» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Öztürk Kasar, S., Can, A. (2017). Semiotics Of Umberto Eco In A Literary Translation Class: The Model Reader As The Competent Translator. International Journal of Languages' Education and Teaching (IJLET). ISSN-2198-4999 Volume 5, Issue 2, pp. 280-289. Mannheim, Germany. (Haziran 2017)
 • Can, A., Cengizhan, L. (2015). A comparative study of refusal speech acts used by Turkish EFL learners and native speakers of English. International Journal of Languages' Education and Teaching. ISSN-2198-4999. Volume 3, Issue 3, p. 56-70. Mannheim, Germany. (Aralık 2015)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Can, A. (2016). Umberto Eco'nun Cücelerini Göstergebilimsel Çözümleme ile Okumak: Cecü'nün Yer Cüceleri. H. Asutay (Ed.), I. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi, Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü bildiriler kitabı içinde (s.52-63). Edirne: Trakya Üniversitesi. (Mayıs 2016)
 • Can, A. (2015). Perceptions of Students on Test Anxiety in Written Performance. Meeting the Opportunities and Challenges of Education Research: Multidisciplinary Approach to Educational Research özet bildiriler kitabı içinde.Turkey-Edirne: ULEAD. (Ekim 2015)
 • Can, A. (2012). Mary Snell-Hornby’nin The Turns of Translation Studies Başlıklı Yapıtının Çevirisinde Karşılaşılan Terim Sorunları. L. Cengizhan (Ed.), XII. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu bildiriler kitabı içinde c.1 (s. 369-372). Edirne: Trakya Üniversitesi. (Ekim 2012)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Öztürk Kasar, S., Can, A. (2017). From the Model Reader to the Competent Translator: Theory and Practice of Eco’s Semiotics in a Literary Translation Class. 1er Congrès Mondial de Traductologie, Société Française de Traductologie (SoFT). France-Paris: Université de Paris Ouest-Nanterre-La Défense. (Nisan 2017)
 • Can, A. (2016). Transfer of Culture-Specific Items through Literary Translation. IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences. International Association of Social Science Research, France-Paris: Georgia Southern University and University of L’Aquila. (Şubat 2016)
 • Can, A. (2015). Analysis of Signs and Examining Meaning Disruptive Tendencies on a Literary Work. International Conference on English Language, British and American Studies. Macedonia-Skopje: International Balkan University. (Mayıs 2015)

Yapılan Hakemlikler

 • Linguistics and Education - Elsevier (Ocak 2015'den bu yana devam ediyor..) (Ocak 2015)
 • The Journal of Academic Social Science Studies - France (JASSS) - Yabancı Dil Editörü (Ocak 2013'den bu yana devam ediyor..) (Ocak 2013)

Projeler

 • İngilizce'nin Yabancı Dil Olarak Öğretildiği Sınıflarda Pygmalion'daki Söz Eylemlerin Öğretimi 2011-14 (Temmuz 2011)

» Verdiği Dersler

Dilbilim

İletişim ve Dil

İngiliz Dili ve Grameri

Karşılaştırmalı Dilbilgisi

Söylem Çözümlemesi

Uygulamalı İngilizce

Yazın Çevirisinde Göstergebilim Uygulamaları (seç)