» Eğitim Durumu

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

  • Iron-Promoted 1,5-Substitution (SN2′′) Reactions of Enyne Acetates and Oxiranes with Grignard Reagents, Doğan Taç, İsmet Arınç Aytaç, Ali Osman Karatavuk, Melih Kuş, Fırat Ziyanak, Levent Artok, Asian J. Org. Chem. 2017, 6, 1415 – 1420. (Ekim 2017)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Okzadiazol ve triazol türevi taşıyan kaliksaren türevi bileşiklerin sentezi ve karakterizasyonu (Temmuz 2017)
  • Kaliks[4]aren nanotüplerin sentezi (Eylül 2013)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Klik Reaksiyonu ile Yeni Litokolik Asit Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi (Eylül 2017)