» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Mısırlı, A., Benian, E., "Evaluation of the Historical City Edirne Through Cultural Assets", Humanities and Social Sciences Review, 2014, Vol: 3, No: 2, ISSN: 2165-6258, s. 309-325.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Mısırlı, A., Özgüven, B., "Edirne Yıldırım ve Yeni İmaret Yerleşimlerinin Tarihi Gelişimi", X. International Sinan Symposium, 27-28 Nisan 2017, Edirne, ISBN:978-975-374-208-5, s:105-112. (Nisan 2017)
 • Benian, E., Mısırlı, A., "Kent Üzerinden Sınırların Okunması: Edirne Örneklemesi", IX. International Sinan Symposium, 21-22 Nisan 2015, Edirne, ISBN: 978-975-374-180-4, s:463-470. (Nisan 2015)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Mısırlı, A., "Bizans Dönemi Kent Morfolojisinin İncelenmesine Yönelik Bir Yöntem Önerisi", IV. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi, 23-25 Haziran 2016, İstanbul, (Poster sunumu). (Haziran 2016)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • "Mekan Deneyiminin Mimarlık tarihi Eğitimine Katkısı", Sosyo Ekonomik Stratejiler IV: Tasarım Stratejileri, Ed.: İzzet Yüksek, Handan Güler İplikçi, IJOPEC Publication Limited, ISBN: 978-1-912503-19-3, Londra, İngiltere, s: 171-186. (Aralık 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Mısırlı, A., Benian, E., "Edirne Baba Demirtaş (Timurtaş) Mahallesi Geleneksel Konutları: Mimari Özellikleri, Potansiyelleri ve Sorunları", Trakya University Journal of Engineering Sciences, Haziran 2016, Cilt:17, Sayı:1, s: 23-34. (Haziran 2016)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • TMMOB Mimarlar Odası, 2010.

Projeler

 • TÜBAP - 2012/115 "Edirne Anıtları Serisi 1: Dini Yapılar" - Araştırmacı (Haziran 2015)

Diğer

 • X. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyeliği (Nisan 2017)
 • Kırklareli Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi'nde "Antik Dönem Yapıları Maket Sergisi", 10-14 Ekim 2016. (Ekim 2016)
 • Trakya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi'nde "Ege Bölgesi Antik Kentler Gezisi Fotoğraf Sergisi", 30 Mayıs 2016. (Mayıs 2016)
 • 3. Mimari ve Kentsel Restorasyon Bienali, BRAU 3 Edirne, Düzenleme Komitesi, 27 Ekim 2015. (Ekim 2015)
 • Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve Democritus Üniversitesi Mimarlık Bölümü işbirliğiyle "GEÇMİŞİ TARAMAK-SCANNING THE PAST" 3 BOYUTLU DİJİTAL BELGELEME ATÖLYESİ isimli uluslararası workshop çalışması, 8-12 Haziran 2015. (Haziran 2015)
 • Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Edirne Temsilciliği ve Edirne Belediyesi işbirliğiyle "ENGELSİZ EDİRNE" başlıklı workshop çalışması, 22 Haziran-1 Temmuz 2015. (Haziran 2015)
 • IX. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyeliği (Nisan 2015)
 • VIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyeliği (Nisan 2013)