» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • S. AKLEYLEK, M.T. SAKALLI, E. ÖZTÜRK, A.Ş. MESUT, G. TUNCAY, “Generating Binary Diffusion Layers with Maximum/High Branch Numbers and Low Search Complexity”, Security and Communication Networks, 9 (16) (2016) 3558-3569,doi: 10.1002/sec.1561 (Temmuz 2016)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • S. SERBESTOĞLU, A.Ş.MESUT, “Patchwork Algoritması ile Yazılmış Masaüstü ve Mobil Bilgi Gizleme Uygulamalarının Dayanıklılık ve Histogram Analizi”,9 th International Balkan Education and Science Congress (Ekim 2014)
 • A.Ş.MESUT, D. ARDA, E. ÖZTÜRK, “An Application of Secret Sharing Scheme and Text Steganography for Cryptographic Key Security”, International Scientific Conference UNITECH’13, Gabrovo-Bulgaria (Kasım 2013)
 • D. ARDA, E.BULUŞ, A.Ş.MESUT, E. ÖZTÜRK, “Secret Sharing Scheme Based on MDS Codes Defined over Prime Finite Field”, International Scientific Conference UNITECH’13, Gabrovo-Bulgaria (Kasım 2013)
 • Ö. AYDIN, A.Ş.MESUT, E. ÖZTÜRK, “A Text Steganography Approach Using Collocation for Turkish”, International Scientific Conference UNITECH’13, Gabrovo-Bulgaria (Kasım 2013)
 • A.Ş.MESUT, Ö. AYDIN, E. ÖZTÜRK, “Anlamsal Yöntemler Kullanan Bir Metin Steganografi Uygulaması”, “1st International Symposium on Digital Forensics and Security (ISDFS’13)”, Elazığ, Türkiye (Mayıs 2013)
 • M.T. SAKALLI, B. ASLAN, E. BULUŞ, A.Ş. MESUT, F. BÜYÜKSARAÇOĞLU, O. KARAAHMETOĞLU, “On the Algebraic Expression of the AES S-box like S-boxes”, The Second International Conference on ‘Networked Digital Technologies’ (NDT2010), Prague, Czech Republic (Temmuz 2010)
 • A.ŞAHİN, E.BULUŞ, M.T. SAKALLI, “Comparing Programs That Use LSB Insertion Method From the Aspect Of Change on Cover-Object”, International Scientific Conference UNITECH’07, Gabrovo-Bulgaria (Kasım 2007)
 • A.ŞAHİN, E.BULUŞ, M.T.SAKALLI, H.N. BULUŞ, “Examining the Resistance of the Developed Program Using LSB Methods Called Stego_LSB against RS Steganalysis”, International Conference on Security of Information and Networks (SİN2007), Gazimagosa-Cyprus (Mayıs 2007)
 • A.ŞAHİN, T.YERLİKAYA, E.BULUŞ, E.AKATA, “Effect of Cryptography on Cover Object in Steganography”, International Scientific Conference UNITECH’06, Gabrovo-Bulgaria (Kasım 2006)
 • M.T.SAKALLI, E.BULUŞ, A.ŞAHİN, F.BÜYÜKSARAÇOĞLU, “Differential Cryptanalysis for a 3-Round SPN”, 4th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, ELECO'2005, Bursa-Turkey (Aralık 2005)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • A.ŞAHİN, E.BULUŞ, M.T.SAKALLI, “24-Bit Renkli Resimler Üzerinde En Önemsiz Bite Ekleme Yöntemini Kullanarak Bilgi Gizleme”, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Edirne-Türkiye (Haziran 2006)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • E. ÖZTÜRK, A.Ş.MESUT, A. MESUT, “LSB Ekleme Yönteminde Bilgi Gizleme İçin Tek Renk Kanal Kullanımının Güvenliğe Etkileri”, 4. Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu, Ankara-Türkiye (Kasım 2011)
 • A.Ş.MESUT, “Görüntü Dosyalarına Metin Verisi Gizleme İçin Kullanılan Algoritmaların Etkinliklerinin İncelenmesi”, Geleceğin Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul-Türkiye (Ekim 2011)
 • A.Ş.MESUT, B. ASLAN, M.T. SAKALLI, F. Y. ASLAN, “Genlik Modülasyonu Algoritması ile Görüntü İçerisine Veri Gizleme”, Akademik Bilişim Konferansları 2011-AB2011, Malatya-Türkiye (Şubat 2011)
 • A.Ş.MESUT, A. MESUT, M.T. SAKALLI, “Görüntü Steganografide Gizlilik Paylaşım Şemalarının Kullanılması ve Güvenliğe Etkileri”, III Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu, Ankara-Türkiye (Şubat 2010)
 • A.Ş.MESUT, D. ARDA, “Renkli Görüntü Dosyaları Üzerinde Gizlilik Paylaşımı Uygulaması”, IV İletişim Teknolojileri Sempozyumu, Adana-Türkiye (Ekim 2009)
 • M.T. SAKALLI, B. ASLAN, E. BULUŞ, A.Ş. MESUT, F. BÜYÜKSARAÇOĞLU, “AES S-kutusuna Alternatif Cebirsel Olarak Kuvvetlendirilmiş Bir S-kutusu Önerisi”, Ağ ve Bilgi Güvenliği Ulusal Sempozyumu 2 (ABG 2008), Girne-Kıbrıs (Mayıs 2008)
 • A.Ş.MESUT, E. BULUŞ, M.T. SAKALLI, H.N. BULUŞ, “RQP Steganalizde Renk Çiftleri Arasındaki Yakınlık Derecesi Seçiminin Resmin İçindeki Gizli Bilginin Sezilmesine Etkisi”, Ağ ve Bilgi Güvenliği Ulusal Sempozyumu 2 (ABG 2008), Girne-Kıbrıs (Mayıs 2008)
 • A.Ş.MESUT, E. BULUŞ, M.T. SAKALLI, H.N. BULUŞ, “RS Steganalizde Maskeleme Yönünün Gizli Bilginin Sezilmesine Etkileri”, Ağ ve Bilgi Güvenliği Ulusal Sempozyumu 2 (ABG 2008), Girne-Kıbrıs (Mayıs 2008)
 • M.T.SAKALLI, E.BULUŞ, A.ŞAHİN, F.BÜYÜKSARAÇOĞLU, “Ters Haritalama Tabanlı S-kutularının Cebirsel Açıdan İyileştirilmesi”, Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Kongresi (ISCTURKEY 07), Ankara-Türkiye (Aralık 2007)
 • M.T.SAKALLI, E.BULUŞ, A.ŞAHİN, F.BÜYÜKSARAÇOĞLU, “Sonlu Cisim Teorisini Kullanarak Ters Haritalama Tabanlı Bir S-Kutusunun Cebirsel ifadesini Elde Etme”, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı SİU-2007, Eskisehir-Türkiye (Haziran 2007)
 • M.T.SAKALLI, E.BULUŞ, A.ŞAHİN, F. BÜYÜKSARAÇOĞLU, “Akış Şifrelerinde Tasarım Teknikleri ve Güç İncelemesi”, Akademik Bilişim Konferansları 2007-AB2007, Kütahya-Türkiye (Şubat 2007)
 • A.ŞAHİN, E.BULUŞ, M.T.SAKALLI, H.N. BULUŞ, “Resim İçerisindeki Gizli Bilginin RQP Steganaliz Yöntemiyle Sezilmesi”, Akademik Bilişim Konferansları 2007-AB2007, Kütahya-Türkiye (Şubat 2007)
 • A.ŞAHİN, E.BULUŞ, H.N. BULUŞ, M.T.SAKALLI, “24-bit Renkli Resimler Üzerine Uygulanan RS Steganalizde Maske Seçimlerinin Etkileri” Elektrik Elektronik Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELECO 2006), Bursa-Türkiye (Aralık 2006)
 • M.T.SAKALLI, E.BULUŞ, A.ŞAHİN, F.BÜYÜKSARAÇOĞLU, “S kutularında doğrusal eşitlik-Affine Equivalence in S-boxes”, Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı-SİU 2006, Antalya-Türkiye (Nisan 2006)
 • A.ŞAHİN, E. BULUŞ, M.T.SAKALLI, “Gri Seviye Resimler Üzerinde Rasgele LSB Yöntemini ve Sayı Teorisini Kullanarak Bilgi Gizleme ve Steganaliz”, Akademik Bilişim Konferansları 2006-AB2006, Denizli-Türkiye (Şubat 2006)
 • M.T.SAKALLI, E.BULUŞ, A.ŞAHİN, F.BÜYÜKSARAÇOĞLU, H.N.BULUŞ, “AES S Kutusuna Benzer S Kutuları Üreten Simulatör”, Akademik Bilişim Konferansları 2006-AB2006, Denizli-Türkiye (Şubat 2006)
 • M.T.SAKALLI, E.BULUŞ, A.ŞAHİN, F.BÜYÜKSARAÇOĞLU, “AES S Kutusuna Benzer 4-Bit Girişe Ve 4-Bit Çıkışa Sahip S Kutularının Tasarımı”, II. Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar Kongresi-MBGAK'2005, İstanbul-Türkiye (Kasım 2005)
 • A.ŞAHİN, E.BULUŞ, M.T.SAKALLI, “Modern Blok Şifreleme Algoritmalarının Gücünün İncelenmesi”, II. Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar Kongresi-MBGAK'2005, İstanbul-Türkiye (Kasım 2005)
 • M.T.SAKALLI, E.BULUŞ, A.ŞAHİN, F.BÜYÜKSARAÇOĞLU, “Bir Blok Şifreleme Algoritmasına Karşı Square Saldırısı”, Ağ ve Bilgi Güvenliği Ulusal Sempozyumu-ABG2005, İstanbul-Türkiye (Haziran 2005)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • G. TUNCAY, E. ÖZTÜRK, S. AKLEYLEK, M. T. SAKALLI, A. Ş. MESUT, “Kriptografik Özellikleri İyi Olan İkili Matrislerin Geliştirilmesi İçin Yeni Bir Yöntem”, TÜBİTAK II. Ulusal Kripto Günleri Çalıştayı, Kocaeli (Nisan 2015)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Sinan Serbestoğlu, "Sayısal Damgalama Kullanımı ve Telif Haklarını Korumada Güvenilirliği" (Ağustos 2019)
 • Didem Kırle, "Metin Steganografide Kullanılan Dilbilimsel Yöntemlerin İncelenmesi" (Ağustos 2018)
 • İnan İnce, "Emniyetli Bir Ulusal Ağ Yapısı Model Önerisi ve Ağ Altyapı Sistemlerinin Birleştirilmesi" (Haziran 2013)

Projeler

 • TÜBAP Projesi, Andaç ŞAHİN MESUT, İnan İNCE, "Emniyetli Bir Ulusal Ağ Yapısı Model Önerisi ve Ağ Altyapı Sistemlerinin Birleştirilmesi" (Haziran 2013)

» Verdiği Dersler

Ağ Güvenliği

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş

Bilgisayar ve Programlama

Birleştirici Dil İle Programlama

Steganografi - Bilgi Gizleme Teknikleri