» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • E. ÖZTÜRK, A. MESUT, B. DİRİ, Multi-Stream Word-Based Compression Algorithm for Compressed Text Search, Arabian Journal for Science and Engineering, 43(12), 8209–8221 (Aralık 2018)
 • H. N. BULUS, A. CARUS, A. MESUT, A new word-based compression model allowing compressed pattern matching, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, 25(5): 3607-3622 (Ekim 2017)
 • A. CARUS, A. MESUT, A new compression algorithm for fast text search, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, 24(5): 4355-4367 (Ekim 2016)
 • A. MESUT, A. CARUS, ISSDC: Digram Coding Based Lossless Data Compression Algorithm, Computing And Informatics, 29(5): 741-756 (Ekim 2010)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • A. MESUT, E. ÖZTÜRK. A method to improve full-text search performance of MongoDB, Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 28(5): 720-729 (Ekim 2022)
 • A. CARUS, A. MESUT, Fast Text Compression Using Multiple Static Dictionaries, Information Technology Journal, 9(5): 1013-1021 (Ağustos 2010)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • E. ÖZTÜRK, A. MESUT. Performance Evaluation of JPEG Standards, WebP and PNG in Terms of Compression Ratio and Time for Lossless Encoding. 6. Uluslararası Bilgisayar Mühendisliği Konferansı (UBMK 2021), 2021, pp. 15-20, doi: 10.1109/UBMK52708.2021.9558922. (Eylül 2021)
 • M. ASLANYÜREK, A. MESUT. Kısa Metinleri Sıkıştırmak İçin Statik Sözlük Tabanlı Bir Yaklaşım. 6. Uluslararası Bilgisayar Mühendisliği Konferansı (UBMK 2021), pp. 342-347, doi: 10.1109/UBMK52708.2021.9559035. (Eylül 2021)
 • M. ASLANYÜREK, A. MESUT. Kısa Metinler Üzerinde Dil Tanıma Yöntemlerinin Değerlendirilmesi. VI. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi (Haziran 2021)
 • E. ÖZTÜRK, A. MESUT, B. DİRİ, Çoklu Akış Destekli Kelime Tabanlı Sıkıştırma Algoritması, Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK 2017), Antalya (Ekim 2017)
 • E. ÖZTÜRK, A. MESUT. Finding The Optimal Lossless Compression Method for Images Using Machine Learning Algorithms, UNITECH 16, Gabrovo, Bulgaristan (Kasım 2016)
 • E. ÖZTÜRK, A. MESUT, B. DİRİ, NoSQL veritabanlarında kullanılan veri sıkıştırma yöntemlerinin performans analizi, Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK 2016), Tekirdağ (Ekim 2016)
 • E. ÖZTÜRK, A. MESUT, Makine Öğrenmesi Kullanılarak JPEG XR Standardında Dosya Boyutu Belirleme İşlemi, 24. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU 2016), Zonguldak (Mayıs 2016)
 • E. ÖZTÜRK, A. MESUT, A. CARUS, JPEG, JPEG2000 & JPEG XR Görüntü Sıkıştırma Standartlarının Performans Karşılaştırması, 24. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU 2016), Zonguldak (Mayıs 2016)
 • İ. KÖSESOY, A. TEPECİK, M. ÇETİN, A. MESUT, Görüntü Birleştirme Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Analizi, 20. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU 2012), Ölüdeniz/Muğla (Nisan 2012)
 • A. CARUS, H. N. BULUŞ, A. MESUT, Wordmatch: Word Based String Matching Over Compressed Texts, UNITECH 07, Gabrovo, Bulgaristan (Kasım 2007)
 • E. C. DÜNDAR, A. CARUS, A. MESUT, Word-Rank Based Web Crawler, UNITECH 07, Gabrovo, Bulgaristan (Kasım 2007)
 • A. K. ERSİN, A. CARUS, A. MESUT, The Efficiency Of String Matching Algorithms On Natural Language Texts, UNITECH 07, Gabrovo, Bulgaristan (Kasım 2007)
 • A. CARUS, E. C. DÜNDAR, A. MESUT, Evaluation of Link-Based and Subject-Specific Crawlers, International Scientific Conference, Smolyan, Bulgaristan (Haziran 2007)
 • A. CARUS, A. K. ERSİN, A. MESUT, An Application of Web Content Mining, International Scientific Conference, Smolyan, Bulgaristan (Haziran 2007)
 • A. CARUS, A. MESUT, Research Into The Efficiency of Lossless Compression Methods When Used Together, UNITECH 04, Gabrovo, Bulgaristan (Kasım 2004)
 • A. MESUT, A. CARUS, A New Approach to Dictionary-Based Lossless Compression, UNITECH 04, Gabrovo, Bulgaristan (Kasım 2004)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • M. ASLANYÜREK, A. MESUT. Kısa Metinleri Yazıldıkları Dile Göre Sınıflandırma ve Farklı Öznitelik Seçim Yöntemlerinin Uygulanması. Journal of Investigations on Engineering & Technology, (4) 36-46. (Aralık 2021)
 • E. ÖZTÜRK, A. MESUT. Kısa Metinlerin Sıkıştırılması için BERT Tabanlı bir Yöntem. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (32), 177-182. (Aralık 2021)
 • M. ASLANYÜREK, A. MESUT. Kümeleme Performansını Ölçmek için Yeni Bir Yöntem ve Metin Kümeleme için Değerlendirmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 27, 53-65. (DOI: 10.31590/ejosat.932938) (Kasım 2021)
 • E. ÖZTÜRK, A. MESUT, Derin Öğrenme Kullanılarak Optimum JPEG Kalite Faktörünün Belirlenmesi, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 8 (4) , 1010-1018 . DOI: 10.21923/jesd.698719 (Aralık 2020)
 • E. ÖZTÜRK, A. MESUT, Sıkıştırma Oranını Arttırmak İçin Bölünmüş Resimleri Kullanan Entropi Tabanlı Bir Tahmin Algoritması, Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (Haziran 2017)
 • A. MESUT, A. CARUS, Dağıtık Nesne Yönetimi Mimarilerinden CORBA ve DCOM Mimarilerinin Karşılaştırması, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi, B Serisi Fen Bilimleri, 4(1): 37-45, 2003 (Haziran 2003)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • E. ÖZTÜRK, A. MESUT, B. DİRİ, Çok Akışlı Veri Sıkıştırma ile NoSQL Veritabanlarında Performansı Arttırma, 5. Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferansı, BAŞARIM2017, İstanbul - Türkiye (Eylül 2017)
 • E. ÖZTÜRK, A. MESUT, Renk Kanallarını Farklı Şekilde Kodlayarak Sıkıştırma Oranını Arttırma, Akademik Bilişim 2013, Antalya (Ocak 2013)
 • E. ÖZTÜRK, A. Ş. MESUT, A. MESUT, LSB Ekleme Yönteminde Bilgi Gizleme İçin Tek Renk Kanal Kullanımının Güvenliğe Etkileri, 4. Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu, Ankara (Kasım 2011)
 • A. Ş. MESUT, A. MESUT, M. T. SAKALLI, Görüntü Steganografide Gizlilik Paylaşım Şemalarının Kullanılması Ve Güvenliğe Etkileri, 3. Ağ ve Bilgi Güvenliği Ulusal Sempozyumu, Ankara (Şubat 2010)
 • A. MESUT, A. CARUS, Veri Sıkıştırma Algoritmalarının Ağ İletişimi Üzerindeki Performanslarının Değerlendirmesi, ITUSEM 2009, Adana (Ekim 2009)
 • A. CARUS, A. MESUT, KESIDAL: Sıkıştırma Oranını Arttıran Kelime Tabanlı Metin Dönüştürme Algoritması, 2. Ağ ve Bilgi Güvenliği Ulusal Sempozyumu, Girne, KKTC (Mayıs 2008)
 • A. CARUS, A. ERSIN, A. MESUT, Cep Gazetecisi: Mobil Cihazlar İle Çalışan Bir Web Madenciliği Uygulaması, 2. Ağ ve Bilgi Güvenliği Ulusal Sempozyumu, Girne, KKTC (Mayıs 2008)
 • A. CARUS, E. C. DÜNDAR, A. MESUT, İndeksleyici İçin Html Belgenin XML Belgeye Dönüştürülmesi Üzerine Bir Uygulama, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 12. Ulusal Kongresi, Eskişehir (Kasım 2007)
 • A. CARUS, A. K. ERSİN, A. MESUT, Dizgi Eşleme Algoritmalarının Alfabeye Bağlı Etkinliklerinin Araştırılması, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 12. Ulusal Kongresi, Eskişehir (Kasım 2007)
 • A. CARUS, A. MESUT, Web Kullanım Madenciliği Uygulaması, II. Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar Kongresi, İstanbul (Kasım 2005)
 • A. MESUT, A. CARUS, Kayıpsız Görüntü Sıkıştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması, II. Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar Kongresi, İstanbul (Kasım 2005)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • E. ÖZTÜRK, A. MESUT, B. DİRİ, LevelDB Üzerinde Kullanılabilecek Bir Sıkıştırma Yöntemi, 5. Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferansı, BAŞARIM2017, İstanbul - Türkiye (Eylül 2017)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Microsoft Office 2016 (Bölüm Yazarlığı: Access 2016) (Ocak 2017)
 • Tolga DEMİRHAN, Pınar Aydan DEMİRHAN, İlker HACIOĞLU, Altan MESUT. Bilgi Kullanımı ve Raporlama, Paradigma Akademi Yayınları (Eylül 2016)
 • Altan MESUT, Tolga DEMİRHAN, İlker HACIOĞLU. MS Office 2013, Paradigma Akademi Yayınları (Ocak 2015)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Emir ÖZTÜRK, Büyük metin verisinde sıkıştırma ve sıkıştırılmış arama için kelime tabanlı bir yaklaşım, Yıldız Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, (Kasım 2018)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Berna DUMANLI, En çok kullanılan İlişkisel ve NoSQL veritabanı yönetim sistemlerinin performans karşılaştırması, Trakya Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı (Ocak 2019)
 • Çağrı ŞİŞMAN, Veri sıkıştırma ve veri şifreleme algoritmalarının ağ üzerinde beraber kullanımı ve performanslarının incelenmesi, Trakya Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı (Şubat 2014)
 • Emir ÖZTÜRK, Görüntü sıkıştırma yöntemlerinin etkinliğini arttıran dönüşüm ve bölümlendirme işlemleri, Trakya Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı (Ağustos 2012)
 • İrfan KÖSESOY, Özvektörler kullanılarak IHS tabanlı yeni bir yaklaşım ile uydu görüntülerinin zenginleştirilmesi, Trakya Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı (Ağustos 2011)

Editörlük / Yayınlama

 • TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES (Ağustos 2015)
 • Tolga DEMİRHAN, Pınar Aydan DEMİRHAN, Word & Excel 2013, Paradigma Akademi Yayınları (Eylül 2014)
 • TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES (Nisan 2014)
 • Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Yapılan Hakemlikler

 • Bilişim Teknolojileri Dergisi (Ocak 2021)
 • Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi (Ekim 2020)
 • IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics (Eylül 2020)
 • IEEE Access, 2 adet 2019, 2 adet 2020, 3 adet 2021 (Haziran 2019)
 • Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi (Haziran 2019)
 • IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (Ekim 2018)
 • AVRUPA BİLİM & TEKNOLOJİ DERGİSİ (Ağustos 2018)
 • Electronic Journal of Vocational Colleges (Kasım 2016)
 • TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES (Eylül 2013)
 • TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES (Temmuz 2011)

» Verdiği Dersler

Bilgisayar Grafikleri

 • 2007-2010 arasında Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans öğrencilerine, 2010-2020 arasında ise Bilgisayar Mühendisliği lisans öğrencilerine seçmeli ders olarak anlatıldı.

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş

 • 2009-2010 Güz yarıyılında Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıflara anlatıldı.

Bilgisayar Programlama

 • 2013 yılından sonra çeşitli bölümlere zorunlu ortak servis dersi olarak anlatılmaktadır. Dersin web sayfası için tıklayınız

Programlama Dillerine Giriş

 • 2009 yılından beri Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıflarına anlatılmaktadır.

  Derslerin videoları, sunular ve ilgili kodlar Microsoft Teams platformunda derse kayıtlı olan öğrencilere açıktır.

Temel Bilgi Teknolojileri 1 & 2

 • 2005-2010 yılları arasında çeşitli bölümlere anlatıldı. Bazı bölümlerde aynı içerikte ama ismi Bilgisayar 1 ve Bilgisayar 2 idi.

Veri Sıkıştırma Algoritmaları

 • 2007 yılından beri Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans öğrencilerine anlatılmaktadır.
  Dersin not değerlendirmesi %30 Sunum ödevi + %70 Final sınavı şeklindedir. Sunum ödevi konuları için sayfanın en altındaki Duyurular kısmına bakınız.

  Derslerin videoları ve sunular Microsoft Teams platformunda derse kayıtlı olan öğrencilere açıktır.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 1

 • Derslerin videoları, sunular ve uygulama kaynakları Microsoft Teams platformunda derse kayıtlı olan öğrencilere açıktır.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 2

 • Derslerin videoları, sunular ve uygulama kaynakları Microsoft Teams platformunda derse kayıtlı olan öğrencilere açıktır.

Veri Tabanı Yönetimi

 • 2005-2014 arasında Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerine anlatıldı. Sonrasında bu ders Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 1 ve 2 olmak üzere ikiye ayrıldı. 

» Duyurular

20 Şubat 2020 » Veri Sıkıştırma Algoritmaları Sunum Ödevi Konuları