» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • A. KABLAN, B. GÜVEMLI, Cash Flow Profiles of Tourism Companies at Borsa Istanbul, Muhasebe ve Finansman Dergisi, pp. 235-246, 8, 2019
 • A. KABLAN, S. ALTUN, BELEDIYELERDE KAMU ISLETMECILIGI KAVRAMININ UYGULANABILIRLIGI, ISTANBUL ILI BELEDIYELERININ “ON NOKTA TESTI YÖNTEMI” ILE ANALIZI, Turkish Studies - Social Sciences, vol. 14, no. 5, pp. 2235-2248, 1, 2019
 • Belediyelerde Finansal Tablolar Analizi ve Bir Uygulama (Eylül 2013)
 • Finansal Arac Olan SWAP İşlemleri, Uluslararası Muhasebe Standardı 39 ve Finansal Tablolarda Gösterimi (Haziran 2013)
 • Türkiye de Belediyelerin Finans Kaynakları (Ocak 2013)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • A. KABLAN, S. ALTUN, Belediyelerde Konkordato Müessesesi, Türkiye Degerlendirmesi ve Bir Öneri, 5. Uluslararasi Bilimsel Arastirmalar Kongresi, pp. 521-537
 • D. G. DURSUN, A. KABLAN, Sigorta Sirketlerinin Sermaye Yeterliligi Analizi: Rasyo Yöntemi, 1.Uluslararasi Bankacilik Kongresi, pp. 268-272, ANKARA-TÜRKIYE
 • A. KABLAN, S. ALTUN, Türkiye’de Belediyelerin Tahvil Ihraci ve Muhasebelestirilmesi Antalya Büyüksehir Belediyesi Örnegi, 3 th International Trakya Accounting Finance and Auditing Symposium, pp. 140-170
 • A. KABLAN, S. ALTUN, Belediyelerde Finansal Tablolarin Analiz Edilebilirligi, Istanbul Ili Örnegi, II. International Symposium on Economics, Finance and Econometrics, pp. 810-825
 • Belediye Gayrimenkullerinin Değerlendirilmesinde Bir Yöntem Olarak “Hasılat Paylaşımı Yöntemi Ve Muhasebeleştirilmesi (Haziran 2017)
 • Ticaret Meslek Lisesi Öğrencileri Gözünden IFRS (Aralık 2016)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • E. V. Ö. ALTUK, A. KABLAN, M. OCAK, Handbook of Research on Strategic Fit and Design in Business Ecosystems, Uluslararasi, Bölüm: Copyright, Patent, and Trademark: Are Females More Likely to Invest in These Strategic Assets?, Basim Türü: Basili+Elektronik , ISBN1799811255, IGI Global, 20201. Basim
 • A. KABLAN, Digital Business Strategies in Blockchain Ecosystems, Uluslararasi, Bölüm: Dark Factories on the Perspective of Industry 4.0: The Effects of It on Cost Accounting and Managerial Accounting, Basim Türü: Elektronik , ISBN978-3-030-29738-1, Springer, Cham, 20201. Basim
 • S. KUZU, A. KABLAN, E. I. ÇELIK, Multidisipliner Yaklasimla Iktisadi Kriz Olgusu, Uluslararasi, Bölüm: Finansal Kriz Dönemlerinde Konkordato Sürecinin Finansal Boyutu, Basim Türü: Basili, pp. 277-298, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-625-7911-14-6, Gazi Kitabevi, 20201. Basim
 • A. KABLAN, E. V. Ö. ALTUK, Digital Business Strategiesin Blockchain Ecosystems, Uluslararasi, Bölüm: A Critical Approach to Accountingin the Digital Era: Assessmentof the Impacts of Industry 4.0 on Financials, Basim Türü: Elektronik, pp. 439-456, TÜRKIYE-ISTANBUL, ISBN978-3-030-29739-8, Springer, 20201. Basim
 • A. KABLAN, E. BÜYÜKTEMIZ, Ö. TERAMAN, Güncel Konularda Bankacilik ve Finans, Uluslararasi, Bölüm: Katilim Bankalarina Özel Faizsiz Finansal Muhasebe Standartlarinin(FFRS) Tu¨rkiye Muhasebe Standartlari (TMS) ve Tu¨rkiye FinansalRaporlama Standartlari (TFRS) Ile Karsilastirilmasi, Uyum veFarkliliklari, Basim Türü: Basili+Elektronik, pp. 33-55, TÜRKIYE-ISTANBUL, ISBN9753535953, DER YAYINEVI, 20191. Basim
 • A. KABLAN, Blockchain Economics and Financial Market Innovation Financial Innovations in the Digital Age, Uluslararasi, Bölüm: Accounting and Taxation of Crypto Currencies in Emerging Markets, Basim Türü: Elektronik, pp. 381-407 , ISBN978-3-030-25274-8, Springer, 20191. Basim
 • Yerel Yönetimlerde Finansal Kontrol ve Oran Analizi (Ağustos 2013)
 • Uluslararası Muhasebe Standartında Finansal Risk Yönetimi ve Finansal Riskten Korunma Muhasebesi (Mayıs 2013)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • A. KABLAN, Endüstri 4.0, “Nesnelerin Interneti” – Akilli Isletmeler ve Muhasebe Denetimi, Süleyman Demirel Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 23, pp. 1561-1579, 12, 2018
 • Türkiye Muhasebe Standardı Kapsamında Yatırım Teşviklerinin Muhasebeleştirilmes (Haziran 2017)
 • UFRS’nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Tablolar Üzerine Etkilerine Yönelik Bir Uygulama (Haziran 2013)

Projeler

 • Diger kamu kuruluslari (Yüksekögretim Kurumlari hariç), Sehir Karsilastirma Modeli Tasarlanmasi Isi, Sehir Karsilastirma Modeli Tasarlanmasi Isi, Baslangiç Tarihi: 01.01.2019, Bitis Tarihi : 31.12.2019,Kurumu: ISTANBUL ÜNIVERSITESI, Tamamlandi

» Verdiği Dersler

BANKA MUHASEBESİ

FİNANSAL KURULUŞLARDA MUHASEBE VE RAPORLAMA

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

GENEL MUHASEBE