» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • Gençlerin E-Ticaret Algıları UMYO Örneği, 1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi- İnsan Toplum Bilimleri (İBAD-2016). 19-22 Mayıs 2016 Madrid. (Mayıs 2016)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

  • Meslek Yüksekokullarında Avrupa Birliği Algısı: Trakya Üniversitesi Uzunköprü Meslek Yüksekokulu Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, II. Ulusal Sinanpaşa, MYO Kongresi, 23-24 Mayıs 2014, Afyonkarahisar, I. Baskı, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2014, s. 95 (Mayıs 2014)
  • Türkiye'nin Enerji Politiği: Enerji Sorunsalı Üzerine Bir İnceleme, Afyon Kocatepe Üniversitesi, II. Ulusal Sinanpaşa, MYO Kongresi, 23-24 Mayıs 2014, Afyonkarahisar, I. Baskı, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2014, s. 97 (Mayıs 2014)
  • E-Ticaret Kavramı Üzerine Bir Deneme: Uzunköprü Meslek Yüksekokulu Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, II. Ulusal Sinanpaşa, MYO Kongresi, 23-24 Mayıs 2014, Afyonkarahisar, I. Baskı, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2014, s. 98 (Mayıs 2014)

» Verdiği Dersler

Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri

Halkla İlişkiler

İletişim

Örgütsel Davranış

Pazarlama İlkeleri

Tüketici Davranışları