» Biyografi

1963 Konya doğumludur. 1974 yılında Edirne İnönü ilkokulundan, 1977 yılında Atatürk Ortaokulundan ve 1980 yılında Edirne Lisesinden mezun olmuştur. Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünden 1984 yılında mezun olmuştur. 1986 yılında mezun olduğu bölüme Araştırma Görevlisi olarak atanmıştır. Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Isı Proses Bilim Dalında 1989 yılında Yüksek Lisans eğitimini, 1995 yılında Doktora eğitimini tamamlamıştır.
Evli ve 1 çocuk annesidir.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Simsek, H. ve Öztürk, A., ''Investigation of the effect of MHD slip flow on heat transfer between parallel plates with second order slip boundary conditions'', Heat Transfer Research 52(11):13–30 (2021)
 • Öztürk A., ve Kahveci K., ''Slip Flow of Nanofluids between Parallel Plates Heated with a Constant Heat Flux'', Strojniški vestnik-Journal of Mechanical Engineering 62 (9), 511-520 (Eylül 2016)
 • Öztürk, A., “MHD Slip Flow Between Parallel Plates Heated with a Constant Heat Flux,” Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi- Journal of Thermal Science and Technology, 33 (1),11-20, ISSN: 1300-3615, 2013.
 • Ece, M. C. ve Öztürk, A. , “Boundary-Layer Flow about a Vertical Spinning Cone Under Mixed Thermal Boundary Conditions and a Magnetic Field,” Meccanica, 44(2), 177-187, 2009.
 • Ece, M. C. ve Öztürk, A. , “Modelling Unsteady Convective Heat Transfer for Fuel Droplets,” Energy Conversion and Management, 48(3), 689-692, 2007.
 • Öztürk, A. , “Unsteady Laminar Mixed Convection about a Spinning Sphere with a Magnetic Field,” Heat and Mass Transfer, 41, 864-874, 2005
 • Öztürk, A. ve M. C. Ece, “Heat Transfer Reduction at the Separation Point on a Spinning Sphere in Mixed Convection,” International Journal of Energy Research, 26(4), 291-303, 2002.
 • Öztürk, A. ve M. C. Ece, “Unsteady Laminar Mixed Convection about a Spinning Body,” Journal of Theoretical and Applied Fluid Mechanic, 2(1-2), 25-41, 1999.
 • Öztürk, A. ve M. C. Ece, “Buoyancy Effects on Unsteady Laminar and Rotational Symmetric Boundary Layer,” Transactions of the Canadian Society for Mechanical Engineering, 23(3&4), 397-434, 1999.
 • Öztürk, A. ve M. C. Ece, “Unsteady Forced Convection Heat Transfer from a Translating and Spinning Body,” Journal of Energy Resources Technology-Transactions of the ASME, 117(54), 318-323, 1995.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Çiğdem Susantez, Ayşegül Öztürk, Kamil Kahveci, Simulation and Investigation of Two Dimensional MHD Laminar Flow in Parallel Plate Channels for Different Surface Structures, 24-28 May 2016, Sarajevo. (Mayıs 2016)
 • Kemerli U., Özgür D., Öztürk A., Kahveci K., Effect of High Prandtl Number on Microscale Liquid Flow and Heat Transfer, 2nd International Conference on Heat Transfer and Fluid Flow (HTFF'15), Barselona/İSPANYA (Temmuz 2015)
 • Kemerli U., Atayılmaz Ş.Ö., Öztürk A., GWP Oranı Düşük Soğutucu Akışkan Karışımlarının Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevriminde İncelenmesi, XI.Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu, İstanbul (Mayıs 2014)
 • Ece, M. C., K. Kahveci ve A. Öztürk, “Characteristics of Unsteady Separated Laminar Boundary Layer Flows over Spinning Bodies,” Proc. Fourth GAP Engineering Congress (with International Participation),Harran University, Şanlıurfa, Turkey, Vol. 1, 25-31, 2002.
 • Öztürk, A. ve M. C. Ece, “Unsteady Mixed Convection Over Spinning Isothermal Bodies with Blowing and Suction,” Proc.2000 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE),Orlondo, Florida, U.S.A, HTD-Vol. 366-2, 67-74, 2000.
 • Öztürk, A. ve M. C. Ece, “Buoyancy Effects on Unsteady Laminar and Rotationally Symmetrical Boundary Layer,” Proc. CSME Forum`98, Symposium on Thermal and Fluids Engineering, Ryerson Polytechnic University, Toronto, Ontario, Canada, Vol. 1, 352-360, 1998.
 • Öztürk, A. ve M. C. Ece, “The Thermal Boundary Layer on an Impulsively Started Translating and Spinning Cone,” Computational Mechanics and Thermomechanics; Proc. Third Biennial ASME European Joint Conference on Engineering Systems Design and Analysis, Montpellier, France, Vol. 6, 163-167, 1996.
 • Ece, M. C. ve A. Öztürk, “Unsteady Forced Convection Heat Transfer at the Separation Point on a Spinning Sphere,” Proc. ASME 30th National Heat Transfer Conference, Portland, Oregon, U.S.A., Vol. 8, 53-58.
 • Öztürk, A. ve M. C. Ece, “Unsteady Forced Convection Heat Transfer from a Translating and Spinning Body,” Advances in Heat Transfer; Proc. ASME Second Biennial European Joint Conference on Engineering Systems Design and Analysis, London, Vol. 1, 65-74.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Özgür D., Öztürk, A., Kahveci, K., "Natural Convection Heat Transfer of Water-Based CuO and Water-Based Al2O3 Nanofluids Through a Horizontal Plate" in "Exergy for a Better Environment and Improved Sustainability 1 - Fundamentals", ed. Feti Aloui and İbrahim Dinçer, SPRINGER, 2018, p.139. (Ağustos 2018)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Öztürk, A. ve M. C. Ece, “Endüstriyel Gazların Yanma Ürünlerinin Denge Terkibi”, İ.T.Ü. Dergisi, 50(4), 32-37 (1992).
 • Ece, M. C. ve A. Öztürk, “Doğal Gaz Yanma Ürünlerinin Denge Terkibi”, İ.T.Ü. Dergisi, 50(2), 47-58 (1992)
 • Öztürk, A. ve M. C. Ece, “Doğal ve Teknolojik Gaz Yakıtların Yanma Ürünlerinin Termodinamik Özellikleri”, İ.T.Ü. Dergisi, 50(1), 50-58 (1992).
 • Öztürk, A., “Ayrılmış Akışlarda Isı Transferi”, Termodinamik Dergisi, 50, 107-113 (1996).

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Şimşek, S., Ataman T., Şimşek, H., Özgür, D., Öztürk, A., ''Emme Manifoldundaki Tasarım Değişikliklerinin Hava Akışı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi'', IV. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu 18-20 Nisan 2018, Trakya Üniversitesi, Edirne. (Nisan 2018)
 • Özgür, D., Öztürk A., Kahveci, K., ''Mikro Paralel Plakalar Arasında Newtonyen Olmayan Nanaoakışkanın Akış Karakteristikleri'', IV. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu 18-20 Nisan 2018, Trakya Üniversitesi, Edirne. (Nisan 2018)
 • Kemerli U., Öztürk A., Kahveci K., Nanoakışkan İçeren ve Sabit Isı Akısına Maruz Bir Dikdörtgen Mikrokanalda Akış ve Isı Transferinin İncelenmesi, 20.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK'15), Balıkesir. (Eylül 2015)
 • Kemerli U., Öztürk A., Kahveci K., Silikon Yağı Bazlı Al2O3 İçeren Bir Ortamda Dikey Bir Plaka Üzerinden Sabit Isı Akısında Doğal Taşınımla Isı Transferi, 19.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK'13), Samsun (Eylül 2013) (Eylül 2013)
 • Adlı, D., A. Öztürk ve K. Kahveci, “Su Bazlı CuO Nanoakışkan İçeren Bir Ortamda Dikey Bir Plaka Üzerinden Doğal Taşınımla Isı Transferi”, ULIBTK’11 18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Zonguldak, 2011.
 • Öztuna, S., K. Kahveci, ve A. Öztürk “Kapalı Bir Ortamda Doğal Konveksiyonun PDQ Metodu ile Nümerik Analizi”, ULIBTK’05 15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Trabzon, 2005.

» Verdiği Dersler

Akışkanlar Mekaniği

Gaz Dinamiği

Isı Transferi

Proje I

Proje II

Proje III