» Eğitim Durumu

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

  • Synthesis of new bio-based hydrogels derived from bile acids by free-radical photo-polymerization, Huseyin Riza Ferhat Karabulut, Berk Mert, Cagatay Altinkok, Ali Osman Karatavuk, Gokhan Acik, Murat Turkyilmaz, Polym. Adv. Technol. 2021, 32, 220-227. (Ocak 2021)
  • Synthesis of novel dimers containing cholesterol and ergosterol using click reaction and their anti-proliferative effects, Ali Osman Karatavuk, H.R. Ferhat Karabulut, Monatsh. Chem. 2020, 151, 837–844. (Mayıs 2020)
  • Synthesis, properties and biodegradability of cross-linked amphiphilic Poly(vinyl acrylate)-Poly(tert-butyl acrylate)s by photo-initiated radical polymerization, Gokhan Acik, Ali Osman Karatavuk, Eur. Polym. J. 2020, 127, 109602. (Mart 2020)
  • Synthesis of novel dimeric compounds containing triazole using click method and their selective antiproliferative and proapoptotic potential via mitochondrial apoptosis signaling, H.R. Ferhat Karabulut, Ali Osman Karatavuk, Hasan Özyıldırım, Oğuzhan Doğanlar, Zeynep Banu Doğanlar, Med. Chem. Res. 2020, 29, 643-655. (Ocak 2020)
  • Synthesis and characterization of biodegradable polyurethanes made from cholic acid and l-lysine diisocyanate ethyl ester, Gokhan Acik, Huseyin Riza Ferhat Karabulut, Cagatay Altinkok, Ali Osman Karatavuk, Polym. Degrad. Stabil. 2019, 165, 43-48. (Temmuz 2019)
  • Iron-Promoted 1,5-Substitution (SN2′′) Reactions of Enyne Acetates and Oxiranes with Grignard Reagents, Doğan Taç, İsmet Arınç Aytaç, Ali Osman Karatavuk, Melih Kuş, Fırat Ziyanak, Levent Artok, Asian J. Org. Chem. 2017, 6, 1415 – 1420. (Temmuz 2017)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Okzadiazol ve triazol grubu taşıyan kaliksaren türevi bileşiklerin sentezi ve karakterizasyonu (Temmuz 2017)
  • Kaliks[4]aren nanotüplerin sentezi (Eylül 2013)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Ergosterol içeren dimerin sentezi ve antikanser aktivitesi (Ekim 2018)
  • Klik Reaksiyonu ile Yeni Litokolik Asit Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi (Eylül 2017)