» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Belediyelerde Finansal Tablolar Analizi ve Bir Uygulama (Eylül 2013)
  • Finansal Arac Olan SWAP İşlemleri, Uluslararası Muhasebe Standardı 39 ve Finansal Tablolarda Gösterimi (Haziran 2013)
  • Türkiye de Belediyelerin Finans Kaynakları (Ocak 2013)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Belediye Gayrimenkullerinin Değerlendirilmesinde Bir Yöntem Olarak “Hasılat Paylaşımı Yöntemi Ve Muhasebeleştirilmesi (Haziran 2017)
  • Ticaret Meslek Lisesi Öğrencileri Gözünden IFRS (Aralık 2016)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Yerel Yönetimlerde Finansal Kontrol ve Oran Analizi (Ağustos 2013)
  • Uluslararası Muhasebe Standartında Finansal Risk Yönetimi ve Finansal Riskten Korunma Muhasebesi (Mayıs 2013)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Türkiye Muhasebe Standardı Kapsamında Yatırım Teşviklerinin Muhasebeleştirilmes (Haziran 2017)
  • UFRS’nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Tablolar Üzerine Etkilerine Yönelik Bir Uygulama (Haziran 2013)

» Verdiği Dersler

BANKA MUHASEBESİ

FİNANSAL KURULUŞLARDA MUHASEBE VE RAPORLAMA

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

GENEL MUHASEBE