İlişkili Metilentetrahidrofolat Redüktaz Gen Varyasyonlarının İskemik İnme Hastalığı Gelişimindeki Rollerinin İncelenmesi (Nisan 2019)
 • Tip 2 Diyabetes Mellitus Hastalarında Diyabetik Retinopati Gelişimi ve Aldoz Redüktaz Gen Varyasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesı̇ (Nisan 2019)
 • Paraoxonase 1 (Pon1) Genetic Variations that Playing Role in Development of Coronary Artery Disease (Mart 2019)
 • Investigation of The Relationship Between Alzheimer Diısease and Vitamin D Receptor Gene Variations (Mart 2019)
 • Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi (Mart 2019)
 • KORONER ARTER HASTALIĞI GELİŞİMİNDE ROL OYNAYAN PARAOKSONAZ 1 (PON1) GENETİ K VARYASYONLARI (Mart 2019)
 • ALZHEİMER HASTALIĞI VE VİTAMİN D RESEPTÖR GEN VARYASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ (Mart 2019)
 • Determination of the Relationship Between Matrix Metalloproteinase-7 (Mmp-7) Gene Variations and Risk of Breast Cancer Development (Şubat 2019)
 • 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK) (Şubat 2019)
 • Matriks Metalloproteinaz-7 Mmp-7 Gen Varyasyonları ve Meme Kanseri Gelişme Riski Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi (Şubat 2019)
 • International Congress on Biological and Medical Sciences 2018'de oturum başkanı (Kasım 2018)
 • Mitochondrial DNA HVR I and HVR II Variations in a Turkish Populations (Kasım 2018)
 • Investigation of the Matrix Metalloproteinase-3 (5a/6a) Gene Polymorphism the Effect in Ischemic Stroke Development (Kasım 2018)
 • Assignment of the Effect of Plasminogen Activator Inhibitor-1 Gene Polymorphism on Ischemic Stroke Disease (Kasım 2018)
 • Determination of relationship between interleukin-18 (-137G/C) gene polymorphism and development of ischemic stroke disease (Ekim 2018)
 • Investigation of the Role of Mmp-1 -1607 1G/2G Gene Polymorphism in the Development of Ischemic Stroke Disease (Ekim 2018)
 • Investigation of the relationship between matrix gamma carboxyglutamic acid protein G-7A gene polymorphism genotype distributions and diabetic nephropathy development (Nisan 2018)
 • Investigation of the effect of methylenetetrahydrofolate reductase A1298C gene polymorphism on the development of diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes mellitus (Nisan 2018)
 • The Effect on the Development of Diabetic Nephropathy of Matrix Gamma Carboxyglutamic Acid Protein T138C Gene Polymorphism Genotype Distributions in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus (Aralık 2017)
 • The Role of IRS-1 Gly972Arg Gene Polymorphism Genotype Distributions in the Development of Diabetic Nephropathy in Type 2 Diabetes Mellitus Patients (Kasım 2017)
 • The Relationship Between MTHFR C677T Gene Polymorphism Genotype Distributions and Diabetic Nephropathy in Type 2 Diabetes Mellitus Patients (Kasım 2017)
 • Methylenetetrahydrofolate Reductase C677T Gene Polymorphism Associated with Atrial Fibrillation in İschemic Stroke Patients (Kasım 2015)
 • Calcitonin Related Polypeptide Alpha -1786t>C Gene Polymorphism In Ischemic Stroke Patient Subtypes (Kasım 2015)
 • Determination Of Calcitonin Related Polypeptide Alpha T692C Gene Polymorphism In Patient Subtypes With Ischemic Stroke (Kasım 2015)
 • Relationship Between The Genotypes Of Glutathione S-Transferase Gene Polymorphism And Serum Iron (Kasım 2015)
 • The Relationship Between The Genotypes Of Cyp1a1 Gene Polymorphism And Serum Selenium Levels In Regard To Colorectal Cancer Risk (Kasım 2015)
 • THE RELATIONSHIP BETWEEN SELENIUM LEVELS AND GENOTYPES OF THE CYTOCHROME P450 1A1 GENE POLYMORPHISMS IN COLORECTAL CANCER (Eylül 2015)
 • DETERMINATION OF LIPID PEROXIDATION LEVELS IN PATIENT WITH COLORECTAL CANCER (Eylül 2015)
 • The Relationship Methylenetetrahydrofolate Reductase C677T Gene Polymorphism And Plasma Total Homocysteine Levels Patient With Ischemic Stroke (Ağustos 2015)
 • The Methylenetetrahydrofolate Reductase A1298C Gene Polymorphism, Plasma Total Homocysteine Levels And Their Relationship In Ischemic Stroke Patient Subtypes (Ağustos 2015)
 • The Role Of -1786T>C Gene Polymorphism Of Calcitonin Gene Related Polypeptide Alpha In Ischemic Stroke (Ağustos 2015)
 • The Genotype Distrubition Of Cyp1a1 Gene Polymorphisms And Relationship Serum Selenium Levels With Colorectal Cancer In Trakya Region (Ağustos 2015)
 • Association Of The Role Of Cytochrome P4501a1 Gene Polymorphism In Colorectal Cancer (Ağustos 2015)
 • Association Of Glutatyon S-Transferaz M1 Gene Polimorphism Genotypes And Serum Iron Levels In Colorectal Cancer (Ağustos 2015)
 • The CALCA -624 (T/C) gene polymorphism according to homocysteine levels in ischemic stroke subgroups (Temmuz 2015)
 • Investigation of GSTM1 polymorphism genotypes and serum trace elements in colorectal cancer (Temmuz 2015)
 • Investigation of The Role of MTHFR A1298C Gene Polymorphism in Colorectal Cancer (Haziran 2014)
 • Determination of Some Trace Element Levels in Arda, Meric and Tunca River (Ekim 2009)
 • The Association of Angiotensin Converting Enzyme (ACE) Gene Polymorphism and Preeclampsia in the Turkish Women (Ekim 2009)
 • Investigation of the Risk of Having Gene Mutations in Workers of High Voltage Power Lines (Ekim 2009)
 • Association of a Glu298Asp Gene Polymorphism in the Enthotelial Nitric Oxide Synthase Gene with Hypertension in Turkish Patients (Ekim 2009)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • SARS-CoV-2 (COVID-19) İLE İLİŞKİLİ İDİYOPATİK İNTERSTİSYEL PNÖMONİ HASTALIĞI GELİŞİMİNDE ROL OYNAYAN PROİNFLAMATUAR SİTOKİN İNTERLÖKİN-18 GEN VARYASYONLARININ İNCELENMESİ (Ağustos 2020)
 • BAFF rs2893321, TNFAIP3 rs7749323, IL-4R-ALFA GEN VARYASYONLARI VE MYASTHENİA GRAVİS GELİŞİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ (Haziran 2020)
 • BAFF rs2893321, TNFAIP3 rs7749323, IL-4R-ALFA GEN VARYASYONLARI VE MYASTHENİA GRAVİS GELİŞİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ (Haziran 2020)
 • OKSİDATİF STRES İLE İLİŞKİLİ LİPİT PEROKSİDASYONU VE SERUM ESER ELEMENT DÜZEYLERİNİN MEME KANSERİ GELİŞİMİNDEKİ ROLLERİNİN İNCELENMESİ (Mart 2020)
 • The Relationship between Alpha-Synuclein (SNCA) Gene Polymorphisms and Development Risk of Parkinson’s Disease (Ocak 2020)
  4
  ATIF
 • Genetic Polymorphisms that Playing Role in Development of Hypertrophic Cardiomyopathy (Ocak 2020)
 • METİLENTETRAHİDROFOLAT REDÜKTAZ, İNTERLÖKİN-18 GEN VARYASYONLARI VE SERUM ESER ELEMENT DÜZEYLERİNİN MİDE KANSERİ İLE İLİŞKİLİ HELİKOBAKTER PİLORİ ENFEKSİYONU GELİŞİMİNDEKİ ROLLERİNİN İNCELENMES (Aralık 2019)
 • Matriks Metalloproteinaz İle Doku İnhibitörleri Gen Varyasyonları Ve Koroner Arter Hastalığı Gelişimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Eylül 2019)
 • PARKİNSON HASTALIĞI GELİŞİMİNDE ROL OYNAYAN GENETİK POLİMORFİZMLER (Ekim 2018)
 • Calcitonin-Related Polypeptide Alpha Gene Polymorphisms and Related Diseases (Ağustos 2018)
 • Gene Polymorphisms Associated with Atrial Fibrillation (Haziran 2018)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • TİP 2 DİYABETES MELLİTUSLU HASTALARDA İL-8 -251 TA GEN POLİMORFİZMİNİN NEFROPATİ GELİŞİMİNE ETKİSİ VAR MIDIR? (Ekim 2017)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Kolorektal Kanserli Hastalarda Sitokrom P4501A1 (rs:1048943) Gen Polimorfizminin Araştırılması (Eylül 2017)
 • Atriyal Fibrilasyonlu İskemik İnme Hastalarında Kalsitonin İlişkili Polipeptit Alfa T692C Gen Polimorfizmi Genotip Dağılımlarının Araştırılması (Eylül 2017)
 • Diyabetik Nefropati Gelişen Tip 2 Diyabetes Mellitus’lu Hastalarda Metilentetrahidrofolat Redüktaz A1298C Gen Polimorfizmi Genotip Dağılımlarının Diyabetik Nefropati Gelişimine Etkisinin Belirlenmesi (Eylül 2017)
 • İnsülin Reseptör 2 Gly1057Asp Gen Polimorfizmi Genotip Dağılımlarının Tip 2 Diyabetes Mellitus’lu Hastalarda Diyabetik Nefropati Gelişimine Etkisinin Araştırılması (Eylül 2017)
 • İskemik İnme Hasta Alt Gruplarında Metilentetrahidrofolat Redüktaz C677T Gen Polimorfizmi Genotip Dağılımları (Ekim 2015)
 • İskemik İnmeli Hastalarda Kalsitonin İlişkili Polipeptid Alfa -1786T>C Gen Polimorfizminin Plazma Total Homosistein Düzeyleri İle İlşkisinin Rolü (Ekim 2015)
 • İskemik İnmeli Hastalarda Kalsitonin İlişkili Polipeptid Alfa T692C Gen Polimorfizminin Plazma Total Homosistein Düzeyleri İle İlişkisinin Araştırılması (Ekim 2015)
 • Trakya Bölgesi’ndeki Kolorektal Kanserli Hastalarda Sitokrom P450 1A1 Gen Polimorfizminin Genotiplerinin Malondialdehit ile İlişkisinin Araştırılması (Ekim 2015)
 • Trakya Bölgesi’ndeki Kolorektal Kanserli Hastalarda Glutatyon S-Transferaz Gen Polimorfizminin Araştırılması (Ekim 2015)
 • İskemik İnme Hastalığında Hiperhomosisteinemi Durumunda Kalsitonin İlişkili Polipeptid Alfa -624 (T/C) Ve -1786t>C Gen Polimorfizmleri Genotip Dağılımlarının Belirlenmesi (Ekim 2015)
 • Trakya Bölgesi’ndeki Kolorektal Kanserli Hastalarda Sitokrom P4501A1 Gen Polimorfizminin Genotiplerinin Bakır, Çinko Düzeyleri ve Bakır/Çinko Oranı ile İlişkisi (Ekim 2015)
 • Alfa-Kalsitonin Gen İlişkili Peptid 624 T/C Gen Polimorfizminin İskemik İnme ile İlişkisinin Araştırılması (Eylül 2014)
 • Kolorektal Kanserin Metilentetrahidrofolat Redüktaz C677T Gen Polimorfizmi ile İlişkisinin Araştırılması (Eylül 2014)
 • Yüksek Gerilim Hatlarında Çalışanlarda BRCA1, BRCA2 Gen Mutasyonları ve P53'ün Gen Polimorfizminin Araştırılması (Kasım 2013)
 • Migrenli Hastalarda Anjiyotensinojen M235T Gen Polimorfizminin Araştırılması (Eylül 2013)
 • Anjiyotensinojen M235T Polimorfizminin Trakya Bölgesinde Yaşayan Türk Kadınlarında Görülen Preeklampsi İle İlişkisi (Eylül 2013)
 • Migren Hastalarında Anjiyotensinojen T174M Gen Polimorfizminin Araştırılması (Eylül 2012)
 • Anjiyotensinojen T174M Polimorfizminin Trakya Bölgesinde Yaşayan Türk Kadınlarında Görülen Preeklampsi ile İlişkisi (Eylül 2012)
 • İskemik İnmeli Hastalarda Anjiyotensinojen T174M Gen Polimorfizminin Araştırılması (Eylül 2011)
 • Tip II Diabetes Mellitus'lu Hastalarda Matriks Gla Proteininin G-7A Gen Polimorfizminin Araştırılması (Eylül 2010)
 • Anjiyotensin II Tip 1 Reseptör Gen Polimorfizminin Türk Kadınlarında Görülen Preeklampsi ile İlişkisi (Eylül 2010)
 • eNOS İntron 4 VNTR Polimorfizminin Trakya Bölgesindeki Kadınlarda Görülen Preeklampsi ile İlişkisi (Eylül 2010)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • PREEKLAMPSİ GELİŞİMİNDE ROL OYNAYAN ÖNEMLİ GENETİK VARYASYONLAR (Ekim 2019)
 • MİYOKARD İNFARKTÜSÜ İLE İLİŞKİLİ PAI-1 GEN VARYASYONLARI VE ESER ELEMENT DÜZEYLERİ (Ekim 2019)

Editörlük / Yayınlama

 • international scientific and vocational studies journal

Yapılan Hakemlikler

 • Multiple-microarray analysis for identification of key genes involved in diabetic nephropathy (Aralık 2021)
 • How can we better identify patients with rectal bleeding who are at high-risk of colorectal cancer? (Ekim 2021)
 • o-Vanilin içeren Schiff bazı ligandı ve Pd(II) kompleksinin glioblastoma multiforme hücrelerindeki tedavi potansiyelinin incelenmesi ve elektroporasyonun etkinliği (Temmuz 2021)
 • Is gastric intestinal metaplasia a risk factor for colorectal neoplasms? (Temmuz 2021)
 • Downregulation of miR-125a-5p and miR-218-5p in peripheral blood mononuclear cells of patients with Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis (Kasım 2020)
 • The predictive value of diabetic retinopathy on subsequently diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis of prospective studies (Eylül 2020)
 • The role of rs1799889 genetic variation in Type 2 diabetes and Diabetic Nephropathy risk. (Nisan 2020)
 • The Relationship between KRAS LCS6 Polymorphism and Endometrium Cancer (Temmuz 2019)
 • Development of new and rapid detection method for simultaneous screening of multiple SNPs associated with Type II Diabetes mellitus in Saudi population (Nisan 2019)
 • Inverse association of fat mass, but not lean mass, with glycated albumin in hemodialysis patients with or without diabetes mellitus (Mart 2019)
 • Effects of autophagy on macrophage adhesion and migration in diabetic nephropathy (Mart 2019)
 • The contribution of genetic variants ofSLC2A1 gene in T2DM and T2DM-nephropathy: Association studyand meta-analysis (Haziran 2018)

Projeler

 • GENETİK CYP1A1, GSTM1 POLİMORFİZMİ VE SERUM ESER ELEMENTLERİ İLE KOLOREKTAL KANSER RİSKİ İLİŞKİSİ (Mart 2015)
 • İSKEMİK İNMELİ HASTALARDA CALCA, MTHFR GEN POLİMORFİZMLERİ İLE PLAZMA TOTAL HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI (Eylül 2014)
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Iskemik Inmeli Hastalarda Calca Mthfr Gen Polimorfizmleri Ile Plazma Total Homosistein Düzeylerinin Arastirilmasi, Iskemik Inmeli Hastalarda Calca Mthfr Gen Polimorfizmleri Ile Plazma Total Homosistein Düzeylerinin Arastirilmasi, Baslangiç Tarihi: 04.02.2013, Bitis Tarihi : 14.10.2014,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • EDİRNE İLİNİN YERALTI VE YERÜSTÜ SU KAYNAKLARINDA, SULANAN TARIM ALANLARINDA YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLERDE, TOPRAKTA VE BÖLGE İNSANLARININ KANLARINDA AĞIR ELEMENTLERİN SAPTANMASI (Nisan 2010)
 • MOTORLU TAŞITLARIN EGZOS GAZLARININ HAVADA OLUŞTURDUĞU AĞIR ELEMENTLERİN KAPIKULE GÜMRÜK ÇALIŞANLARININ KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI (Eylül 2009)
 • AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA NQO1 GEN POLİMORFİZMİNİN ARAŞTIRILMASI (Eylül 2008)

Diğer

 • International Scientific and Vocational Studies Journal, ISSN:2618-5938 (Ocak 2021)
 • 2 (Aralık 2019)
 • IV. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS – SCIENCE AND HEALTH (BILMES SH 2019 - ANKARA) (Aralık 2019)
 • BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİ (Eylül 2019)
 • Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi (Mart 2019)
 • TIP122 ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ (Şubat 2019)
 • AUD 102 SES FİZİĞİ VE AKUSTİK PRENSİPLER (Şubat 2019)
 • Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK) (Şubat 2019)
 • BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİ (Ocak 2019)
 • TIP120 BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN PLANLAMASI (Ocak 2019)

» Verdiği Dersler

BFZ 706 Biyofizik Araştırma Yöntemleri

BFZ 708 Tanısal Tıpta Görüntüleme Yöntemlerinin Temel İlkeleri

BFZ 709 Atom Çekirdek Yapısı ve Radyasyon Biyofiziği

Bilimsel Araştırmaların Planlanması

Biyomedikal Teknoloji

Etkili Sunum Teknikleri

Ses Fiziği ve Akustik Prensipler