» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Yapılan Hakemlikler

 • Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
 • İstanbul Gelişim Üniversitesi Dergisi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Nationalism and Ethnic Politics (Taylor&Francis) Cilt 23, Sayı 2, 2017

Ödüller

 • Yılın Tezi Ödülü, Prof. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Kültür Vakfı-ODTÜ

Diğer

 • A. HUSEYINOGLU, A. SAKELLARIOU, European Islamophobia Report 2019, Ulusal, Bölüm: Islamophobia in Greece: National Report 2019, Basim Türü: Basili, pp. 358-383, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-625-7040-52-5, SETA, 20201. Basim
 • A. HUSEYINOGLU, A. SAKELLARIOU, European Islamophobia Report 2019, Ulusal, Bölüm: Islamophobia in Greece: National Report 2019, Basim Türü: Basili, pp. 358-383, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-625-7040-52-5, SETA, 20201. Basim
 • A. HUSEYINOGLU, A. SAKELLARIOU, European Islamophobia Report 2018, Ulusal, Bölüm: Islamophobia in Greece: National Report 2018, Basim Türü: Basili, pp. 407-434, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-7544-84-1, SETA FOUNDATION FOR POLITICAL, ECONOMIC ANDSOCIAL RESEARCH, 20191. Basim

» Verdiği Dersler

SBU 722 Yüksek Lisans

 • Balkanlarda İnsan Hakları 

SBU 729 Yüksek Lisans

 • Balkanlardaki Türk Azınlıkları Bağlamında Batı Trakya Türkleri

SBU 735 Yüksek Lisans

 • Türk-Yunan İlişkilerinde Azınlıklar Sorunsalı

Uİ 318 Lisans

 • Küreselleşme, Milliyetçilik ve Azınlıklar

» Duyurular

07 Mart 2019 » Academia.Edu Account: Ali HUSEYINOGLU